Author photoAdrian Gubčo 31.01.2018 08:30

Nová podoba Hotela Kyjev je známa

Developer Lordship predstavil najnovšie vizualizácie budúcej podoby hotela Kyjev a jeho blízkeho okolia, teda projektu, ktorý sa pripravuje už pomerne dlhú dobu. Hoci s výhradami a bez definitívnych záverov, keďže ide o pracovné vizualizácie, zatiaľ možno predstavenú podobu hodnotiť ako najlepšiu, aká bola pre dané územie zverejnená.

Zdroj: Lordship

Zdroj: Lordship

Developer Lordship mal pôvodne rozsiahlejšie zámery, ktoré zahŕňali aj časti mestského bloku vymedzeného Špitálskou, Rajskou, Dunajskou a Námestím SNP, patriace mestu a spoločnosti Tesco. Keďže sa však s týmito vlastníkmi nedohodol na spoločnom postupe, rozhodol sa len pre transformáciu vlastných pozemkov, kde navrhuje rekonštrukciu budovy bývalého hotela, ako aj dostavbu ďalších objektov.

Výšková budova hotela by mala dostať nové opláštenie, no jej využitie ešte známe nie je, v hre je hotel, byty či kancelárie. Kancelársky objekt však bude vybudovaný pozdĺž Špitálskej ulice, v zmysle platného Územného plánu zóny. Developer uvažuje aj o transformácii okolitých verejných priestranstiev, od Rajskej by mal vzniknúť nový nástupný priestor vo forme menšieho námestíčka.

Developer vlastní aj bytové domy na tomto konci Cintorínskej, podľa vizualizácii sa zdá, že by boli zasanované a nahradené novými. Práce na výstavbe a rekonštrukcii by sa mali v ideálnom prípade spustiť v roku 2019, developer plánuje preinvestovať 80 miliónov eur. Architektúru projektu má na starosti kancelária A1 Architecture architekta Branislava Kaliského.

Pri hodnotení návrhu treba začať tým, že fakt, že nepríde k úplnému zániku niekdajšieho hotela Kyjev, ako ani ďalších častí komplexu Prior (zatiaľ), je výrazným posunom. Tento unikátny neskoromodernistický súbor od Ivana Matušíka patrí k tomu najlepšiemu, čo kedy v oblasti architektúry na Slovensku vzniklo a jeho prípadný úplný zánik by predstavoval obrovskú kultúrnu stratu. Otázkou však zostáva, čo sa okrem hmoty zachová, keďže kvalita súboru je daná predovšetkým mierou architektonického detailu, prejavujúceho sa v materiálovom štandarde či v charakteristických interiéroch. Nie je jasne vysvetlené, čo sa stane s travertínovými obkladmi na fasádach aj v interiéri, samotný hotel Kyjev podľa vizualizácie stratí svoj neskoromodernistický výraz a premení sa na veľmi súčasne pôsobiacu budovu, čo je v tomto prípade na škodu. Fasády od Špitálskej by si zaslúžili výraznejšie členenie a väčší podiel plných plôch, aby aspoň čiastočne odrážali výraz, charakteristický pre dané prostredie. Bytové domy na Cintorínskej zas pripomínajú zástavbu v úplne iných častiach mesta.

Stále však možno konštatovať, že ide o návrh, prinášajúci oveľa menej konfliktov ako akýkoľvek predošlý, a vytvárajúci potenciál pre aktívne pretvorenie a oživenie tohto mestského bloku, ktorý je napriek svojej centrálnej polohe mimoriadne zanedbaný a nevyužitý. Ak má ísť o úvodný vstup do diskusie, potom je na dobrej úrovni a predstavuje materiál, s ktorým sa dá pracovať.

V prípade vyriešenia určitých naznačených problémov (a ďalších, ktoré ma v tejto chvíli nenapadli) by tak mohol vzniknúť projekt, ktorý by veľmi skvalitnil centrálnu časť Bratislavy a tým priniesol benefity celému mestu. A v takom prípade možno ďalšiemu rozvoju zámeru vyjadriť plnú podporu.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Lordship
  • Zdroj: Lordship
  • Zdroj: Lordship
  • Zdroj: Lordship

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube