YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 13.08.2020 16:04

Posledná etapa modernizácie Karloveskej radiály bude asi meškať

Projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý sa rozbehol v lete minulého roka, je stíhaný problémami. Všetky tri doteraz ukončené etapy sa stretli s meškaním, ako aj viacerými stavebnými nedostatkami. Posledná, štvrtá etapa, už mala prebiehať hladko, najnovšie sa však ukazuje, že sa pravdepodobne oneskorí aj táto. Informáciu priniesol portál iMHD.sk.

Ilustračný záber. Autor fotografie: Martin Srnák

Ilustračný záber. Autor fotografie: Martin Srnák

Ako uvádza dopravný portál, práce mali prebiehať do 11. septembra 2020, kedy mala byť celá trať medzi tunelom a Hanulovou ulicou pripravená na kolaudáciu. Aktuálny stav prác tomu však nenasvedčuje a iMHD.sk s odvolaním na svoje zdroje tvrdí, že zhotoviteľ už požiadal o predĺženie termínu dokončenia. Hlavné mesto reagovalo, že termín je predmetom rokovaní a čoskoro dodá nové informácie.

Ako ďalej mesto dodáva, so stavbou boli spojené komplikácie, okrem pandémie koronavírusu aj stavebného charakteru. „Počas prác na poslednej etape sa vyskytli aj ďalšie komplikácie, ako napríklad nutná prekládka vedenia vysokého napätia, s ktorou pôvodný projekt nerátal; odhalenie nevyhovujúceho podložia na križovatke Molecova, ktoré bolo nutné vymeniť; zdegradovaná ochrana potrubia na kanalizácii, ktorú je nutné sanovať; kolízie stĺpov s inžinierskymi sieťami, ale aj alternatívne riešenie dráhy, ktoré realizujeme s cieľom predídenia “duneniu“, ktoré sa vyskytlo na už zrealizovanej etape,“ vysvetľuje Magistrát.

Nido

Dopravný portál sa podrobne pozrel na aktuálny stav prác. Postupne sa inštalujú koľaje, zo siedmich priecestí sú dokončené dve a ďalšie dve sú pred dokončením, rekonštrukcia sa chystá na križovatke Molecovej s Karloveskou a postupne sa realizujú aj zastávky. Okrem toho sa pracuje na nachode pri zastávke Botanická záhrada, upravujú sa cesty, vymieňajú sa trakčné stožiare a VO, prekladajú inžinierske siete a budujú semafory.

K týmto prácam sa pridáva dokončovanie a oprava predtým zrealizovaných úsekov z prvej a druhej etapy. Naďalej prebiehajú práce na nadchode Nad lúčkami, realizujú sa vegatačné úpravy a dokončiť ostáva osvetlenie v podchode na Borskej ulici. Na podchode sa pracuje aj v Dúbravke na Záluhách, kde ešte ostáva vyriešiť problém s chybným umiestnením stĺpov v strede integrovanej zastávky, kam majú zachádzať autobusy.  

Ide o nepochopiteľné zlyhanie projektanta, ktoré teraz treba riešiť. Našťastie aspoň ide o jednoduchšiu úpravu ako v prípade ďalšej veľkej chyby v podobe hlučnej trate. Magistrát nedostatky pripúšťa a v tomto smere už začal realizovať merania a analýzy, aby odhalil presné príčiny problému, ako aj spôsoby riešenia. Teoreticky je možné, že sa bude trať prestavovať, čo by podľa iMHD.sk ohrozilo celkový termín sprevádzkovania trate do Karlovej Vsi a Dúbravky.

Hoci sa projektu nedá uprieť, že v určitých ohľadoch priniesol do Bratislavy ďaleko vyšší štandard dopravnej infraštruktúry a do budúcna, po odstránení všetkých problémov, zásadne zlepší kvalitu verejnej dopravy v západnej časti mesta, ostáva zároveň aj veľmi zlým vysvedčením projektanta, zhotoviteľa a do istej miery aj stavebníka. 

 

Stĺpy v strede integrovanej prestupnej zastávky treba odstrániť. Autor fotografie: Martin Srnák

 

Celá situácia vyvoláva značnú nedôveru verejnosti v kompetenciu Hlavného mesta tento projekt zmanažovať. Mnohé komplikácie a meškania sú spôsobené objektívnymi príčinami – nezakreslené inžinierske siete sú nanešťastie veľký problém Bratislavy, takisto ako nevyrovnané majetkové spory, ktoré zasiahli do dokončenia druhej etapy modernizácie, kedy bol obmedzený prístup do meniarne zo strany špekulantov. Verejnosť však mnohokrát nemá prístup k informáciám alebo nie je natoľko zbehlá, aby ich dokázala medzi inými vecami nájsť. Problém je tak aj v komunikácii.

Hlavnému mestu veľmi chýba kvalitná webová podstránka, kde by boli zverejnené všetky informácie týkajúce sa rozbehnutých investičných projektov a kapitálových investícií. Na takejto podstránke by nebola len tlačová správa a stručný popis projektu – ako je praxou dnes – ale k dispozícii by bola aj dokumentácia, fotogaléria z výstavby, technické špecifikácie, záznamy z kontrolných dní a podobné typy materiálov, ktoré by dali lepší obraz toho, ako sa na konkrétnom zámere postupuje.

Magistrát ako by si neuvedomoval, že jeho rolou nie je robiť reklamu vedeniu mesta či vedeniu mestských podnikov, ale transparentne a dôkladne informovať o tom, ako je zaobchádzané s verejnými financiami. Problémom však je, že akákoľvek chyba je vnímaná cez prizmu politiky a preto platí, že nedostatky neexistujú, hoci je každému zrejmý opak. Mesto však nie je firmou, preto by možno mohlo ukázať, ako problémy riešiť, nie sa tváriť, že ide o banality.

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály bude ešte nejakú dobu vyvolávať vášne. Predlžovanie termínov, hlučnosť v dôsledku nesprávneho prevedenia trate alebo dopravné obmedzenia, ktoré v rovnakom čase zhoršili situáciu v oblasti medzi Karlovou Vsou a Dúbravkou, na Molecovej aj na Riviére, ovplyvnia nálady viac ako všetky dizajnové zlepšenia. Časť verejnosti nebude vnímať ani to, že niektoré z dôvodov sú ospravedlniteľné, a zodpovedný je úplne niekto iný.

Hlavné mesto čakajú v dohľadnej budúcnosti aj iné a väčšie projekty. Modernizáciu Ružinovskej či Vajnorskej radiály sa pri súčasnom tempe možno do konca roka 2022 rozbehnúť nepodarí (a navyše, obmedziť dve dôležité mestské radiály tesne pred voľbami by bol problém), do výstavby by však mala ísť druhá etapa Petržalskej radiály. Jej zvládnutie je kritické, keďže financovanie projektu je podmienené dokončením do konca roka 2023.

Bratislava musí dokázať, že túto úlohu už zvládne dobre. V opačnom prípade dôsledky nebudú len politické, ale ohrozia aj ďalšie financovanie a rozvoj mesta. A z toho by nemal úžitok skutočne nikto.

 

Pozrite si modernizáciu Karlovesko-dúbravskej radiály vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Modernizácia Dúbravsko-karloveskej radiály je dokončená, premávka sa spustí o pár dní

23.10.2020 18:25:31 Adrian Gubčo

Vedenie Bratislavy, Bratislavského samosprávneho kraja, mestských častí Karlova Ves, Staré Mesto a Dúbravka a Ministerstva dopravy a výstavby SR dnes oficiálne predstavilo zmodernizovanú Dúbravsko-karloveskú električkovú radiálu. Postup prác umožňuje už v priebehu pondelka obnoviť premávku električiek na nábreží, v Karlovej Vsi i v Dúbravke.

Čítať viac

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály ide do finále

05.10.2020 15:05:00 Adrian Gubčo

Jeden z najväčších projektov rozvoja verejnej dopravy v Bratislave v posledných rokoch sa definitívne chýli k záveru. Hlavné mesto už požiadalo Bratislavský samosprávny kraj o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby štvrtej etapy modernizácie trate medzi tunelom a Molecovou ulicou. Po doterajšom meškaní sa zdá, že by sa avizovaný termín spustenia trate na konci októbra mal stíhať.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate v Rači je takmer dokončená, Karlova Ves dostala nový termín

24.08.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto by malo v dohľadnej dobe dokončiť obnovu dvojice úsekov električkových tratí. Prvou z nich bude relatívne krátky úsek v Rači, kde bola rekonštrukcia vykonaná v dôsledku havarijného stavu trate, ohrozujúcom premávku. Ako druhý bude dokončený veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý čelí viacerým problémom, vrátane meškania.

Čítať viac

Modernizácia Karloveskej radiály napreduje

03.07.2020 12:49:00 Adrian Gubčo

Momentálne najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v Bratislave postupuje rýchlym tempom. Obnovená trať v úseku medzi vyústením tunela na nábreží a prestupnou zastávkou na Molecovej ulici sa stáva realitou a na viacerých úsekoch sa pokladajú koľaje. Ide o záverečnú etapu mohutného projektu, ktorý má zásadne zlepšiť kvalitu verejnej dopravy v západnej časti mesta.

Čítať viac

Projekty modernizácií električkových radiál napredujú

15.05.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Bratislava aj naďalej pracuje na projektoch modernizácií jednotlivých električkových radiál – Karlovesko-dúbravskej, Vajnorskej aj Ružinovskej. V prípade prvej z nich sa spustila záverečná etapa stavebných prác, pri druhej sa podpísala zmluva o dielo s projektantom. Ružinovská radiála by mala byť taktiež tesne pred podpisom.

Čítať viac

Problémy modernizácie Karloveskej radiály

27.04.2020 11:00:00 Adrian Gubčo

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály je najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v poslednom období a ako taký mal byť vlajkovou loďou novej kvality v prístupe k rekonštrukciám dopravnej infraštruktúry. Projekt je však stíhaný viacerými problémami, napriek tomu sa už čoskoro spustí ďalšia etapa modernizácie, spojená s uzáverou električkovej dopravy.

Čítať viac

Práce na modernizácii a opravách električkových tratí budú pokračovať napriek pandémii

01.04.2020 11:21:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto si na tento rok naplánovalo viacero investícií do skvalitnenia električkovej dopravy – okrem dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa mali zrekonštruovať aj dva úseky tratí v Starom Meste na Americkom námestí a v Rači. Ako vyzerajú tieto plány vo svetle aktuálnej situácie?

Čítať viac

Prevádzka na trati do Dúbravky sa spustí už o niekoľko dní

18.02.2020 10:15:00 Adrian Gubčo

S dvojmesačným meškaním sa v sobotu, 22. februára, konečne spustí premávka električiek do mestskej časti Dúbravka. Trať je po modernizácii už v prevádzkyschopnom stave, práce však budú pokračovať aj naďalej. Ďalšie prerušenie premávky nastane o niekoľko mesiacov, kedy sa spustí modernizácia radiály medzi Molecovou a tunelom pod Hradom.

Čítať viac

Premávka električiek v Dúbravke bude čoskoro spustená

29.01.2020 12:28:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto sa konečne priblížilo k spusteniu premávky na modernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiále na celom úseku až do Dúbravky. Hoci trať je stavebne pripravená na prevádzku už dlhšiu dobu, prístupu električiek do mestskej časti s desiatkami tisíc obyvateľov bránil spor o pozemky pod meniarňou, ktorá je potrebná pre napájanie trate.

Čítať viac

Električky sa vracajú do Karlovej Vsi, prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály je takmer dokončená

19.12.2019 15:47:16 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Prvá etapa jedného z najvýznamnejších dopravných projektov v Bratislave v poslednom období je prakticky ukončená. Zmodernizovaná prvá časť Karlovesko-dúbravskej radiály bola dnes po určitom meškaní a s niekoľkými chýbajúcimi prvkami sprevádzkovaná. Druhá etapa sa už taktiež blíži k dokončeniu, hoci na spustenie premávky si chvíľu počkáme.

Čítať viac

Trať v Karlovej Vsi je otestovaná a čaká na spustenie

06.12.2019 15:55:00 Adrian Gubčo

Prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa už podľa všetkého skutočne blíži k dokončeniu. Na trati prebehli skúšky so starou aj novou električkou, Hlavné mesto spolu s Dopravným podnikom teraz čaká na povolenie k predčasnému užívaniu trate. Nepotvrdené správy hovoria o spustení prevádzky 15. decembra.

Čítať viac

Prvá etapa modernizácie električkovej trate v Karlovej Vsi sa kolauduje, dokončená však nie je

26.11.2019 16:30:00 Adrian Gubčo

Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je dráhovým a špeciálnym stavebným úradom zodpovedajúcim za električkové trate v Hlavnom meste, spustil proces kolaudácie prvých dvoch etáp modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály. Napriek tomu, trať v Karlovej Vsi má ešte ďaleko k tomu, aby bola plne dokončená a schopná prevádzky.

Čítať viac

Prvá etapa modernizácie Karloveskej radiály ide do finále

04.11.2019 16:15:00 Adrian Gubčo

Prvá časť modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály naberá finálne kontúry. Zhotoviteľ po položení koľají v celom úseku pristúpil k zhotoveniu koľajového zvršku, pričom na súvislých častiach sa už objavilo aj zazelenenie. Napriek tomu, stavba oproti pôvodným odhadom mešká, aktuálny termín dokončenia znie 17. november.

Čítať viac

Meškanie dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa predlžuje

02.10.2019 13:12:00 Adrian Gubčo

Keď bola pred začiatkom letných prázdnin spustená modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, Hlavné mesto avizovalo, že práce budú ukončené do konca septembra. Už nejakú dobu je však zrejmé, že sa tento prísľub nepodarí naplniť, preto Magistrát oznámil nový termín: prvá etapa modernizácie bude ukončená 17. novembra 2019.

Čítať viac

Ako postupuje modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály?

19.09.2019 10:00:00 Adrian Gubčo

Jedným z najvýznamnejších aktuálne rozbehnutých dopravných projektov v Bratislave je modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, dlhoočakávaný zámer, ktorý sa začal po viacerých odkladoch realizovať až v lete tohto roka. Napriek určitému omeškaniu stavba viditeľne napreduje.

Čítať viac

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály sa spustila

24.06.2019 08:50:00 Adrian Gubčo

V sobotu sa oficiálna začala komplexná modernizácia električkovej trate v mestských častiach Karlova Ves a Dúbravka, teda Karlovesko-dúbravskej radiály. Pôvodná trať bola naposledy kompletne rekonštruovaná v roku 1992. Pozrite si zábery z posledného dňa prevádzky v starej podobe.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavilo projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály

06.06.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Zástupcovia Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy a Dopravného podniku Bratislava, spoločne so starostami dotknutných mestských častí, dnes predstavili detaily modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Realizácia dlhoočakávaného projektu sa spustí 22. júna 2019.

Čítať viac

Modernizácia Karloveskej radiály sa odsúva na leto

22.01.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Pred niekoľkými dňami preletela médiámi správa, že dlhoočakávaná modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály je konečne na dosah ruky – prvé práce sa mali spustiť už v marci. Počas včerajšej tlačovej konferencie však Hlavné mesto túto informáciu dementovalo. Aká je nakoniec situácia?

Čítať viac

Súťaž na zhotoviteľa modernizácie trate v Karlovej Vsi má víťaza

14.11.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Portál iMHD.sk dnes informoval, že sú známe výsledky súťaže na zhotoviteľa modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Víťazom sa stalo konzorcium DK Radiála, ktoré ponúklo realizáciu úseku za cenu vyše 65 miliónov eur.

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube