Author photoSimona Schreinerová 06.11.2023 11:45

Moderná trať sa stáva realitou. Práce na Vajnorskej radiále napredujú, štandard dopravy bude vyšší

Čiastočná modernizácia Vajnorskej radiály začala už pred mesiacom. Za tú dobu sa už zrealizovala významná časť prác, vďaka čomu sa približuje vidina modernej trate na relatívne dobrej súčasnej úrovni. Výsledkom projektu nemá byť len odstránenie havrijného stavu radiály, ale aj zlepšenie podmienok pre cestujúcu verejnosť.

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Dlhoočakávaná modernizácia

Električková trať, spájajúca Zlaté piesky s Trnavským mýtom, obsluhuje nezanedbateľnú časť mestskej časti Nové Mesto. Význam má aj pre ľudí z obcí v okolí Bratislavy, ktorí využívajú záchytné parkovisko na Zlatých pieskoch a do centra pokračujú práve električkou. V minulosti zas Vajnorská radiála zabezpečovala napojenie obrovských priemyselných zón, predovšetkým areálu Istrochemu, nachádzajúceho sa severovýchodne od Tomášikovej ulice. Zlaté piesky boli známym rekreačným miestom aj v období predchádzajúceho režimu. Vyhľadávané sú i v súčasnosti.

Súčasťou radiály je navyše aj odbočka, smerujúca k Železničnej stanici Nové Mesto. Ide o dôležitý bod pre ľudí, ktorí do Hlavného mesta prichádzajú za štúdiom či prácou.

V súčasnosti je však táto trať v značne zanedbanom stave. Zrekonštruovaný bol iba úsek v blízkosti obchodného centra Vivo!, ostatné časti trate neboli modernizované už dlhšiu dobu (severovýchodne od Tomášikovej ulice od roku 1993). Problémom nie sú len zhoršené podmienky pre prevádzku električkovej dopravy, ale i stav zastávok. Tie potrebujú modernizáciu z hľadiska bezbariérovosti, rozmerov, vybavenia a estetickej úrovne. Vzhľadom na úsilie o posilnenie významu električkovej dopravy sú tieto faktory rovnako dôležité ako modernizácie tratí.

Galéria

  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: iMHD.sk

Komplexná rekonštrukcia Vajnorskej radiály je Hlavným mestom plánovaná už takmer desať rokov. Príprava tohto projektu bola sprevádzaná rôznymi úpravami a odkladmi. Nedávno sa vyskytol problém v podobe záporného stanoviska k projektu zo strany príslušných oddelení Magistrátu, ktoré identifikovali viaceré nedostatky. Tento zvrat prekvapil projektantov, keďže doteraz mali aktívnu komunikáciu s mestom o tom, akým spôsobom projekt realizovať.

Ešte koncom minulého roka ale Magistrát oznámil, že časť radiály sa predsa len začne rekonštruovať. Pôvodne sa s opravami malo začať v lete, napokon sa rozbehli až začiatkom októbra. Úsek medzi Tomášikovou a Zlatými pieskami je modernizovaný Dopravným podnikom Bratislava (DPB).

 

Časť radiály už má nové koľaje. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

 

Rekonštrukcia trate prebehne v dvoch fázach

Ako pripomína Bratislavský samosprávny kraj, oprava úseku trate od Kuchajdy po Zlaté piesky bude vykonaná v dvoch fázach. Prvá fáza sa zameriava na tzv. hrubú stavbu, zatiaľ čo druhá fáza bude zameraná predovšetkým na dokončovacie práce. Celý proces obnovy bol zahájený demontážou existujúcej trate, odstránením koľajového zvršku a rozobratím existujúcich zastávok.

Po približne mesiaci od štartu prác na radiále je zdemontovaný koľajový zvršok na koľaji č. 1 od Tomášikovej po Jurajov dvor v rámci zastávok Magnetová, Odborárska a depo Jurajov dvor. Priecestia, ktorých je na trase celkovo sedem, boli uzatvárané postupne. Po rekonštrukcii sa opäť otvorili.

Aktuálne prebiehajú dokončovacie práce na novom zvršku koľaje č.1 a betónujú sa nové zastávky. Ešte tento rok by sa mali zrekonštruovať Odborárska, Magnetová a Depo Jurajov dvor. Počas novembra by malo prísť k dokončeniu rekonštrukcie triangla Jurajov dvor. Prístrešok na konečnej zastávke Zlaté piesky bol demontovaný a bude sa realizovať nový, na obratisku sa buduje aj nové podložie. V úseku Jurajov dvor – Zlaté piesky by tento rok mala prebehnúť len čiastočná rekonštrukcia.

V tomto momente sa opravuje aj cestný prejazd pred križovatkou pri Shopping Palace. Zároveň prebiehajú práce na priecestiach Vajnorská a obratisko Zlaté piesky. Rekonštrukciou prejde otvorený zvršok v dĺžke približne 200 metrov medzi zmienenými priecestiami.

Počas prvej etapy rekonštrukcie ostáva električková doprava vylúčená a nahradená je autobusovou dopravou na úseku medzi stanicou Nové Mesto a Zlaté piesky. Náhradná autobusová linka X4 počas obdobia rekonštrukcie obsluhuje zastávky v blízkosti električkových zastávok. Premáva v rovnakom časovom intervale, ako by premávali električky. Súčasne sú nasadené aj väčšie autobusy na linke 53, ktorá poskytuje alternatívne spojenie medzi Zlatými pieskami a Trnavským mýtom.

Vzhľadom na to, že rekonštruovaný úsek trate je v kontakte s priľahlou cestou, bola nutná úprava dopravy. V niektorých úsekoch sa vyznačil autobusový pruh, aby sa zabezpečila plynulosť náhradnej autobusovej dopravy. V iných častiach je zasa doprava obmedzená na jeden jazdný pruh kvôli potrebným staveným mechanizmom. Autobusová linka 57 je preto prevádzkovaná po trase Zlaté piesky - Vajnorská - Jurajov dvor - Žabí majer - Stavivá - Zlaté piesky. Po dokončení prvej etapy a počas druhej etapy bude obnovená električková doprava.

Projekt by mal byť ako celok dokončený v júni 2024. Predpokladá sa, že sa práce následne presunú na úsek trate smerom k Železničnej stanici Nové Mesto. 

 

Stav trate bol donedávna katastrofálny. Zdroj: Dopravný podnik Bratislavy

 

Citeľné zlepšenie situácie

V rámci električkového koridoru bude vybudovaný nový otvorený koľajový zvršok. Zastávkové ostrovčeky budú zvýšené, aby lepšie vyhovovali potrebám cestujúcich so zníženou pohyblivosťou a rodičov s kočíkmi. Vytvorené budú podľa vzoru zastávok, ktoré boli nedávno obnovené na Račianskej radiále. Ich povrch bude pokrytý Bratislavskou dlažbou, ktorá bude v súlade s novými urbanistickými princípmi mesta Bratislava.

Každá zastávka dostane nový prístrešok, spoločne s informačným označníkom a elektronickou infotabuľou, na ktorej sa budú zobrazovať aktuálne odchody najbližších spojov. Vďaka týmto riešeniam budú zastávky spĺňať normy pre modernú mestskú hromadnú dopravu. Taktiež budú rekonštruované stožiare trakčného vedenia. Pôjde o obnovu ich povrchu a budú pokryté novou antracitovou farbou. Súčasne sa zosilnia trakčné napájacie káble, aby boli kompatibilné s modernými vozidlami.

Ešte počas leta DPB podpísal zmluvy na rekonštrukciu koľajovej infraštruktúry s firmou TSS Grade a na časť napájacej s firmou Elza. Projekt v hodnote približne 25 miliónov eur je financovaný prostredníctvom eurofondov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. DPB získal schválenie na nenávratný finančný príspevok.

Aj keď Vajnorská radiála prechádza iba čiastočnou rekonštrukciou, pozitívom je, že sa odstráni havarijný stav trate a zlepšia sa podmienky pre cestujúcich. Naozaj výrazné zlepšenie, doplnené o obnovu priľahlého verejného priestoru, však príde až s modernizáciou zvyšného úseku medzi Trnavským mýtom a Tomášikovou. Realizácia si však pravdepodobne počká na dokončenie modernizácie Ružinovskej radiály, takže sa môže začať možno až v druhej polovici tejto dekády. 

Okrem modernizácie existujúcej infraštruktúry je dôležité venovať pozornosť aj výstavbe novej infraštruktúry. V tomto ohľade má mesto stále priestor na zlepšenie - jediným aktuálne realizovaným projektom je výstavba druhej časti Petržalskej riadiály. Rýchlo sa rozrastajúca metropola potrebuje nové dopravné spojenia, prestupné body a rozšírenia, ktoré prinesú kvalitu aj novým alebo plánovaným mestským štvrtiam. Dobrou správou je v tomto smere nedávno spustená realizácia terminálu integrovanej osobnej dopravy (TIOP) Vrakuňa.

Električky, resp. koľajová doprava, je nosným systémom bratislavskej verejnej dopravy. Rekonštrukcia tratí aj budovanie nových úsekov je nevyhnutné, ak majú ľudia začať vo väčšom počte využívať hromadnú dopravu miesto individuálnej. Električky a vlaky majú viacero výhod. Sú rýchle najmä v časoch dopravnej špičky, spoľahlivé a kapacitné. Rozvoj tohto druhu dopravy má Bratislavu obrovský význam a mesto má stále mimoriadne veľký nevyužitý potenciál, ktorého plné zužitkovanie by mohlo vytvoriť plnohodnotnú náhradu iných, zložitejších systémov - vrátane metra, niektorými ľuďmi považovaného za ultimátnu spásu bratislavskej dopravy.

 

(BSK, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube