Author photoAdrian Gubčo 09.04.2018 13:00

LAURBA #3: Bratislava Centrum: Nahradí rozum živelnosť?

Štvrtého apríla sa konala už tretia debata v rámci debatného cyklu iniciatívy LaUrBa (Laboratórium Urbanizmu Bratislavy), vedenej architektom Petrom Žalmanom. Tento diel sa venoval centru Bratislavy a jeho rozvoju.

Zdroj: LaUrBa

Zdroj: LaUrBa

Ako prvý sa predstavil Jakub Gossányi zo spoločnosti HB Reavis, ktorý prezentoval projekt Stanica Nivy, najväčšiu aktuálnu stavbu v Bratislave s významnou centrálnou polohou v rámci nového centra Bratislavy a výrazným koncentračným potenciálom. Čo sa týka postupu výstavby, mohutná stavebná jama sa bude realizovať ešte približne polroka, kým začne komplex autobusovej stanice, nákupného centra a kancelárii rásť ponad terén, s výnimkou kancelárskej veže Nivy Tower. Hoci sa počas stretnutia nezodpovedalo, kedy by sa mohla uzatvárať ulica Mlynské Nivy, podľa mojich informácii by sa mala kompletne uzavrieť v septembri alebo októbri tohto roka. Nezodpovedaná zostala aj otázka prípadnej realizácie nadzemnej elektrickej dráhy (lanovky).

Po Jakubovi Gossányim prezentoval svoju prácu architekt Žalman, ktorý graficky demonštroval staršie vízie expanzie centra, ako aj aktuálny stav, podľa ktorého centrum expanduje až ku Bajkalskej ulici. Mimoriadna stavebná aktivita si vyžiada nové dopravné riešenia - predovšetkým dobudovanie mestského okruhu formou tzv. Severnej tangenty. Architekt Žalman vidí potenciál v oživení málo využitých priestorov, napríklad Zimného prístavu alebo Hurbanových kasární. Poukázaním na miesta potenciálu sa snažil premostiť k ďalším hosťom (hosťkám), Lívii Gažovej a Barbare Zavarskej z o.z. Punkt, ktoré predstavili formy revitalizácie inak zanedbaných ulíc Panenská a Mickiewcizova a poukázali na fakt, že pre rozvoj centra sú veľmi dôležité živé a aktívne komunity. Svoje stanovisko k rozvoju centra mesta vyslovil aj architekt a mestský poslanec Branislav Kaliský, ktorý kritizoval súčasný Územný plán hl. mesta SR a zdôraznil potrebu nového, založeného na iných princípoch.

Po týchto vstupoch prebehla živá diskusia, ktorá však nebola dramaturgicky celkom zvládnutá, keďže podstatnú časť divákov tvorili dopravní experti, ktorí začali debatu odvádzať ku vzdialenejším témam a nesúvisiacim otázkam. Zo strany organizátora sa nepodarilo dostatočne vysvetliť a využiť ani presahy medzi jednotlivými hosťami, čo bola vzhľadom na ich zaujímavé zloženie veľká škoda. Napriek tomu, podujatie celkom jasne ukázalo, čo bude zrejme obyvateľov Bratislavy najviac trápiť - doprava. Z náznakov vyplynulo, že veľkým problémom je absencia ucelenejšej stratégie, ako rozvoj centra mesta riešiť, avšak nielen po dopravnej stránke. Bohužiaľ, je to dokladom toho, že Bratislava - hlavné mesto SR absolútne netrápi, že tu vlastne nejaké nové centrum vzniká a preto je vývoj ponechaný na samoorganizáciu.

Do debaty som sa zapojil aj ja - pričom som nadniesol tému silnejšej koordinácie kľúčových developerov v území nového downtownu v otázkach tvorby spoločnej identity, informovanosti a prepojení verejného priestoru (napríklad formou vytvorenia jednotného Manuálu tvorby verejného priestoru pre celé územie nového downtownu). Nanešťastie, mesto je nemohúce, preto musia byť tieto úlohy, ktoré inde zadáva práve samospráva, zverené do rúk kľúčových aktérov, a tými sú práve developeri - okrem HB Reavis aj JTRE, Penta Real Estate či YIT Slovakia.

Myslíte, že by sa mali tieto spoločnosti spojiť a pokúsiť sa aspoň na takejto bazálnej úrovni - zjednotení materiálov, mobiliáru, informačného systému či zriadení informačného centra - o spoločný postup?

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: LaUrBa

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube