Author photoSimona Schreinerová 01.03.2024 13:11

Stovky nových obyvateľov a vyplnenie prázdnych miest. Rezidenčné projekty na Patrónke sa posúvajú vpred

Vstup do oblasti Bratislavského lesoparku na Patrónke sa stáva čoraz atraktívnejším územím. Viaceré pripravované investície transformujú lokalitu na jedno z administratívnych centier Bratislavy. Tieto aktivity priťahujú aj pozornosť developerov rezidenčných projektov. V krátkom čase by tu mohli pribudnúť stovky nových obyvateľov. 

Zdroj: Studnička Development

Zdroj: Studnička Development

Elegantný projekt má zelenú

Rezidenčný projekt Pri Studničke sa predstavil verejnosti prvýkrát v roku 2019, keď bol predložený na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Plánované umiestnenie je na pozemku medzi Centrom vedecko-technických informácií, administratívno-skladovým areálom (ktorý smeruje k zániku) a potokom Vydrica. Zámer zahŕňa odstránenie starých objektov, ktoré sú v podstate bezcenné.

Pri Studničke mal byť pôvodne jednoduchý samostatný bytový dom, ktorého hlavná funkcia bude doplnená o drobnú vybavenosť na prízemí. Budova bude pozostávať zo štyroch sekcií s rôznymi podlažnosťami - od päť cez sedem po osem podlaží, pričom bude čiastočne zdvihnutá o polpodlažie. Nadzemné časti budú zároveň umiestnené na spodnej stavbe garáže.

Umiestnenie budovy vytvorí predný občiansky a zadný rekreačný dvor. Rekreačnej funkcii má pomôcť upravená lúčka popri Vydrici. Dom bol posudzovaný v dvoch variantoch, pričom jedna z nich mala vyššiu podlažnosť v jednej zo štyroch sekcií. Táto časť mala mať osem podlaží.

Galéria

  • Bytový dom Pri Studničke. Zdroj: Studnička Development
  • Bytový dom Pri Studničke. Zdroj: Studnička Development
  • Bytový dom Pri Studničke. Zdroj: Studnička Development
  • Bytový dom Pri Studničke. Zdroj: Studnička Development
  • Bytový dom BWG. Zdroj: Architectural Studio Zeppelin
  • Bytový dom BWG. Zdroj: Architectural Studio Zeppelin
  • Bytový dom BWG. Zdroj: Architectural Studio Zeppelin

Po finálnej úprave sa podoba projektu mierne zmenila a osem podlaží majú dve sekcie. Výraznou črtou projektu zostáva jeho príjemná, racionálna a elegantná architektúra. Do značnej miery ju ovplyvnila uznávaná architektonická kancelária GutGut, ktorá mala na starosti pôvodný návrh. Napriek miernym úpravám pôvodnej podoby by si mal bytový dom zachovať svoju sviežosť a charakter. Projekciu prevzal Pantograph, ďalšie renomované pracovisko s vlastným štýlom.

Podľa vydaného stavebného povolenia je celkovo v objekte navrhnutých 68 bytových jednotiek a 20 jednotiek prechodného ubytovania. Na prvom nadzemnom podlaží (NP) sú navrhnuté dva obchodné priestory. Pre potreby zámeru vznikne 139 parkovacích miest, z toho 126 bude v garáži a 13 na teréne. Výstavba objektu by sa mohla spustiť v priebehu niekoľkých týždňov, nanajvýš mesiacov.

Predaj bytov sa spustil s pomerne veľkým predstihom, aktuálne je voľných 50 rezidencií. Stále sú dostupné najmenšie jedenapolizbové byty a apartmány, dvojizbové aj trojizbové byty, ale aj najväčšie štvorizbové. Najlacnejší voľný apartmán stojí pri výmere 34,5 m2 (z toho 2,7 m2 tvorí balkón) vyše 172-tisíc eur. Najdrahší stále dostupný štvorizbový byt na najvyššom podlaží s balkónom, terasou s celkovou plochou 129,3 m2 vrátane terasy stojí takmer 700-tisíc eur. Priemerná cena pri dvojizbových bytoch presahuje 5-tisíc eur za meter štvorcový.

Kombinácia lokality, dispozícií či štandardu je každopádne potenciálne lákavá. Obyvatelia budú mať k dispozícii menšie detské ihrisko, mólo pri potoku, vybavenosť na prízemí objektu a parkovanie v dvojpodlažnej podzemnej garáži. 

 

Bytový dom Pri Studničke. Zdroj: Studnička Development

 

Vyplnenie dlhodobo prázdnej plochy sa blíži

Na susednom pozemku na ulici K Železnej studienke by mal vzniknúť Bytový dom BWG od developera Bratislava West Gate. Zámer získal súhlasné záväzné stanovisko mesta. Podľa dokumentu má ísť o objekt s jedným podzemným a šiestimi NP. Hmotovo je objekt navrhovaný so spoločnou podnožou, pozostávajúcej  z jedného podzemného a jedného NP.

Od tretieho podlažia sa bude deliť na dve samostatné hmoty. Jedna časť pri ulici K Železnej studienke má päť NP (piate je riešené ako uskočené) a druhá časť, umiestnená v hĺbke pozemku, bude mať šesť podlaží. Objekt bude mať pôdorysný tvar obdĺžnika, pričom na druhom NP bude hmotovo odľahčený vypustením strednej časti hmoty. Zastrešený má byť plochou strechou.

Na prvom podzemnom a prvom nadzemnom podlaží sa umiestnia garáže, na ostatných podlažiach sa navrhujú byty. V objekte je navrhovaných celkovo 28 bytových jednotiek. Dopravný prístup bude zabezpečený z novonavrhovanej komunikácie s pripojením na miestnu cestu K Železnej studienke. Statická doprava bude riešená na pozemku v celkovom počte 55 parkovacích miest v garáži.

Za architektúrou objektu stoja autori z Architectural Studio Zeppelin. Developerovi patrí aj pozemok v susedstve Lamačskej cesty a Centra vedecko–technických informácií SR. Je pravdepodobné, že tu bude chcieť stavať tiež. Napokon, zámer investora nie je v skutočnosti žiadnou novinkou, minimálne od roku 2014 tu chce okrem bytoviek umiestniť aj supermarket predmestského typu. 

Keďže v minulosti sa dostal s bytovou časťou po úroveň stavebného konania, nemožno vylúčiť, že v krátkom čase bude mať k dispozícii povolenie aj pre aktualizovaný zámer. V kontexte väčšiny zrealizovaných alebo pripravovaných projektov v okolí pôjde asi o najslabší doplnok územia. 

 

Bytový dom BWG. Zdroj: Architectural Studio Zeppelin

 

Lokalitu čaká čulý stavebný ruch

V dohľadnej dobe by sa v tejto časti mesta mohli a mali rozbehnúť viaceré projekty s rozličnými funkciami a architektonickou úrovňou. V priamom susedstve Bytového domu Pri Studničke je v pláne výstavba komplexu Hotel Campus, kombinujúceho prechodné a trvalé bývanie. V tomto momente sa dokončuje aj bytový dom Rezidencia K Železnej Studienke

Najzásadnejším projektom v lokalite ale bude centrála ESETu. ESET sľubuje, že z jeho centrály vznikne živé miesto, ktoré zmení túto časť mesta na epicentrum inovácií a kreativity v Bratislave. Okrem kancelárií bude súčasťou kampusu, tvoreného viacerými pavilónmi, aj vedecko-výskumné centrum, kultúrno-spoločenská sála, športové centrum, co-living, technické múzeum či cyklistický hub. ESET spolupracuje so svetoznámou architektonickou kanceláriou BIG – Bjarke Ingels Group.

Patrónka a jej okolie je miestom, kde sa koncentruje veľký vedecko-výskumný a inovačný potenciál. Nie je prekvapením, že sa územie začína dopĺňať o rezidenčné projekty, naviazané na tieto funkcie. Projekty Pri Studničke a BWG sú súčasťou vývoja, na konci ktorého vznikne kompaktná štvrť súčasného charakteru. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube