Author photoAdrian Gubčo 26.08.2017 14:00

Rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie napreduje (+ nové vizualizácie)

Okrem množstva súkromných projektov sa v Bratislava realizuje aj nepomerne menšie množstvo verejných zámerov. Jedným z najvýznamnejších je rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie (SNG), ktorá pomaly napreduje.

SNG pozostáva z viacerých objektov, rekonštrukciou prechádzajú všetky s výnimkou Esterházyho paláca, ktorý je aj naďalej v prevádzke. Asi najvýraznejšou zmenou bude obnova tzv. Premostenia, ktoré je najcharakteristickejším prvkom galérie. Toto sa dočká nového plášťa, namiesto hliníkovej fasády, ktorá sa aktuálne odstraňuje, by mal byť na povrchu premostenia kovový rošt zlatistej farby. Každopádne by však hliníková fasáda mala ostať zachovaná na budove administratívnej budovy, ktorá sa nachádza v zadnej časti komplexu SNG.

Z noviniek, ktoré v rámci galérie pribudnú, treba spomenúť už rastúcu novú budovu depozitu, ktorá architektúrou nadviaže na typické domy historického centra svojou zošikmenou strechou, ale aj na spomínanú administratívnu budovu svojim materiálovým riešením, ďalej transformáciu západného krídla, ktoré bude nadstavané a vznikne tu veľká výstavná hala vhodná aj na organizovanie eventov, či vytvorenie nového vstupu do areálu zo zadnej strany, od historického jadra. 

Vytváraním nových nástupných priestorov do SNG chce vedenie inštitúcie, ako aj architekti projektu zo štúdia BKPŠ - Kusý, Paňák, dosiahnuť lepšie prepojenie galérie s mestom. SNG by mala sama osebe vytvoriť akúsi kultúrnu a umeleckú štvrť, kde sa však bude nielen prezentovať umenie, ale komplexne tráviť voľný čas vďaka doplneniu vybavenosti v podobe kaviarničiek, dizajnových obchodov, letných pavilónov a podobne. Vzniknúť majú pasáže, ktoré prepoja areál od centra na nábrežie aj od Námestia Ľ. Štúra na Lodnú ulicu, plne využité bude aj nádvorie. Od nábrežia sa oddelí sklenenou stenou, ktorá síce vizuálne galériu oddelia od verejných priestranstiev, ale bude aj hlukovou bariérou a umožní zabezpečiť priestory mimo otváracích hodín. V tomto priestore vznikne zároveň lapidárium, teda priestor, kde sa vystavujú sochy, pomníky, náhrobky a podobne. 

Vo výsledku tak má vzniknúť, a sme presvedčení, že aj vznikne, veľmi kultivovaný komplex verejného charakteru, ktorý dodá mimoriadne kvalitný rámec prezentovaniu umenia a kultúry. Vďaka zlepšeniu technických podmienok bude možné vystavovať veľmi významné diela a posilní sa zároveň aj samotný zážitok z výstavy, keďže pribudne komplexná galerijná infraštruktúra.

Jedna z najikonickejších stavieb Bratislavy tak konečne dostane podobu, ktorá jej právom náleží a vo výsledku pozdvihne nielen centrum, ale aj celú metropolu na vyššiu úroveň. 

Dokončenie rekonštrukcie sa očakáva v polovici roku 2019. Celkové náklady dosiahnu vyše 49 miliónov eur, ktoré sú hradené zo štátneho rozpočtu. 

 

Fotografie z 16.8.2017. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Slovenská národná galéria / Ján Krížik
  • Zdroj: Slovenská národná galéria / Ján Krížik
  • Zdroj: Slovenská národná galéria / Ján Krížik
  • Zdroj: Slovenská národná galéria / Ján Krížik
  • Zdroj: Slovenská národná galéria / Ján Krížik

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube