Author photoAdrian Gubčo 07.01.2020 14:56

Rekonštrukčné práce na Bratislavskom hrade pokračujú, obnovou prechádza aj areál

Zásadný projekt pre Bratislavu – rekonštrukcia Bratislavského hradu a hradného areálu – postupuje a čoskoro prinesie ďalšie skvalitnenie a zatraktívnenie tejto významnej pamiatky. Práce prebiehajú na jednotlivých objektoch, ale aj verejných priesntranstvách. Hrad s areálom by už čoskoro mohol byť aspoň zvonka v dobrom stave.

Aktuálne práce na Bratislavskom hrade sú súčasťou tretej etapy rekonštrukcie, v rámci ktorej je najvýznamnejšou obnova stavieb na severnej terase Hradu, výraznými zmenami však prechádza aj areál. Prebiehajúce práce sú dôsledkom zlého stavu existujúcich objektov, ale aj snaha o zjednotenie výzoru verejného priestoru v areáli, ktorý je po dokončení druhej fázy rekonštrukcie (teda výstavbe podzemného parkingu, Zimnej jazdiarne a francúzskej záhrady) pešou zónou a čoraz dôležitejším rekreačným územím.

V prípade budov na Severných hradbách prebieha ich komplexná rekonštrukcia, zmenou tak prechádza nielen vizuál budov, ale aj jednotlivé konštrukcie, murivá, priečky, strechy, podlahy, atď. Mení sa infraštruktúra v a pred objektami, prebiehajú tak aj výrazné zemné práce. Po rekonštrukcii tu bude umiestnená parlamentná knižnica, administratívne a reprezentačné priestory Kancelárie Národnej rady, priestory pre výbory NR SR, k čomu sa pridávajú verejne prístupné miesta – menšie výstavné priestory Slovenského národného múzea, verejné toalety, rýchle občerstvenie. Obnovené boli aj hradby samotné.

Novú podobu dostane aj budova nad Mikulášskou bránkou, kde dnes sídli administratíva SNM, aby sa zjednotil jej výzor s ostatnými budovami. Farebnou úpravou, ktorej cieľom bolo zjednotenie výzoru s Hradným palácom, prešiel v uplynulých mesiacoch aj objekt na Západnej terase hradu.

Čo sa týka verejného priestoru, rozpracovaná je revitalizácia Spodnej východnej terasy, ktorá patrí k turisticky najatraktívnejším častiam areálu, keďže umožňuje príťažlivé výhľady na centrum Bratislavy. Dokončená je časť v dotyku so Žigmundovou bránou (ktorá sa má taktiež obnoviť a otvoriť pre verejnosť), pracuje sa v priestore južne od reštaurácie Hrad. Vzhľadom na význam priestranstva pre cestovný ruch sa snáď práce ukončia ešte pred odštartovaním sezóny (mimochodom, nedávno mesto Bratislava vydalo kontroverzné rozhodnutie o vytlačení turistických autobusov z Palisád, čo ohrozuje návštevnosť Hradu).

Práce sa zatiaľ nespustili na stavbách B a J, teda na obnove Bastiónu Leopoldovej brány a na Leopoldovom nádvorí. Priamo v bastióne sú zachované zvyšky veľkomoravského valu, ktorý by mal byť prezentovaný verejnosti, kým nádvorie má slúžiť pre organizáciu kultúrnych podujatí. Dá sa predpokladať, že práce sa spustia po ukončení premeny Východnej terasy.

Celkové náklady na tretiu etapu rekonštrukcie Bratislavského hradu presahujú 16,1 miliónov eur, ukončenie prác sa predpokladá v roku 2021. Autormi obnovy sú architekti z kancelárie Bouda Masár Architekti, ktorí sa Hradu venujú nepretržite už niekoľko desaťročí.

 

Obnova budov na Severných hradbách

 

Hoci všetky práce ešte vysoko pravdepodobne tento rok ukončené nebudú, rok 2020 by mohol byť pre Bratislavský hrad zlomovým, podobne, ako bol rok 2010, kedy bol sprístupnený obnovený Hradný palác. V najbližšej dobe by sa totiž mohli definitívne odhaliť nálezy keltsko-rímskych architektúr, ktoré spôsobili v čase objavenia menšiu senzáciu.

Vysoká kvalita a štandard nálezov a objektov, ktoré boli na Bratislavskom hrade objavené, svedčia o mimoriadnom význame miestnej akropoly aj mesta pod ním a naznačujú, že Bratislava bola významným keltským strediskom v oblasti severne od Álp. Murované, resp. kamenné objekty budované rímskymi staviteľmi boli v danom období extrémnou vzácnosťou, čo potvrdzuje domnienky o mimoriadnom bohatstve a vplyve lokálnych vládcov.

Až donedávna boli tieto nálezy napriek určitým náznakom neznáme. Musela prísť až rekonštrukcia Hradu spustená v roku 2008 a trvajúca doteraz, ktorá umožnila zrealizovať veľký archeologický prieskum, v rámci ktorého boli objavené desaťtisíce artefaktov. Čo sa týka samotných architektúr, časť z nich bude priamo prezentovaná v rámci nových krycích objektov. Spoločne budú vytvárať „Keltskú cestu“, ktorá by mala byť už čoskoro sprístupnená.

 

Rozvoj Hradu je spätý s rozvojom mesta. Dnes je v najlepšom stave od čias Márie Terézie, podobne ako Bratislava samotná

 

Bratislavský hrad je vo všetkých ohľadoch symbolom Hlavného mesta, ktorý dobre ukazuje jeho vzostupy aj pády. Vždy to bolo v časoch najväčšieho rozkvetu Bratislavy, kedy bol aj Hradný kopec najviac upravovaný a prestavovaný – či už je to za keltských čias, za vlády Žigmunda Luxemburského, alebo počas vrcholného historického obdobia mesta, počas vlády Márie Terézie. Naopak, s úpadkom Bratislavy v 19. storočí je spojený aj požiar a chátranie kopca.

Dnes však Bratislava opäť prežíva jedny z najlepších, ak nie najlepšie časy vo svojich dejinách. V súlade s tým je Bratislavský hrad v najlepšom stave od vlády Márie Terézie, pričom sa jeho úroveň ďalej zvyšuje. Nie je to bez nedostatkov – zatiaľ neboli naplno zariadené interiéry paláca, park v okolí Hradu chátra a zrealizovaných bolo aj niekoľko kontroverzných rozhodnutí, najmä osadenie sochy na Čestnom nádvorí. V jeho susedstve bol vztýčený vlajkový stožiar pochybnej kvality a významu.

Vo výsledku je však Hrad dôstojnou pýchou mesta a ako taký aj najlepším symbolom celej krajiny. Ďalšie zásahy to musia reflektovať a úroveň ešte zvýšiť.

 

Fotografie z 27.12.2019. Viac nájdete vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: NR SR

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube