Author photoAndrej Sárközi 24.11.2022 09:52

Vzorová račianska škola sa stáva realitou. Na Plickovej vzniká moderná budova i areál

Najväčší projekt mestskej časti za posledné desaťročia – tak možno nazvať komplexnú rekonštrukciu Základnej školy Plickova. Stavebné práce na obnove verejnej inštitúcie sa začali na konci leta minulého roka. Odvtedy stavba z dielne štúdia Pantograph značne pokročila.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Základná škola na Plickovej sa nachádza v priamom dotyku s pôvodnou obcou – neďaleko Barónky v centrálnej časti Rače. Ide o klasickú typovú stavbu z obdobia socializmu. Postupne sa však na nej podpísal zub času a výraznejšie náznaky chátrania v podobe zatekania strechy sa objavili už v 90-tych rokoch 20. storočia. Tieto problémy však ostávali ignorované, čo vyústilo do ďalšieho zhoršovania stavu budovy. Situácia bola natoľko závažná, že škola bola vyradená v roku 2007 zo siete škôl a o rok neskôr uzatvorená. Udialo sa tak aj napriek odporu verejnosti.

V ďalších rokoch bolo niekoľko pokusov budovu oživiť, vrátane zámeru presunúť na toto mieto depozitár Galérie mesta Bratislava. Tieto plány však nevyšli. Škola bola extrémne schátraná a v havarijnom stave boli aj inžinierske siete. Každým rokom sa náročnosť prípadnej rekonštrukcie zvyšovala. 

Rača preto požiadala Hlavné mesto o zverenie budovy na Plickovej do správy so zámerom obnovy pôvodnej funkcie. Mestskí poslanci zámer odsúhlasili. Mestská časť tak pristúpila k tvorbe projekt, pričom ho zadala priamo jednej z najrenomovanejších súčasných architektonických kancelárií v Bratislave, štúdiu Pantograph. Cena rekonštrukcie je na základe verejného obstarávania viac ako 5,6 milióna eur, z toho je významná časť financií (2,85 miliónov eur) hradená z eurofondov.

Vzniknúť tu má 25 tried a 10 špecializovaných učební pre 600 žiakov. Rovnako sa tu bude nachádzať nová kuchyňa, jedáleň, príslušná infraštruktúra či telocvična. Na tú získala Rača dotáciu z Fondu na podporu športu. Rekonštrukcia tiež pomôže vyriešiť akútny nedostatok miest v školských zariadeniach. Tento fakt je podľa miestnej samosprávy zapríčinený najmä prudkým rozvojom výstavby v Rači za predchádzajúce roky. 

Galéria

 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Zdroj: Michal Drotován / Pantograph
 • Zdroj: Michal Drotován / Pantograph
 • Zdroj: Michal Drotován / Pantograph
 • Zdroj: Michal Drotován / Pantograph
 • Zdroj: Michal Drotován / Pantograph
 • Zdroj: Michal Drotován / Pantograph
 • Zdroj: Michal Drotován / Pantograph
 • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Rača
 • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Rača

V auguste minulého roku začali búracie práce, ktoré trvali päť mesiacov. Došlo k odstráneniu starých okien, podláh či strešných izolácii, z budovy tak ostal do veľkej miery len betónový skelet. Zbúrané bolo aj poškodené krídlo školy. Ku koncu roka 2021 bola takmer hotová nová strecha. V marci tohto roku sa osadili okná a začali sa rozbiehať práce v interiéri budovy.

V júli 2022 webstránka, venujúca sa rekonštrukcii školy, uviedla, že narazila na problém, ktorý mal len menej zlé alebo viac zlé riešenie. Išlo o mozaiku Kocúr z roku 1972 od autora Ivana Vychlopena (1941-1998), ktorý ju vytvoril v spolupráci s J. Slížom. Pôvodne mala byť prekrytá zateplením bez náhrady – tu išlo o to menej zlé riešenie. Následne sa ale uvažovalo o zložení umeleckého diela, následnom zateplení steny a vrátení mozaiky späť. To však vyhodnotili odborníci ako rizikové, nakoľko by viedlo k nezvratnému poškodeniu diela – tu ide o veľmi zlé riešenie.

Staviteľ vtedy informoval, že nenašiel technické riešenie, ktoré by umožnilo zachovať odkrytú mozaiku Kocúra. Navyše bolo potrebné na danej stene vybudovať požiarne schodisko a stenu zabezpečiť tak, aby bola funkčná ďalších minimálne 50 rokov. Projektanti tak neskôr navrhli prekrytie diela a na vedľajšej vzniknutej stene vytvorenie kópie podobnou technológiou. 

V auguste tohto roka už škola začala naberať výzor, aký bude mať po dokončení. Z každej strany bolo postavené lešenie, začal sa budovať hlavný vstup, spomenutá stena s mozaikou sa zateplila a práce pokračovali v interiéri i exteriéri budovy. Budova už nevyzerala len ako betónový skelet, ale ako sľubná budúcnosť slovenského školstva. Dnes sú už vonkajšie práce na budove prakticky úplne dokončené. 

Stavbné dokončenie budovy sa očakáva v januári 2023. Do otvorenia v septembri 2023 však ešte ostáva objekt zariadiť a dobudovať školský areál. Podľa mestskej časti má vzniknúť vybavením, nastavením výučby či inklúziou vzorová škola pre 21. storočie. 

 

Nové školské ihrisko. Zdroj: Michal Drotován / Pantograph

 

Vonkajší športový a oddychový areál prejde výraznou rekonštrukciou v rámci druhej fázy obnovy. Architektonickú štúdiu a následne aj projekt taktiež spracoval ateliér Pantograph. Odhadovaná cena je približne 650-tisíc eur. Vonkajší priestor bude členený na tri funkčné zóny: športový areál, exteriérové vyučovanie a oddych či exteriérové aktivity. Súčasťou druhej fázy je aj úprava zelene pred školou popri pešej promenáde.

Ako informoval starosta mestskej časti Michal Drotován, 21. októbra tohto roka bol projekt vonkajšieho areálu ZŠ Plickova podaný na stavebné konanie. „Po vydaní stavebného povolenia prebehne obstarávanie zhotoviteľa stavby a na jar 2023 stavebné práce. Budeme robiť všetko pre to, aby areál bol dokončený pri otvorení našej školy v septembri 2023,” uviedol starosta Rače. 

Ako sme už v minulosti informovali, celý areál by mal byť verejne prístupný. Ak sa naplnia atraktívne vizualizácie a tento priestor nadobudne prezentovaný vizuál i kvalitu, dokončenie areálu i budovy školy bude pre Bratislavu znamenať výnimočnú udalosť. Mnohé vzdelávacie inštitúcie v Bratislave nie sú v dobrom technickom či vizuálnom stave a zvyčajne sa na nich podpísal zub času. Budovy len zriedkavo zohľadňujú predstavy o modernom vzdelávaní, čo je na hlavné mesto krajiny v Európskej únii veľmi smutný fakt.

Výnimky tak zatiaľ potvrdzujú pravidlo. Jednou z nich je napríklad základná škola Narnia a Gymnázium C.S.Lewisa v Petržalke, ktorá si pre svoju výnimočnosť vyslúžila ocenenie CE ZA AR. Úplne nová budova v meste nepribudla za posledné desaťročia žiadna, hoci niekoľko škôl pristavuje nové pavilóny. O ich mimoriadnom architektonickom prínose však možno úspešne pochybovať. 

Plán Rače je teda mimoriadny a na slovenské pomery nevídaný. Špičková kvalita školstva je pre zvyšovanie kvality života v meste a jeho úspech jednou z najdôležitejších úloh. Základná škola Plickova by sa po dokončení rekonštrucie mohla tejto úlohy zhostiť na výbornú. Račianski žiaci získajú jednu z najmodernejších a technicky najkvalitnejších vzdelávacích inštitúcii v celom meste. 

 

Fotografie z 22.11.2022. Pozrite si rekonštrukciu ZŠ Plickova vo fotoalbumoch.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube