Author photoAdrian Gubčo 22.11.2018 13:30

Ďalšia fáza obnovy Námestia Slobody spustená

Najvýznamnejší mestský projekt revitalizácie verejného priestoru, rekonštrukcia Námestia Slobody, sa dostáva do novej fázy. Po výmene časti povrchov, vysadení nového trávnika a zelene a vybudovaní workoutového ihriska, sa teraz pripravuje obnova symbolu námestia – fontány Družba – ako aj vznik detského ihriska na mieste niekdajšieho pamätníka Klementa Gottwalda.

Autor: Lucia Ďurčová

Autor: Lucia Ďurčová

Iniciátori rekonštrukcie, teda mesto Bratislava a občianske združenie Dobré m(i)esto, za ktorým stojí developer HB Reavis, predpokladajú, že táto fáza obnovy by mohla prebehnúť v roku 2019.

Po sfunkčnení fontány bude vytvorený bezbariérový prístup k jednotlivým segmentom v centrálnom kruhu, vďaka čomu si budú môcť návštevníci námestia vychutnať priamy kontakt s vodou. Stupne medzi segmentami budú suché a umožnia sa posadiť, čo bude v horúcich mesiacoch príjemná alternatíva, ako sa osviežiť.

Okrem fontány by oživenie námestia mal priniesť aj vznik detského ihriska, ktoré by malo byť vysokej kvality a bez typových prvkov, čo prispeje k jeho výnimočnosti. Umiestnenie relatívne veľkého detského ihriska môže priniesť premenu Námestia Slobody z tranzitného priestoru (čím je do veľkej miery teraz) na destináciu.

Po dokončení týchto zásahov bude súčasťou projektu doplnenie vybavenosti, čo je finančne náročnejším zásahom. K novinkám patrí vznik pavilónu pred Fakultou architektúry, vďaka čomu sa má zlepšiť kontakt vzdelávacej inštitúcie s priestorom a vytvoriť možnosť pre organizáciu podujatí, realizácia verejných toaliet, osadenie stánkov (kebab, bufet a ďalšie), vybudovanie domčeku pre správcu, ale aj vznik „kazateľnice“, vyvýšeného bodu, z ktorého sa bude môcť prihovárať rečník počas verejných stretnutí a protestov.

Zatiaľ nie je známe, kedy by malo mať Námestie Slobody finálnu podobu, celkovo je jeho transformácia veľmi pomalá. Teoreticky by sa však mohla urýchliť, novozvolený primátor sa totiž nechal počuť, že bude vyždovať, aby sa na námestí nerobili žiadne provizórne riešenia a to dostalo podobu v zmysle výsledkov architektonickej súťaže, ktorú mesto na tento priestor organizovalo.

V jedinej Bratislavou organizovanej architektonickej súťaži za posledné štyri roky sa najlepšie podarilo umiestniť kolektívu z kancelárií 2021 a LABAK (prvá cena udelená nebola), ktorí pripravili aj finálny projekt.

Ich návrh je založený na nenásilnom vstupe do pôvodnej kompozície priestoru a skôr na skvalitnení a prispôsobení pôvodnej myšlienky súčasnej situácii, ako jej popretí. Silný odkaz na minulosť sa bude niesť celým námestím, dokonca aj nový mobiliár má vychádzať z dizajnu pôvodného.

Bratislava tak postupne získava príjemnejšie Námestie Slobody, jedno z kľúčových verejných priestranstiev v meste. Ak táto rekonštrukcia prinesie zamýšľaný výsledok, bude to výrazný impulz pre oživenie centra Bratislavy a pre zmenu mentálneho obrazu mesta ako zanedbaného a zničeného.

 

Fotografie zo 16.11.2018.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Fontána Družba s plastikou Lipový kvet je momentálne ohradená
  • Západ slnka nad Námestím Slobody. V budúcnosti má byť zriadený bezbariérový prístup na trávnik
  • Na mieste, kde kedysi stála socha Klementa Gottwalda, sa budú hrať deti
  • Prebieha príprava povrchu pre budúce zriadenie detského ihriska
  • Workoutové ihrisko a kontrast medzi novým a starým trávnikom
  • Nová podoba fontány Družba. Zdroj: 2021 + LABAK
  • Detské ihrisko a prístupný trávnik. Zdroj: 2021 + LABAK

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube