Author photoMartina Gregová 21.04.2023 19:50

Koniec ikonickej stavby. Starý most pod pražským Vyšehradom musí ustúpiť budúcnosti

Prestavba železničného mosta na Výtoni vyvolala búrlivú diskusiu nielen u odbornej, ale aj u laickej verejnosti. Len pomerne nedávno Správa železnic konečne zverejnila jeho budúcu podobu, ktorá bude onedlho tvoriť dôležitú súčasť panorámy českého hlavného mesta.

Zdroj: Správa železnic

Zdroj: Správa železnic

Železničný most na Výtoni, inak nazývaný aj Železničný most pod Vyšehradom, je už poldruha storočia  jednou z dominánt pražskej panorámy. Vo svojej pôvodnej podobe bol sprevádzkovaný 15. augusta 1872. Na prelome 19. a 20. storočia ho nahradila konštrukcia, ktorá prechádza cez Vltavu doteraz. V súčasnosti je tvorený tromi priehradovými nosníkmi s rozpätím 69,9 metra. Celkovo je most široký 8,1 metra a dlhý 298,4 metra. 

Okrem toho je objekt aj dôležitou súčasťou dopravnej infraštruktúry českej metropoly, keďže po ňom každý deň prejde približne 300 vlakov. Práve z dôvodu vyťaženosti sa jeho oceľová konštrukcia, pochádzajúca z roku 1901, ocitla na hranici svojej životnosti. Je preto potrebné nahradiť ju novým riešením.  

Na základe konzultácie s Českou komorou architektov sa napokon Správa železnic rozhodla novú podobu mosta získať prostredníctvom súťažného dialógu, nie prostredníctvom anonymnej architektonickej súťaže. Prihlasovanie návrhov bolo možné od mája minulého roka.  

Galéria

  • Zdroj: Správa železnic
  • Zdroj: Správa železnic
  • Zdroj: Správa železnic
  • Zdroj: Správa železnic
  • Zdroj: Správa železnic
  • Zdroj: Správa železnic
  • Zdroj: Správa železnic
  • Zdroj: Správa železnic

Cieľom súťažného dialógu bolo nájdenie takého riešenia, ktoré zabezpečí trojkoľajné premostenie v mieste existujúcej dopravnej stavby. Súčasné dvojkoľajné riešenie už viac nepostačuje aktuálnym požiadavkám. Jednou z hlavných podmienok tiež bolo zachovanie dnes už ikonickej konštrukcie, a to v čo možno najväčšom rozsahu. Dôležitou súčasťou zadania bola aj nutnosť zachovania pešieho a cyklistického ťahu, ktoré mostom prechádzajú aj v súčasnosti.  

Do prvého kola súťažného dialógu sa prihlásilo celkovo 12 autorských tímov. Do ďalšieho kola postúpila polovica z nich. Napokon odborná porota, pozostávajúca z 11 členov, vybrala víťazný návrh, ktorý pochádza od spoločnosti 2T engineering.  

Praha pripomína, že išlo medzinárodne významnú súťaž. „Iba málo železničných mostov na svete má tak unikátnu polohu a hodnotu ako ten na Výtoni. Oceňujem výber riešenia pomocou súťažného dialógu, vďaka ktorému bol získaný kvalitný výsledok. Nový most spojí brehy Vltavy nielen v rámci železničnej dopravy, ale zlepší aj komfort pri prechode peších a cyklistov,” povedal na margo víťazného návrhu Adam Scheinherr, námestník primátora pre oblasť dopravy.

Okrem návrhu samotnej mostnej konštrukcie víťazný tím kládol dôraz na pokračovanie peších a cyklistických trás v okolí objektu. Rovnako bola predstavená aj podoba nových verejných priestorov, ktoré vzniknú v tesnej blízkosti mosta. Aktívny parter, v ktorom sa v budúcnosti majú nachádzať rôzne obchodné či gastroprevádzky, by podľa predstavených vizualizácii mal prebrať tvaroslovie samotnej konštrukcie, a to v podobe príznačného oblúku.

Pri hodnotení víťazného návrhu odborná porota ocenila najmä fakt, že navrhovaný objekt z konštrukčného aj prevádzkového hľadiska naplnil všetky súčasné požiadavky na dopravnú stavbu takého významu, akým most na Výtoni je. Za veľké pozitívum bola rovnako označená aj nadväznosť navrhovaného objektu na širšie okolie. 

To, čo však možno vnímať ako jeden z najväčších plusov víťazného návrhu, je jeho subtílna konštrukcia. Tá bude mať vo svojej finálnej podobe len minimálny vplyv na panorámu českého hlavného mesta. Návrhy, ktoré sa umiestnili na ďalších miestach, boli v porovnaní s víťaznou podobou mosta o čosi expanzívnejšie. V panoráme Prahy by sa tak stali až príliš veľkou dominantou. 

Modernizácia jedného z ikonických pražských železničných mostov je pokračovaním výrazného rozvoja železničnej dopravu v Česku. V posledných mesiacoch sa čoraz častejšie objavujú správy o pripravovaných rekonštrukciách či budovaní nových železničných staníc. Správa železnic tiež pravidelne informuje o projektoch modernizácií konvenčných tratí. Zatiaľ čo u nás sú železničné stanice či samotné trate mnohokrát v katastrofálnom stave, v susednom Česku je rozvoj železničnej dopravy naozaj na vzostupe.   

Podľa plánu Správy železnic by celá prestavba mostu na Výtoni mala trvať približne 20 mesiacov. So začatím prác sa počíta v roku 2026, potom, čo víťazný tím spracuje podrobnejšiu štúdiu, ktorá bude slúžiť ako podklad pre vytvorenie dokumentácie pre povolenie stavby. Celkové náklady na prestavbu sú odhadované na sumu dva miliardy českých korún. V horizonte niekoľkých rokov sa tak Praha dočká novej dominanty na rieke Vltava.

 

(Správa železnic, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Kategórie

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube