Author photoMartina Gregová 28.02.2023 20:00

Zanedbaná ulica sa zmení na atraktívnu mestskú triedu. Architektonická súťaž ukazuje prístupy k obnove uličných priestorov

Pri riešení priestorov daného typu možno zvoliť dvojaký prístup. Návrh môže reagovať na aktuálnu dopravnú situáciu alebo naopak, vydať sa cestou, ktorá predpokladá budúcnosť mesta s výrazne obmedzenou automobilovou dopravou. Oba princípy môžu byť správne a oba dokážu mestu priniesť nové verejné priestory.

Zdroj: FRIS architekti, MAAUS

Zdroj: FRIS architekti, MAAUS

Minulý rok priniesol veľké množstvo zaujímavých architektonických súťaží nielen u nás aj v zahraničí. Jednou z nich bola aj súťaž s názvom: Meníme hlavnú: Revitalizácia Hlavnej triedy v Českom Těšíne, ktorú vyhlásilo mesto ešte v apríli 2022. Cieľom bolo, ako napovedá samotný názov, nájsť také riešenie, ktoré s primeranými ekonomickými nákladmi zoptimalizuje a skultivuje významnú mestskú ulicu v pohraničnom českom meste tak, aby lepšie slúžila potrebám verejnosti. 

Odborná porota hodnotila odovzdané návrhy z hľadiska krajinársko-architektonickej kvality, na základe technologických riešení aj s prihliadnutím na komfort a ekonomickú stránku návrhu. 

 

1.miesto. Zdroj: FRIS architekti

 

Prvú cenu v súťaži získal tím FRIS architekti. „Porota ocenila kreatívny prístup k návrhu pri súčasnom rešpektovaní zavedeného dopravného systému. Projekt tiež úspešne rieši prepojenie systému ulíc z pohľadu chodcov. Porota ocenila reálnosť nákladov a ich rozumné znižovanie,” uvádza stránka súťaže. „Tešínska Hlavná trieda je dlhou ulicou jednoznačne vymedzenou uličnými priečeliam. Nie je však ulicou jednotvárnou. V každom úseku žije iným životom, potrebuje plniť inú funkciu a ponúka iné možnosti,” popisujú svoje východiská architekti v anotácii. Práve z tohto dôvodu návrh stavia na myšlienke vytvorenia troch typov ulíc.  

Prvý typ ulice je charakteristický umiestnením stromoradia do jej stredu, vďaka čomu vznikne akási zelená os smerujúca do mesta. Medzi stromami následne umiestnili autori návrhu pozdĺžne parkovacie miesta. Chodníky, nachádzajúce sa po bokoch, sa značne rozšírili a stali sa ústredným bodom v rámci riešenia cestnej komunikácie. V prípade uzavretia ulice pre automobilovú dopravu (napríklad počas sviatkov) sa z celej ulice môže stať pestrý a rozľahlý verejný priestor v tieni stromov.  

Galéria

 • 1. miesto. Zdroj: FRIS architekti
 • 1. miesto. Zdroj: FRIS architekti
 • 1. miesto. Zdroj: FRIS architekti
 • 1. miesto. Zdroj: FRIS architekti
 • 1. miesto. Zdroj: FRIS architekti
 • 2. miesto. Zdroj: MAAUS
 • 2. miesto. Zdroj: MAAUS
 • 2. miesto. Zdroj: MAAUS
 • 3. miesto. Zdroj: Jakub Vašek a Ing. arch. Igor Hobza
 • 3. miesto. Zdroj: Jakub Vašek a Ing. arch. Igor Hobza

Druhý typ ulice architekti nazvali Mestský život so všetkými potrebami a dôsledkami. V nadväznosti na okolité budovy vznikli v návrhu po okrajoch cestnej komunikácie široké pásy chodníkov, na ktoré následne nadväzujú užšie pásy, ktoré môžu byť využívané podľa aktuálnej potreby. Voľné plochy môžu slúžiť ako terasy kaviarní, zeleň, predzáhradky, priestory pre umiestnenie predajných stánkov či ako parkovanie. Návrh obsahuje aj náčrt jednotlivých modulov, ktoré by sa pre tieto funkcie mohli využívať. Stručne popísaný je mobiliár či materiály, ktoré sú súčasťou jednotlivých modulov.  

Posledný typ ulice výraznejšie obmedzuje aktívnu automobilovú dopravu vytvorením jednosmernej cesty, avšak s rozsiahlymi parkovacími miestami na jednej strane a tiež dodatkovými pozdĺžnymi parkovacími miestami na opačnej.  

Vo svojom návrhu architekti riešia aj priestory menších námestí, ktoré vznikli v tesnej blízkosti Hlavnej triedy. Posilnená tiež bola cyklistická doprava vytvorením nových jazdých pruhov. Okrem toho je súčasťou návrhu aj riešenie hospodárenia s vodou a to najmä v časti stromových alejí.  

 

2.miesto. Zdroj: MAAUS

 

Zaujímavý koncept však priniesli aj zvyšné dva návrhy, ktoré boli odbornou porotou ocenené. Na druhom mieste sa umiestnil autorský kolektív MAAUS. V tomto prípade sa Hlavná trieda stáva skutočne živou mestskou ulicou s výrazným stromoradím pozdĺž celej komunikácie. Architekti v tomto prípade navrhujú skľudnenie a reorganizáciu automobilovej dopravy. Rovnako ako vo víťaznom návrhu, aj v tomto prípade sa objavila myšlienka takzvaného variabilného priestoru medzi pešou komunikáciou a samotnou vozovkou.  

Odborná porota ohodnotila tento návrh ako najodvážnejší, pričom kladne reagovala aj na víziu architektov o odklánaní tranzitnej dopravy z centra mesta, čo v tomto prípade výrazne posilnilo potenciál pešej dopravy a dopomohlo k vytvoreniu naozaj kvalitných verejných priestranstiev hneď v niekoľkých miestach riešeného územia. 

 

3.miesto. Zdroj: Jakub Vašek a Ing. arch. Igor Hobza

 

Na treťom mieste sa umiestnil autorský kolektív Jakub Vašek a Igor Hobza, ktorý síce porota ocenila ako profesionálny, avšak s komentárom: „Navrhované riešenie nemá veľmi racionálny a nadčasový prístup. Použitie drahších materiálov v celom riešenom území sa javí ako ekonomická hrozba pre realizáciu projektu.” 

Súťaž na revitalizáciu Hlavnej triedy v Českom Těšíně poukazuje na rozmanitosť prístupov, akými možno k návrhu takýchto priestorov pristupovať. Zatiaľ čo víťazný kolektív vo veľkej miere reaguje na aktuálnu dopravnú situáciu, druhý návrh naopak predpokladá budúcnosť mesta s výrazne obmedzenou automobilovou dopravou.  

Oba však prinášajú do riešeného územia pobytové časti v podobe námestí či menších variabilných verejných priestorov. Tiež poukazujú na nutnosť podpory pešej dopravy a vysádzania zelene v nadväznosti na cestné komunikácie. V neposlednom rade, oba pripomínajú, že rovnako ako pri akomkoľvek inom verejnom priestore, aj pri riešení komunikačných ťahov v mestách je nutné prihliadať na okolitú zástavbu. To všetko sú univerzálne prístupy, ktoré s troškou odvahy či vízie možno aplikovať v akomkoľvek meste.  

 

(ČKA, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube