Author photoAdrian Gubčo 17.05.2018 08:30

Most SNP je Národná kultúrna pamiatka

V kauze prístavby na petržalskej strane Mosta SNP nastal potenciálne významný zvrat - Most SNP bol oficiálne vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Toto výnimočné dielo tak dostalo najvyšší stupeň ochrany, aký môže stavba alebo budova na Slovensku získať.

Podľa Pamiatkového úradu o Moste SNP platí, že "...Jeho subtílne elegantné krivky stelesňujú v podstate nadčasové architektonické a výtvarné hodnoty. Veľký význam si ponecháva aj z hľadiska využitia - dodnes tvorí jednu z dopravných tepien Bratislavy spájajúcu ľavý a pravý breh Dunaja...Most SNP je architektonicky i konštrukčne mimoriadne odvážnym dielom, ktoré nemá na Slovensku obdobu a patrí medzi ukážkové diela architektonickej moderny..."

Fakt, že Most SNP získal takúto ochranu, je pozitívom a je to predpokladom, že sa v budúcnosti môže zamedziť negatívnym zásahom, akým je aj sporná stavba pri vstupe do reštaurácie na pravom brehu Dunaja. Aktuálne vedenie mestskej časti aj mesta vyzvalo stavebníka na zastavenie prác a na stavbu pošle štátny stavebný dozor, aby sa preverilo, či nejde o stavbu nad rámec povolenia. Ako situácia dopadne, je nejasné, vyhlásenie mosta za NKP by však mohlo uľahčiť prípadné odstránenie alebo prestavbu objektu.

V záplave radosti však treba pripomenúť aj jedno negatívum vyhlásenia mosta za NKP. Súčasťou ochrany je aj ľavobrežná estakáda Mosta SNP, teda všetky nájazdové rampy a dopravné stavby, ktoré s ním súvisia. Tento fakt veľmi negatívne ovplyvňuje možnosti prepojenia Podhradia so zvyškom centra Bratislavy a prakticky zaniká príležitosť organicky prepojiť Vydricu s historickým jadrom.

Okrem toho, vyhlásením predmostí Mosta SNP za NKP prakticky definitívne zaniká možnosť obnovy niekdajšej Synagógy neológov, resp. určitej formy jej rekonštrukcie, in situ - idey, ktorá nemusela byť za iných okolností až tak vzdialená.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube