Author photoMartina Gregová 06.07.2023 21:00

Poklad mesta chátra. Prestížna súťaž ukázala riešenie pre zanedbané nábrežia

Okolie vodných tokov predstavuje v mnohých ohľadoch najvzácnejší priestor pre rozvíjanie mestotvorných funkcií, ale aj rekreácie. Výsledky medzinárodnej študentskej súťaže Xella tento rok ukazujú, ako možno zlepšiť takéto priestranstvá. Návrhy môžu byť inšpiráciou pre mnohé mestá, ktoré sa s podobným problémom potrebujú vysporiadať.

1.miesto. Zdroj: Xella

1.miesto. Zdroj: Xella

Spoločnosť Xella už tradične v júli minulého roka vyhlásila medzinárodnú študentskú súťaž, ktorá je určená všetkým študentom a študentkám študijných odborov Architektúra a Pozemné staviteľstvo na vysokých technických aj umeleckých školách v Česku a na Slovensku. Tento rok išlo o v poradí 28. ročník, ktorého hlavným mottom bola téza Príroda vytvára - človek dotvára.  

Zadanie súťaže spočívalo v ideovom urbanistickom a architektonickom riešení prístavu a kotviska malých vodných plavidiel a výletných lodí v Ústí nad Labem. Do súťaže sa tento krát zapojilo 56 súťažných tímov a jednotlivcov. 

Priestory prístavisk v okolí vodných tokov sú dlhodobo zanedbávané súčasti mnohých našich miest či rekreačných oblastí. Súťaž preto študentov vyzývala k zamysleniu sa nad týmito vzácnymi priestormi a nad ich následným riešením, ktoré by oblasti prinieslo dôstojné verejné priestory, kvalitnú architektúru aj nové funkcie. To všetko v priamej nadväznosti na existujúce okolie. „Tento ročník bol naozaj výnimočný. Snáď to bolo zapríčinené géniom loci miesta, ktoré je v tesnom susedstve troch významných národných pamiatok na území mesta Ústí nad Labem: Národnej technickej pamiatky Masarykovho stavidla, národnej prírodnej pamiatky skalného útvaru Vrkoč a národnej kultúrnej pamiatky hradu Střekov. Snáď to bolo podporené atraktivitou zadania, témou mariny," vyjadrila sa na margo aktuálneho ročníka Jana Stachová, členka poroty. 

 

1. miesto. Zdroj: Xella

 

V rámci 28. ročníka súťaže Xella získal prvú cenu Denis Cheryn, študent Fakulty architektúry ČVUT Praha. Vďaka víťazstvu si odniesol odmenu vo výške 4-tisíc eur. Ako autor návrhu opisuje, jeho hlavným zámerom bolo vytvorenie architektúry, ktorá svoje okolie nielenže rešpektuje, ale navyše mu aj vzdáva hold.  

Tvar navrhovanej architektúry preto reflektuje tvar samotnej rieky. Vzniknuté meandre následne dávajú priestor vloženiu nových funkcií, napríklad reštaurácii, kaviarne, priestoru na usporadúvanie rôznych kultúrnych podujatí či ubytovania. Novonavrhované objekty sa vyznačujú najmä svojimi organickými tvarmi. Z materiálového hľadiska návrh pracuje predovšetkým s použitím dreva či iných prírodných materiálov. Dôležitou súčasťou konceptu je nový cyklistický chodník, rovnako tvarovaný do príjemne pôsobiacej zvlnenej línie.  

Zvolené tvaroslovie jednotlivých objektov ohodnotila pozitívne aj odborná porota: „Návrh vytvára protipól prísnej urbanistickej štruktúry a prináša pre obyvateľov dôvod miesto dlhodobo užívať. Návrh prináša formu kúpeľnej kolonády k rieke a úplne logicky umiestňuje jednotlivé funkcie pod strešnú krajinu (čiastočne aj nad ňu) a zároveň ich tým agilne oddeľuje. Tvarové riešenie umožňuje vytvárať otvorené a zároveň priechodné zákutia a tým dovoľuje jednotlivé časti využiť rôznym spôsobom, a to nielen pre potreby prístavu, ale aj pre návštevníkov a obyvateľov mesta," zaznelo v komentári poroty.

 

2. miesto. Zdroj: Xella

 

Na druhom mieste sa  umiestnil návrh od Matúša Stieranka, ktorý je študentom Fakulty architektúry a dizajnu na STU v Bratislave. „Objekt sa podriaďuje kontextu okolitej krajiny. Tej dominuje lineárnosť foriem - údolie, pohorie, existujúca železnica či cesta. To podmieňuje lineárnosť nového objektu. Namiesto fragmentov v krajine tak bola navrhnutá jedna kompaktná budova," dočítame sa na súťažnom paneli.  

Nový objekt má prevažne drevenú konštrukciu, tvorenú opakujúcimi sa modulmi rozmeru 4,2x4,8 metrov. Z funkčného hľadiska objekt do prístavu prináša ubytovanie, reštauráciu, veslovací klub či bar. 

 

3. miesto. Zdroj: Xella

 

Tretie miesto obsadil návrh od Bernarda Šmihuľu a Lukáša Janečeka, ktorí sú študentmi Vysokého učení technického v Brne. Aj v tomto prípade je riešenie daného priestoru inšpirované lineárnym tvarom okolitých objektov. Na rozdiel od predchádzajúceho návrhu však v tomto prípade vzniklo päť samostatne stojacich objektov, ktoré sú navzájom prepojené sieťou mól a mostíkov.  

28. ročník študentskej súťaže Xella a jej víťazné návrhy predstavujú niekoľko možností, ako pristupovať k riešeniu lokalít v blízkosti vodných tokov. Vo všetkých ocenených návrhoch sa súťažiaci inšpirovali tvarom prírodných prvkov. Lineárna kompozícia objektov sa však pretavila do niekoľkých možných prístupov, ktorými sa možno inšpirovať pri riešení podobných lokalít. 

 

(Xella, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • 1. miesto. Zdroj: Xella
  • 1. miesto. Zdroj: Xella
  • 1. miesto. Zdroj: Xella
  • 2. miesto. Zdroj: Xella
  • 2. miesto. Zdroj: Xella
  • 3. miesto. Zdroj: Xella

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube