Author photoAdrian Gubčo 13.08.2020 16:04

Posledná etapa modernizácie Karloveskej radiály bude asi meškať

Projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý sa rozbehol v lete minulého roka, je stíhaný problémami. Všetky tri doteraz ukončené etapy sa stretli s meškaním, ako aj viacerými stavebnými nedostatkami. Posledná, štvrtá etapa, už mala prebiehať hladko, najnovšie sa však ukazuje, že sa pravdepodobne oneskorí aj táto. Informáciu priniesol portál iMHD.sk.

Ilustračný záber. Autor fotografie: Martin Srnák

Ilustračný záber. Autor fotografie: Martin Srnák

Ako uvádza dopravný portál, práce mali prebiehať do 11. septembra 2020, kedy mala byť celá trať medzi tunelom a Hanulovou ulicou pripravená na kolaudáciu. Aktuálny stav prác tomu však nenasvedčuje a iMHD.sk s odvolaním na svoje zdroje tvrdí, že zhotoviteľ už požiadal o predĺženie termínu dokončenia. Hlavné mesto reagovalo, že termín je predmetom rokovaní a čoskoro dodá nové informácie.

Ako ďalej mesto dodáva, so stavbou boli spojené komplikácie, okrem pandémie koronavírusu aj stavebného charakteru. „Počas prác na poslednej etape sa vyskytli aj ďalšie komplikácie, ako napríklad nutná prekládka vedenia vysokého napätia, s ktorou pôvodný projekt nerátal; odhalenie nevyhovujúceho podložia na križovatke Molecova, ktoré bolo nutné vymeniť; zdegradovaná ochrana potrubia na kanalizácii, ktorú je nutné sanovať; kolízie stĺpov s inžinierskymi sieťami, ale aj alternatívne riešenie dráhy, ktoré realizujeme s cieľom predídenia “duneniu“, ktoré sa vyskytlo na už zrealizovanej etape,“ vysvetľuje Magistrát.

Nido

Dopravný portál sa podrobne pozrel na aktuálny stav prác. Postupne sa inštalujú koľaje, zo siedmich priecestí sú dokončené dve a ďalšie dve sú pred dokončením, rekonštrukcia sa chystá na križovatke Molecovej s Karloveskou a postupne sa realizujú aj zastávky. Okrem toho sa pracuje na nachode pri zastávke Botanická záhrada, upravujú sa cesty, vymieňajú sa trakčné stožiare a VO, prekladajú inžinierske siete a budujú semafory.

K týmto prácam sa pridáva dokončovanie a oprava predtým zrealizovaných úsekov z prvej a druhej etapy. Naďalej prebiehajú práce na nadchode Nad lúčkami, realizujú sa vegatačné úpravy a dokončiť ostáva osvetlenie v podchode na Borskej ulici. Na podchode sa pracuje aj v Dúbravke na Záluhách, kde ešte ostáva vyriešiť problém s chybným umiestnením stĺpov v strede integrovanej zastávky, kam majú zachádzať autobusy.  

Ide o nepochopiteľné zlyhanie projektanta, ktoré teraz treba riešiť. Našťastie aspoň ide o jednoduchšiu úpravu ako v prípade ďalšej veľkej chyby v podobe hlučnej trate. Magistrát nedostatky pripúšťa a v tomto smere už začal realizovať merania a analýzy, aby odhalil presné príčiny problému, ako aj spôsoby riešenia. Teoreticky je možné, že sa bude trať prestavovať, čo by podľa iMHD.sk ohrozilo celkový termín sprevádzkovania trate do Karlovej Vsi a Dúbravky.

Hoci sa projektu nedá uprieť, že v určitých ohľadoch priniesol do Bratislavy ďaleko vyšší štandard dopravnej infraštruktúry a do budúcna, po odstránení všetkých problémov, zásadne zlepší kvalitu verejnej dopravy v západnej časti mesta, ostáva zároveň aj veľmi zlým vysvedčením projektanta, zhotoviteľa a do istej miery aj stavebníka. 

 

Stĺpy v strede integrovanej prestupnej zastávky treba odstrániť. Autor fotografie: Martin Srnák

 

Celá situácia vyvoláva značnú nedôveru verejnosti v kompetenciu Hlavného mesta tento projekt zmanažovať. Mnohé komplikácie a meškania sú spôsobené objektívnymi príčinami – nezakreslené inžinierske siete sú nanešťastie veľký problém Bratislavy, takisto ako nevyrovnané majetkové spory, ktoré zasiahli do dokončenia druhej etapy modernizácie, kedy bol obmedzený prístup do meniarne zo strany špekulantov. Verejnosť však mnohokrát nemá prístup k informáciám alebo nie je natoľko zbehlá, aby ich dokázala medzi inými vecami nájsť. Problém je tak aj v komunikácii.

Hlavnému mestu veľmi chýba kvalitná webová podstránka, kde by boli zverejnené všetky informácie týkajúce sa rozbehnutých investičných projektov a kapitálových investícií. Na takejto podstránke by nebola len tlačová správa a stručný popis projektu – ako je praxou dnes – ale k dispozícii by bola aj dokumentácia, fotogaléria z výstavby, technické špecifikácie, záznamy z kontrolných dní a podobné typy materiálov, ktoré by dali lepší obraz toho, ako sa na konkrétnom zámere postupuje.

Magistrát ako by si neuvedomoval, že jeho rolou nie je robiť reklamu vedeniu mesta či vedeniu mestských podnikov, ale transparentne a dôkladne informovať o tom, ako je zaobchádzané s verejnými financiami. Problémom však je, že akákoľvek chyba je vnímaná cez prizmu politiky a preto platí, že nedostatky neexistujú, hoci je každému zrejmý opak. Mesto však nie je firmou, preto by možno mohlo ukázať, ako problémy riešiť, nie sa tváriť, že ide o banality.

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály bude ešte nejakú dobu vyvolávať vášne. Predlžovanie termínov, hlučnosť v dôsledku nesprávneho prevedenia trate alebo dopravné obmedzenia, ktoré v rovnakom čase zhoršili situáciu v oblasti medzi Karlovou Vsou a Dúbravkou, na Molecovej aj na Riviére, ovplyvnia nálady viac ako všetky dizajnové zlepšenia. Časť verejnosti nebude vnímať ani to, že niektoré z dôvodov sú ospravedlniteľné, a zodpovedný je úplne niekto iný.

Hlavné mesto čakajú v dohľadnej budúcnosti aj iné a väčšie projekty. Modernizáciu Ružinovskej či Vajnorskej radiály sa pri súčasnom tempe možno do konca roka 2022 rozbehnúť nepodarí (a navyše, obmedziť dve dôležité mestské radiály tesne pred voľbami by bol problém), do výstavby by však mala ísť druhá etapa Petržalskej radiály. Jej zvládnutie je kritické, keďže financovanie projektu je podmienené dokončením do konca roka 2023.

Bratislava musí dokázať, že túto úlohu už zvládne dobre. V opačnom prípade dôsledky nebudú len politické, ale ohrozia aj ďalšie financovanie a rozvoj mesta. A z toho by nemal úžitok skutočne nikto.

 

Pozrite si modernizáciu Karlovesko-dúbravskej radiály vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube