Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 21.05.2020 17:30

Vydrica vyvoláva opäť kontroverzie

Prípravné práce pred výstavbou novej Vydrice prebiehajú už niekoľko mesiacov, s čím súvisia masívne úpravy svahov hradného kopca. Pre mnohých ľudí ide o šokujúci pohľad, pričom sa ozývajú hlasy, že developer Vydrica Development devastuje historické prostredie. Ten však vysvetľuje, že to nie je pravda, práve naopak, všetky nálezy budú zaznamenané a čiastočne do novej Vydrice aj zapracované.

Article Big

Vydrica bola predstavená už pred rokom a po počiatočnom záujme verejnosti o projekt a spôsob jeho vyrovnania sa s pôvodnými štruktúrami intenzita verejných aktivít poklesla. Meniť sa to začalo až v nedávnej minulosti, kedy sa v dôsledku prípravných prác začala odhaľovať čoraz väčšia časť masívu Hradného kopca, ktorá je v radikálnom kontraste voči bujnej vegetácii, na ktorú bola bratislavská komunita navyknutá. Ako to pri výstavbe väčšiny projektov býva, nepekný stav podnietil časť ľudí k opätovnému záujmu – a odporu.

Medzi občanmi, ktorí sa začali o projekt opäť silnejšie zaujímať, sú aj niektorí zastupitelia alebo dokonca poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Stavebník bol obvinený z ohrozenia pamiatok a devastácie doteraz existujúcich reliktov pôvodnej podhradskej štvrte Zuckermandel (Vydrica sa začínala až východne od Vodnej veže, resp. bývalej Štukovej ulice, kam práce zatiaľ veľmi nezasahujú). Časť základov alebo murív je totiž viditeľná pri pohľade zhora, z terás pri budove NR SR.

Nido

Výsledkom aktivít poslancov bol včerajší poslanecký prieskum priamo na stavenisku za účasti expertov alebo ministerky kultúry. Výsledky prieskumu zatiaľ nie sú známe, developer však uisťuje, že akékoľvek špekulácie o ničení pamiatok sú bezpredmetné.

„Na mieste výstavby je permanentne prítomný stály archeologický dozor. Nakladanie s historickými reliktami sa riadi záväznými stanoviskami Krajského pamiatkového úradu,“ vysvetľuje Peter Kavecký, predseda dozornej rady Lucron Group, co-developera projektu. „Ak dôjde pri stavebných prácach k objaveniu nových reliktov, fragmentov, či objektov, stály archeologický dozor vyzve za prerušenie prác a uskutoční archeologický doprieskum, po ktorom nasleduje Komisionálna obhliadka, výstupom z ktorej je Zápis, ktorý určuje ďalší postup.“

K existujúcim reliktom patria zvyšky tzv. ľadových jám – akýchsi „chladničiek“, kde ľudia skladovali potraviny, lebo sa tam držal chlad, pozostatky prachárne Vodnej veže, skalné jamy, ktoré boli súčasťou už pôvodného Podhradia, alebo časti stredovekých oporných múrov. Ako dopĺňa Peter Kavecký, týmto nálezom sa nič nestalo, resp. boli zodpovedne spracované. „Fragmenty objektov, ktoré sa v lokalite nachádzali prešli celým vyššie uvedeným postupom pod dohľadom odborne spôsobilých osôb.“

Nakoniec, developer nemôže týmto nálezom ublížiť ani teoreticky, keďže mu podmienky stavebného povolenia pre prípravu stavby výslovne určujú, ako má s reliktami narábať. Týka sa to ľadových jám 2A a 5A, ktoré sa zabezpečia, skalných priestorov K1-10, alebo stredovekých fragmentov 27A a 31A. Prvý z nich bude ponechaný ako solitér vo verejnom priestore, druhý so zvyškami gotických prvkov bude prezentovaný v interiéri. Ešte predtým budú relikty starých štruktúr zreštaurované.

Krajský pamiatkový úrad ďalej žiada v maximálnej možnej miere integrovať zvyšky historickej zástavby do nových stavebných objektov in situ (na mieste) a prezentovať ich ako historický detail, pričom postup s ním bude musieť byť konzultovaný. KPÚ stavbu prísne sleduje, čo potvrdil vo svojom komentári na sociálnej sieti aj samotný primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo, ktorý ubezpečil, že pamiatkari sú na stavbe prítomní už dlhšie, nehrozí zasypanie alebo zneváženie historických nálezov a situácia je plne pod kontrolou.

 

Ľadové jamy a základy niekdajšieho Arzenálu

 

Opäť sa tak v menšom nafukuje virtuálna kauza, podobne ako to bolo v minulosti v súvislosti s pokračujúcou rekonštrukciou Bratislavského hradu a výstavbou podzemných garáží pod Severnou terasou. Tak ako vtedy, aj dnes niekoľko laikov, šokovaných pohľadom na stavebnú jamu – hoci bolo viac než zrejmé, že pri výstavbe projektu daného rozsahu bude Hradný vrch takto vyzerať – začalo tvrdiť, že stavebné práce musia automaticky znamenať devastáciu pamiatok.

Asi nie je ani prekvapením, že za poslaneckým prieskumom stojí rovnaká osoba, ktorá iniciovala aj masívnu antikampaň proti rekonštrukcii Severnej terasy Bratislavského hradu. Poslankyňa Monika Kozelová, samozvaná ochrankyňa pamiatok, ktorá získala nejakú volenú funkciu po viacerých neúspešných pokusoch za iné strany, v minulosti spôsobila spomalenie prác a teda aj ohrozenie vzácnych nálezov keltsko-rímskych architektúr na Bratislavskom hrade, spoločne s odchodom dlhoročného odborného metodika rekonštrukcie hradu. Dnes kritizuje Vydricu s heslom boja proti developerom.

Tak ako predtým, je takmer úplne isté, že ide o absolútne zbytočnú aktivitu, keďže odborná obec, ale aj developer sám, ktorý príprave projektu venoval dlhé roky a má k dispozícii podklady z historického, pamiatkového a archeologického výskumu z posledných siedmich desaťročí (od konca 40-tych rokov minulého storočia, kedy začal prof. A. Piffl so zameriavaním Podhradia), vývoj pozorne sleduje. Že bude Vydrica kontroverzná, bolo dopredu jasné, preto si Vydrica Development očividne uvedomuje, že si nemôže dovoliť žiadne zaváhanie.

Našťastie sa zdá, že snahy populistických politikov nijako výstavbu nenarúšajú. „Výstavba projektu Vydrica pokračuje prípravnými prácami, budovaním dočasných konštrukcií a terénnymi úpravami. Podali sme žiadosť o stavebné povolenie na jednotlivé objekty prvej etapy,“ hovorí Peter Kavecký. Kľúčová časť bratislavského podhradia a asi najviac exponovaný stavebný pozemok v republike sa tak už čoskoro stane platnou súčasťou centra metropoly.

 

Vďaka svojej polohe je Vydrica na asi najviac exponovanom nezastavanom pozemku v krajine

 

Vydricu by aktuálna pandémia koronavírusu COVID-19 nemala zásadne ovplyvniť. Predpredaj bytov, ktoré patria k najdrahším v Bratislave, pokračuje aj naďalej a developer ho hodnotí ako úspešný. „Situácia v segmente developmentu na Slovensku je skôr stabilná, trh sa postupne preberá, čo sa prejavuje najma od Veľkej noci. V prémiových projektoch, ako je napríklad Vydrica, je to oživenie ešte rýchlejšie, keďže záujemcovia o byty využívajú na finacovanie vo väčšej miere aj vlastné zdroje a nielen hypotéky,“ hodnotí Peter Kavecký.

V dohľadnej dobe by sa mal zároveň naštartovať oficiálny predaj. „Od prvého júna spúšťame oficiálny predaj a otvárame sales-point priamo na pozemku pod hradom,“ hovorí developer. Tento sales-pont je už nejakú dobu vybudovaný na mieste bývalého parkoviska Podhradie.

Čo však môže pandémia zmeniť, je koncept retailu, a v tomto smere Lucron Group potvrdzuje, že situáciu sleduje a budúcu podobu projektu jej prispôsobuje. „Koncept uličného retailu sa aj v súčasnej situácii javí ako udržateľný koncept,“ hodnotí. Okrem tradičných prevádzok a menších obchodov sa pripravuje aj „food hall“ – viacero malých prevádzok na jednom mieste so svetovou kuchyňou.

Novinkou však budú nové formy predaja. „Venujeme sa aj možnostiam riešenia ambulantných predajov cez okienko, aby sme v budúcnosti dokázali čo najflexibilnejšie reagovať na prípadné pandemické obdobia alebo iné výzvy, ktoré sme si doteraz možno nevedeli predstaviť.“ Neúspechu sa Peter Kavecký neobáva, keďže, ako hovorí, „...Dnes vidíme, že koncept nákupných centier je negatívne zasiahnutý najviac.“

V prvej fáze vznikne 208 bytov a apartmánov vo štvorici blokov a kancelárska budova butikového charakteru s 2,8-tisíc metrami štvorcovými kancelárií. Developer zastavia najprv priestor medzi Vodnou vežou a zachovanými zvyškami osady Zuckermandel (tzv. Kúrie). K novým verejným priestranstvám budú patriť parčíky medzi Kúriami a novou zástavbou a pri vstupe na Žižkovu ulicu, ako aj nové ulice Floriánska a Oeserov rad.

Čo sa týka prepojenia s mestom či odkazov na minulosť, developer spomína prehliadky sprístupnených historických artefaktov, nové chodníky na hrad či označenia miest, kde stáli známe domy alebo prebývali osobnosti z minulosti. Hovorí sa aj o výstavbe výťahu či pozemnej lanovky na Hradný vrch.

 

Zdroj: Vydrica Development

 

Otázkou je ešte budúcnosť ďalšej etapy v priestore medzi Vodnou vežou a mostovkou Mostu SNP a existujúcou zástavbou pri Zámockých schodoch. Podoba tejto časti projektu ešte odhalená nebola a nejakú dobu ani nebude. „Momentálne sústreďujeme naše projekčné kapacity na prvú etapu, kde pracujeme na realizačnej dokumentácii,“ konštatuje Peter Kavecký. „Druhú fázu by sme mohli predstaviť niekedy na prelome rokov 2020 a 2021.“

Po jej dokončení by mal počet bytov narásť na zhruba štyristo, retail sa bude nachádzať na ploche 5-tisíc metrov štvorcových. Bežné komerčné funkcie – bývanie, kancelárie, retail – doplní ešte kultúra v obnovenom areáli Vodnej veže, hoci definitívne známa nie je ani jej podoba.

Úspešnosť Vydrice bude do veľkej miery závisieť od toho, ako sa podarí vyriešiť spojenie nového developmentu s historickým jadrom mesta s nábrežím. Kľúčovým je v tomto zmysle priestor podmostia Mostu SNP, ktoré je dnes mimoriadnou bariérou s katastrofálnym stavom verejného priestoru. Hlavné mesto uvažuje nad preriešením územia vo forme súťaže.

„Téma podmostia je témou susedného územia Vydrice, ktoré považujeme za veľmi dôležité,“ potvrdzuje Peter Kavecký. „Preto vítame zverejnenie informácie o pripravovanej architektonickej súťaži a zároveň sme pripravení byť súčinní a nápomocní pri vytváraní nového verejného priestoru, ktorý by mohol sceliť rozdelené historické centrum.“ O tejto súťaži zatiaľ nie je nič známe a počas tohto roka sa pravdepodobne organizovať nebude.

Faktom však ostáva, že pre zlepšenie je potrebné odstrániť časť nájazdov a zjazdov z Mostu SNP – predovšetkým na jeho východnej strane – s tým, že na mostovke sa zriadi svetelná križovatka. Uvoľnený priestor by teoreticky umožňoval obnovu zástavby na mieste bývalej Synagógy neológov, prípadne aj samotnej synagógy.

Každopádne, Bratislava je čoraz bližšie k tomu, aby konečne došlo k obnove zástavby pod Hradom, na mieste, kde sa nachádzala v podstate už od počiatkov existencie mesta. Jej vznik umožní rozšíriť historické jadro metropoly a jeho pešiu zónu a prostredníctvom moderných developmentov predĺži pešie trasy až po nábrežie a územie bývalého PKO.

Je celkom možné, že sa aspoň čiastočne napraví jedna z najväčších urbanistických chýb v dejinách metropoly. Bratislava bude už čoskoro kompaktnejším, príjemnejším aj atraktívnejším mestom.

 

Fotografie z 2.5.2020. Pozrite si priebeh prác vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development

Súvisiace články

Stavebné povolenie pre prvú etapu Vydrice je právoplatné

22.07.2021 13:23:03 Adrian Gubčo

Už v najbližších týždňoch až mesiacoch by mohli začať rásť prvé budovy v dlhoočakávanom projekte Vydrica. Zámer obnovy mestskej štruktúry v kľúčovej polohe v bratislavskom Podhradí čakal na zisk stavebného povolenia a jeho správoplatnenie 16 mesiacov. V prvej etape by sa mal vyplniť priestor medzi Žižkovou ulicou a Vodnou vežou.

Čítať viac

Výstavba Vydrice sa môže konečne spustiť

17.06.2021 14:30:16 Adrian Gubčo

Jeden z najdôležitejších aktuálnych projektov v Bratislave môže konečne odštartovať riadnu výstavbu. Vydrica, polyfunkčný súbor na asi najviac exponovanom pozemku v krajine, je v príprave už dlhšiu dobu, počas ktorej bol odhalený svah hradného kopca. Realizácia nových budov sa však nezačala, keďže projektu stále chýbalo stavebné povolenie. To obdržalo až v posledných dňoch.

Čítať viac

Ako ďalej s Vydricou?

24.02.2021 16:20:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ O VYJADRENIA DEVELOPERA Keď bola v apríli 2019 odhalená podoba novej Vydrice, spoločnosť Vydrica Development, ktorého súčasťou je aj developer Lucron, predpokladala, že výstavbu spustí v dohľadnej dobe a v druhom kvartáli roku 2022 už bude dokončená prvá etapa. Teraz je začiatok roka 2021 a zatiaľ stále prebiehajú len prípravné práce. Čo sa v bratislavskom podhradí deje?

Čítať viac

Hlavné mesto podpísalo Memorandum o spolupráci pri projekte Vydrice

23.10.2020 11:02:04 Adrian Gubčo

Bratislavskí poslanci na ostatnom Mestskom zastupiteľstve rozhodli o odpredaji dvojice mestských pozemkov v prospech spoločnosti Vydrica Development, ktorá v danom území pripravuje výstavbu novej Vydrice. Okrem predaja bolo s investorom podpísané memorandum, kde sa developer zaväzuje k určitým úpravám v prospech vysokej kvality projektu.

Čítať viac

Vydrica spustila predaj bytov

09.06.2020 10:20:00 Adrian Gubčo

Na nábreží Dunaja v centre Bratislavy postupuje príprava výstavby projektu Vydrica, ktorú nezastavila ani pandémia koronavírusu COVID-19. Podľa developera Vydrica Development táto výrazne neovplyvnila ani predaj bytov pre prvých záujemcov. Investor teraz spúšťa predaj všetkých zvyšných rezidencií a odhaľuje ponuku obchodných priestorov, ktoré majú byť súčasťou rozšíreného bratislavského Korza.

Čítať viac

Vydrica pokračuje v prípravných prácach aj napriek pandémii

25.03.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Pandémia koronavírusu sa pravdepodobne najviac dotkne najmä projektov, ktorých realizácia sa ešte nespustila alebo sa len spúšťa. Jedným z takých – a zároveň najočakávanejších – je Vydrica, kde už prebiehajú terénne práce, na ktoré nadviaže výstavba, ktorá má obnoviť život v tradičnej bratislavskej lokalite. Nateraz sa však zdá, že realizácia developmentu by sa narušiť nemala.

Čítať viac

Vydrica spúšťa predaj prvých bytov, ide o najdrahší projekt v Bratislave

28.11.2019 08:30:00 Adrian Gubčo

Vydrica, jeden z najvýznamnejších aktuálnych projektov v Bratislave, v rámci ktorého sa obnovuje zástavba na mieste rovnomennej historickej štvrte, je už nejakú dobu v štádiu prípravných prác. Už dlhšie sa otvorene hovorilo o tom, že pôjde o jeden z najdrahších projektov v metropole. So spustením predaja pre prvých záujemcov o bývanie sa tieto slová potvrdzujú.

Čítať viac

Vydrica napreduje v príprave, čoskoro pribudne aj prezentačné centrum

11.11.2019 09:53:00 Adrian Gubčo

Príprava projektu Vydrica, spojená s masívnymi zemnými prácami na exponovanom pozemku priamo v Podhradí, postupuje a prináša mnoho prekvapených reakcií. Rozsah prác je totiž mimoriadny a pre časť verejnosti šokujúci. Developer Vydrica Development však upozorňuje, že ide o normálnu vec a pre zlepšenie informovanosti o projekte pripravuje prezentačné centrum.

Čítať viac

Výstavba Vydrice sa rozbieha

17.09.2019 11:20:00 Adrian Gubčo

Realizácia projektu Vydrica sa postupne začína rozbiehať. Na pozemku v exponovanej polohe priamo na nábreží Dunaja pod Bratislavským hradom už prebiehajú zemné práce, ktoré jednoznačne signalizujú, že Hlavné mesto čoskoro obnoví svoje Podhradie. Developerom projektu je spoločnosť Vydrica Development.

Čítať viac

Príprava Vydrice sa spustila

20.08.2019 10:43:00 Adrian Gubčo

Jeden z najvýznamnejších projektov v Bratislave sa rozbieha. V super-exponovanej lokalite pod Bratislavským hradom sa spustili prípravné práce pre prvú časť novej štvrte Vydrica, ktorá má prepojiť nábrežie s historickým jadrom a obnoviť tak zaniknutú urbanistickú štruktúru, ktorá tu existovala niekoľko storočí. Developerom je spoločnosť Vydrica Development.

Čítať viac

Prípravné práce na Vydrici sa čoskoro spustia

23.05.2019 08:35:00 Adrian Gubčo

Projekt Vydrica, ktorý prinesie obnovenie mestskej štvrte pod Bratislavským hradom, sa blíži k realite. Už čoskoro by sa v tejto extrémne exponovanej lokalite mali spustiť prvé práce na príprave územia pre ďalšie etapy výstavby, developer Vydrica Development totiž obdržal stavebné povolenie na hrubé terénne úpravy pozemku.

Čítať viac

Vydrica odhaľuje ďalšie detaily

04.04.2019 12:00:00 Adrian Gubčo

Uplynulé dni patria odhaleniu prvých informácií o projekte Vydrica, ktorý vznikne v jednej z najdôležitejších lokalít v Bratislave, priamo v dotyku s historickým jadrom mesta, areálom Bratislavského hradu a na dunajskom nábreží. Developmentu je preto oprávnene venovaná náležitá pozornosť.

Čítať viac

Projekt Vydrica sa odhaľuje, Bratislava opäť získa svoje Podhradie

03.04.2019 17:00:00 Adrian Gubčo

Po desaťročiach čakania sa definitívne odhaľuje podoba prvej fázy budúcej Vydrice, ktorá vznikne na mieste v minulosti zaniknutej štvrte a vytvorí tak dôležité pokračovanie historického centra mesta západným smerom. Prvé oficiálne informácie a vizuály dnes predstavili zástupcovia spoločností Lucron a Vydrica Development pred poslancami Hlavného mesta.

Čítať viac

Čo čakať od novej Vydrice?

27.11.2018 14:30:00 Adrian Gubčo

Pomaly sa blíži odhalenie jedného z najvýznamnejšíc projektov v Bratislave – novej Vydrice, ktorá vráti život na miesto, kde niekoľko storočí vznikala mestská štvrť, aby bola kompletne zrovnaná so zemou v druhej polovici 20. storočia. Čo v tejto chvíli vieme a ako sa to odrazí na podobe Vydrice?

Čítať viac

Bolo podané odvolanie voči vyhláseniu estakád Mosta SNP za Národnú kultúrnu pamiatku

08.06.2018 16:20:00 Adrian Gubčo

Na víkend ešte jedna dobrá správa: Portál Bratislava24.sk informuje, že voči vyhláseniu Mosta SNP za Národnú kultúrnu pamiatku, konkrétne jeho estakád, boli podané odvolania zo strany Magistrátu Bratislavy - hlavného mesta SR, mestskej časti Staré Mesto a spoločnosti Vydrica, a.s.

Čítať viac

Vydrica bližšie k realizácii

16.02.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Zdá sa, že dlhé roky spiaci projekt Vydrice sa hýbe dopredu. Ako informovali Hospodárske noviny, potvrdila sa staršia informácia o vstupe developera Lucron do projektu, ktorého cieľom je vrátiť život na miesto, kde sa kedysi nachádzala historická bratislavská štvrť, ktorá zanikla v 60-tych rokoch 20. storočia, aby uvoľnila miesto výstavbe Mostu SNP a nového sídliska.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube