Author photoAdrian Gubčo 04.03.2022 13:36

Panenská ulica sa zbaví najzanedbanejších budov

Panenská ulica je peknou historickou ulicou v centre Bratislavy a srdcom tzv. Evanjelickej štvrte. Domov tu má množstvo inštitúcií, firiem alebo podnikov. Problémom je však zlý stav verejného priestoru a predovšetkým prítomnosť viacerých značne zanedbaných historických objektov. Našťastie, v dohľadnej dobe by sa malo všetko zmeniť. Prvá rekonštrukcia sa spúšťa už v týchto dňoch, ďalšie sú v príprave.

Georgievitsov palác, 9.5.2020

Georgievitsov palác, 9.5.2020

Panenská ulica vznikla už v stredoveku, kedy bola obývaná predovšetkým vinohradníkmi – svahy nad touto časťou Bratislavy totiž boli ešte porastené viničom. Význam ulice narástol, keď sem boli vytlačení evanjelici z historického jadra mesta. V 18. storočí tu vznikli najvýznamnejšie pamiatky v podobe dvojice evanjelických kostolov a fary, budovali sa tu však aj domy s charakterom šľachtických palácov.

Jednou z takýchto budov je Georgievitsov (Georgievičov) palác na Panenskej 11. Budova v novobarokovom štýle vznikla pred rokom 1885, architektom je pravdepodobne významný domáci tvorca Viktor Rumpelmayer. Palác má dve podlažia a podkrovie, je trojkrídlový, dvojtraktový, na jeho vyvýšenom nádvorí sa nachádza parčík s pomníkom Oľgy Trebitschovej – významnej opernej speváčky, ktorú takto po jej smrti nechal zvečniť jej manžel, bankár Dionýz Trebitsch. Istú dobu bol v Sade Janka Kráľa, po zreštaurovaní sa ale vrátil na pôvodné miesto.

Je tak jednou z mála vecí, ktoré sú v rámci Georgievitsovho paláca v dobrom stave. V objekte sídlila v minulosti bulharská škola, v 90-tych rokoch 20. storočia sa však stal sídlom Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta. V posledných rokoch bola škola konfrontovaná zo zhoršujúcim sa stavom objektu – poškodená bol strecha, ktorá zatekala, narušené boli dvere aj okná, v zlom stave boli fasády, ale aj vnútorné priestory – rozvody, hydroizolácie, vykurovanie alebo kotolňa. Objekt tak je zrelý na kompletnú rekonštrukciu.

Tá sa teraz skutočne začína. Po niekoľkých odkladoch a niekoľkých lokálnych opravách mesto naštartovalo obnovu objektu, ktorá prinesie aj vznik súvisiaceho „Domu hudby“. V rámci rekonštrukcie sa obnoví interiér, exteriér aj nádvorie. Novú podobu tak dostanú fasády, strecha, učebne, šatne, sociálne zariadenia a spoločné priestory, vymenené budú štukatérske prvky, okná aj dvere a navyše vznikne nová koncertná sála pod strechou objektu. Dom hudby nude zas obsahovať ďalšiu koncertnú sálu a exteriérové pódium, a bude určený pre širšie publikum.

Hlavné mesto do projektu vloží 4,3 milióna eur. Práce by mali trvať do decembra 2023, obnova prevádzky školy v objekte sa predpokladá v lete 2024. ZUŠ medzičasom funguje na Pionierskej 3, v areálu Výskumného ústavu zváračského. Rekonštrukcia je súčasťou iniciatívy Hlavného mesta zvýšiť kvalitu a fyzickú úroveň umeleckých škôl a voľnočasových centier. 

Georgievitsov palác však ani zďaleka nie je najviac narušeným objektom na ulici. Tými sú dva domy – budovy na Panenskej 15 a 17, teda Habermayerov palác a susedný barokový nájomný bytový dom. Prvý z objektov vznikol už ku koncu 17. storočia, druhý okolo roku 1780. Ide o vzácne neskorobarokové budovy, ktoré sú však v dezolátnom stave. Dnes ide o najväčšiu jazvu na tvári Panenskej ulice. Už onedlho by to ale tak byť nemuselo.

Už v lete minulého roka sa objavili informácie, že majiteľ oboch objektov, spoločnosť Urbia Development (blízka pôvodnému majiteľovi Amalca Development), pripravuje zámer rekonštrukcie a dostavby oboch budov. Podľa projektu tu vznikne administratívny súbor s občianskou vybavenosťou v parteri, ktorý bude doplnený o nové parkovacie kapacity. Hmota budov sa nezmení, dobudované však budú dve nové dvorové krídla na Panenskej 17 – teda na mieste, kde boli aj pôvodne, na začiatku 21. storočia však boli zrovnané so zemou. Parkovanie bude umiestnené predovšetkým v dvojpodlažnej podzemnej garáži (45 miest), čiastočne aj na nádvorí Panenskej 17 (12 miest). Vjazd bude zabezpečený zo Štetinovej.

Investor na projekte spolupracuje s architektonickou kanceláriou Endorfine. Architekti musia pri návrhu splniť prísne požiadavky pamiatkarov, keďže oba objekty sú chránené ako národné kultúrne pamiatky. V každom prípade, development získal minulý rok kladné záväzné stanovisko Hlavného mesta a momentálne vstúpil do územného konania. Postupne tak napreduje v povoľovaní. Azda už v roku 2023 sa rozbehnú prvé stavebné práce, dokončené by mohli byť v roku 2025.

Na Panenskej tak ostane už len jediný, fatálne „zanedbaný“ dom – v úvodzovkách preto, lebo ide skôr o dom, ktorý je v danom stave z dôvodu pozastavenej prestavby. Panenská 35 (známy kedysi ako Šenkvická viecha), sa mala po rekonštrukcii a dostavbe premeniť na ubytovacie zariadenie so súvisiacimi službami a gastroprevádzkou. Už dávnejšie tu bol povolený iný projekt, nový potrebuje zmenu stavby pred dokončením. Zdanlivo jednoduchý úkon však stavebný úrad v mestskej časti Staré Mesto stále nevykonal – preto nie je vôbec zrejmé, kedy sa prestavba Panenskej 35 stane realitou.

 

Habermayerov palác. Zdroj: Google StreetView

 

V každom prípade, Panenská ulica smeruje k výraznému pozdvihnutiu úrovne, keďže skôr či neskôr dôjde aj na rekonštrukciu verejného priestoru ulice. Pre mestskú časť ide o jeden z vlajkových projektov, v rámci ktorých chce obnoviť priestranstvá v celej Evanjelickej štvrti. Prvé aktivity, zamerané na Soferove schody a o niekoľko týždňov aj na časť Konventnej, už prebehajú. Ešte tento rok by sa teoreticky mohla opraviť Štetinova ulica, ktorá sa Panenskej (ale napríklad aj Habermayerovho paláca) priamo dotýka.

Výsledkom rekonštrukcie by malo byť zlepšenie podmienok pre peších, výrazná estetizácia ulice, prísnejšia regulácia a redukcia parkovania, skvalitnenie pobytových možností (aktivácia parteru) alebo lepšia pripravenosť na klimatické zmeny. Celá ulica bude v jednej rovine, chodníky tak nebudú výškovo oddelené od vozovky. Ulica bude navyše vydláždená, a to kamennou dlažbou (chodníky, parkovací pás aj vozovka). Krása Panenskej sa tak skokovo zvýši.

To z nej vysoko pravdepodobne spraví jednu z najobľúbenejších ulíc v meste. Už teraz je ulica aj jej okolie pravidelným miestom konania mimoriadne populárneho podujatia Dobrý trh (na Panenskej). Po pandemickej prestávke by sa mala tradícia obnoviť a akcia prebehnúť aj tento rok. V budúcnosti môže ísť v zvýšenej miere o ikonický pouličný festival, ktorý bude v každom smere dobre reprezentovať Bratislavu, Evanjelickú štvrť, Panenskú a komunity, ktoré tu žijú. Mimo neho ho zas bude obohacovať opravená umelecká škola v krásnej pamiatke, navyše s bohatým kultúrnym programom v Dome hudby.

Táto časť mesta je tak na dobrej ceste k tomu, aby sa stala nielen najprestížnejšou štvrťou Bratislavy, ale aj tak vyzerala. Až na malé výnimky je už vyčerpaný potenciál nového developmentu, keďže takmer všetky prieluky sú zastavané, vo vysokom štádiu prípravy sú konkrétne investičné projekty alebo sú pozemky vo vlastníctve verejného sektora. Ak ešte budú chcieť investori v budúcnosti ťažiť z prítomnosti v tejto časti Bratislavy, ostane im málo možností. Takmer výlučne pôjde už len o malé nadstavby a zopár zostávajúcich rekonštrukcií, spojených s prestavbou dvorov.

Potom už ostane priestor naozaj len pre omnoho náročnejšie riešenia, ktoré sú v tejto chvíli z kategórie fantastických: radikálna prestavba Staromestskej ulice, vďaka ktorej by sa mohla Evanjelická štvrť jednoduchšie a bezkolízne prepojiť s historickým jadrom Bratislavy. Určité idey sa predkladali už v rokoch 2006-2008, na tú dobu však išlo o extrémne odvážne (a drahé) myšlienky. Dnes sa ale mesto a spoločnosť posunuli, rovnako ako teoretická ekonomická návratnosť riešení, rátajúcich s developmentom na mieste mimoriadne širokej dopravnej stoky. Treba pripomenúť, že pred jej vznikom sa na jej mieste nachádzali úzke pokojné uličky s historickou zástavbou.

Hoci návrat pôvodnej zástavby je nielen nereálny, ale aj nemožný, Evanjelická štvrť alebo aj Bratislavský hrad by nemuseli naveky ostať odtrhnuté od centra. Je to len otázka ceny. S každou novou rekonštrukciou, nadštandardným projektom či s každým zvýšením úrovne prostredia sa však šanca pre toto spojenie niekedy v budúcnosti zvyšuje. Prenechať povrch širokej ceste bude jednoducho mrhaním obrovskej potenciálnej hodnoty, ktorú môžu nehnuteľnosti v tejto časti Bratislavy mať.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube