YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 23.10.2019 15:30

Ako postupuje rekonštrukcia SNG: Exteriéry sú prakticky dokončené, práce sa presúvajú do interiérov

Jeden z najdôležitejších projektov v Bratislave v poslednom období, komplexná rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie, postupuje. Oproti pôvodným predpokladom výstavba už teraz mešká, na konci bude oneskorenie ešte výraznejšie. Dobrou správou však je, že práce na exteriéroch budov sú už takmer ukončené a čoskoro sa začne pracovať v interiéroch.

O priebehu rekonštrukcie informovala v rámci pravidelného „kontrolného dňa pre novinárov“ riaditeľka SNG Alexandra Kusá. Prítomných oboznámila so stavom prác a predstavila už zrealizované súčasti budúceho kultúrneho areálu (pozrite si viac vo fotogalérii)

K dnešnému dňu sú tak už ukončené nasledovné celky: Sanované a zabezpečené boli všetky oceľové konštrukcie, vrátane suterénov a všetkých oceľových konštrukcií, teda Administratívnej budovy, nového krídla a Premostenia. To má hotovú fasádu, ktorá je už finálna. Všetky objekty už majú dokončené prestrešenie, vybudované je aj nové podlažie a fasády Administratívnej budovy. Svoju finálnu podobu už majú aj fasády historických Vodných kasární. Naostatok, dobudovaná je aj technická infraštruktúra, kam patria prekládky plynárenských sietí, dve nové studne, exteriérové trasovanie vzduchotechniky a ostatná základná infraštruktúra v exteriéroch

Pred dokončením sú už aj niektoré nové prvky - takmer úplne dokončená je 9-podlažná budova depozitáru, ktorá bude vďaka fasáde odkazujúcej na červenobiely motív od Riečnej nepochybne jedným so symbolov SNG. Hotové sú konštrukcie veľkej dvorany a krídla nových expozícií do Riečnej ulice. Ukončené sú práce aj na tzv. Hongkongskej uličke, vrátane prestrešenia, teda spájacom trakte medzi novou a starou časťou SNG.

Práce sa tak budú od zimy prenášať do interiérov a pravdepodobne aj na verejné priestory, ktoré ešte budú potrebovať výrazné úpravy. Každopádne, tie najhrubšie exteriérové práce sú už viacmenej dokončené.

 

Vnútri Premostenia, modernej dominanty SNG

 

Riaditeľká pripomenula, že aktuálna rekonštrukcia je najzásadnejšou investičnou akciou Slovenskej národnej galérie, ktorá sa rieši už posledných 30 rokov. Situáciu ovplyvnilo uzatvorenie Premostenia SNG v roku 2001 z havarijných dôvodov. V rokoch 2003 a 2005 prebehli dve architektonické súťaže, projekt sa nakoniec realizuje podľa návrhu kancelárie BKPŠ. Samotné práce sa spustili 15 rokov po uzatvorení Premostenia.

Pôvodne uvažovaná doba rekonštrukcie bola 36 mesiacov, čo znamená, že mala byť dokončená už v januári 2019. Termín sa však posunul z viacerých dôvodov, ku ktorým patrí Predsedníctvo SR v Rade Európskej únie alebo odhalenie skutočných pomerov na stavenisku – teda konštrukčných, stavebných či infraštruktúrnych. Dokončenie oddialila aj nutnosť prispôsobiť sa novým normám a európskej legislatíve.

Na základe toho je dnes dokončenie stavebnej časti očakávané v lete 2021, na čo však bude nadväzovať ešte realizácia interiérov a expozícií. Plné dokončenie a otvorenie Slovenskej národnej galérie v novej dobe je tak predpokladané na jar 2022. Doteraz bolo preinvestovaných viac ako 24. 133.182 eur, čo predstavuje 49,54% súčasného rozpočtu, ktorý je 48 718 937 € s DPH.

Ten sa však bude navyšovať o zmieňovaný interiér, súvisiace projektantské a organizačné práce a navýšenie rozpočtu s ohľadom na niekoľko starších Uznesení vlády SR. Preto SNG pripravuje podklady pre nové Uznesenie vlády, ktoré schváli zmeny v rozpočte.

 

Hlavná dvorana SNG, kde sa budú konať výstavy s možnosťou inštalácie veľkoplošných diel

 

Mnohým ľuďom sa nová suma, ktorá bude vyššia o približne 20 miliónov eur, môže zdať privysoká, v kontexte iných realizácií kultúrnych priestorov v rámci Európy však ide o malý rozpočet. SNG pripomína, že rekonštrukcia pražského Veletržního paláce pre potreby Českej národnej galérie budú na úrovni 116 miliónov eur, nové múzeum moderny v Berlíne od dvojice Herzog&deMeuron bude stáť 450 milionov eur. Aj na Slovensku majú niektoré projekty nemalé rozpočty, napríklad náklady na obnovu Krásnej Hôrky siahajú do výšky takmer 35 miliónov eur, oprava Štátnej opery v Banskej Bystrici počíta s rozpočtom vo výške 30 miliónov eur.

Slovenská národná galéria však predstavuje našu kľúčovú kultúrnu inštitúciu, a úspech viacerých výstav v poslednom období dokladuje, že práca galérie má celospoločenský zmysel. Uvedomuje si to aj vedenie SNG. „Uvedomujeme si, že rekonštrukcia areálu národnej galérie je jednou z najväčších investícií do kultúrnej stavby, vlastne je to prvý pôvodný projekt, ktorý vznikol po revolúcii v roku 1989. Je symbolom nášho vzťahu ku kultúre a kultúrnemu dedičstvu, ale aj samozrejmým prihlásením sa k európskym hodnotám. Takto k rekonštrukcii od začiatku pristupujeme,“ vysvetľuje Alexandra Kusá.

Ambíciou je vytvoriť moderný areál, ktorý bude lákať k návšteve široké skupiny návštevníkov. „Chceme vytvoriť a následne dôstojne prevádzkovať moderný areál, ktorý by prispieval k vzdelávaniu a kultivácii spoločnosti namiesto toho, aby ju rozdeľoval. Chceme ukázať, že kultúra a vysoké umenie sú podstatou našej spoločnosti a nielen záležitosťou elít,“ popisuje Kusá.

Nástrojom k tomu bude vytvorenie galérie, ktorá je dokonale prepojená s okolitými verejnými priestormi a revitalizuje celý mestský blok, ktorý bude maximálne otvorený. Sústava mestských pasáží má prepojiť nové priestory patriace ku galérii, napríklad obnovený Letný pavilón na nádvorí, Námestie Karola Vaculíka v blízkosti budúceho hlavného vstupu do SNG na severnej strane Vodných kasární a v dotyku s novým objektom depozitára, alebo tzv. Travertínová záhrada od Paulínyho ulice, kde vznikne príjemná zelená plocha s využitím travertínu, ktorý bol pôvodne použitý na kochlíkoch pod premostením.

Úspech týchto úprav je však závislý aj od kooperácie s mestom, mestskou časťou alebo súkromnými vlastníkmi, ktorým patrí časť pozemkov potrebných pre realizáciu nových verejných priestranstiev. Kým napríklad Hotel Carlton alebo manažment Dessewfyho paláca predbežne súhlasili, rovnako ako Hlavné mesto, ktoré slovami primátora zámer Travertínovej záhrady, ktorá je na mestských pozemkoch, víta, vyjadrenie ešte neprišlo od nového vedenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.

Ak sa však podarí všetky tieto priestranstvá skutočne obnoviť a využiť ako predpolie galérie, môže sa splniť vízia vedenia SNG o vzniku akého „culture districtu“ – umeleckej zóny, ktorá bude jadrom spoločenskej aktivity v metropole.

 

Budúce Námestie Karola Vaculíka s objektom depozitu

 

Slovenská národná galéria smeruje k tomu, aby sa stala skutočne funkčnou a vyspelou inštitúciou, ktorá v ničom nezaostáva za najmodernejšími kultúrnymi centrami v Európe. Význam tejto premeny je mimoriadny a pozitívne ovplyvní rozvoj mesta – ten má totiž nielen ekonomickú, ale aj kultúrnu rovinu. Už teraz je SNG silno prítomná na kultúrnej a spoločenskej mape mesta, po prestavbe a dokončení rekonštrukcie bude tento význam ešte silnejší.

Na druhej strane, mestám, ktoré dobre pracujú so svojou kultúrou sa darí aj ekonomicky. Prítomnosť špičkovej galérie môže motivovať pracovníkov v tzv. kreatívnych odvetviach, aby ostávali v Bratislave a prispievali k tvorbe ekonomických hodnôt. Okrem toho, dobre fungujúca ikonická inštitúcia dokáže lákať aj mnoho návštevníkov a turistov, ktorí v meste nechávajú ďalšie peniaze, a to vhodným  spôsobom – nie na alkohol a lacnú zábavu, ale na ďalší rozvoj kultúry.

Na dokončenie rekonštrukcie SNG sa tak už netrpezlivo čaká. Význam tohto projektu pre Bratislavu bude enormný.  

 

Autor fotografií: Dominik Jursa. Viac vo fotogalérii.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Čelný pohľad na galériu
 • Z Premostenia budú atraktívne výhľady na nábrežie Dunaja
 • Vnútri Premostenia
 • Veľká dvorana SNG
 • Vodné kasárne
 • Dokončené sú už všetky strechy
 • Nádvorie SNG
 • Budúce Námestie Karola Vaculíka
 • Tzv. Hongkongská ulička
 • Zdroj: SNG / Ján Krížik
 • Zdroj: SNG / Ján Krížik

Súvisiace články

Fantastický úspech aj otázky do budúcna: Opravená SNG má skvelé priestory, potrebuje skvelý obsah

15.12.2022 18:06:19 Andrej Sárközi

Otvorených brán sa dočkala po 21 rokoch rekonštrukcie a len na otvorenie prišlo niekoľko tisíc ľudí. Slovenská národná galéria (SNG) sa teší mimoriadnej obľube už piaty deň. Mnohí návštevníci mohli prvýkrát obdivovať jej ikonickú architektúru aj zvnútra a projekt sa stal okamžite vzorovým príkladom obnovy staršieho komplexu. Nová etapa SNG však nesmie byť len o budove, ale aj o jej obsahu.

Čítať viac

Kľúčový bratislavský projekt je dokončený. SNG otvára po 21 rokoch zrekonštruovaný areál

01.12.2022 15:31:52 Adrian Gubčo

Jeden z najdôležitejších súčasných projektov v Bratislave je konečne dokončený. Rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie (SNG), jednej z kotevných kultúrnych inštitúcií v krajine, radikálnym spôsobom posúva jej úroveň a s ňou aj kvalitu celého mesta i štátu. Zároveň prináša obnovu architektúry, ktorá si bez akýchkoľvek debát zaslúži prívlastok ikonická.

Čítať viac

Keď je architektúra umením. Slovenská národná galéria je pokladom nábrežia

18.11.2022 13:30:00 Adrian Gubčo

V tejto chvíli ostávajú už len dni do otvorenia zrekonštruovanej Slovenskej národnej galérie. Jej obnova bola akútna už od roku 2001, no práce sa naozaj spustili až na prelome rokov 2015 a 2016. Bratislava po dlhom čakaní v zrekonštruovanej SNG nezíska len modernejšiu inštitúciu, ale aj výnimočný verejný komplex, ktorý posunie mesto na vyššiu úroveň.

Čítať viac

Bratislava sa dočkala. SNG je pred otvorením, pozrite sa dovnútra

10.11.2022 11:19:45 Andrej Sárközi

Nekonečné prieťahy, problémy, nesplnené plány a navyšovania rozpočtov skončili. V Slovenskej národnej galérii (SNG) aktuálne prebieha kolaudačný proces. Kotevná inštitúcia slovenskej kultúry, ktorej súčasťou je najvýraznejšia stavba bratislavského nábrežia, sa takto radikálne posúva. Jej špecifické a ikonické výstavné priestory dlhé roky bezútešne chátrali, teraz sa však ukazuje, že vďaka rekonštrukcii vzniknú expozície, ktoré nemajú na Slovensku obdobu.

Čítať viac

Dlhé čakanie na SNG je takmer na konci, komplikáciám čelí aj teraz

06.10.2022 17:12:33 Adrian Gubčo

Po dlhom čakaní, množstve problémov, predlžovaní výstavby a navyšovaniach rozpočtu sa príbeh rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie (SNG) konečne chýli ku koncu. Jeden z najvýznamnejších verejných projektov desaťročia by mal byť dokončený už o niekoľko mesiacov. Predtým však musí prekonať ešte jednu komplikáciu.

Čítať viac

Rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie bude dokončená v lete tohto roka

03.02.2022 14:03:41 Adrian Gubčo

Po dlhých rokoch – ba až desaťročiach – bude tento rok konečne stavebne dokončená rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie. Kotevná slovenská kultúrna inštitúcia, sídliaca v ikonickom komplexe na nábreží Dunaja, tak získa výrazne väčšie a kvalitnejšie priestory. Hoci v plnej prevádzke, aj s vybavenými interiérmi a prvými výstavami, bude až neskôr, už tento rok by sa mala začať zrekonštruovaná časť galérie sprístupňovať verejnosti.

Čítať viac

Rekonštrukcia SNG sa blíži k záveru

06.08.2021 17:10:57 Adrian Gubčo

Jeden z najdôležitejších súčasných verejných projektov na Slovensku sa blíži k záveru. Rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie (SNG) prinesie masívne skvalitnenie areálu tejto kotevnej kultúrnej inštitúcie, výrazné zlepšenie možností pre vystavovanie a uchovávanie diel a otvorenie veľkej časti mestského bloku pre návštevníkov. Dokončenie stavebných prác sa očakáva v priebehu budúceho roka.

Čítať viac

Rekonštrukcia SNG bude dokončená v roku 2022

05.02.2021 16:35:23 Adrian Gubčo

Jeden z najdôležitejších súčasných kultúrnych projektov v Bratislave i na Slovensku, rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie, vstupuje do ďalšieho roka. Práce sa spustili už v roku 2016, pričom sa pôvodne predpokladalo, že budú ukončené do troch rokov. Ani v roku 2021 sa dokončenia galérie nedočkáme, definitívny termín jej otvorenia je však už na obzore.

Čítať viac

Rekonštrukcia SNG pokračuje, fasáda Premostenia sa začína odhaľovať

29.01.2019 16:30:00 Adrian Gubčo

Komplexná obnova a modernizácia komplexu Slovenskej národnej galérie v centre Bratislavy je vo vysokom štádiu realizácie. V posledných dňoch sa začala konečne odhaľovať aj finálna podoba najvýraznejšieho prvku galérie – Premostenia, jedného z najvýraznejších prvkov bratislavského nábrežia.

Čítať viac

Kontrolný deň v SNG, 11.10.2018

12.10.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Počas včerajšieho stretnutia zástupcovia našej poprednej kultúrnej inštitúcie – Slovenskej národnej galérie – predstavili aktuálny postup prác na dlhoočakávanej rekonštrukcii areálu tejto inštitúcie. Práce svižne napredujú a pomaly sa už začína rysovať budúca podoba galérie, ktorá bude jedným z najkvalitnejších priestorov pre verejnosť v metropole.

Čítať viac

Construction update: Slovenská národná galéria, 28.7.2018

31.07.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Počas uplynulého víkendu oslavovala Slovenská národná galéria (SNG) svoje sedemdesiate narodeniny. Významné výročie si pripomenula radou vydarených aktivít, jednou z nich bola aj prehliadka práve rekonštruovaného areálu za účasti generálnej riaditeľky galérie, Alexandry Kusej.

Čítať viac

SNG oslavuje sedemdesiatku a ukáže, ako postupuje rekonštrukcia

19.07.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

SNG – Slovenská národná galéria tento rok oslavuje už 70 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti pripravila na sobotu 28.7. bohatý program a pre každého návštevníka aj zaujímavé darčeky.

Čítať viac

Aktuálny postup a novinky z rekonštrukcie Slovenskej Národnej Galérie

23.01.2018 10:30:00 Adrian Gubčo

Slovenská národná galéria na nedávnej tlačovej konferencii predstavila svoje plány na rok 2018. Hoci jedna z našich najvýznamnejších kultúrnych inštitúcii pripravuje na rok 2018 viacero zaujímavých noviniek, z hľadiska verejnosti zrejme najviac otázok vzbudzuje postup rekonštrukcie komplexu, ktorý patrí k najvýraznejším stavbám v Bratislave.

Čítať viac

Rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie napreduje (+ nové vizualizácie)

26.08.2017 14:00:00 Adrian Gubčo

Okrem množstva súkromných projektov sa v Bratislava realizuje aj nepomerne menšie množstvo verejných zámerov. Jedným z najvýznamnejších je rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie (SNG), ktorá pomaly napreduje.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube