YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 22.11.2018 13:30

Ďalšia fáza obnovy Námestia Slobody spustená

Najvýznamnejší mestský projekt revitalizácie verejného priestoru, rekonštrukcia Námestia Slobody, sa dostáva do novej fázy. Po výmene časti povrchov, vysadení nového trávnika a zelene a vybudovaní workoutového ihriska, sa teraz pripravuje obnova symbolu námestia – fontány Družba – ako aj vznik detského ihriska na mieste niekdajšieho pamätníka Klementa Gottwalda.

Autor: Lucia Ďurčová

Autor: Lucia Ďurčová

Iniciátori rekonštrukcie, teda mesto Bratislava a občianske združenie Dobré m(i)esto, za ktorým stojí developer HB Reavis, predpokladajú, že táto fáza obnovy by mohla prebehnúť v roku 2019.

Po sfunkčnení fontány bude vytvorený bezbariérový prístup k jednotlivým segmentom v centrálnom kruhu, vďaka čomu si budú môcť návštevníci námestia vychutnať priamy kontakt s vodou. Stupne medzi segmentami budú suché a umožnia sa posadiť, čo bude v horúcich mesiacoch príjemná alternatíva, ako sa osviežiť.

Okrem fontány by oživenie námestia mal priniesť aj vznik detského ihriska, ktoré by malo byť vysokej kvality a bez typových prvkov, čo prispeje k jeho výnimočnosti. Umiestnenie relatívne veľkého detského ihriska môže priniesť premenu Námestia Slobody z tranzitného priestoru (čím je do veľkej miery teraz) na destináciu.

Po dokončení týchto zásahov bude súčasťou projektu doplnenie vybavenosti, čo je finančne náročnejším zásahom. K novinkám patrí vznik pavilónu pred Fakultou architektúry, vďaka čomu sa má zlepšiť kontakt vzdelávacej inštitúcie s priestorom a vytvoriť možnosť pre organizáciu podujatí, realizácia verejných toaliet, osadenie stánkov (kebab, bufet a ďalšie), vybudovanie domčeku pre správcu, ale aj vznik „kazateľnice“, vyvýšeného bodu, z ktorého sa bude môcť prihovárať rečník počas verejných stretnutí a protestov.

Zatiaľ nie je známe, kedy by malo mať Námestie Slobody finálnu podobu, celkovo je jeho transformácia veľmi pomalá. Teoreticky by sa však mohla urýchliť, novozvolený primátor sa totiž nechal počuť, že bude vyždovať, aby sa na námestí nerobili žiadne provizórne riešenia a to dostalo podobu v zmysle výsledkov architektonickej súťaže, ktorú mesto na tento priestor organizovalo.

V jedinej Bratislavou organizovanej architektonickej súťaži za posledné štyri roky sa najlepšie podarilo umiestniť kolektívu z kancelárií 2021 a LABAK (prvá cena udelená nebola), ktorí pripravili aj finálny projekt.

Ich návrh je založený na nenásilnom vstupe do pôvodnej kompozície priestoru a skôr na skvalitnení a prispôsobení pôvodnej myšlienky súčasnej situácii, ako jej popretí. Silný odkaz na minulosť sa bude niesť celým námestím, dokonca aj nový mobiliár má vychádzať z dizajnu pôvodného.

Bratislava tak postupne získava príjemnejšie Námestie Slobody, jedno z kľúčových verejných priestranstiev v meste. Ak táto rekonštrukcia prinesie zamýšľaný výsledok, bude to výrazný impulz pre oživenie centra Bratislavy a pre zmenu mentálneho obrazu mesta ako zanedbaného a zničeného.

 

Fotografie zo 16.11.2018.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Fontána Družba s plastikou Lipový kvet je momentálne ohradená
  • Západ slnka nad Námestím Slobody. V budúcnosti má byť zriadený bezbariérový prístup na trávnik
  • Na mieste, kde kedysi stála socha Klementa Gottwalda, sa budú hrať deti
  • Prebieha príprava povrchu pre budúce zriadenie detského ihriska
  • Workoutové ihrisko a kontrast medzi novým a starým trávnikom
  • Nová podoba fontány Družba. Zdroj: 2021 + LABAK
  • Detské ihrisko a prístupný trávnik. Zdroj: 2021 + LABAK

Súvisiace články

Najväčšia bratislavská fontána bude opäť fungovať, jej rekonštrukcia sa blíži k záveru

19.09.2022 09:16:27 Adrian Gubčo

Už na budúci rok snáď bude po dlhých rokoch fungovať najväčšia bratislavská fontána Družba na Námestí slobody. Hlavné mesto postupuje v jej obnove a modernizácii, ktorá je súčasťou širšej rekonštrukcie námestia. Vzniknúť by tak mohlo ďaleko atraktívnejšie priestranstvo, ktoré bude otvorené pre väčší počet užívateľov.

Čítať viac

Veľká vlna úprav verejných priestorov začína

29.03.2022 17:32:30 Adrian Gubčo

V týchto týždňoch sa v centre Bratislavy začali vo väčšej miere realizovať úpravy verejných priestranstiev, zamerané na zvýšenie ich pobytového potenciálu, funkčnosti alebo estetickej úrovne. Malo by ísť o začiatok mohutnejšej vlny zásahov, ktoré budú predchádzať jesenným komunálnym voľbám. Na konci tohto roka by tak metropola mala byť výrazne krajšia.

Čítať viac

Hlavné mesto spúšťa rekonštrukciu fontány Družba na Námestí slobody

16.11.2021 16:51:46 Adrian Gubčo

V najbližších dňoch sa spustia rekonštrukčné práce na najväčšej fontáne na Slovensku – na fontáne Družba na Námestí slobody. Zásadnejšou obnovou neprešla od svojho vzniku v roku 1980, od roku 2007 bola pre zlý stav nefunkčná. Zmeniť by sa to malo približne o rok. V priebehu budúceho roka sa zároveň obnovia rekonštrukčné práce na samotnom námestí.

Čítať viac

Ako napreduje rekonštrukcia Námestia slobody?

22.04.2021 13:02:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto v poslednom období predstavuje nové a nové projekty rekonštrukcií a úprav verejných priestorov. Z minulosti však pochádzajú aj staršie zámery, ktorých realizácia zatiaľ pokrivkáva. Najvýraznejšou je rekonštrukcia Námestia slobody, výsledok jednej z mála architektonických súťaží v minulom období. Aký je jej stav?

Čítať viac

Na Námestí Slobody vznikne Pamätník demokratickej revolúcie 1989

22.11.2019 11:00:00 Adrian Gubčo

V priebehu budúceho roka by mohol na Námestí Slobody vzniknúť nový pamätník. Iniciatíva za Pamätník demokratickej revolúcie 1989 predstavila pred niekoľkými dňami návrh pripomienky na revolučné udalosti, ktorú chce Hlavné mesto podporiť a pamätník čoskoro zrealizovať.

Čítať viac

Obnova Námestia Slobody sa utlmuje

29.05.2019 09:15:00 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia jedného z najväčších a najreprezentatívnejších bratislavských námestí, Námestia Slobody, mala byť jedným z ťažiskových projektov bývalého vedenia Hlavného mesta. Pôvodné plány hovorili o postupnej revitalizácii, pričom už tento rok mala byť napríklad obnovená fontána Lipový kvet a ďalšie plochy. Aktuálne sa však zdá, že na upravené námestie si ešte počkáme.

Čítať viac

Práce na Námestí Slobody postupujú pomaly

24.09.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Po Kmeťovom námestí a Landererovom parku sa mení aj ďalší bratislavský verejný priestor - Námestie slobody, kde sa už pred niekoľkými mesiacmi spustila jeho revitalizácia. Narozdiel od spomenutých priestranstiev, práce tu postupujú laxnejším tempom.

Čítať viac

Námestie Slobody sa postupne mení

22.08.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

V rámci relatívne rozsiahlej obnovy verejných priestranstiev (na bratislavské pomery), ku ktorej v meste aktuálne dochádza, patrí revitalizácia Námestia Slobody k najvýznamnejším. Rozsiahly priestor toho parkovo upraveného námestia začína získavať modernejšou podobu.

Čítať viac

Revitalizácia Námestia Slobody a Šafárikovho námestia napreduje

10.07.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

Okrem viacerých rekonštrukcií staromestských ulíc sa aktuálne realizujú aj revitalizácie dvoch námestí: Námestia Slobody a Šafárikovho námestia. Hoci prvé je v správe Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava druhé v správe mestskej časti Staré Mesto, z dôvodu nedostatku zdrojov, či už finančných, alebo manažérskych, sa obe priestranstvá opravujú vďaka podpore od developera HB Reavis.

Čítať viac

Štúdia Námestia Slobody je hotová

11.05.2018 08:00:00 Adrian Gubčo

Architektonické kancelárie 2021 a LABAK, ktoré sa v architektonickej súťaži na revitalizáciu Námestia Slobody umiestnili najlepšie, dokončili štúdiu budúceho vzhľadu námestia, ktorá rozpracovala súťažný návrh a prešla pripomienkami poroty a zástupcov Bratislavy - hlavného mesta SR. Črtá sa tak už finálna podoba tohto významného verejného priestoru.

Čítať viac

Čoskoro sa spustí ďalšia etapa obnovy Námestia Slobody

27.04.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR v spolupráci s občianskym združením Dobré m(i)esto, za ktorým stojí developer HB Reavis, v máji spustí ďalšiu etapu obnovy Námestia slobody. Na dnešnom brífingu to prezradil primátor mesta Ivo Nesrovnal

Čítať viac

Námestie Slobody - všetky návrhy

15.11.2017 07:15:00 Adrian Gubčo

Pozrite si všetky návrhy v ideovej architektonicko-urbanistickej a krajinárskej súťaži. Na prvých miestach sú uvedené ocenené diela, inak sú zoradené podľa poradového čísla.

Čítať viac

Súťaž na Námestie Slobody má výsledky

14.11.2017 18:30:00 Adrian Gubčo

Prvá architektonická súťaž organizovaná mestom Bratislava - hlavné mesto SR po dlhej dobe pozná svoje výsledky. Súťaž na obnovu významného Námestia Slobody však prvú cenu nepriniesla.

Čítať viac

Mesto Bratislava vyhlasuje architektonickú súťaž na Námestie Slobody

22.09.2017 11:30:00 Adrian Gubčo

Po veľmi dlhej dobe vyhlasuje mesto Bratislava prvú reálnu architektonickú súťaž, v rámci ktorej sa v spolupráci s partnerom, občianskym združením Dobré m(i)esto (za ktorým stojí developer HB Reavis), hľadá nová podoba jedného zo zásadných bratislavských verejných priestranstiev, Námestia Slobody. Uzávierka pre odovzdanie súťažných návrhov je 31.10.2017.

Čítať viac

HB Reavis pripravuje súťaž na Námestie Slobody

23.05.2017 13:00:00 Adrian Gubčo

Developer HB Reavis pripravuje v spolupráci s mestom Bratislava a mestskou časťou Staré Mesto architektonickú súťaž na preriešenie Námestia Slobody, ako aj jeho revitalizáciu. Projekt vzniká v rámci marketingových aktivít developera, ktorý v Bratislave realizuje masívne investície v podobe obchodno-administratívnych komplexov Stanica Nivy a Twin City Tower.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube