Author photoAndrej Sárközi 15.11.2022 16:04

Bratislava sa stáva čoraz atraktívnejšou. Pribudnúť môže nový hotel

Centrum Bratislavy v poslednom období získava mnoho zrekonštruovaných budov. K lepšiemu sa mení aj historické jadro metropoly, ktoré poslednými rekonštrukciami získalo atraktívnejší vzhľad. Obnovy neprinášajú len úpravy fasád, ale niekedy aj zmeny funkcie. Príkladom je dom na Sedlárskej ulici neďaleko Hlavného námestia.

Dom v roku 2012, keď v ňom ešte sídlilo maďarské veľvyslanectvo. Zdroj: Google StreetView

Dom v roku 2012, keď v ňom ešte sídlilo maďarské veľvyslanectvo. Zdroj: Google StreetView

Konkrétne ide o objekt, kde donedávna sídlilo veľvyslanectvo Maďarskej republiky. Ide o klasicistický dom z druhej polovice 16. storočia, hoci s úpravou z prvej polovice 19. Národnou kultúrnou pamiatkou je od roku 1963. V budove na rušnej Sedlárskej ulici, ktorá tvorí hlavnú os historického jadra Bratislavy, sa v súčasnosti nachádzajú služby, kancelárie a byty. To sa však čoskoro zmení – rekonštrukciou tu má vzniknúť hotel. 

Stavebný úrad mestskej časti Staré Mesto nedávno vydal stavebné povolenie na zmenu stavby pred dokončením. Stavebné úpravy spočívajúce v dispozičných zmenách priestorov a zmene účelu využitia budovy. Stavebníkom je spoločnosť MANEVI SK, ktorá prebrala v júli tohto roka pôvodné povolenie z roku 2020 od vtedajšieho stavebníka – Ministerstva zahraničných vecí Maďarskej republiky. O interiérovú stránku rekonštrukcie sa postará architekt Aladár Csernák, špecializujúci sa na interiéry či rodinných návrhy domov.

Zmena sa dotkne len vnútorných úprav. Ako vyplýva z dokumentu, vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby sa nemení. Rovnako ostáva nezmenené napojenie na inžinierske siete, dopravné napojenie a úpravy nezasiahnu ani počet podlaží. Hlavný účel stavby je rovnako bez zmien – stavba zostáva nebytovou budovou, mení sa len účel jednotlivých podlaží. 

Prvé podzemné podlažie v súčasnosti obsahuje služby – kaviareň, vinotéku a malý obchod. Po rekonštrukcii zostanú služby zachované, po novom to však bude reštaurácia s kuchyňou. Rovnaká funkcia (reštaurácia s kuchyňou) sa nachádza aj na prízemí o rovnakej rozlohe a bude k dispozícii aj po stavebných úpravách. To isté platí pre druhé nadzemné podlažie. 

Zmenou funkčného využitia prejdú vyššie podlažia. Na treťom sa bude nachádzať hotel, reštaurácia s kuchyňou zanikne. Štvrté nadzemné podlažie v súčasnosti obsahuje kancelárie, po novom tu rovnako vznikne hotel. Najvyššie podkrovné podlažie je aktuálne určené pre bytové účely, hotelové služby sa budú poskytovať aj tu. Všetky podlažia majú rozlohu 264,2 metrov štvorcových okrem posledného piateho, ktoré má o vyše dvadsať metrov štvorcových menej. 

Stavebné povolenie obsahuje viaceré tradičné podmienky, konkrétnejšie sa však k zámeru stavia stanovil Krajský pamiatkový úrad. Točité kamenné schodisko bude predmetom umelecko-remeselnej obnovy a pôvodné okenné výplne budú prioritne repasované. Ak sa však zistí ich nevyhovujúci stav, musia byť vymenené za totožné kópie. Všetky novonavrhnuté priečky majú byť riešené ako ľahké reverzibilné konštrukcie, nové dvere a nové okná vo dvore budú kópiami existujúcich dverí a okien v objekte. Výťahová šachta sa taktiež dočká rekonštrukcie – jej výplň bude riešená ako sklenená priehľadná.

Pri stavebných úpravách musia byť inžinierske siete vedené prioritne v pôvodných trasách, teda v podlahe. V miestnostiach s klenbou budú nové priečky siahať približne do výšky nábehu klenby, od nej bude v priečke osadené sklo, s výnimkou priečok na prvom podzemnom podlaží.

Mestská časť taktiež uviedla, že stavba musí byť úplne dokončená do 36 mesiacov. 

 

Obnovou prechádza aj Michalská veža, jedna z najvýznamnejších pamiatok Bratislavy. Mesto je čoraz atraktívnejšie. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Zámer premeniť štandardnú vybavenosť na hotel možno považovať za pomerne odvážny. Hotely v Bratislave vo všeobecnosti nie sú v ideálnej situácii, čo súvisí s celkovo nízkou obsadenosťou či výraznou sezónnosťou. V prípade menších, butikových konceptov však môže byť situácia iná. V historickom jadre Bratislavy môže byť malý, nadštandardný hotel využívaný pomerne často. Rozhodne má lepšie predpoklady pre úspech ako väčšie sieťové hotely, závislé od stáleho prísunu návštevníkov a podujatí - nparíklad kongresov.

Pripravovaná obnova nadviaže na viacero rekonštrukcií v blízkom okolí. Len o necelých dvesto metrov ďalej prebieha generálna rekonštrukcia Michalskej veže, jednej z najznámejších historických pamiatok Bratislavy. V dotyku s ňou sa uvažuje nad rekonštrukciou jedného z historických domov, kde by mohol vzniknúť ďalší hotel - Červený rak. Do akej miery je táto obnova aktuálna, je otázne, keďže tu nedávno pribudla nová strecha. 

V centre Bratislavy čaká na obnovu aj ikonická Lekáreň u Salvatora, kde sa má investovať štvrť milióna eur. V samom srdci historického centra sa aktuálne nachádza aj ruina Esterházyho paláca, ktorý je pred komplexnou premenou na luxusné bývanie i kancelárie. K ďalším významným nedávnym obnovám patrí čiastočná rekošntrukcia meštianskeho domu na Kapitulskej 9, označovaného aj ako Stará fara. Práce prebiehajú na objekte Astoria od architekta Fridricha Weinwurma. Vzácna funkcionalistická budova bola donedávna nevkusne oblepená reklamným smogom. Prakticky ukončená je generálna rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie (SNG), ktorá je už teraz vnímaná ako jedna z najvydarenejších v poslednej dobe. Do otvorenia SNG zostáva už len pár týždňov.

Zrekonštruovaných je tak v historickom jadre metropoly stále viac a viac objektov. Počet zanedbaných budov sa znižuje a menia sa aj funkcie. Možno aj vďaka tomu Bratislava získa nový hotel - stáva sa totiž čoraz atraktívnejším miestom, zaujímavejším pre návštevníkov. Trend rekonštrukcií by mal podľa všetkého počas nasledujúcich rokov pokračovať. V kombinácii s novým developmentom a rozvojom verejného priestoru smeruje mesto k oveľa vyššej úrovni, ktorá snáď neostane prehliadaná. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube