YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 09.08.2018 13:00

Národné centrum rýchlostnej kanoistiky a veslovania na EIA

Zámer výstavby Národného centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania je známy niekoľko rokov, pričom som o ňom písal na YIMBYm už v roku 2016. Teraz sa projekt konečne objavil aj na posudzovaní vplyvov na životné prostredie EIA a aktívnejšie postupuje v príprave.

Zdroj: JF Ateliér / HeyGrey! Studio

Zdroj: JF Ateliér / HeyGrey! Studio

Centrum vyrastie na pravom brehu Dunaja, v katastrálnom území mestskej časti Jarovce a naviazaný bude na umelú vodnú nádrž Veľký Zemník. Tá bola vybudovaná v rámci výstavby Hrušovskej zdrže a Vodného diela Gabčíkovo - Nagymaros, pričom účelom bolo práve zriadenie podobného kanoistického areálu. Chýbala však potrebná vybavenosť, aby bolo územie schopné plnohodnotne plniť túto funkciu.

V rámci projektu majú vzniknúť tri prieplavy, ktoré prepoja nádrž s Jaroveckým ramenom, čo umožní športovcom presúvať sa na rozličné pozície v rámci plavebnej dráhy. Základom však je vznik komplexu na severozápadnom okraji dráhy, pozostávajúceho z cieľového objektu, objektu Zväzu kanoistiky, objektu Veslárskeho zväzu, hangáru, šatní a športovej haly. Okrem toho vznikne aj lodenica pre potreby Slovenského veslárskeho klubu. Cieľový objekt bude najmohutnejšou stavbou, bude obsahovať tribúnu pre divákov, priestory pre zabezpečenie podujatí aj riadiacu vežu pre rozhodcov. Projekt obsahuje aj niekoľko vodných kanálov, ktoré umožnia lepšiu prevádzku areálu, alebo mostných objektov, ktoré premostia plavebné dráhy i kanály.

Náklady na projekt sú pomerne vysoké a dosahujú takmer 19,3 miliónov eur. Kto ho bude (spolu)financovať, nie je ešte celkom jasné, zrejme sa bude musieť na projekte podieľať aj štát. Ak to tak bude, pôjde nepochybne o dobre investované peniaze. Architektúra síce nevzišla zo súťaže, čo by pri projektoch spolufinancovaných z verejných peňazí malo byť pravidlom, návrh od ateliéru JF Atelier vedeného architektom Jurajom Fecaninom je však celkom príťažlivý. Realizácia projektu je plánovaná medzi rokmi 2018-2023.

Realizácia Národného centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania by mala areálu priniesť kvalitu, vďaka ktorej tu bude možné organizovať domáce i medzinárodné súťažné podujatia. Pre dané športy, v ktorých Slovensko tradične dosahuje vysokú úroveň, pôjde o ďalšiu výraznú vzpruhu a centrum nepochybne prispeje aj k intenzívnejšiemu využitiu Dunaja, ktorý má obrovský a nevyužitý športový a rekreačný potenciál.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: JF Ateliér / HeyGrey! Studio
  • Zdroj: JF Ateliér / HeyGrey! Studio
  • Zdroj: JF Ateliér / HeyGrey! Studio
  • Zdroj: JF Ateliér / HeyGrey! Studio

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube