Author photoAdrian Gubčo 05.11.2020 10:44

Projekt rekonštrukcie Esterházyho paláca získal dôležité povolenie

Po včerajšom predstavení novej podoby kúpeľov Grössling sa vpred pohol ďalší dôležitý projekt revitalizácie historického dedičstva. Obnova extrémne zanedbaného Esterházyho paláca získala kladné záväzné stanovisko zo strany Hlavného mesta, čo je pre spustenie rekonštrukcie zásadný krok. Prípravné práce sa začali už v uplynulých týždňoch.

Zdroj: adif / EIA

Zdroj: adif / EIA

Palácový areál, ktorý začal vznikať už v roku 1658, prešiel počas svojej existencie vicerými prestavbami. V 20. storočí slúžil predovšetkým pre obytný účel, v roku 1963 bol vyhlásený z Národnú kultúrnu pamiatku. Na sklonku 80-tych rokov 20. storočia sa spustila rekonštrukcia pre účely Mestského archívu, po roku 1989 boli však práce opustené a komplex začal chátrať.

Za tri desaťročia sa dostal do absolútne ruinózneho stavu, spojeného s nenaplnenými sľubmi o skorom štarte obnovy. Od roku 2006 palác vlastnila spoločnosť Agoria Projekt, s.r.o., ktorá zrealizovala určité zásahy – statické zabezpečenie a novú strechu jedného z objektov alebo výstavbu odbočky do vjazdu do podzemnej garáže zo Staromestskej v roku 2011 – no nepodarilo sa jej nájsť investora, ktorý by dofinancoval celkovú rekonštrukciu. Neschopnosť pokračovať ďalej v projekte viedla v roku 2015 k dražbe, v ktorej sa nájsť nového majiteľa s ohľadom na zlý stav a nutnosť ochrany pamiatkových hodnôt nepodarilo.

Nido

Úspešná bola až druhá dražba v roku 2017, novým majiteľom sa stala firma Esterházy Real Estate, s.r.o., patriaca pod dcérske spoločnosti rakúskej banky Raiffeisen. Až táto spoločnosť reálne začala s prípravou nového projektu a zaznamenala postup: zrealizovali sa určité statické úpravy, Mestské zstupiteľstvo schválilo prenájom pozemkov potrebných pre vjazd stavebných mechnizmov a zámer bol podaný na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA.

Dnes má developer k dispozícii ďalšie rozhodnutie, ktoré ho posúva bližšie k rekonštrukcii: Hlavné mesto overilo súlad upraveného zámeru – tento už mal predtým územné rozhodnutie - s Územným plánom. Investor môže následne žiadať o stavebné povolenie, ktoré je posledným krokom, potrebným k spusteniu prác. Medzičasom sa pracuje aspoň na príprave a zabezpečovaní objektov.

V rámci rekonštrukcie a obnovy Esterházyho paláca dôjde k úprave pôvodného zámeru z kancelársko-obchodného komplexu na polyfunkčný bytový dom. Objem stavby sa zmenší a zmení sa technológia parkovania. Projekt je členený na päť častí, z toho tri budú novostavbami a dve rekonštrukciami.

Novostavbami budú podzemná garáž s tromi podlažiami, 148 miestami (vrátane miest pre ŤZP a vyčkávacími miestami s nabíjaním elektromobilov) a napojením podzemným tunelom na Staromestskú, vyplnenie prieluky východného krídla na Kapitulskej a orientovanej do Konventnej so štyrmi nadzemnými podlažiami (strecha bude od ulice začínať nad druhým podlažím) a znovupostavené južné krídlo. To bude mať tri podzemné podlažia a galériu, tak, ako to bolo aj v minulosti.

Rekonštrukciou prejde existujúci bytový dom – teda trojkrídlová budova v severnej časti areálu s podbráním od Kapitulskej, kde treba sanovať a dostavať existujúce konštrukcie a zhotoviť nový krov. Vzniknú tu nové podkrovné priestory s galériou. Obnovou prejde aj dvojpodlažný objekt vo východnom krídle orientovaný do Konventnej s podbráním, ktorý je asi najviac zachovanou časťou areálu. Všetky objekty, zrekonštruované aj nanovo postavené, budú mať sedlové strechy.

V novom Esterházyho paláci by mali vzniknúť nové byty, ktorých bude celkovo 20, ako aj služby a administratíva. Tie budú umiestnené na úrovni prvého podlažia a v prípade rekonštrukcie objektu vo východnom krídle v celej budove. Nemali by tu však vzniknúť reštaurácie, ktoré by mohli narušiť pokojný kolorit Kapitulskej, asi najhistorickejšej ulice v Bratislave. Malý počet bytov zas svedčí o tom, že pôjde o projekt vyššieho štandardu, kde luxusné (a drahé) byty zaplatia za rekonštrukciu (a viac neumožňuje ani Územný plán). To platí aj o parkingu, kde budú miesta určené nielen pre užívateľov paláca, ale aj záujemcov z okolia.

Architektonická koncepcia vychádza z pera kancelárie adif, ktorý sa palácu venuje dlhodobo. Existujúce vizualizácie nie sú veľmi reprezentatívne, pre posudzovanie projektu však nejde o vhodný nástroj. Tento bude aj tak prísne posudzovaný pamiatkarmi, takže možnosti pre kreativitu súčasných architektov sú obmedzené. Palác by mal dotvoriť historický charakter územia.

Realizácia by sa, v optimistickom prípade, mohla spustiť už v priebehu druhej polovice budúceho roka. Trvať má približne tri roky, nový palác tak bude dokončený v roku 2024. Celková investícia má dosiahnuť 9 miliónov eur.

 

Zdroj: adif / EIA

 

Postupujúce povoľovanie, prípravné práce aj meno investora – ide o veľkú a silnú finančnú inštitúciu, nie o akéhosi špekulanta – svedčia o tom, že Bratislava sa zbaví ďalšej hanby. Existujúce informácie o projekte paláca sú pozitívne. Tento nijako nenaruší pokojný život Kapitulskej ulice, prinesie do historického jadra nových obyvateľov, a navyše môže teoreticky prispieť k vyčisteniu niektorých priestorov v blízkom území od parkovania.

Dôležitý je aj podnet, smerujúci k obnoveniu časti bratislavských hradieb – Esterházyho palác sa priamo dotýka parkánového múru a v rámci jeho rekonštrukcie by sa mal tento zreštaurovať. Na tieto práce by mohol nadviazať správca hradieb, Generálny investor Bratislavy, a celé ich zrekonštruovať a sprístupniť. Medzičasom, Metropolitný inštitút Bratislavy pracuje na projekte lávky z hradieb na Židovskú ulicu, ktorá sa objavila ako podnet súčasného primátora už v Mestských zásahoch v roku 2015. To hradby aj Židovskú ešte viac aktivizuje.

Táto časť historického jadra Bratislavy, ktorá nie je tak udržiavaná a frekventovaná, ako hlavné korzo medzi Hviezdoslavovym námestím, Hlavným námestím a Michalskou bránou, tak uvidí nové investície. Zanedbaných budov tu stále ešte niekoľko ostáva. Dominujúci vlastník, Rímskokatolícka cirkev, ich však postupne obnovuje a v najhoršom stave, okrem Esterházyho paláca, ostáva asi len povrch Kapitulskej. Pôvodná dlažba, ktorá by mala pochádzať ešte z 19. storočia, by si zaslúžila položiť nanovo.

Ide o potrebnú investíciu – zvlášť ak revitalizácia okolia prinesie výrazné zvýšenie návštevnosti územia (čo je pravdepodobné). Historické jadro mesta si zasluhuje, aby bol okrem pamiatok v špičkovom a funkčnom stave aj jeho verejný priestor.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: adif / EIA
  • Zdroj: adif / EIA
  • Zdroj: adif / EIA
  • Situácia. Zdroj: adif / EIA

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube