Author photoAndrej Sárközi 26.01.2023 17:33

Dobré správy pre jednu z najkrajších ulíc: Obnovou prejde elegantný dom zo začiatku minulého storočia

Výstavná ulica s veľkomestskou zástavbou sa rekonštrukciami mení už roky. Palisády, jedna z najkrajších ulíc Bratislavy, bude onedlho v ešte elegantnejšom šate. Rekonštrukciou prejde pomerne rozsiahly obytný dom s dvomi vstupmi z Palisád a Godrovej.

Zdroj: Google StreetView

Zdroj: Google StreetView

Palisády sa oblúkovito vinú od Hodžovho námestia až po Zámockú ulicu. Významnú a peknú spojnicu Prezidentského paláca a parlamentu pozná snáď každý obyvateľ metropoly. V posledných rokoch sa tu zrealizovalo viacero výrazných rekonštrukcií budov a ulica získala reprezentatívnejší ráz. Po novom sa k nim pridá rozložitý dom na Palisádach 35 a Godrovej 1-3, postavený približne v roku 1920.

Stavba našťastie nie je v stave ruiny, no časti fasády sú zatečené, niektoré popraskané, okná v najnižšej časti budovy sú zhrdzavené a potrebujú obnovu. Oblúková časť strechy zo strany Palisád má taktiež známky výrazného opotrebenia. V časti domu zo strany Godrovej ulice fasáda naberá hnedastý odtieň, na rozdiel od bielej farby z Palisád. Tu už sú poškodenia fasády viditeľnejšie, farba je stmavnutá a na niektorých miestach sa očividne drží vlhosť. Viditeľné sú aj praskliny alebo opadané kusy omietky. 

Je to strata. Budova je typická hlavným priečelím orientovaným do Palisád, vedľajšie pretiahnuté krídlo má dva vstupy z Godrovej ulice. Objekt je pozoruhodný svojou ojedinelou architektúrou, podľa historikov architektúry M. Dullu a H. Moravčíkovej pripomínajúcou viedenskú Vilu Skywa – Primavesi od J. Hoffmanna.

Galéria

  • Zdroj: Google StreetView
  • Zdroj: Google StreetView
  • Zdroj: Google StreetView
  • Zdroj: Google StreetView

Fasáda je článkovaná vertikálnymi plastickými pásmi, ktoré v exponovaných miestach nahradili kanelované pilastre. Okrem nich zdobia fasády aj členité rozetové plastiky a dekoratívna oblúčkova rímsa. Hlavné priečelie orientované do Palisád vrcholí zložitou manzardovou strechou s centrálnym helmicovitým vikierom. Jednoznačná hmotová kompozícia a dômyselná práca s priečelím naznačujú autorstvo významnejšieho, možno viedenského architekta. Ten je však dodnes neznámy.

Stavebný úrad v Starom Meste v súčasnosti vydal upovedomenie o začatí stavebného konania. Rekonštrukcia sa bude týkať obnovy fasády bez zmeny jej existujúceho výrazu. Zrealizujú sa opravné a revitalizačné práce metódou konzervácie, v prípade potreby aj rekonštrukciou. Opravy budú prebiehať primerane súčasnému stavebno-technickému stavu. Chýbajúce alebo poškodené časti budú doplnené materiálovou a tvarovou kópiou. Dnes sa nedá presne odhadnúť, kedy prebehne realizácia obnovy. Investorom sú vlastníci bytov v objekte. 

V blízkosti tohto obytného domu v minulosti prebehla rekonštrukcia novogotického domu na Godrovej ul. č. 2, s fasádou obrátenou do Palisád. Budova vznikla po roku 1908 a už bola v narušenom stave. Rekonštrukcia ho premenila na jeden z najvýraznejších a najkrajších domov z daného obdobia v Bratislave. Dom je Národnou kultúrnou pamiatkou, za ktorú bol vyhlásený v roku 1980. Ďalším obnoveným objektom bola stavba na ulici Palisády č. 43, ktorý vyvolal oveľa väčšiu pozornosť. Novobaroková vila vznikla medzi rokmi 1900-1910, bola však už vo veľmi zlom stave. Investor zbúral časť budovy, vrátane druhého nadzemného podlažia, aby ju nadstaval. Vila po rekonštrukcii pôsobí, akoby tak vyzerala už od jej vzniku. 

Na Palisádach sa v roku 2020 uskutočnila aj rekonštrukcia a výmena komunikácií. Okrem nového asfaltu na ceste pre autá však asfaltobetón pribudol aj na chodníkoch pre peších. Významná ulica, akou Palisády sú, by si jednoznačne zaslúžila reprezentatívnejší vzhľad chodníkov a za túto realizáciu bolo Hlavné mesto opakovane kritizované. Magistrát vtedy argumentoval použitím asfaltu z technických dôvodov a peniazmi. Projekt údajne ovplyvnil výpadok príjmov v súvislosti s koronavírusom. 

Dom zo strany Godrovej ulice. Zdroj: Google StreetView

Palisády majú za sebou bohatú históriu. Ulica sa ešte aj v 15. a 16. storočí nachádzala za hranicami predmestia a názov dostala podľa drevených kolov – palisád v obrannom vale, ktorý chránil mestské hradby. Pôvodne viedla od Suchomýtnej brány po Hradný vrch. Na začiatku 20. storočia však historik Tivadar Ortvay už s nadšením písal o jej prestavbe. "Dnes je názorným dôkazom pokroku, aký dosahuje mesto. Skutočnosť, že v dejinách Bratislavy nastala nová éra, hlásajú nielen prepychové nájomné domy a utešené vily spoločenskej smotánky, ale aj verejné budovy," zaznamenal v známej publikácii Ulice a námestia Bratislavy. 

Tesne pred zánikom Rakúsko-Uhorska patrila k najznámejším Evanjelická nemocnica, dnes označovaná za jednu z prvých moderných budov v Bratislave. Na ulici sa nachádzala aj Vyššia obchodná škola, vojenské veliteľstvo alebo policajná stanica. V súčasnosti si tu domov našli rozličné inštitúcie, ambasády a niekoľko škôl. 

Ide teda o významnú bratislavskú ulicu, ktorá získa ešte atraktívnejší vzhľad. Mohutná stavba zo strany dvoch ulíc sa bude po rekonštrukcii vynímať v prostredí novou fasádou. Vzácny dom od neznámeho architekta bude opäť stredobodom pozornosti. Poškodených či zanedbanejších budov tu tak ostane len úplné minimum. Zmeniť tak ostáva jeden kritický bod - stav verejného priestoru, teda chodníkov. Na Palisády asfalt nepatrí, čo snáď bude Hlavné mesto reflektovať. Ulica potrebuje rovnako solídne zrekonštruované chodníky, hodné jej významu. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube