Author photoAdrian Gubčo 28.03.2022 13:43

Pripravuje sa rekonštrukcia Laurinskej 19

Historický dom medzi Laurinskou ulicou a Námestím Nežnej revolúcie, podľa dávnejšie zrušenej kaviarne známy aj ako U anjelov, by mohol prejsť komplexnou obnovou. Budova je vďaka prítomnosti dizajnových obchodov alebo známeho baru aj dnes výraznou súčasťou bratislavského kultúrneho života. Jej stav je však už značne narušený, takže plán na rekonštrukciu prichádza v najvyšší čas.

Zdroj: Google StreetView

Zdroj: Google StreetView

Dom na Laurinskej 19 sa v skutočnosti nachádza na nepravidelnej parcele, ktorej jedna strana je otočená do Laurinskej, druhá do Námestia Nežnej revolúcie (donedávna Námestie SNP). Objekt je z južnej strany dvakrát zalomený, keďže rámcuje niekdajší barbakan – zahnutú ulicu pred vstupom do Laurinskej brány. Do tejto strany je orientovaná aj najreprezentatívnejšia fasáda. Od Námestia Nežnej revolúcie sa nachádza o čosi jednoduchšia fasáda, ktorú z jednej strany vymedzuje objekt Starej tržnice, z druhej funkcionalistický dom Manderla. Priestranstvá sú prepojené pasážou s nádvorím s kruhovým pôdorysom.

Dom bol dokončený v roku 1881, autormi sú významní bratislavskí stavitelia Ferdinand Kittler a Karl Gratzl. Vystavaný je v neorenesančnom slohu a pôvodne išlo o bytový objekt pre účely bratislavského evanjelického a. v. cirkevného zboru. Cirkev ho vlastnila až do znárodnenia, následne ho po zmene režimu dostala v reštitúciách späť. Budovu prakticky okamžite predala, nasledovali roky sporov a rozličných koncepcií využitia domu. Súčasný majiteľ, firma DOLFIN SK 1. s.r.o., sa k nemu dostala až v roku 2019. Konfrontovaný je so zlým stavom objektu, ktorý je od roku 1963 aj národnou kultúrnou pamiatkou.

Nutná je tak komplexná obnova. Tá je teraz skutočne v príprave – vyplýva to z kladného záväzného stanoviska, ktorý zámeru rekonštrukcie a nadstavby udelil Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Investor tvrdí, že cieľom obnovy je zastaviť postupné chátranie objektu, sprístupniť objekt verejnosti, a obnoviť severojužné prepojenie objektu, teda pasáž medzi Laurinskou ulicu a Námestím Nežnej revolúcie. Nadstavbou však zvýši rozsah bytových plôch, ktoré však majú citlivo nadväzovať na pôvodnú hmotu aj charakter objektu.

Úpravy tak budú pozostávať z výrazných zmien vnútornej dispozície, vybúrania nových otvorov v jestvujúcich nosných stenách alebo odstránenia podlahových konštrukcií, stropu nad tretím nadzemným podlažím a konštrukcie podkrovia, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Namiesto toho budú vybudované konštrukcie nové, rovnako ako nadstavba objektu v mieste dnešného podkrovia. Takisto sa vybuduje dvojica výťahov vo vnútorných dvoroch. Nová hmota štvrtého nadzemného podlažia tak bude v dotyku s kruhovým átriom, ktoré bude prestrešené. Z okolitých verejných priestorov ale bude zachovaná pôvodná výška aj tvar striech.

Nadstavba bude obsahovať byty, čím nahradí pôvodné podkrovné ateliéry a sklady. Tie patrili k 12 bytom na nižších podlažiach. Po rekonštrukcii sa v objekte bude nachádzať 14 bytov a 20 nebytových priestorov (kvôli svetlotechnickým podmienkam). Zachovaná bude prítomnosť komerčných priestorov na úrovni prvého podzemného a nadzemného podlažia, vrátane gastroprevádzky, vinárne (tieto budú prístupné z Námestia nežnej revolúcie, resp. átria), kaviarne či trojice obchodov (prístupné z Laurinskej). Na prvom nadzemnom podlaží vznikne aj miestnosť pre komunálny odpad, spoločná pre byty a prevádzky. Parkovanie bude zabezpečené v okolí.

Magistrát mal k projektu štandardné pripomienky, typické pre zámery v historickom jadre mesta. To znamená, že dokumentácia musí prejsť posúdením pamiatkarov, ktorí sú v tomto prípade obzvlášť prísni. K ich požiadavkám patrí napríklad redukovať nadmerné zlučovanie a združovanie strešných okien v záujme minimalizácie „prederavenia“ strešnej plochy. Mesto okrem toho žiada v územnom konaní zmluvu o budúcej zmluve o nájme parkovacích miest a zabezpečenie stojísk pre bicykle.

Zámer sa teraz posúva do územného konania na staromestskom stavebnom úrade. Odhadnúť lehoty a harmonogram projektu je tak pomerne ťažké. V optimistickom prípade trvá územné a stavebné konanie pri takýchto projektoch okolo roka, skúsenosti iných investorov sú však iné – ako ukazuje nešťastný prípad domu na Panenskej 35. V každom prípade sa ale zdá, že Laurinská 19 smeruje – konečne – k rekonštrukcii.

 

Obnovou prejde aj dom na Námestí Nežnej revolúcie, kde sa nachádza jedáleň U Jakuba. Zdroj: Quinto Fabio Massimo / Google Street View

 

Dom na Laurinskej 19 má v pamäti niektorých obyvateľov mesta názov aj Dom U anjelov po rovnomennej kaviarni, ktorá sa tu nachádzala do roku 2012. V minulosti išlo o obľúbené miesto stretávania sa intelektuálov a umelcov. Uvoľnená a bohémska atmosféra kaviarne priťahovala aj príslušníkov homosexuálnej komunity, pre ktorú išlo pred dvoma desaťročiami o jedno z mála miest, kde sexuálnu orientáciu nikto neriešil. V tomto smere sa našťastie Bratislava posunula, zánik legendárnej kaviarne je ale naďalej vnímaný ako strata.

Na druhej strane, voľné priestory vyplnila séria kreatívnych obchodov s lokálnou módou alebo podniky, ktoré priťahujú novú generáciu záujemcov o zábavu. Budova tak aj naďalej patrí k významným miestam na bratislavskej kultúrnej scéne, čo je umocnené blízkosťou k iným podnikom a inštitúciám, nachádzajúcim sa v okolí Námestia SNP. Do budúcna sa môže pozícia lokality ešte viac posilniť, keď sa zvýši jej atraktivita po celkovej rekonštrukcii Námestia SNP a Kamenného námestia v rámci iniciatívy Živé námestie.

Samotná Laurinská má v tomto smere zaujímavé postavenie. Už dlhšie sa uvažuje, že práve táto ulica má v rámci Bratislavy najlepšie predpoklady pre transformáciu na nákupnú triedu vyššej kategórie. Dnes tomu bráni malosť a neznámosť Bratislavy, nízka kúpna sila, blízkosť Viedne alebo konkurencia obchodných centier. Ak sa však v budúcnosti významne posilní cestovný ruch (ideálne kongresový cestovný ruch), práve tu by sa mali s najvyššou pravdepodobnosťou objaviť luxusnejšie značky a obchody medzinárodného charakteru. Cestičku im prešliapavajú slovenské koncepty, ktoré už dnes robia z Laurinskej aj ulicu módy.

Aby mala ulica a aj lokalita skutočne vyšší status, dôležitá je vynikajúca úroveň verejného priestoru a stavu jednotlivých budov. Našťastie sa zdá, že pomaly nastávajú zlepšenia v oboch smeroch. Väčšina objektov v bezprostrednom okolí je zrekonštruovaná, pešia zóna je dnes v akceptovateľnom stave (hoci za iných – bohatších – podmienok by sa mala otvoriť diskusia o novej, kvalitnejšej dlažbe) a miznúť začína aj reklamný smog, spravidla nízkej vizuálnej úrovne. Najvýznamnejšie zmeny ešte len majú prísť, časť z nich je ale na dobrej ceste.

Skutočnou bodkou za revitalizáciou celej lokality však nebude ani rekonštrukcia Laurinskej 19, ani obnova Námestia SNP a Kamenného námestia. Tým krokom bude až celková rekonštrukcia, dostavba a oživenie Prioru, bývalého hotelu Kyjev a priľahlých priestranstiev. Projekt musí byť na špičkovej úrovni, akú si tento kvalitný neskoromodernistický komplex zaslúži. Kedy ale dôjde aj k realizácii týchto rekonštrukcií a v akej forme, ostáva nateraz neznáme.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube