YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 04.07.2019 09:05

Rekonštrukcia areálu Bratislavského hradu napreduje

Postupná obnova najikonickejšej pamiatky Bratislavy – Bratislavského hradu a jeho areálu – postupuje v podobe tretej etapy rekonštrukcie. Tá zahŕňa viacero objektov, ktoré doteraz neboli obnovené, a po jej dokončení už bude takmer celý areál Hradu v stave, zodpovedajúcom jeho významu.

Hoci má Bratislavský hrad absolútne zásadnú polohu v kontexte morfológie aj vývoja Bratislavy, ale v podstate aj Slovenska, donedávna boli úroveň a stavebno-technický stav jednotlivých budov mimoriadne nízke. Od rekonštrukcie, ktorá prebehla v rokoch 1953-1968, prebehli v areáli len menšie zásahy.

Väčšie investície sa spúšťajú až v 21. storočí, kedy bol v roku 2002 dokončený objekt na Západnej terase a od roku 2008 prebieha v troch etapách postupná obnova celého areálu, vrátane obnovy viacerých zaniknutých budov a objektov. V súčasnosti sa tak Bratislavský hrad chýli k dosiahnutiu finálnej podoby.

Okrem zlepšenia technickej a estetickej úrovne pamiatky však práce priniesli aj mnohé unikátne objavy. K tým najvzácnejším patrí nález architektúr z 1. stor. p.n.l., ktoré sú keltsko-rímskeho pôvodu a dokladujú enormný význam Hradného kopca už na prelome letopočtu. Niektoré so zachovaných zvyškov pôvodných stavieb budú po ukončení aktuálnej fázy obnovy prezentované pred verejnosťou.

 

Výstavba jedného z krycích objektov (Rím IV)

 

V súčasnosti sa tak realizuje komplexná rekonštrukcia budovy na Severných hradbách, budovy pri Mikulášskej bráne a ostatných plôch na Severnej terase, ktoré budú slúžiť predovšetkým pre účely Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky (okrem kancelárií tu bude napríklad Parlamentná knižnica), ale aj pre výstavy pod záštitou Slovenského národného múzea, rozšírenie ponuky občerstvenia a toalety pre návštevníkov.

Ďalšími prebiehajúcimi zásahmi sú rekonštrukcia Spodnej východnej terasy, na ktorú nadviaže obnova Žigmundovej brány, jednej z najvýznamnejších pamiatok Bratislavy s dobre zachovanou gotickou architektúrou. Brána bude po zreštaurovaní prístupná verejnosti. Neskôr sa má spustiť aj revitalizácia Leopoldovho nádvoria, ktoré bude slúžiť pre kultúrne účely, a bastiónu Leopoldovej brány, kde sa nachádzajú zvyšky veľkomoravského valu, ktorý má byť prezentovaný verejnosti.

Poslednou výraznou zmenou má byť zmena farebnosti objektu na Západnej terase z roku 2002, ktorý bude zjednotený s fasádou Hradného paláca. Bratislavský hrad tak získa jednotný vzhľad.

Z predošlej fázy rekonštrukcie však ešte ostáva dokončiť zásadnú investíciu – výstavbu krycieho objektu nad tzv. nálezom Rím IV, teda nad jedným so zvyškov pôvodných stavieb na hradnej akropole. Objekt by mal byť sprístupnený spoločne s už existujúcim Rímom II, kde by mala ešte chýbať potrebná technológia pre účely prezentovania. Nanešťastie, na otázku, kedy budú nálezy naozaj sprístupnené, Národná rada nereagovala.

Každopádne, tretia fáza rekonštrukcie Bratislavského hradu by mala byť ukončená pravdepodobne v roku 2021, celková hodnota investície vygenerovaná verejným obstarávaním je takmer 16,2 milióna eur. Vo verejnom obstarávaní na zhotoviteľa zvíťazilo konzorcium spoločností VHS-PS (teda bývalý Váhostav-SK), VW WACHAL a Trade FIDE.

 

Baroková záhrada bola kritizovaná za nedostatok zelene, opak sa stáva pravdou

 

Po ukončení všetkých rozbehnutých prác bude Bratislavský hrad a jeho areál v špičkovom stave a už teraz je možné povedať, že od čias Márie Terézie nebol na takej úrovni. V Bratislave sa nenachádza reprezentatívnejšia stavba a preto sú masívne investície do obnovy Hradu nielen pochopiteľné, ale aj žiadúce.

Považujem za mimoriadne smutné, že sa práve naša kľúčová pamiatka stala v minulosti terčom nenávistnej kampane, ktorá zneužila veľkorysú, no úplne adekvátnu rekonštrukciu na politické ciele. Našťastie, ani falošný aktivizmus nezabránil tomu, aby bol Bratislavský hrad, ale aj zásadné časti jeho areálu – napríklad baroková záhrada alebo Zimná jazdiareň – prinavrátené. Okrem toho sa podarilo zachrániť všetky pamiatky zo starších období, vrátane keltsko-rímskych nálezov.

Hlavné mesto tak bude ešte príťažlivejšie a reprezentatívnejšie. Hrad takpovediac symbolicky reprezentuje vývoj mesta – keď zažíval slávu, prežívala aj Bratislava dobré časy. Súčasnosť tak naznačuje to, o čom píšem už dlhšie: že metropola Slovenska práve vstupuje do svojej najlepšej éry vo svojich dvojtisícročných dejinách.

 

Fotografie z 21.6.2019. Viac vo fotogalérii

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: NR SR

Súvisiace články

Najdrahšia rekonštrukcia v dejinách Slovenska sa blíži k záveru. Areál Bratislavského hradu je obnovený

28.02.2023 18:44:02 Adrian Gubčo

Nedávnu ukončená rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie bola pri otvorení označovaná za najvýznamnejšiu investíciu do slovenskej kultúry od vzniku nezávislého štátu. Môže ísť o pravdivé tvrdenie, ani zďaleka však nejde o najdrahší projekt. Tým je obnova Bratislavského hradu a jeho areálu, ktorá trvá – podobne ako SNG - už viac ako dve desaťročia.

Čítať viac

Rekonštrukcia areálu Bratislavského hradu napreduje, čoskoro sa sprístupní ďalšia časť areálu

26.11.2020 13:00:41 Adrian Gubčo

Revitalizácia areálu najvýraznejšej bratislavskej pamiatky, Bratislavského hradu, pokračuje vo svojej tretej fáze. Zrealizovaná už bola výrazná časť prác, najmä v návštevnícky atraktívnych častiach Východnej terasy či Leopoldovho nádvoria. Dnes sa obnovujú najmä objekty na Severných hradbách, ktoré budú v dôsledku unikátnych archeologických objavov dokončené neskôr.

Čítať viac

Rekonštrukcia Bratislavského hradu pokračuje a odhaľuje ďalšie unikátne nálezy

06.08.2020 12:28:00 Adrian Gubčo

Postupná revitalizácia areálu najvýraznejšej pamiatky a dominanty mesta, Bratislavského hradu, napreduje a mení podobu niektorých jeho častí. Aktuálna tretia etapa prác sa zameriava na obnovu viacerých priestranstiev, napríklad Východnej terasy, v prvom rade ale prináša rekonštrukciu budov na severných hradbách. Práve tu sa podarilo odkryť nový pozoruhodný nález, ktorý opäť mení pohľad na históriu Hradu.

Čítať viac

Rekonštrukčné práce na Bratislavskom hrade pokračujú, obnovou prechádza aj areál

07.01.2020 14:56:00 Adrian Gubčo

Zásadný projekt pre Bratislavu – rekonštrukcia Bratislavského hradu a hradného areálu – postupuje a čoskoro prinesie ďalšie skvalitnenie a zatraktívnenie tejto významnej pamiatky. Práce prebiehajú na jednotlivých objektoch, ale aj verejných priesntranstvách. Hrad s areálom by už čoskoro mohol byť aspoň zvonka v dobrom stave.

Čítať viac

Vlajkový stožiar pred budovou Národnej rady je hanebným omylom

23.08.2019 14:05:00 Adrian Gubčo

Niekoľko rokov trvajúce výrazné investície Národnej rady Slovenskej republiky na Hradnom kopci považujem za pozitívne. Rekonštrukcia Bratislavského hradu postupuje a symbol Hlavného mesta a krajiny aktuálne zažíva najlepšie časy od tereziánskeho obdobia. Dobré pocity sú však negované niektorými neodbornými a nezmyselnými zásahmi, ku ktorým po vstupoch politikov dochádza.

Čítať viac

Unikátne keltsko-rímske pamiatky na Bratislavskom hrade budú čoskoro odhalené pred verejnosťou

22.08.2019 08:50:00 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia Bratislavského hradu, ktorá prebieha od od roku 2008, bola niečím výnimočná: archeologické práce, ktoré obnove Hradu a niektorých priľahlých objektov predchádzali, odhalili neuveriteľne objavy, ktoré prepisujú dejiny Bratislavy. Ide o nálezy architektúr keltsko-rímskeho pôvodu, ktoré budú už čoskoro prezentované pred verejnosťou.

Čítať viac

Obstarávanie na tretiu etapu rekonštrukcie Bratislavského hradu je ukončené, práce sa spustia čoskoro

12.12.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Už v najbližšej dobe by sa mohla spustiť ďalšia etapa obnovy Bratislavského hradu a jeho areálu, a to v podobe rekonštrukcie budov na Severných hradbách, Leopoldovom nádvorí či Západnej terase. O výsledkoch verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby informovala TASR s odvolaním na Úrad pre verejné obstarávanie.

Čítať viac

Rekonštrukcia Bratislavského hradu pokračuje

08.02.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Obnova najvýznamnejšieho stavebného symbolu Bratislavy a Slovenska, Bratislavského hradu a jeho areálu, bude pokračovať. Na včerajšej tlačovej konferencii to oznámila Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky v zastúpení jej vedúceho Daniela Guspana.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube