Author photoMartina Gregová 06.05.2023 13:00

Späť do školy. Vzdelávanie budúcnosti nie je len o žiakoch

Školy nemusia byť uzavretými inštitúciami. Vnútorné átriá lemované novými budovami umeleckej školy v španielskom meste Valladolid neslúžia len študentom. Navštíviť ich môžu všetci obyvatelia mesta. V ich priestoroch sa budú konať kultúrne akcie, workshopy aj rôzne verejné diskusie.

Autor: Luis Díaz Díaz

Autor: Luis Díaz Díaz

Vzdelávacie inštitúcie a ich pozemky sú v urbanizme mesta mnohokrát samostatne fungujúcimi priestormi, do ktorých síce bežný obyvateľ mesta môže vstúpiť, ale väčšinou k tomu ani nemá dôvod. Úplne iným prípadom je umelecká škola v meste Valladolid. Súčasťou objektu je totiž verejný priestor, ktorý pozýva obyvateľov k jeho využívaniu. 

V roku 2017 vyhlásilo Ministerstvo školstva v španielskej provincii Castilla y León súťaž na novú podobu umelecky zameranej školy. Víťazmi tejto súťaže sa stalo miestne architektonické štúdio Estudio González Arquitectos. Výstavba objektu následne začala v roku 2019, dva roky po vyhlásení výsledkov súťaže. Pred niekoľkými mesiacmi sa priestory tejto vzdelávacej inštitúcie prvýkrát otvorili pre študentov aj pre iných návštevníkov.

Okrem samotných objektov návrh riešil aj predpolie budovy a k nej priľahlý dvor. Naľavo od hlavného objektu umeleckej školy sa nachádza nové športové ihrisko aj dodatočne vybudované parkovisko. Na rohu riešeného pozemku architekti navyše navrhli nápis ART, ktorý sa takisto vďaka svojej mierke aj polohe stal obľúbeným miestom stretávanie sa. 

Galéria

  • Autor: Luis Díaz Díaz
  • Autor: Luis Díaz Díaz
  • Autor: Luis Díaz Díaz
  • Autor: Luis Díaz Díaz
  • Autor: Luis Díaz Díaz
  • Autor: Luis Díaz Díaz
  • Autor: Luis Díaz Díaz
  • Autor: Luis Díaz Díaz
  • Autor: Luis Díaz Díaz
  • Autor: Luis Díaz Díaz

Zaujímavosť celého projektu tkvie aj v jeho lokalite. Nová vzdelávacia inštitúcia bola totiž vybudovaná na mieste bývalého priestorovo aj funkčne uzavretého objektu kláštoru karmelitánok. Podľa zachovaných historických podkladov kláštor navyše obopínali rozľahlé ovocné sady. Práve táto architektúra a jej základné funkčné princípy sa tak stali inšpiráciou aj hlavným východiskom celého návrhu.  

Zo svojej vonkajšej strany objekt napodobňuje uzavretú dispozíciu bývalého kláštora. Smerom od ulice preto pôsobí mohutne, nepriechodne a izolovane. Fasádu smerom k ulici navyše charakterizujú menšie okenné otvory a čierny tehlový obklad. Na druhej strane sa však celá dispozícia otvára smerom k vnútornému átriu, ktoré pozýva všetkých obyvateľov mesta k jeho využívaniu. Rozsiahle presklené fasády v tejto časti sú pred silným španielskym slnkom chránené nezvyčajnými tieniacimi prvkami z dierkovaného plechu. 

Dispozične je inštitúcia delená do dvoch samostatných, no navzájom funkčne prepojených celkov. V dvojposchodovom objekte, na mieste ktorého kedysi stál kláštor, prebieha samotná výučba. Jednotlivé učebne sú orientované do jedného z átrií. V druhom objekte sa zas organizujú rôzne workshopy či kultúrne akcie pre verejnosť. Aj v tejto časti sú presklené fasády orientované smerom do átria. „Predstavujeme si, že tu študenti budú zdieľať svoje skúsenosti aj nápady,” opisujú svoj zámer architekti. 

Interiér umeleckej školy bol navrhnutý v striedmej palete farieb. Dominuje mu najmä biela a citeľné sú aj rôzne priznané industriálne prvky ako klimatizácie, elektrické káble či plechové opláštenie schodiska. To vychádza z cieľu upriamiť pozornosť na samotné študentské práce a diela. Tie sú vďaka rozsiahlym preskleným fasádam viditeľné aj z átrií.  

Vďaka výhodnej polohe objektu sa tieto skromné plochy zároveň stali aj dodatočným verejným priestorom. Navštíviť ho môžu nielen študenti, ale aj obyvatelia mesta. Vďaka funkčnému aj priestorovému zapojeniu átrií do existujúcej mestskej štruktúry sa tak povýšila funkcia aj architektonická hodnota celého objektu. Návrh vnútorného verejného priestoru podľa autorov projektu vychádza z agory – miesta, na ktorom sa v starovekom Grécku odohrávali najdôležitejšie udalosti ako voľby či trhy, a zároveň bola hlavným miestom na stretávanie sa. Podľa autorov bolo práve vytvorenie miesta s takouto funkciou jedným z kľúčových bodov celého návrhu.

Okrem toho, že má projekt mestotvorný charakter, je aj príkladom udržateľnosti. „Nová vzdelávacia inštitúcia navyše spĺňa všetky požiadavky súvisiace s úsporou energie. S týmto cieľom boli navrhované fasády objektu, vykurovanie aj chladenie. Ďalej sa na jeho strechách nachádzajú solárne a fotovoltaické panely. V areáli taktiež môžete nájsť nabíjačky na elektrické vozidlá,” predstavovuje udržateľnú stránku projektu ministerka školstva Rocío Lucas. 

Projekt ukazuje, že školy, ktoré sú v podstate verejnou inštitúciou, ňou môžu byť aj naozaj. Nadväzuje tak na postupne sa rozširujúcu myšlienku, že by tieto inštitúcie nemali plniť len vzdelávaciu myšlienku, ale byť aj akýmsi komunitným centrom. Takýmto spôsobom sa môže posilniť zapojenie občanov do diania okolo seba aj vytvoriť platforma, ako vhodne tráviť voľný čas. 

 

(EAVA, Estudio González Arquitectos, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube