Author photoSimona Schreinerová 10.10.2023 10:37

Zelená pre obrovský projekt. Klingerka 2 ide konečne do výstavby, doplní hustnúci downtown

Východná časť bratislavského downtownu sa čoskoro zahustí. Po dlhšej príprave stojí Klingerka II od developera J&T Real Estate na prahu výstavby. Významný a masívny projekt nadviaže na prvú etapu a vytvorí nový kus mesta, vytvárajúci prechod medzi relatívne nižšou zástavbou v okolí Mlynských nív a novými vežami pri vyústení Mosta Apollo do Košickej. Nový development tak bude mať celomestský dosah.

Zdroj: J&T Real Estate / YIM.BA

Zdroj: J&T Real Estate / YIM.BA

Dnešný downtown bol pôvodne tvorený areálmi priemyselných podnikov a závodov. Kým v minulosti išlo o centrum industriálnych aktivít v meste, aktuálne sa stáva novým komerčným mestským centrom. Jedným z miestnych závodov z oblasti chemického priemyslu bol Gumon. Firma produkovala vrstvené elektroizolačné materiály a vlastnila patent na bakelit. Svoju výrobu utlmila začiatkom tohto storočia.

Novým majiteľom areálu sa stala spoločnosť Koruna Invest. Plánovanej výstavbe rozsiahleho developmentu predchádzala protiprávna likvidácia objektu bývalej lisovne bakelitu v roku 2008. Lisovňa bola v konaní za národnú kultúrnu pamiatku, v čase asanácie tak už požívala pamiatkovú ochranu. Čoskoro sa ukázalo, že bola úplne zbytočná, keďže zámer developera skrachoval s nástupom krízy o niekoľko mesiacov. O pár rokov neskôr vstúpil do hry súčasný investor - majiteľom sa stalo JTRE.

Konkrétna podoba projektu, resp. projektov Klingerka 2 a 3 bola odhalená až v roku 2020. Zámer má čiastočne nadväzovať na už zrealizovanú Klingerku 1, ktorá bola dokončená v roku 2021 v priestore medzi Prístavnou, Plátenníckou, Valchárskou a Súkenníckou. Vzniklo v nej 380 bytov v 115-metrovej veži a 10-tisíc metrov štvorcových kancelárií. Pokračovanie rozvoja územia bude ešte väčšie

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Pokračovanie Klingerky bude pozostávať z dvoch etáp. V prvej bude realizovaných šesť nových objektov, v druhej etape päť a pavilón. V roku 2021 získali obidve etapy kladné záväzné stanoviská Hlavného mesta, o rok neskôr získali Klingerka 2 a Klingerka 3 rozhodnutia o umiestnení stavby. Minulý rok začali aj práce v súvislosti s odstraňovaním rozsiahlej environmentálnej záťaže. Posledným povolením, ktoré Klingerke chýbalo, bolo stavebné povolenie.

To však už neplatí, pretože aktuálne developer disponuje stavebným povolením pre prvú etapu, teda Klingerku 2. Povolenie k výstavbe tretej etapy by malo nasledovať v krátkom čase. JTRE tak môže prejsť k samotnej výstavbe, ktorá by sa mohla spustiť ešte v tomto roku. Už dávnejšie tvrdil, že sa stavebné práce začnú okamžite po dokončení odstraňovania environmentálnej záťaže. Aktuálne je už pod druhou etapou vyhĺbená stavebná jama, takže k spusteniu zakladania stavby bráni už len nadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia. 

Z funkčného hľadiska pôjde o kombináciu bývania, administratívy, obchodu a služieb. Druhá etapa Klingerky bude tvorená trojicou objektov smerom ku Košickej, trojica menších bude lokalizovaná smerom k Plátenníckej. Prvým objektom je polyfunkčný dom s hromadnou garážou s bývaním a občianskou vybavenosťou. Postavený bude na nároží ulíc Košická a Mlynské nivy. V 16 podlažnom objekte sa plánuje 120 bytov a dvojpodlažný parter s obchodmi na prízemí. Na druhom podlaží sa majú nachádzať administratívne priestory.

Druhým objektom je polyfunkčná budova s 28 bytmi a dvojpodlažným parterom. Objekt bude mať osem podlaží v strednej sekcii a šesť v krajných sekciách. Tretím objektom je ďalší polyfunkčný bytový dom. Stavba s 19 podlažiami má primárnu funkciu bývania, ktorú zabezpečí 158 bytov. Aj v tomto prípade bude objekt disponovať dvojpodlažným parterom s obchodmi a službami.

Popri Plátenníckej ulici vyrastú dve polyfunkčné budovy a detské centrum. Jeden z polyfunkčných objektov, označený ako Stavba 04, na nároží predĺženej Valchárskej a Plátenníckej, bude mať štyri podlažia, ktoré budú využívane iba na občiansku vybavenosť. Prízemie zaplnia prevádzky obchodu a služieb, vyššie podlažia budú využité ako kancelárie.

Piatym objektom je detské centrum pre 80 – 120 detí. Priestor by mal byť podobný materskej škole. Šiestym objektom je polyfunkčná budova, ktorá bude trojpodlažná. Na prízemí bude priestor pre obchod a služby, zvyšné dve podlažia vyplnia administratívne priestory.  

Celá druhá etapa bude založená na hromadnej trojpodlažnej podzemnej garáži so 668 parkovacími miestami. Keďže strecha garáže by mala tvoriť dvor, bude zazelenená a parkovo upravená. Okrem toho by popri Plátenníckej mala vzniknúť samostatná segregovaná cyklotrasa, čím sa zlepší aj cyklodoprava.

 

Vnútroblok projektu. Zdroj: J&T Real Estate

 

Minimalistickým projektom rozhodne nebude ani Klingerka 3. Etapa bude ohraničená Košickou, predĺženou Valchárskou, Plátenníckou a Prístavnou ulicou. Prvou z pätice stavieb bude polyfunkčný bytový dom popri Košickej. Tvoriť ho majú dve sekcie so šiestimi a ôsmimi nadzemnými podlažiami. Šesťpodlažná časť bude mať treťom až šiestom administratívne priestory, v osempodlažnej časti sú umiestnené byty. V prízemní sa navrhujú obchody a služby, druhé podlažie je určené pre administratívu.

Druhý bytový dom popri Košickej bude mať 27 podlaží. Od tretieho po 27. podlažie budú byty, doplnené o apartmány po 13. podlažie. Na prvých dvoch podlažiach bude vybavenosť v podobe obchodov a kancelárií.

Ďalšie dva objekty budú umiestnené smerom do Plátenníckej. Prvým z nich je sedempodlažné ubytovacie zariadenie na krátkodobé pobyty. Na prvom podlaží sa uvažuje s recepciou a jedálňou, na druhom so spoločenským priestorom pre hostí a na druhom až siedmom s ubytovacími jednotkami. Druhým objektom bude päťpodlažný dom s kanceláriami a obchodmi na prízemí.

V rámci Klingerky 3 bude vyčnievať posledný piaty objekt - administratívna veža na nároží Košickej, Prístavnej a Plátenníckej ulice. Veža s 35 podlažiami dosiahne výšku 141 metrov a pôjde o druhú najvyššiu budovu v Bratislave. Kancelárska budova bude mať na prízemí lobby a prenajímateľné priestory na druhom podlaží. Na druhom sa počíta s kantínou. Dve najvyššie podlažia, teda 34. a 35., budú technické. Všetky ostatné podlažia majú slúžiť ako kancelárie. S vežou súvisí šiesty objekt, pavilón, pod ktorým bude umiestnený vjazd do trojpodlažnej podzemnej garáže.

 

Popri projekte má v budúcnosti viesť aj električková trať. Zdroj: J&T Real Estate

 

V rámci tejto etapy vznikne 1.004 nových parkovacích miest. Obe etapy musia zachovať priestorovú rezervu pre vznik električkovej trate na Košickej ulici. Predpokladá sa, že trať povedie po východnej strane Košickej, teda v priamom kontakte s projektom. Developer je presvedčený, že to dodá energiu retailu v susedstve trate, preto hovorí, že tu bude "first street retail". To by znamenalo, že tu majú vzniknúť prevádzky reťazcov, typické skôr pre nákupné centrá, čo je s ohľadom na blízkosť dvoch veľkým komplexov nepravdepodobné. 

Výstavbou oboch etáp Klingerky každopádne pribudne v Bratislave celkovo viac 600 bytov a apartmánov, ako aj plochy pre obchody a služby v rozsahu 4-tisíc metrov štvorcových a administratívu v rozsahu 37-tisíc metrov štvorcových. Developer pôvodne hovoril o tom, že celý komplex postaví naraz, informácie z oficiálneho webu ale naznačujú, že to predsa len bude inak. Ak sa realizácia začne okamžite, druhá etapa by mohla byť dokončená v priebehu roka 2026. JTRE chce celý development skompletizovať v roku 2028. 

Podľa aktuálne dostupných vizualizácií sa zdá, že po architektonickej stránke by už pokračovanie Klingerky nemalo byť také kontroverzné, ako to bolo v prípade prvej etapy. Ešte lepšie je na tom urbanisticky - kombinujú sa tu niektoré správne princípy, ktoré zlepšujú konakt s mestom. Parkovanie bude presunuté do podzemia, parter bude aktívny v rámci takmer celého komplexu, vznikne zelený vnútroblok, pracuje sa s výškami tak, aby bol vytvorený prechod medzi nižšou a vyššou zástavbou a úplne správne je umiestnená aj dominanta. Ak budú použité kvalitné materiály, môže byť ďalšia realizácia od štúdia GFI napokon prijatá pomerne dobre. Naostatok, projekt má ďalší výrazný prínos – odstránenie environmentálnej záťaže.

Bratislava a jej nové centrum tak dostane ďalší výrazný prírastok. Silný developer ako JTRE je schopný dotiahnuť projekt do konca a pretvoriť tak tvár lokality i celého mesta. Ide o ďalší krok k postupnej transformácii obrazu slovenskej metropoly, meniacej sa na mesto výškových budov. 

 

Fotografie z 2.10.2023. Pozrite si prípravné práce na Klingerke II a III vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube