Author photoAdrian Gubčo 06.08.2021 17:10

Rekonštrukcia SNG sa blíži k záveru

Jeden z najdôležitejších súčasných verejných projektov na Slovensku sa blíži k záveru. Rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie (SNG) prinesie masívne skvalitnenie areálu tejto kotevnej kultúrnej inštitúcie, výrazné zlepšenie možností pre vystavovanie a uchovávanie diel a otvorenie veľkej časti mestského bloku pre návštevníkov. Dokončenie stavebných prác sa očakáva v priebehu budúceho roka.

Potreba veľkej rekonštrukcie bola zrejmá už počas 90-tych rokov 20. storočia, akútnou sa však stala v roku 2001. Kvôli zlému stavu bolo uzavreté Premostenie, ikonická súčasť SNG pri pohľade od nábrežia. Išlo o moderné krídlo galérie, ktoré bolo dobudované po jej veľkom rozšírení, dokončené v roku 1977. Ide takisto aj o jedno z najznámejších diel architekta Vladimíra Dedečka, známeho ako autora niektorých z najvýraznejších realizácii na Slovensku v druhej polovici 20. storočia.

Súťaže na rekonštrukciu SNG sa konali v roku 2002 a 2005, pričom za architektov bol vybraný kolektív Architekti BKPŠ – Kusý, Paňák. Napriek tomu trvalo viac ako desať rokov, kým sa práce konečne spustili. Rekonštrukcia SNG začala na začiatku roka 2016 s predpokladom trvania po dobu 36 mesiacov. Termín dokončenia sa však neustále posúval, pričom SNG argumentuje konaním Predsedníctva Slovenska v Rade EÚ, čo si vyžiadalo uzáveru okolia Reduty, alebo zistením nových konštrukčných skutočností. Dnes však je už viditeľné, že sa práce chýlia k záveru.

V tejto chvíli sa v prípade exteriéru pracuje na realizácii novej verejnej knižnice a pátia, kde vznikne príťažlivý oddychový priestor, napojený na veľké Nádvorie. Knižnica bude umiestnená pod úrovňou terénu. Do zmieneného Nádvoria, kde sú zachované veľké stromy, budú orientované prevádzky galerijného obchodu, kaviarne a bude dobre prepojený aj s hlavným vstupom. Aktuálne by sa malo pracovať aj na lepšom prepojení Esterházyho paláca so zvyškom areálu. Dobudovať ostáva nástupný priestor do galérie zo strany Hviezdoslavovho námestia, či verejný priestor na nároží Paulínyho a Riečnej ulice.

Najvýraznejšie práce však teraz prebiehajú už v interiéri. Hoci rekonštrukcia ako taká bude dokončená pravdepodobne v lete 2022, areál ešte ostáva skolaudovať. Takisto treba dobudovať jednotlivé expozičné priestory. Tie sú predmetom samostatného projektu, pripravovaného v úzkej spolupráci s kurátormi jednotlivých zbierok. Návštevníci tak budú mať plnohodnotný zážitok z SNG prístupný až neskôr.

V každom prípade by sa ale malo toto čakanie vyplatiť. Nové SNG bude založené na otvorenosti a komunikácii s verejnosťou, ktorá získa prístup nielen k umeniu, ale aj možnosti pobytu vo vysoko kultivovanom prostredí v centre mesta. Bez lístka bude možné využívať prakticky celé prízemie areálu – umiestnená tu bude spomínaná umenovedná knižnica, kaviareň, obchod, ale aj ďalšie priestory, napríklad kníhkupectvo, obchod s reprodukciami, kreatívne ateliéry a i. Známa kaviareň Berlinka získa nového prevádzkovateľa, pričom SNG zdôrazňuje, že kľúčovým kritériom bude kvalita konceptu, nie výška nájomného. Všetko má byť doprevádzané kvalitným dizajnom a dobrou úrovňou prevedenia.

Prirodzene, omnoho kvalitnejšie podmienky budú zabezpečené aj pri prezentovaní a uchovávaní diel. SNG získa navyše 5-tisíc metrov štvorcových výstavných priestorov, vrátane veľkorysej sály na mieste bývalého Amfiteátra. Prezentovať tu bude možné aj veľkorozmerné exponáty. Využité bude konečne aj Premostenie, unikátna stavba s jedinečnými svetelnými podmienkami. Do jeho štítov boli osadené okná, ktoré rozšíria návštevnícky zážitok a umožnia pozorovať okolie, vrátane centra mesta a nábrežia Dunaja.

Pre prevádzku SNG je veľmi dôležitý aj vznik nového Depozitárneho domu, ktorý má deväť podlaží. Galéria tak konečne vyrieši dlhodobé problémy s uchovávaním svojich zbierkových predmetov – má ich totiž až 100-tisíc a dosiaľ sa nachádzali v nevhodných podmienkach, alebo boli umiestnené mimo Bratislavy. V Depozitárnom dome sa zároveň nachádzajú aj seminárne miestnosti. Fasáda je obložená recyklovaným obložením z SNG pred rekonštrukciou.

Naostatok, skvalitniť sa má verejný priestor, keďže koncepcia SNG prichádza s vytvorením série pasáží a prepojení naprieč celým mestským blokom. Priestranstvo medzi severnou stranou galérie a zadnou stranou hotela Carlton bude premenené na plochu, pracovne nazývanú Námestie Karola Vaculíka (po bývalom riaditeľovi SNG) alebo Piazzeta, kým na nároží Paulínyho a Riečnej bude „travertínová záhrada“. Návštevník galérie by nemal nikdy naraziť na zatvorené dvere, práve naopak, získať množstvo nového kvalitného mestského priestoru.

 

Nová knižnica s pátiom. Zdroj: SNG / Ján Krížik

 

Rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie je bez akéhokoľvek preháňania jeden z najdôležitejších súčasných projektov v Bratislave. Kultúrno-spoločenský význam tejto premeny bude mimoriadny. Už dnes je SNG schopná, aj napriek provizórnym podmienkam, vygenerovať vynikajúce výstavy a program, čím vstupuje do spoločenskej debaty a kultivuje ju. S veľkým areálom, kvalitnými expozičnými priestormi, dobre vybaveným depozitom a aktívnym verejným priestorom s dodatkovými službami bude jej dosah ešte väčší.

Pôjde zároveň o jeden z najdôležitejších krokov v postupnej revitalizácii historického jadra Bratislavy. Centrum sa „rozšíri“ a vysoká úroveň rekonštrukcie galérie bude ukazovať, že aj na Slovensku sme schopní spojenia kvalitného dizajnu, architektúry, súčasného prístupu a verejnej funkcie. V krajine, kde sú investície do verejného majetku tak často spojené s nevkusom, pochybnými postupmi a lacnotou za veľké peniaze, to je veľmi dôležité.

Aj preto je absolútne v poriadku, že sa pôvodný rozpočet vo výške 48,7 miliónov eur postupne navýšil až na súčasných približne 75 miliónov eur. Oproti investíciám do významných kultúrnych zariadení vo vyspelejších štátoch a mestách ide stále len o zlomok ceny. Napriek tomu v týchto metropolách neváhajú budovať nové a nové galérie, koncertné sály, múzeá, knižnice či budovy filharmónií – sú si dobre vedomí toho, že tieto stavby majú nielen spoločenské, ale na konci dňa aj ekonomické prínosy. Viažu na seba totiž obyvateľov, ktorí vyhľadávajú v mestách nielen dobre platenú prácu, ale aj kultúrny zážitok. Práve tí potom mestá najviac rozvíjajú.

Slovensko nanešťastie nepatrí ku kultúrne najvyspelejším krajinám sveta. Aj preto boli zvyšujúce sa investície do SNG kritizované, financovanie projektu bolo predmetom auditov a objavili sa negatívne komentáre na adresu vedenia galérie. Autori tým však viac ako na akési nekalé postupy ukázali na seba – na svoju nevzdelanosť a nekultivovanosť. Slovensko potrebuje, aby bola táto jeho kotevná inštitúcia v špičkovom stave. To oprávňuje náklady na rekonštrukciu, a do budúcna aj adekvátne financie na prevádzku či akvizície nových diel.

V tejto chvíli sa už pripravujú nielen priestory, ale aj konkrétne rozloženie jednotlivých expozícií. Stála expozícia vo forme okruhu bude pravdepodobne na treťom podlaží, pričom sa postupne definuje forma prezentácie. SNG má dlhšie aj predstavu o prvej, otváracej výstave. Už teraz je zrejmé, že to bude vzrušujúci zážitok, daný nielen výstavou samotnou, ale aj budovou, v ktorej sa odohráva.

Obyvatelia a návštevníci mesta získajú počas návštevy zrekonštruovanej galérie v Bratislave málo častý pocit: budú v unikátnom komplexe, spájajúcom historickú a modernú architektúru, ktorý je na špičkovej súčasnej úrovni, poskytuje komplexný zážitok pre všetky generácie a je zároveň verejný. Rekonštrukcia SNG snáď bude zároveň významným krokom k tomu, aby sme podobný pocit zažívali čoraz viac.

 

Fotografie z 1.8.2021. Pozrite si rekonštrukciu SNG vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Knižnica s pátiom. Zdroj: SNG / Ján Krížik
  • Knižnica. Zdroj: SNG / Ján Krížik
  • Galerijný obchod. Zdroj: SNG / Ján Krížik
  • Galerijný obchod. Zdroj: SNG / Ján Krížik
  • Kaviareň. Zdroj: SNG / Ján Krížik
  • Hlavný vstup. Zdroj: SNG / Ján Krížik

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube