Author photoMartina Gregová 20.01.2023 09:00

Úspech slovenských architektov: České mesto získa projekt, aký chýba aj v Bratislave

Objekty hvezdární sú vďaka svojej jedinečnej funkčnej náplni zaujímavou súčasťou viacerých našich miest. Ako však vyzerá moderná hvezdáreň? V českom meste Prostějov možno jedna vznikne už čoskoro, a to vďaka architektonickej súťaži vyhlásenej Olomouckým krajom. Za víťazným návrhom stoja slovenskí architekti.

1.miesto. Zdroj: DOXA architekti

1.miesto. Zdroj: DOXA architekti

Pôvodne bola verejná astronomická pozorovateľňa v meste Prostějov postavená na streche dnešnej základnej školy na Husovom námestí. Jej činnosť bola zahájená ešte v roku 1949. Kupola vtedajšej pozorovateľne mala priemer 5,5 metra a výšku 4,2 metra. Po čase však kapacita objektu nepostačovala a začali sa viesť diskusie o samostatnej hvezdárni. V roku 1951 boli na realizáciu tejto myšlienky získané finančné zdroje. Aj keď stavebné plány boli vypracované už v roku 1953, prví návštevníci do objektu vstúpili až o sedem rokov neskôr. Dnes však príbeh tejto jedinečnej inštitúcie pokračuje. 

V júni minulého roku vyhlásil Olomoucký kraj architektonickú súťaž, ktorej cieľom bolo získať návrh komplexných stavebných úprav budovy hvezdárne v Prostějove. Víťazný koncept mal podľa vyhlasovateľa priniesť predovšetkým kvalitné priestory na vzdelávanie, vedecké aj voľnočasové aktivity, ktoré sa budú konať nielen v interiéri objektu, ale aj vo vonkajších priestoroch v jeho okolí. Do súťaže sa zapojilo 11 autorských kolektívov. Víťazný návrh pochádza od košického architektonické štúdia DOXA.

 

1. miesto. Zdroj: DOXA architekti

 

Aj napriek prvotnému zámeru vyhlasovateľa, víťazný návrh stavebné úpravy budovy dnešnej hvezdárne neobsahuje. „Napriek tomu, že príbeh hvezdárne - ako inštitúcie, tak aj budovy - pokladáme za inšpiratívny, prispôsobiť existujúcu budovu aktuálnemu programu je z ekonomických a prevádzkových dôvodov nevhodné, a preto navrhujeme na rovnakom mieste novostavbu," opisujú autori víťazného návrhu v súťažnom paneli.

Z urbanistického hľadiska, umiestnenie novej budovy architekti navrhli tak, aby sedela na os elipsy prázdnej plochy v súčasnom parku. Z konštrukčného hľadiska vychádza návrh hlavne z požiadavky vyhlasovateľa, že teleskopy majú mať svoje nezávislé statické riešenie. To podľa autorov návrhu má aj svoju poetickú interpretáciu: „Vertikály predstavujú pomyselný vektor explorácie. Stúpame, aby sme pozorovali, čo je nad nami." Hlavným konštrukčným prvkom sa preto stala bezotvorová, montovaná fasáda, ktorá levituje nad zemou, čo spôsobuje, že návštevník nevníma, čo sa odohráva vonku a môže sa sústrediť na program, ktorý táto jedinečná inštitúcia ponúka. 

V podzemnom podlaží novej budovy sa bude nachádzať technické zázemie, sklady, kancelárie, šatňa a tiež aj prednášková sála a dielňa. O podlažie vyššie vznikne rozľahlý foyer, oddychová zóna a recepcia. Na druhom nadzemnom podlaží sa bude nachádzať hlavné planetárium a výstavné priestory so vstupom do hlavnej kupoly. Pochôdzna strecha zas návštevníkom ponúkne možnosť pozorovať hviezdy na nočnej oblohe voľným okom, ale aj prostredníctvom jedného z trojice teleskopov. 

Nový objekt má jednoduchú a funkčnú dispozíciu. Vďaka kompaktnému tvaru na seba novostavba nebude pútať prílišnú pozornosť. Jej tvar nechá vyniknúť kupolám a pozorovacím priestorom, ktoré budú v priestore ľahko čitateľné a stanú sa tak dominantným prvkom celého parku. 

Podľa odbornej poroty, „návrh rozvíja koncept hvezdárne ako výnimočného miesta, primárne určeného na stretnutie s hviezdami. Kompozične vyvážená hmota jednoduchého kvádra vystupuje z každodenného ruchu okolitého parku a v strešnej rovine buduje lineárnu observačnú krajinu, prepájajúcu skupinové pozorovania s individuálnou meditáciou. Zvýšená atika oddeľuje mestský horizont svetelného smogu a vytvára pomyselnú vaňu, naplnenú hviezdnou oblohou."

 

2. miesto. Zdroj: Refuel

 

Zaujímavý prístup k prestavbe súčasnej budovy hvezdárne predstavuje aj návrh, ktorý sa umiestnil na druhom mieste. Jeho autormi sú architekti Jan Skoupý a Zbyňek Ryška. Koncepčne stavia na kontraste novej tmavej hmoty a svetlého pôvodného objemu hvezdárne. Nová zapustená horizontálna hmota by mala zelenú pochôdznú strechu a v jej priestoroch by vzniklo jednak nové zázemie, dielňa, fyzikálna učebňa a tiež aj nová kupola a pozorovateľňa. V tomto prípade však porota poukázala na možné problémy v rámci náväznosti novej presklennej hmoty na pôvodnú hmotu hvezdárne.

 

3. miesto. Zdroj: LBNK architekti

 

Aj návrh od architektov z kancelárie LBNK, ktorý sa umiestnil na treťom mieste, vo veľkej miere zachováva pôvodnú budovu hvezdárne. Kombinuje ju s modernou prístavbou kompaktného tvaru, ktorá do budovy prináša nový foyer, kaviareň, výstavnú halu a nové hygienické zázemie. Práve protiklad vzdušnej, veľkorysej presklennej prístavby a uzavrenosť pôvodnej časti objektu hvezdárne je zaujímavým prvkom návrhu.

Budovy tohto typu sú jedinečnými objektmi, ktoré nemajú len netradičnú funkčnú náplň. Ich funkcia sa častokrát odzrkadlí aj na ich architektonickom stvárnení, čím sa veľakrát stávajú dominantami priestorov, v ktorých sa nachádzajú. Prestavby takýchto zariadení sú však finančne aj architektonicky náročné. Súťaž priniesla hneď niekoľko zaujímavých návrhov, ako sa s touto problematikou popasovať. Môžu byť príkladom, ako tieto budovy, postavené zväčša pred pár desiatkami rokov, prispôsobiť súčasným prevádzkovým aj ekonomickým požiadavkam.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • 1. miesto. Zdroj: DOXA architekti
  • 1. miesto. Zdroj: DOXA architekti
  • 1. miesto. Zdroj: DOXA architekti
  • 2. miesto. Zdroj: Refuel
  • 2. miesto. Zdroj: Refuel
  • 3. miesto. Zdroj: LBNK architekti
  • 3. miesto. Zdroj: LBNK architekti
  • Pôvodná budova hvezdárne. Zdroj: mapy.cz

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube