Author photoAdrian Gubčo 10.10.2019 07:52

Práce na budove Savoy 4 sa obnovujú

Už v roku 2009 sa spustila prestavba a nadstavba budovy na Mostovej 4, ktorá sa mala stať ďalšou súčasťou komplexu Carlton Savoy, ktorá pozostáva zo známeho historického hotela, ale aj niekoľkých kancelárskych sekcií. Po vybudovaní hrubej stavby sa však práce zastavili. Opätovné oživenie aktivity môžeme pozorovať až v poslednom období.

Pôvodný objekt začal vznikať už v 18. storočí, ďalšie úpravy prebehli na prelome 19. a 20. storočia. Trojpodlažný bytový dom sa vyznačoval bohato zdobenou novorenesančnou fasádou, vďaka čomu bol v roku 1998 zapísaný medzi Národné kultúrne pamiatky. Napriek tomuto statusu a polohe v dotyku s hotelom Carlton, ktorý bol medzi rokmi 2002 až 2010 oficiálne najluxusnejším hotelom v Bratislave, alebo naproti Redute, bol jeho stav zanedbaný.

To sa malo zmeniť po roku 2009, kedy sa spustila prestavba a nadstavba, ktorá mala starý bytový dom zmeniť na kancelársku budovu s reprezentatívnou reštauráciou na streche, ktorá by mala priamy výhľad na Bratislavský hrad. Z komplexu Carlton-Savoy by sa tak stal ucelený súbor, ktorý by predstavoval poprednú kancelársko-ubytovaciu kapacitu v Bratislave.

Dokončenie projektu v pôvodnom termíne však narušila kríza aj ekonomické problémy investora. V roku 2015 sa spustil proces predaja celého hotelového komplexu, ktorý vyvrcholil v roku 2016 vstupom nových majiteľov, ktorými sa stali partneri spoločnosti ESET Maroš Grund a Rudolf Hrubý. Veľkolepé plány však na istú dobu zhatili súdne spory s Erikom Mikurčíkom, ktorý bol tretím investorom v prípade kúpy Carltonu. Spor stále pretrváva, nateraz sa však zdá, že E. Mikurčík dovedie nezhody do víťazného konca. S tým pravdpodobne súvisí aj oživený záujem o dokončenie projektu.

Oficiálna stránka skutočne upozorňuje na prebiehajúce práce a oznamuje, že dostavba má byť dokončená do konca tohto roka. Označenie stavby však naznačuje, že to bude o niečo neskôr, až na konci roka 2020.

Čo sa týka samotného objektu, architekt Vladimír Vršanský ho navrhol ako jedenásťpodlažnú hmotu, ktorá by mala mierkou i tvarom pripomínať mohutný rizalit hotelu Carlton, dielo známeho architekta M.M.Harminca. Fasáda historického objektu by mala ostať zachovaná, nad ňou vznikne (vznikla) štýlovo neutrálna osempodlažná časť. Prízemie bude tvorené predĺženou obchodnou pasážou hotela, nad ním sa bude nachádať deväť podlaží kancelárií, a nakoniec plánovaná reštaurácia, aktuálne zmenená na mezonetové byty. 

Celkovo by sa tu malo nachádzať viac ako 3,2-tisíc metrov štvorcových kancelárskych priestorov, medzi benefitmi developer zmieňuje aj nové fitness a wellness centrum, určené špeciálne pre klientov Savoy komplexu. Budova bude okrem toho priamo prepojená s objektom na Mostovej 6, kde údajne prebieha, resp. prebehla rekonštrukcia.

Aktuálne prebiehajúci stavebný ruch je azda neklamným znakom toho, že projekt bude po vyše desaťročí od spustenia výstavby dokončený.

 

Pôvodný objekt z 18. storočia dostane obnovenú fasádu

 

Mostová ulica tak konečne získa ucelenejšiu podobu a zbaví sa roky prázdneho staveniska. Význam ulice v kontexte kostry bratislavských verejných priestranstiev, cestovného ruchu aj pešej, cyklistickej a verejnej dopravy, je mimoriadny. Je neprípustné, aby na takej dôležitej ulici strašila opustená rozostavaná budova, hoci zakrytá za vkusnou plachtou s rekonštrukciou plánovaných zmien.

Ak sa však podarí projekt konečne dokončiť, z Mostovej sa ešte vo výraznejšej miere ako doteraz stane jedna z najkrajších, najveľkomestskejšie pôsobiacich a najživších ulíc v Bratislave. Okrem toho sa takto dobuduje hotel Carlton, ktorý svojou veľkorysou architektúrou oprávnene patrí k mimoriadne reprezentatívnym symbolom Bratislavy. Fasáda orientovaná do Mostovej v podobnom štýle, ako do Hviezdoslavovho námestia, toto veľkolepé vyznenie len podporí.

Veľa nechýba, aby bola Mostová skutočne vzorovou ulicou. Z tu umiestnených budov si nepochybne zasluhuje obnovu ešte dom na Mostovej ulici č. 8, kde sa kedysi nachádzal najluxusnejší hotel prvorepublikovej Bratislavy, Royal, predtým U uhorského kráľa. V medzivojnovom období bol však necitlivo purizovaný. Obnova pôvodnej fasády spoločne s nadstavbou tak, aby sa objekt vyrovnal susedným budovám, by bola vynikajúcim krokom.

Ešte zásadnejšou zmenou by však bola zmena dopravného režimu – Mostová ulica bola totiž od svojej rekonštrukcie v roku 2007 mienená ako pešia zóna, čo sa však nedarí napĺňať z dôvodu existencie nevhodného vjazdu do podzemných garáží hotela Carlton pri vstupe do Reduty. Pôvodný vjazd bol na Paulínyho ulici, kvôli bezpečnostným opatreniam z dôvodu blízkosti americkej ambasády však musel byť uzatvorený. Mostová tak namiesto príjemnej promenády trpí pomerne inenzívnou dopravou nielen z električiek (tie sú potrebné), ale aj áut.

Práve toto – možnosť presunu vjazdu do garáže a uvoľnenie Mostovej, ako aj priestoru pred Redutou, ktorá sa využíva na oficiálne reprezentančé účely, kedy dojem vždy kazí nevhodná rampa – by bolo najväčším ziskom možného presunu americkej ambasády do vhodnejšej lokality. Ide však o problém, ktorý sa tiahne už dlhšie a je nutná aj silnejšia iniciatíva z americkej strany. Kedy sa Američania skutočne plánujú sťahovať, nie je známe, hoci dávnejšie oznámili, že sa intenzívne zaujímajú o pozemok v blízkosti hotela Sheraton v Eurovei.

Hlavné mesto by malo byť v pomoci americkej strane pokiaľ možno čo najviac súčinné. Zlepšenie nielen najlepšieho bratislavského verejného priestoru v podobe Hviezdoslavovho námestia, ale aj jednej z najkrajších ulíc, by bolo významne pozitívnym krokom, ktorý by nepochybne našiel široký ohlas u verejnosti. Je čas, aby sa táto téma stala opäť jednou z dôležitých otázok v rozvoji historického centra Bratislavy. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube