Author photoMartina Gregová 10.05.2023 20:00

Unikátne múzeum sa konečne opravuje, ukazuje lesk aj biedu Slovenska

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach je jednou z dvoch inštitúcií svojho druhu na svete. Prečo sa však takýto dôležitý objekt nedočkal medzinárodnej architektonickej súťaže? A prečo musel kraj vracať časť dotácií určených na jeho rekonštrukciu?

Zdroj: PSK

Zdroj: PSK

Múzeum v Medzilaborciach bolo slávnostne otvorené v roku 1991. V tom čase išlo o prvú kultúrnu inštitúciu, ktorá vznikla na počesť jedného z najznámejších pop-artových umelcov. Za vznik tejto špecifickej inštitúcie galerijného typu môže Slovensko vďačiť jednak bratom umelca, ktorí stoja na čele Nadácie Andyho Warhola, no tiež aj neúnavnej práci a vytrvalosti zakladateľa a kurátora múzea Michala Bycka.  

Z pohľadu regiónu tak ide o výnimočnú inštitúciu. „Vo svete sú iba dve múzeá takéhoto charakteru, v Pittsburghu a v Medzilaborciach. Je to naša pýcha a na druhej strane aj naša povinnosť, aby sme toto múzeum financovali,“ uviedol Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja.  

Aj napriek unikátnosti tejto inštitúcie sa múzeum dlhé roky nachádzalo v budove, ktorá nebola naprojektovaná pre výstavné účely. Objekt, v ktorom múzeum sídlilo, bol pôvodne postavený ako kultúrny dom a vznikol ešte za čias bývalého režimu. To si vyžaduje výraznú zmenu. 

Galéria

  • Zdroj: PSK
  • Zdroj: PSK
  • Zdroj: PSK
  • Zdroj: PSK
  • Súčasná podoba. Autor: Robo Hakl
  • Súčasná podoba. Autor: Robo Hakl

Cieľom nedávno začatej rekonštrukcie je podľa slov predstaviteľov kraja najmä zjednotenie interiéru s exteriérom, a tiež aj výrazná modernizácia celej budovy. K rozhodnutiu, že sa múzeum napokon bude rekonštruovať, prispel aj havarijný stav objektu. Už nejaký čas doň totiž zatekalo cez strechu a v katastrofálnom stave bola aj jeho fasáda.

Nová podoba múzea by mala priniesť väčšiu výstavnú plochu, možnosť javiskových predstavení, moderné konferenčné miestnosti a tiež aj oddychovú zónu či interaktívne prvky v rámci samotných výstav. Zrekonštruované múzeum však vo svojej finálnej nebude spĺňať len výstavnú a oddychovú funkciu. Podľa autorov projektu by sa v ňom malo nachádzať aj laboratórium na rôznorodé umelecké experimenty, čo má v návštevníkoch evokovať atmosféru slávnej Warholovej Factory. Okrem toho bude čiastočne zrekonštruované aj okolie objektu. Pred samotnou budovou by malo vzniknúť nové námestie. 

Výraznou zmenou prejde aj fasáda múzea. Takzvaná konštrukčná responzívna fasáda podľa slov autorov projektu prinesie budove nielen netradičný dizajn, ale je dôležitá aj z funkčného hľadiska. „Je to konštrukcia, do ktorej sa dajú umiestňovať rôzne boxy, ktoré budú slúžiť na workshopy, alebo ako priestor, kde sa budú dať pozrieť rôzne multimediálne súbory či videá,” vyjadril sa Martin Cubjak, súčasný riaditeľ múzea. 

Za zmienku však rozhodne stojí forma získania finálneho návrhu na rekonštrukciu múzea. Kraj totiž v marci 2022 vyhlásil verejné obstarávanie, ktorého cieľom bolo obstaranie dizajnu. K tomuto kroku sa postavila negatívne najmä odborná verejnosť. Viacerí slovenskí architekti totiž vyjadrili nespokojnosť s tým, že na tak výnimočnú kultúrnu inštitúciu nebola vypísaná riadna architektonická súťaž, ktorú by si Múzeum moderného umenia v Medzilaborciach rozhodne zaslúžilo.  

Problematická bola navyše aj otázka financovania projektu. Obrovskou škodou je, že Prešovský samosprávny kraj musel vrátiť čas dotácie, ktorú schválila ešte v roku 2019 vláda Petra Pellegriniho. Dôvodom bolo vypršanie lehoty na jej čerpanie. „Časť peňazí sme museli vrátiť, pretože do konca roka sa nestihli lehoty na vypracovanie projektovej dokumentácie. Tá bola odovzdaná len nedávno,” zdôvodnil situáciu Milan Majerský, predseda PSK.

Na druhej strane však potvrdzuje záujem kraja v zámere pokračovať. „Celý projekt mal pomerne zložitý vývoj, no podstatné je, že sme s krajskými poslancami našli zhodu – toto múzeum si zaslúži výrazný investičný zásah, nielen čiastkové opravy a bežné rekonštrukcie,” tvrdí Majerský. 

Cesta, ktorou si prešlo Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, poukázala hneď na niekoľko problémov, ktoré ostávajú na Slovensku problémom. Výber dodávateľa projektových prác prostredníctvom verejného obstarávania je síce oproti architektonickej súťaži rýchlejšie riešenie, avšak v mnohých ohľadoch môže byť nakoniec zlým rozhodnutím.

Architektonické súťaže návrhov sú dlhodobo považované za najlepší nástroj na hľadanie novej podoby verejných objektov. Umožňujú totiť objaviť najkvalitnejšie riešenie danej stavby či priestoru, a to nielen po stránke vizuálnej, ale aj technickej, ekologickej či ekonomickej. Nehovoriac o tom, že súťaž na návrh tak vo svete jedinečnej kultúrnej inštitúcie mohla vzbudiť pozornosť aj medzi svetoznámymi architektonickými štúdiami. Naostatok, je to najtransparentnejšia forma obstarávania návrhu. 

Aj napriek tomu, že múzeum v Medzilaborciach sa takejto formy získania návrhu nedočkalo, je nutné poznamenať, že na Slovensku začína byť citeľný trend nárastu počtu súťaži návrhov, a to nielen v Bratislave, alej aj v iných častiach Slovenska. Touto formou bol získaný napríklad návrh na novú podobu Mestského kultúrneho domu v Brezne či Krajskej knižnice P.O.Hviezdoslava v Prešove. Čoraz viac inštitúcií, vrátane štátu či samospráv, takto získava nové projekty.

V tomto kontexte je situácia okolo múzea v Medzilaborciach o to smutnejšia. Prezentovaný návrh nemusí byť zlý. K dispozícii však mohli byť aj oveľa lepšie.  

 

(PSK, MMUAW, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube