Author photoAdrian Gubčo 14.11.2022 12:42

Tragické dedičstvo minulosti: Downtown vzniká na troskách vojny

V priebehu minulého týždňa sa opäť pripomenulo, že následky Druhej svetovej vojny sú v Bratislave ešte stále citeľné. Najviac sa to týka priestoru nového centra mesta – downtownu, kde je rozvoj spojený s odstraňovaním dedičstva minulosti. Tým nie sú myslené len staršie objekty, ale aj znečistenie či dokonca nevybuchnutá munícia.

Zdroj: Portum Towers

Zdroj: Portum Towers

V priebehu uplynulého piatka vyvolal záujem pohyb bezpečnostných zložiek v priestore, kde sa pripravuje výstavba polyfunkčného projektu Portum. Na nároží Košickej a Landererovej by sa mali v dohľadnej dobe spustiť práce na budovaní dvojice výškových budov a nižších blokov, ktoré dotvoria prostredie nového centra mesta. Počas pyrotechnického prieskumu bola objavená nevybuchnutá munícia z Druhej svetovej vojny.

Jej nález nie je až taký prekvapivý. Portum vznikne na mieste, kde sa do vojny nachádzala rafinéria Apollo – z vojenského hľadiska strategický podnik, ktorý pomáhal pohonnými látkami zásobovať nemecké vojenské úsilie. V priebehu júna 1944 preto Spojenci podnikli bombardovanie, ktorého cieľom bola rafinéria a ďalšie významné miesta v meste. Podľa archívnych informácií na Bratislavu vtedy dopadlo 370 ton zápalných bômb. Výsledkom bolo výrazné poškodenie podniku, ktorý nebol už do konca vojny schopný naplno obnoviť výrobné kapacity, ako aj rozsiahle environmentálne škody, keďže zasiahnuté boli aj zásobníky nafty.

Po vojne sa obnovila prevádzka väčšiny okolitých podnikov, časť plochy však ostala nezastavaná. Meniť sa to začína v podstate až v súčasnosti. Aj preto sa nálezy objavili až teraz. Ako uvádza developer Portum Towers, vzhľadom na charakter a miesto nálezu nebolo potrebné evakuovať ľudí zo žiadnej z budov v okolí a vďaka profesionálnemu zásahu polície a pyrotechnikov bola munícia zneškodnená na mieste v rekordne krátkom čase a odvezená na likvidáciu. Polícii sa zároveň podarilo zvládnuť aj situáciu v okolí.

Objavená munícia bola objavená za pomoci moderných detekčných technológií. „Išlo o nález dvoch kusov mínometného delostreleckého granátu,“ hovorí Ján Fehér, výkonný riaditeľ spoločnosti Detonics. Firma oblasť skúmala aj za pomoci vrtných sond. „Táto neinvazívna technológia dokáže odhaliť prítomnosť nevybuchnutej munície aj v mnohonásobne väčších hĺbkach a menších kalibroch ako iné metódy.“

Developer tvrdí, že nálezom zaskočený nebol. „Vzhľadom na históriu oblasti a okolitú zástavbu sme k projektu Portum od začiatku pristupovali s najprísnejšími bezpečnostnými opatreniami,“ upozorňuje Petr Teplý, konateľ spoločnosti Portum Towers, s.r.o. „V rámci inžinierskej činnosti budeme teraz pokračovať v podrobnom monitorovaní celej oblasti a postupne podnikneme kroky k začatiu výstavby obytného komplexu.“

Keďže projekt už má stavebné povolenie, developer už pripravuje spustenie predpredaja a skôr či neskôr aj výstavby. Odhalenie finálnej podoby zámeru aj bytov sa predpokladá do dvoch mesiacov.

Galéria

  • Zdroj: Portum Towers
  • Zdroj: Portum Towers
  • Zdroj: Portum Towers
  • Zdroj: Portum Towers
  • Zdroj: Portum Towers
  • Odstraňovanie zvyškov Gumonu, fotografia zo 7.11.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Odstraňovanie zvyškov Gumonu, fotografia zo 7.11.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: J&T Real Estate

Portum nie je jediný projekt, ktorý má skúsenosti so zneškodňovaním munície. Táto sa našla aj v rámci stavebných prác na neďalekom projekte Metropolis. V lete 2021 tu bola objavená nevybuchnutá letecká bomba, či si vyžiadalo evakuáciu okolitých budov. V roku 2014 zas mal prieskum dna Dunaja spomaliť rekonštrukciu Starého mosta, keďže vznikli obavy, že aj tu sa môžu nachádzať bomby. Tieto sa napokon nepotvrdili.

Okrem munície je výraznou komplikáciou znečistenie, ktoré vzniklo priesakom ropných látok zo zásobníkov do podložia. V podstate všetky projekty boli spojené s odstraňovaním ropy (a iných látok). Asi najkomplexnejšie čistenie bolo spojené s výstavbou Mosta Apollo a súvisiacou prestavbou Košickej ulice, týkalo sa však aj súkromných developmentov, vrátane Panorama Towers, Sky Parku, Twin City, Nivy Centra či Eurovey. Aktuálne prebieha odstraňovanie environmentálnej záťaže v priestore, kde sa kedysi nachádzala fabrika Gumon. Tu sa k rope pridáva odpad z prevádzky tohto chemického podniku. Vzniknúť tu má druhá a tretia etapa Klingerky od J&T Real Estate.

Developer strávi čistením pozemku – sanáciou - pomerne dlhú dobu. „Samotný proces sanácie zaberie viac ako dva roky a v úvodnej fáze ide predovšetkým o montáž zariadenia staveniska, osadenie dopravného značenia, čistenie pozemku od náletových drevín a komunálneho odpadu, drobné búracie práce a realizáciu oplotenia od Pláteníckej ulice,“ povedal v priebehu leta, pri začiatku prác, Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE. „Následne sa bude realizovať podzemná tesniaca stena a začneme s odstraňovaním environmentálnej záťaže a odvozom nebezpečného odpadu mimo priestoru staveniska na špecializované skládky a biodegradačné plochy.“

Výstavba projektu sa môže začať až potom, čo vychádza na leto 2024. Záťaž je tak významnou komplikáciou. Určitou náplasťou je aspoň fakt, že Územný plán reflektuje tento problém umožnením rozsiahlejšej zástavby vďaka vyššiemu indexu podlažných plôch oproti štandardnej situácii. Ide o potrebný nástroj, týkajúci sa vo všeobecnosti transformácie brownfieldov.

 

Odstraňovanie zvyškov Gumonu, fotografia zo 7.11.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Následky vojny sú tak v Bratislave stále citeľné. Okrem nevybuchnutej munície sa to týka aj záťaže, ktorá môže mať teoreticky veľký vplyv na zdravie obyvateľstva. Ropné látky totiž prenikajú aj do podzemných vôd a znečisťujú tak podložie pod významnou časťou mesta. Nová výstavba pomáha odstraňovať ich zdroj a do budúcna znížiť ďalšie ohrozovanie ľudí. Problémom ostáva, že investori sú viazaní len na svoje pozemky, pod cestami sa tak už sanácia nerealizuje. Stále však ide o pokrok.

Odstránenie všetkých následkov vojny bude trvať ešte dlho – ak sa to vôbec niekedy podarí. Po napravení niektorých škôd, napríklad v podobe deštrukcie náhodne zasiahnutých budov, očividne nie je ani vôľa. Obnova Landererovho paláca na Šafárikovom námestí bola predmetom úvah, teraz sa však zdá, že v záujme ochrany zelene sa odložili na neurčito (a možno navždy). Na Obchodnej, medzi Drevenou a Poštovou, je doteraz nezastavaný priestor na mieste pôvodnej zástavby (ak nerátame nedôstojný jednopodlažný objekt služieb). A na mieste jednej z najväčších tehlových budov mesta, sýpky Ludwigovho mlyna na Krížnej, sú dnes nepríťažlivé administratívne objekty.

Aspoň v downtowne prebieha veľká transformácia, ktorá mení kedysi hospodársky dôležitú, no znečistenú štvrť na nové centrum mesta. Nie všetko sa podarilo, výhody však bez diskusie prevažujú nad negatívami – navyše, mnoho z nich sa dá v čase napraviť. Viac ako osem desaťročí po vojne bude areál rafinérie Apollo opäť živou súčasťou Bratislavy. V tomto prípade už snáď bude písať omnoho šťastnejší príbeh.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube