Author photoSimona Schreinerová 07.06.2024 16:30

Obrovský potenciál pre zlepšenie verejného priestoru. Bratislava dostala prvé podzemné kontajnery, potrebuje ich viac

Polopodzemné kontajnery sa v Bratislave objavujú už niekoľko rokov. Nedávno však boli osadené aj prvé podzemné kontajnery, konkrétne v developmente Liget od VSD Development. Tento typ zberných nádob prináša viacero výhod a možno očakávať, že sa bude využívať aj v ďalších pripravovaných projektoch. Potrebné je ich ale umiestňovať aj inde. 

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Podzemné kontajnery sú systémy na zber odpadu, ktoré sú umiestnené pod povrchom zeme. Na povrchu je viditeľná iba malá časť, zvyčajne plniaci otvor. Väčšina kontajnera je teda umiestnená pod zemou, čo znamená, že nie je viditeľná a nezaberá miesto na povrchu. Tieto kontajnery môžu byť použité na rôzne typy odpadu vrátane komunálneho, recyklovateľného a biologického odpadu.

Prvé takéto kontajnery boli umiestnené v projekte Liget od VSD Development. Výšková budova s 18 podlažiami vznikla na východnom okraji Sadu Janka Kráľa, v susedstve staršieho bytového domu a kancelárskeho komplexu Einsteinova Business Center. Liget je právoplatne skolaudovaný a je v procese odovzdávania bytov.

Práve v okolí tohto objektu na povrchu vidno iba vhadzovací stojan a prípadne chodníkovú platformu. Samotná zberná nádoba je zapustená v zemi. Jednou z najväčších výhod podzemných kontajnerov je ich diskrétny vzhľad. Tradičné kontajnery sú nevzhľadné a zaberajú miesto, ktoré by sa dalo využiť efektívnejšie. Ďalšou výhodou je kapacita. Keďže väčšina kontajnera je umiestnená pod zemou, môžu mať výrazne väčší objem ako nadzemné kontajnery. Tým, že pojmú viac odpadu, sa dá znížiť frekvencia vývozu.

Skladovanie odpadu pod zemou minimalizuje nepríjemné pachy, obzvlášť v letných mesiacoch. Okrem toho sú tieto systémy menej prístupné pre škodcov a vandalov, čo eliminuje problémy s rozhádzaným odpadom okolo kontajnera. Zapustenie kontajnerov do zeme prispieva k tomu, aby verejný priestor pôsobil kultivovanejšie. Keďže viacero developerov dbá nielen na samotnú stavbu, ale aj na jej okolie, mohlo by sa toto riešenie stať čoraz atraktívnejšie. Priestor na povrchu sa dá využiť na iné účely, ako napríklad výsadbu zelene.

 

Nahradenie tradičných stojísk podzemnými by mohlo prispieť k dramatickému zlepšeniu verejného priestoru. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

 

Dôvod, prečo sa tento typ kontajnerov nezačal využívať skôr, bol nezáujem. „Doteraz sa využívali len polo-podzemné kontajnery. Po prejavenom záujme o podzemné kontajnery sme začali riešiť aj tento druh odvozu. Pre vykonávanie tohto špecifického druhu odvozu je potrebná aj iná technika, než bola postačujúca na polo-pozemné,“ vysvetlila Zuzana Balková, manažérka externej komunikácie spoločnosti OLO.

Podzemné a polopodzemné kontajnery majú svoje špecifiká aj pokiaľ ide o vývoz odpadu. „Tak ako pri polo-podzemných, aj pri podzemných sú určené podmienky, ktoré je potrebné dodržať, nakoľko sa jedná o inú zvozovú techniku, než na vykonávanie odvozov z bežných zberných nádob. Potrebné je preverenie dostupnosti zvozovej techniky, dostatočný manipulačný priestor a aj samotný počet podzemných kontajnerov musí byť schválený. Základom a prioritou je mať pred samotnou výstavbou posúdený a schválený projekt zberovou spoločnosťou OLO a.s. a Magistrátom hlavného mesta.“

Dobrou správou je, že Liget je v tomto smere prvý, ale určite nie posledný projekt, v ktorom budú inštalované podzemné nádoby. „Sú schválené ďalšie projekty, ktoré budú mať podzemné kontajnery, a či ich bude aj viac, záleží od developerov. Tieto kontajnery neinštaluje ani nefinancuje OLO a.s., ale samotný záujemca,“ uzavrela Balková.

Mesto zatiaľ nemá manuál pre tento typ kontajnerov a v rámci verejných priestorov s nimi v najbližšej budúcnosti neuvažuje. „Nateraz je to skôr mestská téma. Mesto má v rámci § 11 VZN č. 18/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území HM SR BA zadefinované parametre, ktoré musí stojisko s polopodzemnými/podzemnými kontajnermi spĺňať tak, aby mohlo byť zapojené do systému zberu odpadov, a teda z nich zvážaný odpad,“ uviedla Kristína Trnovská, vedúca oddelenia komunikácie Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Podmienky sú zhrnuté v manuáli Útvaru hlavného architekta z roku 2020, strany 46 a 47. „Momentálne tieto stojiská nie sú hradené zo zdrojov HM SR BA, a ak má niekto záujem si ich vybudovať, tak si ich musí vybudovať z vlastných zdrojov a ich budovanie nebolo podporované ani cez dotačné schémy mesta.“

V blízkej budúcnosti sa nedá očakávať, že by nadzemné kontajnery vo výraznejšej miere nahradili podzemné, a to aj z objektívnych dôvodov. Bežnejšie sú zatiaľ polopodzemné kontajnery, ktorých výhody sú podobné ako v prípade zapustených. Hlavnou výhodou je šetrenie miesta, zvyčajne je nad zemou iba jedna štvrtina, zvyšok je pod zemou. Aj pri tomto systéme sa znižuje zápach, keďže je odpad z veľkej časti skladovaný v zapustenej nádobe. Tiež sa eliminuje spätné vyberanie odpadu a vandalizmus.

Prvé stanovište polopodzemných kontajnerov v Bratislave vzniklo ešte v roku 2017 v štvrti Zuckermandel od JTRE. Následne boli osadené aj pri podchode na Trnavskom Mýte a v Rači na Kadnárovej ulici v projekte Zlaté krídlo. Odvtedy sa objavujú pravidelne v rámci nových projektov a miestami ich inštaluje aj samospráva. 

 

Prvé polopodzemné kontajnery v Bratislave sa objavili v roku 2017 v projekte Zuckermandel. Zdroj: J&T Real Estate

 

Podzemné kontajnery predstavujú v našich pomeroch inovatívne riešenie, ktoré môže zásadne zmeniť spôsob, akým sa spravuje odpad v meste. Ich zavedenie v projekte Liget je len začiatkom širšieho využívania týchto systémov v Bratislave. Diskrétny vzhľad, väčšia kapacita a lepšie hygienické podmienky robia z podzemných kontajnerov atraktívnu alternatívu k tradičným nadzemným nádobám. Najviac by mohli pomôcť v historických a husto zastavaných častiach mesta. 

Hoci zatiaľ nie sú plánované rozsiahle verejné investície do podzemných kontajnerov, dopyt zo strany developerov naznačuje, že by sa mohli čoskoro stať štandardom v nových projektoch. Výhody, ako sú zníženie frekvencie vývozu odpadu a minimalizácia nepríjemných pachov, prispievajú k ich rastúcej popularite.

Mesto Bratislava a jeho inštitúcie by mali zvážiť podporu tejto technológie a vytvorenie jasných pravidiel pre jej implementáciu, aby sa mohli plne využiť jej výhody. S postupným rozširovaním podzemných kontajnerov možno očakávať čistejšie a efektívnejšie spravované verejné priestory, čo prinesie prospech obyvateľom i návštevníkom hlavného mesta.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube