Author photoSimona Schreinerová 05.05.2024 15:07

Koniec chronickej prieluky. Známy developer pokračuje v príprave zámeru v perspektívnej lokalite

V posledných rokoch sa v širšom centre Bratislavy zrealizovalo niekoľko revitalizácií bývalých výrobných areálov. Nevyužívané plochy sa zmenili na aktívne časti mesta. Transformácia zatiaľ výraznejšie nezasiahla rozsiahly blok medzi ulicami Záhradnícka, Svätoplukova, Koceľova a Karadžičova. Situácia sa ale začína pomaly meniť.

Súčasný stav lokality. Zdroj: Google Maps

Súčasný stav lokality. Zdroj: Google Maps

Predmetný blok sa nachádza na strategickom mieste medzi mestskými časťami Staré Mesto a Ružinov. Neďaleko sa nachádzajú dôležité mestské uzly ako Trnavské mýto alebo Mlynské nivy s autobusovou stanicou. V pešej dostupnosti sú nákupné centrá, školy, pracoviská aj bohatá obsluha verejnou dopravou. Ide tak o atraktívnu časť mesta, ktorej potenciál však zatiaľ nie je celkom naplnený.

Zástavbu bloku v súčasnosti tvoria rôzne nízke stavby garáží, skladov, menších administratívnych budov a obchodov. Výnimkou sú dve novšie budovy, ktoré naznačujú možnosti urbanizácie tejto lokality. Ideálne by tu mohol vzniknúť blok približne šesť- či sedempodlažných domov s rezidenčnou či kancelárskou funkciou s aktívnym parterom so službami a komerčnými prevádzkami. Ak by sa takáto transformácia vydarilo, územie by sa v budúcnosti mohlo stať plnohodnotnou súčasťou kompaktného mesta.

Nádej na zánik priblíženie sa tejto vízii prinieslo s úhlasné záväzné stanovisko mesta, vydané pred približne rokom. Týkalo sa zámeru bytového domu na Záhradníckej, v prieluke medzi novším sedempodlažným polyfunkčným objektom na Záhradníckej 30 a jednopodlažnou komerčnou stavbou. Investorom bola spoločnosť Eltraco s.r.o., ktorá bola medzičasom zrušená. Spoločnosť však bola blízka developerovi Cresco Real Estate. „Bytový dom Záhradnícka je jedným z projektov, ktoré sme prebrali po spoločnosti Eltraco. Plánujeme v ňom pokračovať,“ potvrdil Ján Krnáč, CEO Cresco Real Estate.

V zmysle stanoviska pôjde o osempodlažný dom s najvyšším ustúpeným podlažím, mierne tak prevýši blízke stavby. Na prvom nadzemnom podlaží (NP) sú navrhované vstupné priestory, sklad kočíkov a bicyklov pre bytový dom a dva priestory občianskej vybavenosti na prenájom. Od druhého až po ôsme NP budú umiestnené byty. Na druhom až šiestom NP sa majú nachádzať aj nebytové priestory – apartmány, ktoré budú zaradené do funkcie bývania. Celkový počet bytov by mal byť 28.

Parkovanie bude riešené väčšinou v podzemí, umiestnených tu bude 25 stojísk. Ďalších 14 bude na teréne vo dvore (z toho 6 bude krátkodobých pre návštevy). Hlavný vjazd k domu bude prístupný z Koceľovej, smerom na Záhradnícku bude možný len občasný výjazd prostredníctvom podjazdu.

 

Zdroj: Google StreetView

 

Medzi podmienkami pre udelenie stanoviska Magistrát uviedol, že stavba musí byť skoordinovaná s pripravovaným projektom cyklotrasy medzi Karadžičovou a Astronomickou. Tiež upozorňuje na to, že chodníkové prejazdy budú riešené v jednej nivelete s prednosťou chodcov. Investor má rešpektovať založené stromoradia na Záhradníckej, aj keď jeho kvalita pred zámerom je diskutabilná.

Ako bude stavba vyzerať, zatiaľ nie je jasné. V záväznom stanovisku figurovala ako projektant kancelária AT26 Architects, ktorá podľa informácií YIM.BA zvíťazila vo vyzvanej architektonickej súťaži. Pokiaľ budú mať vo výsledku „na svedomí“ architektúru títo architekti, mohlo by ísť o kvalitný návrh. Ide totiž o renomovaný bratislavský ateliér. „Na finálnom vzhľade fasád pracujeme. Celkový charakter, hmotu aj tvar stavby určuje okolitá zástavba, keďže sa jedná o prieluku,“ približuje Krnáč.

Developer sa po vydaní záväzného stanoviska mohol posunúť do ďalších stupňov povoľovacích procesov. Podľa Krnáča je bytový dom aktuálne v územnom konaní. Za priaznivých okolností by sa výstavba mohla spustiť v priebehu budúceho roka, všetko však závisí od vydania rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia. Dokončenie domu možno očakávať do dvoch rokov od spustenia realizácie. 

Výstavbou by mohla čiastočne zaniknúť veľká prieluka, „dieru“ však bude naďalej vytvárať aj susedný jednopodlažný objekt. Táto je príkladom kľúčového problému územia, brániaceho jeho predstave - veľkého množstva vlastníkov. V lokalite sú prítomné viaceré firmy, ktorých predmetom podnikania nie je development, súkromné osoby, ako aj Bratislava – Hlavné mesto SR či dokonca štát. Rozvíjať ucelený development je nateraz nereálne.

Postupný zánik prieluk, najmä v atraktívnych lokalitách, je kľúčom k lepšiemu využitiu mestského priestoru aj zvýšeniu príťažlivosti mesta (pokiaľ je ich architektúra na dobrej úrovni). Zároveň sa aspoň čiastočne znižuje potreba rozširovať zastavané územie mesta a výstavba v v satelitoch Bratislavy. Dobre fungujúce mesto by sa malo rozvíjať predovšetkým vo vnútri.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube