Author photoAdrian Gubčo 16.10.2019 09:10

Rínok Rača ide do výstavby

Jeden z najväčších a zároveň najkontroverznejších projektov v mestskej časti Rača, nazvaný Rínok Rača, ide do výstavby. Developer Bencont Group tak konečne odštartoval premenu bývalých Bratislavských vinárskych závodov, ktoré sa zmenia na nový rezidenčný súbor s prímesou retailu a kancelárií.

Zdroj: Bencont Group

Zdroj: Bencont Group

Projekt má v rámci Rače pomerne dobrú polohu – vzniká na mieste bývalých Bratislavských vinárskych závodov, ktoré sa pôvodne nachádzali mimo zástavbu historickej obce, s rastom sídliska však vrástli do rastúcej štvrte. V dotyku s projektom sa nachádza tzv. Nemecký kultúrny dom, ktorý čaká obnova a premena na komunitno-kultúrne centrum, ako aj električková trať.

Developer sa rozhodol tieto danosti využiť a navrhol polyfunkčný súbor, ktorý mierkou pripomína existujúce panelové domy a intenzitou zástavby blízke sídlisko. Z modernistického základu vychádza aj celková urbanistická koncepcia, založená na riadkovej zástavbe jednotlivých domov so severozápadno-juhovýchodnou orientáciou, čím sa maximalizuje presvetlenie bytov, ale aj zvyšuje rozsah zelene.

Vybudovať by sa mala šestica 5- až 8-podlažných domov (najnižšie budú smerom k existujúcej zástavbe), trojica polyfunkčných domov (dva so siedmimi podlažiami a dominanta s trinástimi) a jeden dvojpodlažný administratívny objekt. Developer využije, že pozemok je mierne svahovitý, vďaka čomu je možné v spodnej časti vytvoriť jednopodlažnú retailovú podnož, na ktorú nadväzuje de facto nadzemná garáž, na ktorej budú založené jednotlivé domy.

Rínok Rača bude pomerne veľký development, celkovo sa očakáva vznik až 473 bytov. Aktuálne sú v ponuke jednotky v trojici objektov, B1 (polyfunkčný dom), C1 a C2, ktoré sú bytovými domami. Z nasadených 140 bytov ostáva v tejto chvíli voľných 76 bytov, teda niečo cez polovica jednotiek.

Dispozície bytov nepatria k najhorším, viacero dvojizbových, dokonca aj jednoizbových má navrhnutú samostatnú toaletu. Automatickou súčasťou výbavy bytu je zasklený balkón. Cenami štartujúcimi na úrovni 2,5-tisíc eur za štvorcový meter možno Rínok Rača označiť za priemerný projekt, hoci k cene treba ešte pripočítať 10-tisíc eur za parkovacie miesto.

K ďalším benefitom projektu má patriť pomerne rozsiahla nákupná pasáž na ploche viac ako 3,1-tisíc metrov štvorcových, ktorá bude naviazaná na „promenádu“ od Kubačovej ulice, kancelárie na ploche viac ako 1,2-tisíc metrov štvorcových, a predovšetkým rozsiahle zelené plochy medzi jednotlivými budovami, najmä v nižšej časti developmentu, ktorá je výlučne pre peších. Vyššie sa nachádza prístup k parkovacím miestam, na druhej strane tu bude možné sadiť vzrastlé stromy.

Architektúra projektu vychádza z pera architekta Pavla Mrázka, ktorý patril k finalistom výberového konania na riaditeľa Metropolitného inštitútu Bratislavy. V prípade Rače navrhol v podstate priemerný polyfunkčný súbor, ktorý toho do súčasného architektonického diskurzu veľa neprináša. Na prvý pohľad však budú jednotlivé domy pravdepodobne pôsobiť nerušiaco a mestský parter bude mať svoju mieru atraktivity.

Výstavba sa už spustila, kolaudovanie prvých domov je naplánované v zime 2022. Rača sa týmto projektom nielen zahustí (čo netreba považovať za negatívum), ale aj nahradí bývalý chátrajúci priemyselný areál aktívnou polyfunkčnou mestskou zónou, nadväzujúcou na okolitú zástavbu. Bez ohľadu na architektonickú úroveň, ide o funkčnú a akceptovateľnú schému.

 

Developer chce v projekte vytvoriť odkazy na minulosť. Zdroj: Bencont Group

 

Bencont odštartoval výstavbu symbolicky krstom projektu, pri ktorom bola odhalená čiastočne zrekonštruovaná mozaika, ktorá sa kedysi nachádzala vo vstupnej hale vinárskych závodov. Jej reštaurovanie mali na starosti akademický sochár Roman Hrčka a akademický maliar Milan Pagáč. Mozaika má byť v budúcnosti zakomponovaná do relaxačnej plochy v novom súbore, kde majú vzniknúť aj tzv. susedské vinice. Developer prisľúbil, že sa bude o vinice starať desať rokov.

Okrem toho investor pripomína, že vybuduje cyklotrasu popred projekt, obnoví zastávky verejnej dopravy alebo do kasy mestskej časti odvedie v rámci poplatku za rozvoj takmer milión eur, ktoré majú byť ďalej využité v okolitom území. Okrem toho, po tvrdom pripomienkovaní došlo k miernemu zväčšeniu plôch zelene, zníženiu niektorých objektov a zväčšeniu rozostupov medzi novou a starou zástavbou. Bencont deklaruje, že má záujem aktívne komunikovať možné zlepšenia Rínku Rača, ako aj znížiť negatívny vplyv výstavby na miestnu komunitu.

Napriek všetkým snahám však nemusí nič z toho stačiť na to, aby sa zmenil postoj račianskej verejnosti. S ohľadom na svoju minulosť bohatého vinohradníckeho malokarpatského mestečka má Rača vybudovanú veľmi silnú identitu, čo je spojené s odporom časti verejnosti voči zmenám stavebného charakteru. Sebelepší návrh bude v Rači automaticky vnímany negatívne, zvlášť ak narúša (neexistujúcu) idylku malého mestečka, aj keď na okraji metropoly.

Na developerov to vytvára tlak, aby svoje projekty aktívne komunikovali, ale aj navrhovali, azda aj s využitím participácie lokálnej verejnosti. Nejde len o to, aby sa tak výrazne nenarušil kolorit pôvodnej obce, ale predovšetkým o zlepšenie vnímavosti zapojených obyvateľom voči investičnému a stavebnému procesu.

Princípom participácie totiž nie je len hľadanie lepších riešení, ale aj nastavenie vzťahov medzi investorom a ostatnými skupinami, pričom dochádza ku vzájomnej výmene poznatkov a skúseností. To je základom dôvery, ktorá následne uľahčuje celý development – odpor voči výstavbe je totiž mnohokrát spôsobený strachom z neznámeho a nedôverou k motívom developera.

Správne poňatá participácia môže byť ideálny nástroj k urýchleniu povoľovacieho procesu a zapojeniu komunity tak, že táto bude projekt naopak vítať. Nielen v Rači, ale aj v celej Bratislave by bola zmena nastavenia obyvateľov výrazne prospešná.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Mozaika z bývalých vinárskych závodov. Zdroj: Bencont Group
  • Stavenisko v októbri 2019. Zdroj: Bencont Group
  • Zdroj: Bencont Group
  • Zdroj: Bencont Group
  • Zdroj: Bencont Group
  • Zdroj: Bencont Group
  • Zdroj: Bencont Group
  • Zdroj: Bencont Group
  • Zdroj: Bencont Group

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube