Author photoSimona Schreinerová 18.04.2024 18:29

Dôležitý krok pre dostupnosť bývania. Mesto dáva zelenú novému nájomnému bytovému domu

Hlavné mesto v ostatnom období intenzívnejšie pracuje na rozvoji nájomného bývania. Trojica projektov je už v pokročilom štádiu riešenia a v príprave sú ďalšie. Patrí k nim aj dostupné bývanie na Žitavskej ulici vo Vrakuni, ktoré získava prvé dôležité stanovisko.

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Nový nájomný bytový dom má vzniknúť na Žitavskej ulici vo Vrakuni na ploche pri miestnom obchodnom dome. V objekte sa stále nachádza niekoľko prevádzok napriek tomu, že stavba má svoje najlepšie časy dávno za sebou. Predpolie budovy tvorí nevzhľadná plocha, ktorá je tvorená kombináciou trávnika a vyasfaltovaného priestoru, využívaného pre neorganizované parkovanie. Kvalita priestoru je teda nízka. Pozdvihnúť by ju mohol práve nájomný bytový dom.

Objekt má vyrásť na spomínanej ploche, ktorá je vo vlastníctve mesta. Objekt bude zo severovýchodu susediť s jestvujúcou stavbou obchodného domu a kotolne. V blízkosti sa nachádzajú aj bytové domy a areál materskej školy. Zámer má po novom vydané súhlasné záväzné stanovisko, čo ho posúva k ďalším povoľovacím procesom.

Podľa dokumentácie ide o jednoduchú päťpodlažnú bytovku s 34 bytmi. Dom bude rozdelený na dve samostatné časti (sekcie) so samostatnými vstupmi z exteriéru. Na prvom nadzemnom podlaží budú vstupné a komunikačné priestory samostatne pre každú sekciu, miestnosť pre uloženie bicyklov a kočíkov, miestnosť s výlevkou pre upratovačku a technické vybavenie. Podlažie bude otvorené a využité ako hromadná garáž.

Galéria

  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

V úrovni druhého až piateho NP sa budú nachádzať komunikačné priestory a bytové jednotky. Z celkového počtu 34 bytov bude desať jednoizbových, 16 dvojizbových a osem trojizbových. Obyvatelia budú mať k dispozícii 46 parkovacích miest, z toho 29 sa navrhuje v úrovni prvého NP ako polozakryté stavbou bytového domu. Zvyšných 17 stojísk bude v exteriéri ako súčasť Vážskej a Žitavskej ulice.

Magistrát prvýkrát ohlásil zámer vybudovať nájomné byty na Žitavskej už pred približne desiatimi rokmi. Vtedy z projektu vzišlo najmä kvôli odporu lokálnej verejnosti. Pripomienky má verejnosť aj v súčasnosti, pričom niektoré z ich Magistrát v projekte zohľadnil.

Potvrdzuje to hovorca Magistrátu Peter Bubla. „Zámer nájomného bytového domu na Žitavskej ulici bol prezentovaný obyvateľom na verejnom prerokovaní dňa 30.01.2023, z ktorého vyplynulo viacero požiadaviek verejnosti. Relevantné požiadavky boli zapracované do projektu pre územné rozhodnutie, hlavne v podobe rozšírenia existujúcich parkovísk o nové parkovacie státia ako náhradu za zabratie stavebného pozemku,“ približuje. 

Inak ale tvrdí, že pozitíva vidí nielen Hlavné mesto, ale aj verejnosť. „Máme za to, že navrhovaný zámer vďaka svojmu architektonickému stvárneniu zvýši kvalitu dotknutého územia, ako aj blízkeho okolia a pozdvihne úroveň verejných priestorov. Zároveň na stretnutí odzneli aj pozitívne reakcie obyvateľov, ktorí chápali potrebu rozvoja nájomného bývania v Bratislave,“ hovorí.

Architektonickú štúdiu pre nájomný bytový dom vo Vrakuni spracoval Superatelier. V ďalších stupňoch ho však nahradila kancelária Sebastian Nagy Architects. Superatelier mal zmluvu s mestom ako spracovateľ architektonickej štúdie v podrobnosti investičného zámeru iba na daný stupeň projektovej dokumentácie.

„Na ďalšie stupne projektovej dokumentácie (DUR, DSP, DRS) bola vyhlásená Výzva na predkladanie ponúk v zmysle Rámcovej dohody – služby architektov a projektantov, kde podľa pravidiel verejného obstarávania zvíťazil zhotoviteľ s predloženou najnižšou cenovou ponukou - Sebastian Nagy Architects,“ ozrejmil Bubla.

Magistrát predpokladá, že stavebné povolenie by mohol získať v štvrtom kvartáli 2024. Ak by sa tieto očakávania naplnili, výstavba by sa teoreticky mohla začať na prelome rokov 2025 a 2026, nakoľko bude potrebné vysúťažiť aj zhotoviteľa stavby.

 

Dom na Muchovom námestí je vo výstavbe. Autor: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR

 

V pokročilejšom štádiu sú zatiaľ tri projekty nájomného bývania – v Janíkovom dvore a na Muchovom námestí v Petržalke a na Terchovskej ulici v Ružinove. Dom na Muchovom námestí je už vo výstavbe. Vzniká tu obytný súbor tvorený bytovkou so zalamovaným pôdorysom so 103 bytmi (52 klasických bytov pre potrebné povolania a 51 náhradných nájomných bytov pre reštituentov) v prvej etape. V druhej bude postavený bodový osempodlažný dom s ďalšími 50 bytmi.

Zo strany ulice vznikne nástupné námestie a vo vnútrobloku bude park. V parteri domov budú umiestnené prenajímateľné priestory pre služby. Návrh projektu spracovala kancelária Pantograph, pričom architektúra by mala byť triezva a racionálna. Pozornosť by sa mala upriamiť skôr na verejné priestranstvá. Odovzdanie prvej etapy projektu sa predpokladá v prvom kvartáli budúceho roka.

V prípade Janíkovho dvora je naplánovaný súbor, tvorený bývaním a parkovacím domom P+R. Súčasťou oboch stavieb bude aktívny parter so službami pre rezidentov aj okolie. Na projekt sa konala súťaž, v ktorej sa presadila kancelária Architekti BKPŠ - Kusý, Paňák. Naplánovaných tu je 104 bytov a 450 parkovacích miest. Aktuálne by sa mali pripravovať potrebné rozbory, začiatok výstavby sa odhaduje na rok 2027. 

Nájomné bývanie na Terchovskej ulici bude tvorené štvorpodlažným bytovým domom a šiestimi trojpodlažnými bodovými domami. Architekt vzišiel z medzinárodnej súťaže už v roku 2020, spomedzi 76 konceptov sa presadila česká kancelária The Büro. Vzniknúť tu má 85 bytov, z toho 31 jednoizbových, 34 dvojizbových a 20 trojizbových.

Projekt je v príprave. Mesto aktuálne hľadá zhotoviteľa inžinierskej činnosti, zámer už získal územné rozhodnutie. Podľa predpokladaného harmonogramu by malo byť stavebné povolenie vydané v lete tohto roka, začiatok výstavby sa očakáva septembri 2025. Výstavba by mala trvať takmer dva roky.

Realizácia mala začať už dávnejšie, ambiciózne plány na výstavbu nájomných bytov v Bratislave však narážajú na krutú realitu. Napriek optimistickým prognózam projekty zaostávajú, pričom sa zasekli na byrokracii a zdĺhavom povoľovaní. Niektoré z komplikácií by mohla čiastočne odbúrať nová legislatíva. Jej efekty sa však budú pravdepodobne prejavovať až postupne. Aj naďalej bude ale pretrvávať problém s financiami.  

Progres pri príprave jednotlivých zámerov je mimoriadne vítaný. Kým sa však procesy schvaľovania naozaj výrazne nezjednodušia a nezrýchlia, dostupné bývanie pre Bratislavčanov a Bratislavčanky ostane len nesplneným snom. V konečnom dôsledku sa to netýka len nájomných bytov, ale celého rezidenčného trhu. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube