Author photoAdrian Gubčo 16.06.2021 15:00

Nemocnica v Boroch odhaľuje fasádu

Výstavba novej nemocnice v Boroch dospela do štádia, kedy začína byť zreteľná jej finálna podoba. Na najviac exponovanej juhovýchodnej fasáde už bolo nainštalované obloženie a rýchlo postupujú aj práce v interiéroch. Investor, spoločnosť Svet zdravia, patriaca do portfólia firiem okolo skupiny Penta Investments, plánuje nemocnicu otvoriť v roku 2023.

Stavebník pri výstavbe nemocnice viditeľne postupuje a priebežne aj zvyšuje intenzitu informovania na sociálnych sieťach. Nové zariadenie bude súčasťou siete Sieť zdravia, pričom bude prvou koncovou nemocnicou. Ide zároveň o najväčšiu investíciu skupiny do zdravotníctva, rovnako ako o jeden z najdôležitejších medicínskych projektov na Slovensku v poslednom období. Malo by ísť s prehľadom o najmodernejšiu nemocnicu v Bratislave, čo Svet zdravia o to silnejšie zdôrazňuje.

Hrubá stavba novej nemocnice bola dokončená už na konci minulého roka, pred niekoľkými týždňami bolo oznámené, že projekt je dokončený na 48%. Zvonka je novinkou najmä osádzanie plastickej 3D fasády z panelov v tvare písmena V s rozličnými uhlami zakrivenia. Toto riešenie navrhli v architektonickej súťaži autori budovy – architekti zo špecializovanej holandskej kancelárie Dutch Health Architects. Ako vysvetľuje developer, „cieľom holandských architektov bolo z nemocnice vytvoriť futuristický objekt, ktorého dizajn bude odkazovať na moderné vybavenie a novú generáciu zdravotnej starostlivosti na Slovensku.“

Väčšina prác sa však odohráva v interiéri budovy. Aktuálne by sa mali inštalovať technológie, realizovať murovacie práce a vzniká aj potrubná pošta, ktorou sa Svet zdravia mimoriadne chváli. Technické zázemie pre tento systém vzniká v podzemnej časti nemocnice a slúžiť bude k zrýchleniu prepravy odobratých biologických vzoriek či liečiv. Nebude tak už nutné využívať sanitárov, sestry či študentov, namiesto toho bude všetko prepravené v jednotkách minúť. Rýchlosť pošty má byť päť metrov za sekundu.

Developer avizuje, že realizácia exteriérových prác bude plne dokončená v novembri tohto roku, čo pôsobí ako reálny termín – okrem fasády sú z juhovýchodnej časti čiastočne dokončené aj verejné priestory. Z ostatných strán budovy to bude ešte dlhší proces, na stavbe sa však pohybuje až dvesto pracovníkov. V čase dokončenia exteriéru by mala byť plne ukončená aj realizácia vnútorných priečok. Nemocnica má získať aj zelené strechy.

Kľúčovou časťou budovy však budú technológie, čo je aj dôvod, prečo stavebne takmer dokončenú budovu delí od spustenia do prevádzky viac ako jeden a pol roka. Prvé kusy medicínskej techniky sa začnú do nemocnice voziť v septembri a októbri – pôjde o zariadenie centrálnej sterilizácie, umiestnené v suteréne budovy. Ďalšie technológie sa začnú voziť v marci budúceho roka. V januári 2022 sa má začať aj s montážou prvých kusov kancelárskeho nábytku. Trvať má do októbra 2022, kedy sa majú skúšobne otvoriť prvé ambulancie.

Svet zdravia pripomína, že do nemocnice je potrebné objednať dva lineárne urýchľovače, dve magnetické rezonancie, päť CT prístrojov, 28 ultrazvukov, 80 liekových chladničiek, 300 monitorov vitálnych funkcií či 600 fonendoskopov. Celkovo ide o 10-tisíc položiek, na ktoré bude zrealizovaných 50 výberových konaní za takmer 50 miliónov eur.

Otvorenie nemocnice sa predpokladá na začiatku roka 2023. Svet zdravia predpokladá, že dovtedy budú uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Zariadenie by tak malo byť prístupné pre všetkých poistencov bez nejakých mimoriadnych príplatkov. Slúžiť však bude prioritne pre bratislavský región, hoci ako koncová nemocnica bude prijímať aj pacientov, ktorých liečenie bude nad možnosti regionálnych nemocníc inde na Slovensku. Pacienti budú mať taktiež možnosť požiadať o hospitalizáciu v Boroch.

 

 

Atraktivitu Borov má podporiť „liečivý dizajn“, podporujúci rýchlejšiu rekonvalescenciu. K tomu patrí dostatočný prísun slnečného svetla, výhľady na zeleň či použité interiérové materiály – developer zmieňuje aj ich vôňu. Použité tak budú napríklad drevené prvky a interiérová zeleň. Pacienti budú mať k dispozícii aj lepší komfort na izbách, ktoré budú jednolôžkové a vybavené vlastnou toaletou a sprchou. Izba však bude podporovať aj pobyt doprevádzajúcej osoby. Intimita má byť zaručená existenciu vnútrookenných žalúzii.

Druhým významným prvkom po dizajne je informačný systém. Pacient bude mať k dispozícii informácie o plánovaných úkonoch a vyšetreniach a nebude nútený vyhľadávať si špecialistov sám. Pacient bude mať po celú dĺžku pobytu zároveň prideleného len jedného lekára, ktorý bude zodpovedný za jeho liečbu.

Svet zdravia v poslednej dobe intenzívnejšie informuje aj o riešeniach pre pôrody. Na druhom podlaží bude umiestnených osem pôrodných izieb, vybavených zároveň ako pôrodné sály. Matka tu strávi celý pobyt v nemocnici a nebude sa musieť nikam presúvať. K dispozícii tu bude sociálne zariadenie aj priestor pre doprovod. Okrem toho má vzniknúť novorodenecké oddelenie intenzívnej starostlivosti s desiatimi izbami, plus priestor pre ďalších deväť inkubátorov – tzn. bude možné poskytnúť starostlivosť až 19 nedonoseným deťom. Celkovo sa v Boroch očakáva vykonanie až 3,5-tisíc pôrodov ročne.

Iné parametre nemocnice už boli opakovane spomínané. Nachádzať sa tu bude 400 lôžok, štrnásť operačných sál, nový typ urgentného príjmu alebo robotická prípravovňa liekov. Investor tvrdí, že nemocnica bude dosahovať špičkovú európsku úroveň a bude schopná liečiť pacientov s ochoreniami vyžadujúcimi najnáročnejšiu liečbu. Dobrú kvalitu prostredia má dotvárať vysokokvalifikovaný personál, pričom sa Svet zdravia netají tým, že chce prilákať expertov aj z iných nemocníc či zo zahraničia.

Do projektu má byť celkovo vložených až 240 miliónov eur, čo z neho robí najväčšiu súkromnú investíciu do zdravotníctva na Slovensku. Svet zdravia si už predtým mnoho postupov otestoval na novej nemocnici v Michalovciach, čiže základné procesy či logistika by mali byť preskúšané a optimalizované.

 

 

Hoci výstavba mierne mešká, v tejto chvíli je už isté, že Bratislava získa novú a modernú nemocnicu, štandardom výrazne presahujúcu súčasné zariadenia. Pre pacientov to je pozitívom, keďže by sa mohol nastaviť určitý štandard, ktorý by mali dosiahnuť aj existujúce verejné nemocnice. Stav drvivej väčšiny nemocníc na Slovensku aj v Bratislave je jednoducho zlý. Existujúce zariadenia potrebujú radikálnu zmenu.  

Pre Bory znamená vznik Sveta zdravia zásadný vstup, ktorý poznačí – skôr pozitívne – identitu postupne vznikajúcej štvrte. Ide o veľmi dôležitý prvok občianskej vybavenosti, ktorý na seba viaže výrazný ruch (len pracovať tu bude 1,4-tisíc zamestnancov) a bude okoliu dominovať aj po architektonickej a hmotovej stránke. V prvom rade však dá celej štvrti charakter akejsi zdravotníckej zóny. To dokáže ovplyvniť trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami, pričom sťahovať sa sem nebudú len zdravotníci, ale aj ľudia, ktorí chcú mať v dobrej dostupnosti kvalitné zdravotnícke zariadenie.

Celé Bory by možno mohli na tomto stavať a vybudovať si povesť „zdravej štvrte“. Prejaviť by sa to malo následne v ich dizajne, či už ide o lokalitu podporujúcu chôdzu a cyklodopravu, dostatok športovísk a vhodne navrhnutej a umiestnenej zelene či verejných priestorov alebo obytné prostredie s vysokou mierou sociálneho mixu. Pod tým rozumieme prítomnosť nielen mladých ľudí, ale aj seniorov. Veľmi dôležité bude ekologické prepojenie so zvyškom mesta, teda ideálne vo forme električkovej trate, ktorá by sa sem mala niekedy v budúcnosti predĺžiť.

Do akej miery sa developerovi Penta Real Estate podarí nielen zdravotnícky potenciál nemocnice zužitkovať, je v tejto chvíli otázne. Vznik tak významného zariadenia nie je každodennou záležitosťou. Nová nemocnica v Boroch by tak teraz mala byť témou nielen pre stavebníka a marketérov, ale aj urbanistov a Hlavné mesto, ktoré teraz rieši budúcnosť celého blízkeho územia.

 

Fotografie z 13.6.2021. Pozrite si výstavbu Sveta zdravia v Boroch vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Svet zdravia

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube