YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 07.01.2020 14:56

Rekonštrukčné práce na Bratislavskom hrade pokračujú, obnovou prechádza aj areál

Zásadný projekt pre Bratislavu – rekonštrukcia Bratislavského hradu a hradného areálu – postupuje a čoskoro prinesie ďalšie skvalitnenie a zatraktívnenie tejto významnej pamiatky. Práce prebiehajú na jednotlivých objektoch, ale aj verejných priesntranstvách. Hrad s areálom by už čoskoro mohol byť aspoň zvonka v dobrom stave.

Aktuálne práce na Bratislavskom hrade sú súčasťou tretej etapy rekonštrukcie, v rámci ktorej je najvýznamnejšou obnova stavieb na severnej terase Hradu, výraznými zmenami však prechádza aj areál. Prebiehajúce práce sú dôsledkom zlého stavu existujúcich objektov, ale aj snaha o zjednotenie výzoru verejného priestoru v areáli, ktorý je po dokončení druhej fázy rekonštrukcie (teda výstavbe podzemného parkingu, Zimnej jazdiarne a francúzskej záhrady) pešou zónou a čoraz dôležitejším rekreačným územím.

V prípade budov na Severných hradbách prebieha ich komplexná rekonštrukcia, zmenou tak prechádza nielen vizuál budov, ale aj jednotlivé konštrukcie, murivá, priečky, strechy, podlahy, atď. Mení sa infraštruktúra v a pred objektami, prebiehajú tak aj výrazné zemné práce. Po rekonštrukcii tu bude umiestnená parlamentná knižnica, administratívne a reprezentačné priestory Kancelárie Národnej rady, priestory pre výbory NR SR, k čomu sa pridávajú verejne prístupné miesta – menšie výstavné priestory Slovenského národného múzea, verejné toalety, rýchle občerstvenie. Obnovené boli aj hradby samotné.

Novú podobu dostane aj budova nad Mikulášskou bránkou, kde dnes sídli administratíva SNM, aby sa zjednotil jej výzor s ostatnými budovami. Farebnou úpravou, ktorej cieľom bolo zjednotenie výzoru s Hradným palácom, prešiel v uplynulých mesiacoch aj objekt na Západnej terase hradu.

Čo sa týka verejného priestoru, rozpracovaná je revitalizácia Spodnej východnej terasy, ktorá patrí k turisticky najatraktívnejším častiam areálu, keďže umožňuje príťažlivé výhľady na centrum Bratislavy. Dokončená je časť v dotyku so Žigmundovou bránou (ktorá sa má taktiež obnoviť a otvoriť pre verejnosť), pracuje sa v priestore južne od reštaurácie Hrad. Vzhľadom na význam priestranstva pre cestovný ruch sa snáď práce ukončia ešte pred odštartovaním sezóny (mimochodom, nedávno mesto Bratislava vydalo kontroverzné rozhodnutie o vytlačení turistických autobusov z Palisád, čo ohrozuje návštevnosť Hradu).

Práce sa zatiaľ nespustili na stavbách B a J, teda na obnove Bastiónu Leopoldovej brány a na Leopoldovom nádvorí. Priamo v bastióne sú zachované zvyšky veľkomoravského valu, ktorý by mal byť prezentovaný verejnosti, kým nádvorie má slúžiť pre organizáciu kultúrnych podujatí. Dá sa predpokladať, že práce sa spustia po ukončení premeny Východnej terasy.

Celkové náklady na tretiu etapu rekonštrukcie Bratislavského hradu presahujú 16,1 miliónov eur, ukončenie prác sa predpokladá v roku 2021. Autormi obnovy sú architekti z kancelárie Bouda Masár Architekti, ktorí sa Hradu venujú nepretržite už niekoľko desaťročí.

 

Obnova budov na Severných hradbách

 

Hoci všetky práce ešte vysoko pravdepodobne tento rok ukončené nebudú, rok 2020 by mohol byť pre Bratislavský hrad zlomovým, podobne, ako bol rok 2010, kedy bol sprístupnený obnovený Hradný palác. V najbližšej dobe by sa totiž mohli definitívne odhaliť nálezy keltsko-rímskych architektúr, ktoré spôsobili v čase objavenia menšiu senzáciu.

Vysoká kvalita a štandard nálezov a objektov, ktoré boli na Bratislavskom hrade objavené, svedčia o mimoriadnom význame miestnej akropoly aj mesta pod ním a naznačujú, že Bratislava bola významným keltským strediskom v oblasti severne od Álp. Murované, resp. kamenné objekty budované rímskymi staviteľmi boli v danom období extrémnou vzácnosťou, čo potvrdzuje domnienky o mimoriadnom bohatstve a vplyve lokálnych vládcov.

Až donedávna boli tieto nálezy napriek určitým náznakom neznáme. Musela prísť až rekonštrukcia Hradu spustená v roku 2008 a trvajúca doteraz, ktorá umožnila zrealizovať veľký archeologický prieskum, v rámci ktorého boli objavené desaťtisíce artefaktov. Čo sa týka samotných architektúr, časť z nich bude priamo prezentovaná v rámci nových krycích objektov. Spoločne budú vytvárať „Keltskú cestu“, ktorá by mala byť už čoskoro sprístupnená.

 

Rozvoj Hradu je spätý s rozvojom mesta. Dnes je v najlepšom stave od čias Márie Terézie, podobne ako Bratislava samotná

 

Bratislavský hrad je vo všetkých ohľadoch symbolom Hlavného mesta, ktorý dobre ukazuje jeho vzostupy aj pády. Vždy to bolo v časoch najväčšieho rozkvetu Bratislavy, kedy bol aj Hradný kopec najviac upravovaný a prestavovaný – či už je to za keltských čias, za vlády Žigmunda Luxemburského, alebo počas vrcholného historického obdobia mesta, počas vlády Márie Terézie. Naopak, s úpadkom Bratislavy v 19. storočí je spojený aj požiar a chátranie kopca.

Dnes však Bratislava opäť prežíva jedny z najlepších, ak nie najlepšie časy vo svojich dejinách. V súlade s tým je Bratislavský hrad v najlepšom stave od vlády Márie Terézie, pričom sa jeho úroveň ďalej zvyšuje. Nie je to bez nedostatkov – zatiaľ neboli naplno zariadené interiéry paláca, park v okolí Hradu chátra a zrealizovaných bolo aj niekoľko kontroverzných rozhodnutí, najmä osadenie sochy na Čestnom nádvorí. V jeho susedstve bol vztýčený vlajkový stožiar pochybnej kvality a významu.

Vo výsledku je však Hrad dôstojnou pýchou mesta a ako taký aj najlepším symbolom celej krajiny. Ďalšie zásahy to musia reflektovať a úroveň ešte zvýšiť.

 

Fotografie z 27.12.2019. Viac nájdete vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: NR SR

Súvisiace články

Najdrahšia rekonštrukcia v dejinách Slovenska sa blíži k záveru. Areál Bratislavského hradu je obnovený

28.02.2023 18:44:02 Adrian Gubčo

Nedávnu ukončená rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie bola pri otvorení označovaná za najvýznamnejšiu investíciu do slovenskej kultúry od vzniku nezávislého štátu. Môže ísť o pravdivé tvrdenie, ani zďaleka však nejde o najdrahší projekt. Tým je obnova Bratislavského hradu a jeho areálu, ktorá trvá – podobne ako SNG - už viac ako dve desaťročia.

Čítať viac

Rekonštrukcia areálu Bratislavského hradu napreduje, čoskoro sa sprístupní ďalšia časť areálu

26.11.2020 13:00:41 Adrian Gubčo

Revitalizácia areálu najvýraznejšej bratislavskej pamiatky, Bratislavského hradu, pokračuje vo svojej tretej fáze. Zrealizovaná už bola výrazná časť prác, najmä v návštevnícky atraktívnych častiach Východnej terasy či Leopoldovho nádvoria. Dnes sa obnovujú najmä objekty na Severných hradbách, ktoré budú v dôsledku unikátnych archeologických objavov dokončené neskôr.

Čítať viac

Rekonštrukcia Bratislavského hradu pokračuje a odhaľuje ďalšie unikátne nálezy

06.08.2020 12:28:00 Adrian Gubčo

Postupná revitalizácia areálu najvýraznejšej pamiatky a dominanty mesta, Bratislavského hradu, napreduje a mení podobu niektorých jeho častí. Aktuálna tretia etapa prác sa zameriava na obnovu viacerých priestranstiev, napríklad Východnej terasy, v prvom rade ale prináša rekonštrukciu budov na severných hradbách. Práve tu sa podarilo odkryť nový pozoruhodný nález, ktorý opäť mení pohľad na históriu Hradu.

Čítať viac

Vlajkový stožiar pred budovou Národnej rady je hanebným omylom

23.08.2019 14:05:00 Adrian Gubčo

Niekoľko rokov trvajúce výrazné investície Národnej rady Slovenskej republiky na Hradnom kopci považujem za pozitívne. Rekonštrukcia Bratislavského hradu postupuje a symbol Hlavného mesta a krajiny aktuálne zažíva najlepšie časy od tereziánskeho obdobia. Dobré pocity sú však negované niektorými neodbornými a nezmyselnými zásahmi, ku ktorým po vstupoch politikov dochádza.

Čítať viac

Unikátne keltsko-rímske pamiatky na Bratislavskom hrade budú čoskoro odhalené pred verejnosťou

22.08.2019 08:50:00 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia Bratislavského hradu, ktorá prebieha od od roku 2008, bola niečím výnimočná: archeologické práce, ktoré obnove Hradu a niektorých priľahlých objektov predchádzali, odhalili neuveriteľne objavy, ktoré prepisujú dejiny Bratislavy. Ide o nálezy architektúr keltsko-rímskeho pôvodu, ktoré budú už čoskoro prezentované pred verejnosťou.

Čítať viac

Rekonštrukcia areálu Bratislavského hradu napreduje

04.07.2019 09:05:00 Adrian Gubčo

Postupná obnova najikonickejšej pamiatky Bratislavy – Bratislavského hradu a jeho areálu – postupuje v podobe tretej etapy rekonštrukcie. Tá zahŕňa viacero objektov, ktoré doteraz neboli obnovené, a po jej dokončení už bude takmer celý areál Hradu v stave, zodpovedajúcom jeho významu.

Čítať viac

Obstarávanie na tretiu etapu rekonštrukcie Bratislavského hradu je ukončené, práce sa spustia čoskoro

12.12.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Už v najbližšej dobe by sa mohla spustiť ďalšia etapa obnovy Bratislavského hradu a jeho areálu, a to v podobe rekonštrukcie budov na Severných hradbách, Leopoldovom nádvorí či Západnej terase. O výsledkoch verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby informovala TASR s odvolaním na Úrad pre verejné obstarávanie.

Čítať viac

Rekonštrukcia Bratislavského hradu pokračuje

08.02.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Obnova najvýznamnejšieho stavebného symbolu Bratislavy a Slovenska, Bratislavského hradu a jeho areálu, bude pokračovať. Na včerajšej tlačovej konferencii to oznámila Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky v zastúpení jej vedúceho Daniela Guspana.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube