YIMBA

Author photoPR 15.12.2021 10:30

Developer predstavuje víziu zelenej Petržalky bez áut

Mestská časť Petržalka by mohla v blízkej dobe získať svoje skutočné centrum, ktoré bude konkurovať európskym metropolám. Projekt Petržalka City vnesie, na základe niekoľkoročnej vysokoodbornej prípravy a prezentácie na medzinárodnej úrovni (veľtrh MIPIM Cannes, Expo Real Mníchov, v spolupráci s Hl.mestom SR Bratislava) do mestskej časti modernú a atraktívnu ľudskú mierku.  Povýši zeleň nad parkovacie miesta a stane sa novým kultúrno-športovým a spoločenským centrom pravého brehu Dunaja. V každej etape kreovania projektu jeho tvorcovia úzko kooperovali so zástupcami mesta a mestskej časti.

Article Big

Zdroj: Petržalka City

Dôraz na zeleň a človeka by mal byť v súčasnosti alfou a omegou každého spoločensky zodpovedného developerského projektu. Realita je rôzna, ale projekt Petržalka City je unikátnym príkladom, kde je táto línia absolútne priorizovaná. Ideálne týmto zapadá aj do hlavných ideí novej podoby petržalskej radiály. Projekt sľubuje v blízkosti Chorvátskeho ramena vybudovať mestský park s novou zeleňou a lákavými verejnými priestranstvami pre obyvateľov modernej štvrte. Developer garantuje park nielen vybudovať, ale poctivou správou aj zabezpečiť jeho dlhodobú udržateľnosť (prvú etapu „Detský svet“ už zrealizoval).

 

Doprava a parkovanie 21. storočia

Rozšírenie zelených plôch bude možné najmä vďaka revolučnému riešeniu parkovania a dopravy v lokalite. Developer počíta s investíciou do vytvorenia „carfree“ zóny. Tá má stáť na veľkokapacitnom podzemnom parkovaní, vedľa novej električkovej trati.

Upokojenie dopravy, dôraz na ľudskú mierku a revitalizácia zelených priestranstiev zároveň otvárajú brány pešej a cyklistickej mobilite. Tú podporí ekologická a udržateľná verejná doprava. Vďaka parku, peším korzám a priechodnosti celej štvrte cez novovybudované lávky ponad Chorvátske rameno až k električke sa projekt Petržalka City vyslovene otvorí pre všetkých obyvateľov mesta.

 

Zdroj: Petržalka City

 

Bývanie, kde komunita hrá dôležitú rolu

Pre komunitný rozvoj je dôležité, aby ľudia v Petržalke nielen prespávali a dochádzali do práce do iných častí mesta, ale aby tam aj žili. Je dôležité aby mali možnosti kultúrneho a športového zážitku, možnosť pracovať v blízkosti svojho domova a tak podporovať vzťah obyvateľov k svojmu okoliu. Preto projekt počíta s vybudovaním kultúrno-spoločenského a športového centra ako aj kancelárskych priestorov. Tie sú dôležité preto, aby ľudia mali príležitosť pracovať v blízkosti svojho domova.

V rámci projektu vznikne multifunkčná sála pre viac ako 2 000 ľudí, kde sa budú odohrávať divadelné predstavenia či kongres. Pribudne aj vonkajší amfiteáter a knižnica. O kultúrny zážitok v Petržalka City sa postarajú aj exteriérové umelecké a náučné diela.

Dostupnosť športového vyžitia v Petržalka City bude tiež nadštandardná. Bezprostredná blízkosť cyklotrás, umožní napojenie na všetky dôležité cyklistické tepny. Priamo v Petržalka City vzniknú indoorové aj outdoorové športoviská, bežecká dráha, ihriská pre deti a dokonca aj lezecké centrum.

V neposlednom rade Petržalka City ponúkne aj kultúrne a vzdelávacie priestory, škôlku, či obchodné a administratívne priestory. Vznikne tak atraktívna oáza zelene, športu a kultúry na pravom brehu Dunaja, ktorá poteší nielen Petržalčanov všetkých vekových kategórii, ale priláka aj návštevníkov z celého mesta, vďaka čomu sa z Petržalka City stane lokalita plná života.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.