YIMBA

Author photoMartina Gregová 04.10.2022 19:00

Vkus prišiel konečne aj na najstaršiu univerzitu. Nové priestory zbližujú študentov s mestom

O žalostnom stave a možnej budúcnosti budov slovenských základných či materských škôl sa v architektonických kruhoch hovorí čoraz častejšie. Priestory vysokých škôl ostávajú mnohokrát bez väčšieho záujmu verejnosti. V rámci ocenenia INSAID 2022 sa však medzi prihlásené diela dostali aj dva projekty interiérov z vysokoškolského prostredia.

Infocentrum UK. Autor: Roman Reissmuller

Infocentrum UK. Autor: Roman Reissmuller

Prvým príkladom je návrh interiéru Nového informačného centra Univerzity Komenského COMENIANA, ktoré je dielom architekta Milana Andráša. Ten ho navrhol v spolupráci s Dušanom Kočlíkom, Pavlom Nahálkom a Adamom Tóthom. Na podlažnej ploche takmer 190 metrov štvorcových vznikol zaujímavý a príjemne pôsobiaci priestor, ktorý sa stal zónou prvého kontaktu a navyše poskytol aj miesto pre študentský klub.

Navrhované priestory sa nachádzajú na prízemí štvorpodlažnej budovy Filozofickej fakulty na Štúrovej ulici č. 9. Objekt, v ktorej fakulta sídli, pochádza z 19. storočia. V minulosti boli priestory prenajímané, no Univerzita Komenského sa v roku 2020 rozhodla využívať ich na propagáciu univerzity. Vybrala si na to formu novonavrhnutého študentského klubu a univerzitného informačného centra. 

Autori sa vzhľadom na minulosť stavby rozhodli v návrhu ponechať pôvodnú tehlovú stenu. Tá má slúžiť ako odkaz na históriu budovy. Okrem toho boli v mieste nefunkčných komínov vytvorené tri výrazné otvory, formujúce novú arkádu. Práve vďaka týmto novým stavebným otvorom sa aj do zadného priestoru, ktorý bol pred tým len tmavým kútom, dostalo denné svetlo.  

Hlavným cieľom rekonštrukcie bolo vytvorenie aktívneho parteru, ktorý sa vďaka novej funkcii zapája do mestského a študentského života. Keďže interiér by mal fungovať ako multifunkčný priestor, bolo nutné vytvoriť možnosti pre flexibilnú prevádzku, kde sa môžu konať nielen prednášky a tlačové konferencie, ale aj stretnutia s akademickými osobnosťami. Vo večerných hodinách sa miesto môže zmeniť na kino, slúžiť na prevádzku koncertu či na organizovanie rôznych študentských tématických večerov. V rámci funkčného rozdelenia vznikli dva pozdĺžne priestory – jeden slúžiaci na sprievodné akcie, druhý koncipovaný skôr ako cateringový priestor.

Zaujímavým akcentom je 11 metrov dlhý barový pult, ktorý sa dokáže prispôsobiť rôznym využitiam, a tiež aj transparetná mreža v tyrkysovej farbe. Tá slúži ako zábradlie a zároveň sa v rovnakom tvarosloví objavuje aj v novovzniknutých arkádach medzi dvoma priestormi. Interiér je vybavený jednoduchými jedálenskými stoličkami a stolmi, pričom je doplnený o zaujímavé svietidlá v rôznych formách. Autori priestoru Nového informačného centra a študentského klubu UK vsadili na jednoduchosť a tiež trvácne a príjemne pôsobiace materiály. Vďaka flexibilite priestoru sa zvýšil jeho potenciál nielen pre návštevníkov z radov študentov, ale aj pre ostatných obyvateľov mesta. 

Galéria

  • Infocentrum UK. Autor: Roman Reissmuller
  • Infocentrum UK. Autor: Roman Reissmuller
  • Infocentrum UK. Autor: Roman Reissmuller
  • Unispace. Zdroj: ©gekrepten
  • Unispace. Zdroj: ©gekrepten
  • Unispace. Zdroj: ©gekrepten

Medzi nominované diela v rámci ocenenia INSAID 2022  sa dostala aj realizácia s názvom UNISPACE od Natálie Filovej, ktorá sa nachádza v Pavilóne matematiky FMFI UK. Tento priestor by mal slúžiť nielen študentom a zamestnancom školy, ale aj iným návštevníkom fakulty a vysokoškolského areálu. Na rozlohe približne 198 metrov štvorcových vzniklo miesto, slúžiace jednak na študijno-pracovné účely, ale zároveň aj na oddychovo-socializačné. Interiér sa nachádza na mieste bývalej šatne a iných miestností, ktoré boli vo výsledku spojené do jedného celku.  

Dispozícia sa skladá zo zón, ktoré členia dlhý priestor na úseky s príjemnejšími proporciami, funkčné zónovanie podporuje aj bezkolíznu prevádzku. Rytmické radenie blokov bufetu a zasadačiek od vstupu dopĺňa oproti situovaná otvorená zóna. Rôznorodé využívanie tohto priestoru zabezpečujú aj rôzne typy sedenia - pobytové schody plnia oddychovú funkciu, klasické pracovné stoly zas študijnú funkciu. S cieľom vyzdvihnúť študijné zameranie fakulty a na podporu miestnej identity vznikli dizajnové prvky ako oceľové rámy, geometrické kubusy či povrchové vedenie kabeláže. Z materiálov je v priestore UNISPACE využívané najmä drevo, kov a polykarbonát. 

Spoločenské priestory vysokých škôl sú pre študentov miestami, kde si môžu vymieňať poznatky, stretávať sa a diskutovať nielen počas vyučovania, ale aj mimo neho. Je zároveň nesmierne dôležité vytvárať také miesta, ktoré dovoľujú ich rôznorodé využívanie aj obyvateľom mesta. Vďaka tomu sa ľahšie zapoja do verejného života a zároveň sa zvýši atraktivita samotnej univerzity. Rekonštrukcie starých priestorov a vytváranie aktívnejších a funkčnejších miest je jedným z dôležitých krokov na ceste k lepším, kvalitnejším a prístupnejším slovenským vysokým školám. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Kultúrnospoločenské centrum UniverSaal bližšie k realizácii

10.06.2021 12:30:42 Adrian Gubčo

V roku 2019 bola predstavená vízia vzniku kultúrnospoločenského centra Universaal, v rámci ktorého sa mal obnoviť zanedbaný objekt bývalej stajne a skladu na nádvorí hlavnej budovy Filozofickej fakulty UK. Skupina študentov, absolventov a pedagógov prišla s myšlienkou premeniť stavbu na kreatívny a otvorený priestor, slúžiaci ako miesto pre stretnutia akademickej a verejnej sféry. Po určitom odmlčaní sa zámer pohol.

Čítať viac

Radšej rekonštrukcia ako novostavba: Vzkriesená aula s novým dychom

04.09.2022 13:53:00 Martina Gregová

Rekonštrukcia auly Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe je výborným príkladom toho, ako rekonštruovať a dobudovať diela neskorej moderny. Autorom revitalizácie je český ateliér DRNH. Na rekonštrukcii objektu sa však autorsky podieľal aj profesor Ján Čejka, ktorý bol autorom pôvodného objektu auly, vybudovanej v roku 1965 na základe architektonickej súťaže. Vďaka tejto vydarenej rekonštrukcii sa pôvodná architektúra posunula do súčasnosti.

Čítať viac

Špičkové miesta pre život, prácu i relax: Pozrite si najlepšie nové interiéry v Bratislave

21.09.2022 12:06:49 Martina Gregová

Slovenská asociácia interiérových dizajnérov SAID začala predstavovať shortlist najlepších slovenských interiérov, ktoré zabojujú v treťom ročníku INSAID AWARDS o víťazstvo v jednej zo šiestich kategórii. O víťazovi kategórie rozhodne porota na základe osobných obhliadok, ktoré sa budú konať v blízkej dobe. Do užšieho výberu sa už tradične dostalo aj niekoľko zaujímavých známych aj menej známych realizácií z Bratislavy.

Čítať viac

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube