Author photoAdrian Gubčo 23.10.2019 15:30

Ako postupuje rekonštrukcia SNG: Exteriéry sú prakticky dokončené, práce sa presúvajú do interiérov

Jeden z najdôležitejších projektov v Bratislave v poslednom období, komplexná rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie, postupuje. Oproti pôvodným predpokladom výstavba už teraz mešká, na konci bude oneskorenie ešte výraznejšie. Dobrou správou však je, že práce na exteriéroch budov sú už takmer ukončené a čoskoro sa začne pracovať v interiéroch.

O priebehu rekonštrukcie informovala v rámci pravidelného „kontrolného dňa pre novinárov“ riaditeľka SNG Alexandra Kusá. Prítomných oboznámila so stavom prác a predstavila už zrealizované súčasti budúceho kultúrneho areálu (pozrite si viac vo fotogalérii)

K dnešnému dňu sú tak už ukončené nasledovné celky: Sanované a zabezpečené boli všetky oceľové konštrukcie, vrátane suterénov a všetkých oceľových konštrukcií, teda Administratívnej budovy, nového krídla a Premostenia. To má hotovú fasádu, ktorá je už finálna. Všetky objekty už majú dokončené prestrešenie, vybudované je aj nové podlažie a fasády Administratívnej budovy. Svoju finálnu podobu už majú aj fasády historických Vodných kasární. Naostatok, dobudovaná je aj technická infraštruktúra, kam patria prekládky plynárenských sietí, dve nové studne, exteriérové trasovanie vzduchotechniky a ostatná základná infraštruktúra v exteriéroch

Pred dokončením sú už aj niektoré nové prvky - takmer úplne dokončená je 9-podlažná budova depozitáru, ktorá bude vďaka fasáde odkazujúcej na červenobiely motív od Riečnej nepochybne jedným so symbolov SNG. Hotové sú konštrukcie veľkej dvorany a krídla nových expozícií do Riečnej ulice. Ukončené sú práce aj na tzv. Hongkongskej uličke, vrátane prestrešenia, teda spájacom trakte medzi novou a starou časťou SNG.

Práce sa tak budú od zimy prenášať do interiérov a pravdepodobne aj na verejné priestory, ktoré ešte budú potrebovať výrazné úpravy. Každopádne, tie najhrubšie exteriérové práce sú už viacmenej dokončené.

 

Vnútri Premostenia, modernej dominanty SNG

 

Riaditeľká pripomenula, že aktuálna rekonštrukcia je najzásadnejšou investičnou akciou Slovenskej národnej galérie, ktorá sa rieši už posledných 30 rokov. Situáciu ovplyvnilo uzatvorenie Premostenia SNG v roku 2001 z havarijných dôvodov. V rokoch 2003 a 2005 prebehli dve architektonické súťaže, projekt sa nakoniec realizuje podľa návrhu kancelárie BKPŠ. Samotné práce sa spustili 15 rokov po uzatvorení Premostenia.

Pôvodne uvažovaná doba rekonštrukcie bola 36 mesiacov, čo znamená, že mala byť dokončená už v januári 2019. Termín sa však posunul z viacerých dôvodov, ku ktorým patrí Predsedníctvo SR v Rade Európskej únie alebo odhalenie skutočných pomerov na stavenisku – teda konštrukčných, stavebných či infraštruktúrnych. Dokončenie oddialila aj nutnosť prispôsobiť sa novým normám a európskej legislatíve.

Na základe toho je dnes dokončenie stavebnej časti očakávané v lete 2021, na čo však bude nadväzovať ešte realizácia interiérov a expozícií. Plné dokončenie a otvorenie Slovenskej národnej galérie v novej dobe je tak predpokladané na jar 2022. Doteraz bolo preinvestovaných viac ako 24. 133.182 eur, čo predstavuje 49,54% súčasného rozpočtu, ktorý je 48 718 937 € s DPH.

Ten sa však bude navyšovať o zmieňovaný interiér, súvisiace projektantské a organizačné práce a navýšenie rozpočtu s ohľadom na niekoľko starších Uznesení vlády SR. Preto SNG pripravuje podklady pre nové Uznesenie vlády, ktoré schváli zmeny v rozpočte.

 

Hlavná dvorana SNG, kde sa budú konať výstavy s možnosťou inštalácie veľkoplošných diel

 

Mnohým ľuďom sa nová suma, ktorá bude vyššia o približne 20 miliónov eur, môže zdať privysoká, v kontexte iných realizácií kultúrnych priestorov v rámci Európy však ide o malý rozpočet. SNG pripomína, že rekonštrukcia pražského Veletržního paláce pre potreby Českej národnej galérie budú na úrovni 116 miliónov eur, nové múzeum moderny v Berlíne od dvojice Herzog&deMeuron bude stáť 450 milionov eur. Aj na Slovensku majú niektoré projekty nemalé rozpočty, napríklad náklady na obnovu Krásnej Hôrky siahajú do výšky takmer 35 miliónov eur, oprava Štátnej opery v Banskej Bystrici počíta s rozpočtom vo výške 30 miliónov eur.

Slovenská národná galéria však predstavuje našu kľúčovú kultúrnu inštitúciu, a úspech viacerých výstav v poslednom období dokladuje, že práca galérie má celospoločenský zmysel. Uvedomuje si to aj vedenie SNG. „Uvedomujeme si, že rekonštrukcia areálu národnej galérie je jednou z najväčších investícií do kultúrnej stavby, vlastne je to prvý pôvodný projekt, ktorý vznikol po revolúcii v roku 1989. Je symbolom nášho vzťahu ku kultúre a kultúrnemu dedičstvu, ale aj samozrejmým prihlásením sa k európskym hodnotám. Takto k rekonštrukcii od začiatku pristupujeme,“ vysvetľuje Alexandra Kusá.

Ambíciou je vytvoriť moderný areál, ktorý bude lákať k návšteve široké skupiny návštevníkov. „Chceme vytvoriť a následne dôstojne prevádzkovať moderný areál, ktorý by prispieval k vzdelávaniu a kultivácii spoločnosti namiesto toho, aby ju rozdeľoval. Chceme ukázať, že kultúra a vysoké umenie sú podstatou našej spoločnosti a nielen záležitosťou elít,“ popisuje Kusá.

Nástrojom k tomu bude vytvorenie galérie, ktorá je dokonale prepojená s okolitými verejnými priestormi a revitalizuje celý mestský blok, ktorý bude maximálne otvorený. Sústava mestských pasáží má prepojiť nové priestory patriace ku galérii, napríklad obnovený Letný pavilón na nádvorí, Námestie Karola Vaculíka v blízkosti budúceho hlavného vstupu do SNG na severnej strane Vodných kasární a v dotyku s novým objektom depozitára, alebo tzv. Travertínová záhrada od Paulínyho ulice, kde vznikne príjemná zelená plocha s využitím travertínu, ktorý bol pôvodne použitý na kochlíkoch pod premostením.

Úspech týchto úprav je však závislý aj od kooperácie s mestom, mestskou časťou alebo súkromnými vlastníkmi, ktorým patrí časť pozemkov potrebných pre realizáciu nových verejných priestranstiev. Kým napríklad Hotel Carlton alebo manažment Dessewfyho paláca predbežne súhlasili, rovnako ako Hlavné mesto, ktoré slovami primátora zámer Travertínovej záhrady, ktorá je na mestských pozemkoch, víta, vyjadrenie ešte neprišlo od nového vedenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.

Ak sa však podarí všetky tieto priestranstvá skutočne obnoviť a využiť ako predpolie galérie, môže sa splniť vízia vedenia SNG o vzniku akého „culture districtu“ – umeleckej zóny, ktorá bude jadrom spoločenskej aktivity v metropole.

 

Budúce Námestie Karola Vaculíka s objektom depozitu

 

Slovenská národná galéria smeruje k tomu, aby sa stala skutočne funkčnou a vyspelou inštitúciou, ktorá v ničom nezaostáva za najmodernejšími kultúrnymi centrami v Európe. Význam tejto premeny je mimoriadny a pozitívne ovplyvní rozvoj mesta – ten má totiž nielen ekonomickú, ale aj kultúrnu rovinu. Už teraz je SNG silno prítomná na kultúrnej a spoločenskej mape mesta, po prestavbe a dokončení rekonštrukcie bude tento význam ešte silnejší.

Na druhej strane, mestám, ktoré dobre pracujú so svojou kultúrou sa darí aj ekonomicky. Prítomnosť špičkovej galérie môže motivovať pracovníkov v tzv. kreatívnych odvetviach, aby ostávali v Bratislave a prispievali k tvorbe ekonomických hodnôt. Okrem toho, dobre fungujúca ikonická inštitúcia dokáže lákať aj mnoho návštevníkov a turistov, ktorí v meste nechávajú ďalšie peniaze, a to vhodným  spôsobom – nie na alkohol a lacnú zábavu, ale na ďalší rozvoj kultúry.

Na dokončenie rekonštrukcie SNG sa tak už netrpezlivo čaká. Význam tohto projektu pre Bratislavu bude enormný.  

 

Autor fotografií: Dominik Jursa. Viac vo fotogalérii.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Čelný pohľad na galériu
 • Z Premostenia budú atraktívne výhľady na nábrežie Dunaja
 • Vnútri Premostenia
 • Veľká dvorana SNG
 • Vodné kasárne
 • Dokončené sú už všetky strechy
 • Nádvorie SNG
 • Budúce Námestie Karola Vaculíka
 • Tzv. Hongkongská ulička
 • Zdroj: SNG / Ján Krížik
 • Zdroj: SNG / Ján Krížik

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube