Author photoAdrian Gubčo 24.09.2023 12:50

Nádej pre najväčší brownfield? Nové Mesto hľadá inšpirácie pre budúcnosť Istrochemu

Areál bývalého chemického podniku Istrochem, ktorý je dnes z podstatnej časti nevyužívaný, predstavuje najvýznamnejšie strategické rozvojové územie v Bratislave. V budúcnosti by mohol byť miestom, kde budú žiť, pracovať a zabávať sa desaťtisíce ľudí. Očividne si to myslí aj mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ktorá rozbieha v tomto smere spoluprácu s Fakultou architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (FAD STU).

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Ako uvádza mestská časť, samospráva má záujem na rozvoji a regulácii najväčšieho brownfieldu v Bratislave. Rada by tu videla „modernú mestskú štvrť“, ktorá by nahradila dnes existujúce brownfieldy. Preto pristúpila ku koooperácii s FAD STU. Cieľom je vygenerovať nápady a podklady pre budúcu prípravu konkrétnej štúdie.

Spolupráca sa tak bude skladať z dvoch hlavných častí: prvou budú študentské práce, kde sa do procesu zapojí viac ako 100 študentov a študentiek FAD STU na urbanistických prácach v danom riešenom území, druhou časťou bude realizácia urbanistickej štúdie pre zmenu územného plánu resp. podklady na tvorbu nového územného plánu Bratislavy.

V duchu prepojenia vzdelávania a urbanistického rozvoja sa uplynulý týždeň uskutočnilo dôležité stretnutie so študentami, ktoré prebehlo počas urbanistického ateliéru študentov FAD STU. Projekt bude koordinovaný doc. Ing. arch. Katarínou Smatanovou, ktorá bude za fakultu zohrávať rolu odborného gestora projektu.

Starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Matúš Čupka vyjadril potešenie z nadchádzajúcej spolupráce. „Chcel by som sa poďakovať Fakulte architektúry STU za túto spoluprácu a verím, že spolu s mladými ľuďmi posunieme našu mestskú časť vpred. Práce študentov budú totiž dôležitým podkladom pre reguláciu i rozvoj najväčšieho brownfieldu v Bratislave,” zhrnul starosta.

Študenti a študentky pred vytvorením vlastných prác absolvujú exkurziu v areáli, pričom si prehliadnu okolie Mierovej kolónie a ulíc Nobelova a Stará Vajnorská. Výstupom spolupráce bude vytvorenie dokumentácie, ktorá zosumarizuje návrhy študentských prác a veľkolepá výstava, ktorá bude prezentovať víziu pre budúcnosť tohto územia mestskej časti. Samospráva zároveň oslovila Metropolitný inštitút Bratislavy so žiadosťou o spoluprácu pri obstaraní urbanistickej štúdie.

Podľa predstáv Nového Mesta prinesie nová výstavba zvýšenú dostupnosť občianskych služieb v danom území. Plánuje sa postupná transformácia týchto brownfieldov na oblasti s bohatými zelenými plochami, vynikajúcimi pešími podmienkami pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu, s dôrazom na to, aby tieto lokality boli atraktívne nie len pre rezidentov, ale aj návštevníkov lokality.

Samospráva dodáva, že je prvou mestskou časťou, ktorá má v úmysle uskutočniť takýto rozsiahly projekt zmeny územného plánu s cieľom transformácie územia. Užitočné to má byť aj pre študentov a študentky, ktorí budú pracovať na „aktuálnych a relevantných témach s presahom na skutočné potreby lokality“, pričom budú spolupracovať s odborníkmi aj zástupcami samosprávy.

 

Územie, riešenie študentami. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

 

Fakt, že sa budú študenti FAD STU venovať danému územiu, nie je úplnou novinkou – medzi zadaniami a spracúvanými témami sa táto lokalita objavuje v podstate pravidelne. Z pohľadu nádejných urbanistov aj ich vyučujúcich ide o lákavé územie, na ktorom sa dajú demonštrovať rozličné prístupy k tvorbe mestského prostredia. Nikdy však nebolo cieľom vytvoriť výstup, ktorý sa premení na skutočnú dokumentáciu, ovplyvňujúcu rozvoj územia.

V tomto smere treba vyzvať na určitú opatrnosť. Istrochem, resp. riešené územie je príliš veľké a potenciálne príliš významné, aby jeho budúcnosť bola len v rukách mestskej časti. Malo by ísť o dôležitú strategickú výzvu pre celú Bratislavu a do istej miery aj pre celý štát. Existujú staršie odhady a štúdie, podľa ktorých by v území mohlo žiť 30-tisíc ľudí. Pokiaľ by sa ale lokalita rozvíjala pri podobnej hustote zaľudnenia, ako to je v kvalitných štvrtiach blokového mesta v zahraničí (napríklad pražské Vinohrady), tento počet by sa blížil k 100-tisíc obyvateľom.

To už je dosť vážne číslo. Keby sa Bratislava rozrástla o daný počet ľudí, radikálne by to zmenilo život mesta. Vyvolalo by to určité náklady na zabezpečenie novej rozsiahlej vybavenosti aj infraštruktúry, na druhej strane je daný počet obyvateľov obrovským zdrojom ľudskej sily, kapitálu a talentu, ktorý by mohol posunúť význam Bratislavy a spraviť z nej úspešnejšie, bohatšie a lepšie mesto.

Záujem Nového Mesta o zadefinovanie budúcnosti územia je pochopiteľný a úvodná fáza v podobe spolupráce s FAD STU správna. Je však viac ako vhodné, aby bola na jednej lodi aj Bratislava, a to nielen po odbornej, ale aj politickej stránke. To je extrémne dôležité, lebo v konečnom dôsledku od politickej podpory závisí otvorenie areálu pre prestavbu.

Ide totiž o lokalitu s extrémnym znečistením. Chemická výroba v areáli pri nízkych environmentálnych štandardoch v minulosti viedla k značnej devastácii, ktorej odstránenie si bude vyžadovať stovky miliónov eur – viacnásobne viac, ako dnes Slovensko investuje do odstraňovania záťaží. Budúcnosť Istrochemu sa tak stáva otázkou pre krajinu a možno dokonca aj pre Európsku úniu.

Vývoj lokality nebude taký jednoduchý. Nové Mesto by nemalo preskakovať viacero dôležitých krokov pri určovaní budúcnosti územia a teda aj budúcom živote desaťtisícov až státisícov ľudí. Výsledku by to mohlo skôr ublížiť ako pomôcť.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube