Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 02.12.2020 13:10

Rekonštrukcie staromestských budov, november 2020

V priebehu uplynulých týdňov boli dokončené, pokračovali alebo sa spustili viaceré rekonštrukcie, ktoré menia podobu niektorých dlhodobo schátraných alebo poškodených objektov v centrálnej časti Bratislavy. Pozitívom je informácia, že sa medzi nimi objavujú aj budovy vo verejnom vlastníctve a pamiatky, ktoré patria k dominantám mesta.

Article Big

Jeszenákov palác na Michalskej, 23.10.2020

Najviditeľnejšie sú rekonštrukcie v historickom jadre, kde sa k dokončeniu chýli viacero obnov vzácnych historických objektov.

Veľmi zreteľný je postup prác na rekonštrukcii Paláca Kooperativy, resp. budovy Uhorskej eskontnej a zmenárenskej banky na Hlavnom námestí. Secesný dom z roku 1911 vyhorel na konci roku 2018 a ako sa čoskoro ukázalo, poškodenie bolo výraznejšie, ako sa zdalo. Majiteľ, poisťovňa Kooperativa, sa rozhodol situáciu využiť a komplex budov (teda aj časť na nádvorí) komplexne zrekonštruovať a premeniť na nadštandardné kancelárie s gastronomickou prevádzkou v parteri. Projekciu zabezpečujú kancelárie Morocz_Tacovsky a Cechvala Architects, práce by mohli byť ukončené už v najbližších týždňoch.

Pred dokončením je aj obnova mohutného klasicistického domu na nároží Laurinskej ulice a Rybnej brány, známeho ako Prvá bratislavská sporiteľňa. Budova pochádza z roku 1846 a pôvodne bola postavená ako nájomný bytový dom. Národnou kultúrnou pamiatkou sa stala v roku 1963 a po revolúcii v nej sídlila banka. Budova prešla rekonštrukciou naposledy v 90-tych rokoch 20. storočia. Novinkou je umiestnenie známej prevádzky rýchleho občerstvenia (Burger King) v parteri objektu.

Nido

Smerom k nábrežiu naďalej prebiehajú práce na rekonštrukcii domu na Panskej ulici 1. Objekt sa vyznačuje jednoduchou klasicistickou fasádou a v jeho parteri sa dlhšie nachádzala rybná reštaurácia. Veľké zmeny zatiaľ nie sú zvonka viditeľné. To isté možno povedať o rekonštrukcii bývalého Hotelu u Uhorského kráľa, dnes divadla Ifjú Szivek, o ktorom som písal nedávno. Divadlo však bude komplexne zrevitalizované.

Historického jadra sa týka aj obnova mestského paláca, resp. Jeszenákovho paláca na Michalskej 3, ktorý bol vybudovaný v barokovom štýle v roku 1730. Národnou kultúrnou pamiatkou je už od roku 1963 a aktuálna rekonštrukcia mu prišla veľmi vhod. Objekt nemá bielu fasádu, ako mnoho nedávno obnovených palácov v historickom jadre, vďaka čomu bude na ulicu naďalej prinášať žiadúci kontrast. Práce sa okrem uličnej fasády týkajú aj dvorovej časti.

 

Palác Kooperativy na Hlavnom námestí, 23.10.2020

 

Veľmi potešiteľnou správou je potvrdenie generálnej rekonštrukcie Michalskej brány, ktorá sa má spustiť už v najbližších mesiacoch. Projekt si na takmer dva roky vyžiada uzatvorenie miestneho Múzea zbraní a prinesie reštaurovanie či umelecko-remeselnú obnovu viacerých prvkov v interiéri aj exteriéri. Dôvodom rekonštrukcie je už veľmi zlý stav tejto pamiatky, ktorý je viditeľný aj zvonka.

Michalská brána vznikla ako súčasť fortifikačného (obranného) systému mesta už v 14. storočí, hoci veža pribudla pravdepodobne o čosi neskôr – asi v 15. storočí. V tomto čase bol vybudovaný aj barbakan, teda zahnutá cesta s menšou bránkou, čo malo sťažiť postup nepriateľa. Súčasnú podobu veža získala v roku 1758. Posledná rekonštrukcia bola dokončená v roku 1975. Dnes bude bránu rekonštruovať špecializovaná firma Pamarch (podieľala sa aj na vydarenej obnove Prezidentského paláca), ktorá za takmer 1,35 miliónov eur a 18 mesiacov dodá pamiatke aktuálnejšiu podobu. Investor, Hlavné mesto SR, bude čerpať aj grant vo výške 482-tisíc eur na rekonštrukciu barokovej strechy.

Po ukončení prác tu bude opäť sídliť Múzeum zbraní. Podľa samotného múzea sa pripravuje nová koncepcia expozície, ktorá má byť viac interaktívna, menej bariérová a modernejšia.

 

Michalská brána, 23.10.2020

 

V neposlednom rade, do historického jadra patrí aj rekonštrukcia tzv. Waydenovho domu, ktorý sa prakticky dotýka južnej fasády Dómu sv. Martina. Budova bola donedávna mimoriadne zanedbaná, hoci napriek tomu populárna. Vybité okná boli nahradené reprodukciami malieb od Vincenta van Gogha, čo vytváralo zaujímavý kontrast so stavom budovy. Daná podoba je však dnes už minulosťou.

Zo strany Mostu SNP má totiž dom už novú fasádu, ktorej súčasťou je aj odhalené murivo niekdajších mestských hradieb, ktoré práve tadiaľto viedli k Vydrickej bráne v predĺžení Panskej. Fasáda od Rudnayovho námestia sa zahalila do lešenia, po renovácii sa však obnoví neskorobaroková podoba objektu. Vzhľadom na fakt, že bol dom orientovaný do námestia, odkiaľ vychádzala v minulosti korunovačná procesia, má tento veľmi bohatú výzdobu.

Po ukončení rekonštrukcie by tu majiteľ objektu, Bratislavská arcidiecéza, rád rozšíril administratívne a expozičné priestory, súvisiace s Dómom sv. Martina. Dokončenie prác a sprístupnenie budovy očakávam v priebehu roka 2021.

 

Waydanovský dom, 21.11.2020

 

Mimo pôvodného stredovekého jadra možno väčší počet rekonštrukcií pozorovať v okolí Palisád a Štefánikovej ulice, v prestížnej diplomatickej štvrti, kde v poslednej dobe pribúdajú aj exkluzívne byty – a to práve vďaka rekonštrukciám starších domov.

K príkladom, kedy sa staršie zanedbané objekty menia na nadštandardné bývanie, patrí najmä obnova tzv. Obytného domu W. Hellera na Lermontovovej 11 z roku 1924. Budova bola v mimoriadne zlom stave desaťročia, dnes je však situácia iná: v budove vzniklo nadštandardné bývanie a pribudnú tu pravdepodobne aj kancelárie alebo obchodné prevádzky. Rovnako dôležitý je fakt, že sa touto obnovou dostala do dobrého stavu ďalšia budova od legendárnych architektov Fridricha Weinwurma a Ignáca Vécseiho.

 

Obytný dom W. Hellera, 8.11.2020

 

Dôležitou rekonštrukciou je obnova nájomného domu na Palisádach 39, kde na začiatku 20. storočia vnikol rozložitý obytný súbor v eklektickom štýle. Dnes sa tu nachádza Konzulát Islandskej republiky, ako aj niekoľko bytov. V kontexte ulice, kde je väčšina výstavných domov obnovená, pôsobil tento aj s okolitou zeleňou už pomerne zle, preto bude jeho revitalizácia ďalšou vzpruhou pre zvýšenie reprezentatívnosti lokality.

Podobný efekt bude mať aj rekonštrukcia mohutného domu na Šulekovej 3, ktorý je taktiež pomerne známy. Neobaroková budova z roku 1910 bola pre svoj vzhľad prezývaný „strašidelný dom“, v relatívne blízkej dobe by sa to však mohlo zmeniť. Investor Resident a.s. má za sebou aj rekonštrukciu domu na Palisádach 43, ktorý vo výsledku ulicu obohatil, vysoké očakávania tak platia aj v tomto prípade. Navonok je zatiaľ viditeľné skôr pomalšie tempo prác.

Rekonštrukcia a dostavba prebieha aj na menšom dome, resp. vilke na Ulici Fraňa Kráľa 6, ktorá je vo vlastníctve súkromných osôb. Budova je v priamom susedstve práve realizovaného prestížneho projektu Residence FK, za ktorým stojí jeden zo spolumajiteľov spoločnosti ESET. Skoordinovanie oboch rekonštrukcií by dramaticky zvýšilo príťažlivosť ulice.

 

Palisády 39, 8.11.2020

 

K Štefánikovej ulici patria aj rekonštrukcie dvoch domov vo verejnom vlastníctve. Prvým z nich je obnova objektu na nároží s Lermontovovou, kde dnes sídli Obvodné oddelenie PZ Staré Mesto. Budova však vznikla ako hotel, pomenovaný po maďarskom politikovi Ferencovi Deákovi. Hotel Deák z roku 1910 sa vyznačoval secesnou architektúrou a výraznými nástennými maľbami, ktoré z neho robili unikátnu súčasť mesta. Nanešťastie, po vzniku Československa „poburujúce“ maľby zatreli.

Budova je dnes schátraná, no obklopená lešením. Rekonštrukcia sa však týka len strechy. Či niekedy dôjde k obnove pôvodnej výmaľby, nie je známe. Pod opadanou omietkou sú viditeľné jej relikty, či je však vôbec možné značne narušené motívy zreštaurovať, nie je jasné. Od roku 1980 je budova NKP, čo by mohlo byť podnetom pre hlbší prieskum a otvorenie možností obnovy aj tohto aspektu historickej architektúry.

Druhou verejnou stavbou, ktorá prejde rekonštrukciou, je Centrum voľného času na Štefánikovej 35, dvojpodlažný neorenesančný domček, ktorého vznik sa datuje pred rok 1894. Obnova fasády nadväzuje na rekonštrukciu interiérov, ktorá prebehla na jar tohto roku. Investorom je Hlavné mesto SR Bratislava, ktorý sa zaviazalo k rekonštrukcii nielen tejto budovy, ale aj Základnej umeleckej školy M. Ruppeldta na Panenskej ulici. Táto by mala nasledovať po dokončení rekonštrukcie CVČ.

 

Centrum voľného času na Štefánikovej 35, 21.11.2020

 

V neposlednom rade je oblasťou s prebiehajúcou stavebnou aktivitou na rekonštrukciách či dostavbách aj okolie Šancovej ulice a štvrť severne od tejto dôležitej komunikácie. Daná lokalita je aj napriek blízkosti k centru mesta stále relatívne zanedbaná, no v poslednom období sa situácia zlepšuje a pribúda tu viacero nových aj zrekonštruovaných budov. Vitalite územia to môže pomôcť aj v prípade, že ide o určitú formu gentrifikácie.

K týmto menším projektom patrí prestavba menšieho dvojpodlažného domčeka na Palárikovej 22, ktorý tu prežil ako pozostatok pôvodnej drobnej zástavby, napriek tomu bol nanovo vybudovaný a bude súčasťou miestneho koloritu aj naďalej.

Asanácie a následné vypĺňanie prieluk, mnohokrát v obdobnom štýle, prebiehajú aj na Čajakovej ulici, kde sú aktuálne takéto prípady dva. Na Čajakovej 17 by mal pribudnúť apartmánový dom so štyrmi podlažiami a siedmimi apartmánmi s predbežným dátumom kolaudácie september 2021 (nereálne), na Čajakovej 16 zanikol banálny starší jednopodlažný dom, jeho náhrada ale predstavená nebola.

Nakoniec, stavebné práce prebiehajú na nadstavbe a dostavbe domu na Šancovej 78, jedného z trojice historizujúcich objektov, ktoré sa vymykajú z rámca neskoršej regulácie ulice. Z dvorovej časti domu je vidno nárast hmoty, od ulice je viditeľná len časť zadnej fasády prístavby. Daná budova by bola ideálna pre nadstavbu, spojenú s dorovnaním výškovej úrovne mladšieho domu na Šancovej 80 a s rekonštrukciou fasády. Aktuálne nie je známe, či bude aspoň druhá časť tohto želania nasledovať.

 

Domček na Palárikovej bol obnovený, hoci sa zdalo, že úplne zanikne. 21.11.2020

 

V každom prípade, ani pandémia koronavírusu COVID-19 nezastavila tempo rekonštrukcií budov v centre mesta. To je pozitívny jav a nepredpokladám, že by sa do budúcna malo toto tempo výrazne znížiť. S postupnou urbanizáciou brownfieldov a voľných plôch vo vnútornej Bratislave, ako aj s vyčerpávaním možností Územného plánu, sa bývanie alebo umiestnenie kancelárií či prevádzok v centre stáva čoraz limitovanejšie, čo tlačí ceny nahor. Investori tak majú vyššiu istotu návratnosti pri svojich projektoch, čo ich motivuje k rekonštrukciám aj tých budov, ktoré boli dlho „nedotknuteľné“. Medzičasom, verejná správa si konečne uvedomuje, že musí prekonať výrazný investičný dlh do svojho nehnuteľného majetku.

To všetko prináša prínosy v podobe oživenia predtým prázdnych alebo zle využívaných objektov, zlepšenia ich prevádzkyschopnosti a v neposlednom rade aj zvýšenia atraktivity. Z niektorých zmienených rekonštrukcií bude čerpať široká verejnosť, iné pomôžu pri budovaní dobrej značky slovenskej metropoly. Príchod nových obyvateľov či firiem môže zase prispieť k aktivácii ulíc či mestského parteru a k rozvoju lokálnej ekonomiky.

Bolo by príjemné, keby bola dobrá úroveň budov v súlade s dobrou úrovňou verejného priestoru. Tá popri všetkých týchto pozitívnych správach stále pokrivkáva. Výstavné domy na Palisádach sú obklopené asfaltovými chodníkmi, ktoré tu budú ešte dlhé roky, keďže práve v tomto roku bola ulica čiastočne rekonštruovaná. To isté platí o Štefánikovej, ktorá aj napriek potrebnému zriadeniu bus-pruhov pripomína skôr zanedbanú dopravnú stoku, ako peknú mestskú triedu.

Na mesto sa kladú vysoké požiadavky; keďže Magistrát a jeho vedenie otvorene označuje verejný priestor za svoju prioritu, musí týmto vyhláseniam sekundovať aj kvalita konkrétnych riešení. Pokrok, ktorý sa zaviedol v dôsledku prijatia tzv. Technických listov mesta Bratislavy (alebo Manuálu asfaltovania) je nedostačujúci, ak nepríde veľmi skoro aj regulatív pre mestské chodníky. Kvalita verejného priestoru je totiž aj o preferencii úrovne pešej dopravy (vrátane estetiky pešieho pohybu po meste), napriek tomu tento materiál ešte neexistuje.

V roku 2021 sa to snáď zmení a pri rekonštrukciách v budúcnosti už budeme môcť obdivovať nielen pekne obnovené pamiatky, ale aj ulice, ktoré budú spoluvytvárať príťažlivejšie mesto. Kvalita a stav architektúry a verejného priestoru musí ísť ruka v ruke.

 

Pozrite si rekonštrukcie bratislavských pamiatok vo fotoalbumoch.  

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Palác Kooperativy, 23.10.2020
 • Jeszenákov palác, 23.10.2020
 • Michalská brána, 23.10.2020
 • Prvá bratislavská sporiteľňa, 23.10.2020
 • Divadlo Ifjú Szivek, 23.10.2020
 • Waydanovský dom, 21.11.2020
 • Dom na Šulekovej 3, 8.11.2020
 • Palisády 39, 8.11.2020
 • Obytný dom W. Hellera, 8.11.2020
 • Rodinná vila F. Kráľa 6, 8.11.2020
 • Hotel Deák, 21.11.2020
 • Centrum voľného času Štefánikova 35, 21.11.2020
 • Palárikova 22, 21.11.2020
 • Čajakova 17, 21.11.2020
 • Šancová 78, 21.11.2020

Súvisiace články

Rekonštrukcia Michalskej veže napreduje, zreštaurovaná bude aj socha sv. Michala

21.09.2021 17:48:29 Adrian Gubčo

V priebehu júla sa po dlhom čakaní spustila generálna rekonštrukcia Michalskej veže, teda jednej z najvýznamnejších pamiatok Bratislavy. Hlavné mesto plánuje vežu obnoviť zvonka i zvnútra, pričom reštaurované budú aj jednotlivé výzdobné prvky a artefakty. K nim patrí aj socha sv. Michala Archanjela, ktorá bola včera z veže sňatá po 175 rokoch.

Čítať viac

Rekonštrukcia budovy Eskomptnej banky je dokončená, nová kaviareň nenadchne každého

30.08.2021 12:28:48 Adrian Gubčo

Po takmer troch rokoch od osudného požiaru bola dokončená rekonštrukcia budovy Paláca Uhorskej eskomptnej a zmenárenskej banky na Hlavnom námestí. Secesná stavba, ktorej súčasťou bola aj známa bratislavská kaviareň Roland, získala novú podobu. V kaviarni si vymenili prevádzkovatelia, ktorí jej interiér upravili a prispôsobili – čo nevyvoláva len pozitívne ohlasy.

Čítať viac

Domy na nároží Bielej a Františkánskeho námestia sú bližšie k rekonštrukcii

19.08.2021 18:04:00 Adrian Gubčo

Bratislava bola donedávna známa väčším množstvom schátraných historických budov, to však už postupne prestáva platiť. Rekonštrukcie sa navyše chystajú aj pri takých známych „ruinách“, ako je Esterházyho palác na Kapitulskej, Habermayerov palác na Panenskej alebo bývalá pôrodnica na Zochovej. Výnimkou ostával komplex stredovekých domov na nároží Františkánskeho námestia a Bielej ulice. Aj to sa však mení – obnovu totiž pripravuje firma Exis Invest.

Čítať viac

Obnova Novej tržnice pokračuje, objekt získa vlastnú vizuálnu identitu

11.08.2021 11:15:00 Adrian Gubčo

Nová tržnica na Trnavskom mýte z roku 1981 patrí k sérii výrazných a kontroverzných diel modernej architektúry, ktoré v Bratislave vznikli počas minulého režimu. Na rozdiel od iných objektov z tohto obdobia – napríklad susedného Istropolisu – jej však zánik podľa všetkého nehrozí. Práve naopak, Nová tržnica prechádza postupnou obnovou, a to zvonka aj zvnútra.

Čítať viac

Rekonštrukcia domu pod Katedrálou sv. Martina je pred dokončením

02.08.2021 12:50:45 Adrian Gubčo

Dom na Rudnayovom námestí 3, známy aj ako Waydanovský dom, bol dlhodobo charakteristický svojou zanedbanosťou. Hoci turistov priťahovala do námestia obrátená fasáda s oknami pomaľovanými na spôsob obrazov Van Gogha, vo všeobecnosti išlo o hanbu mesta. To sa však zmenilo – Bratislavská arcidiecéza a Farnosť sv. Martina finišuje s rekonštrukčnými prácami.

Čítať viac

Budova Magistrátu prejde rekonštrukciou, známa je jej podoba

28.06.2021 11:34:26 Adrian Gubčo

Hlavné mesto zorganizovalo ďalšiu architektonickú súťaž, hoci tentokrát v určitej tichosti. Novú podobu by mal získať interiér tzv. Novej radnice, jednej z dvoch hlavných budov Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy. Rekonštrukcia časti budovy by mala priniesť zlepšenie podmienok pre zamestnancov aj návštevníkov budovy a byť v súlade s jej pamiatkovým statusom.

Čítať viac

Habermayerov palác by mohol prejsť rekonštrukciou

07.06.2021 10:57:00 Adrian Gubčo

Habermayerov palác na Panenskej ulici patrí k najviac zanedbaným pamiatkam Bratislavy. Neskorobaroková budova, ktorá začala vznikať už na konci 17. storočia, sa mala dávnejšie zmeniť na hotel, z týchto plánov však nebolo nič. Teraz prichádza nový projekt, ktorý dostal aj posvätenie Magistrátu.

Čítať viac

Rekonštrukcia kaštieľa v Čunove začína

28.05.2021 12:01:00 Adrian Gubčo

Bratislavský samosprávny kraj v uplynulých dňoch oficiálne spustil rekonštrukciu kaštieľa v mestskej časti Čunovo. Cieľom projektu je vo viacerých fázach vybudovať ekocentrum, teda miesto so vzdelávaco-zážitkovou funkciou. Obnovou postupne prejde nielen samotný kaštieľ, ale aj blízke objekty a areál, čím dôjde k výraznému zveľadeniu mestskej časti.

Čítať viac

Ďalšie staromestské domy prejdú obnovou

26.05.2021 17:30:11 Adrian Gubčo

V centre Bratislavy sa pripravuje rekonštrukcia ďalších domov, ktoré už desaťročia dotvárajú podobu mestských ulíc. Krok po kroku sa takýmto spôsobom zlepšuje stav nehnuteľnosti v starších častiach metropoly. Bratislava tak pôsobí menej zanedbaným dojmom a pomaly sa tak stáva krajším a príťažlivejším mestom.

Čítať viac

Staromestské rekonštrukcie, január-február 2021

03.03.2021 17:22:00 Adrian Gubčo

V posledných mesiacoch sa v historickom centre mesta, aj napriek chladnému počasiu, pohli viaceré rekonštrukcie historických pamiatok a budov. Čo je dôležité, ďalšie by mali v blízkej dobe pribudnúť: novej lepšej podoby sa dočká niekoľko objektov, ktoré spolutvoria charakter staromestských ulíc. Zanedbanosť jednotlivých budov sa tak z centra krôčik po krôčiku vytráca.

Čítať viac

Rozbehne sa prestavba Panenskej 35?

16.02.2021 12:18:00 Adrian Gubčo

Na začiatku Panenskej ulice pri vstupe od Hodžovho námestia už dlhé roky „straší“ dom s popisným číslom 35. Už niekoľko rokov sa pripravovala rekonštrukcia a dostavba objektu, po ktorej sa mala budova premeniť na apartmánový dom. Teraz sa zdá, že by sa pozastavený projekt, za ktorým stojí známy architektonický ateliér, mohol pohnúť.

Čítať viac

Bratislavský samosprávny kraj pripravuje revitalizáciu Patrónky

24.11.2020 17:54:37 Adrian Gubčo

Uplynulé desaťročia priniesli zánik mnohých bratislavských historických priemyselných areálov. Až v poslednom období možno badať vzrastajúci záujem aj snahu o záchranu a opätovné využitie zostávajúcich budov. S vlastným projektom teraz prichádza verejný sektor – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) predstavil víziu premeny areálu Patrónky.

Čítať viac

Obnoví sa fasáda Hotela U uhorského kráľa?

23.11.2020 15:33:13 Adrian Gubčo

Hotel U uhorského kráľa na Mostovej ulici, s fasádou orientovanou do Námestia Ľudovíta Štúra, patril k luxusným zariadeniam uhorskej Bratislavy. Vyznačoval sa typickou historizujúcou fasádou, ktorá však bola za Prvej republiky purizovaná. Dnes tu sídli tanečné divadlo Ifjú Szivek a budova sa rekonštruuje. Je súčasťou renovácie aj obnova pôvodnej fasády?

Čítať viac

Spustila sa rekonštrukcia Laurinskej 14

29.10.2020 17:30:44 Adrian Gubčo

Do rekonštrukcie ide jedna z výrazných budov bratislavského historického jadra. Administratívno-obchodný objekt na Laurinskej 14 zo 70-tych rokov 20. storočia bol dlhé roky prázdny, výnimkou bolo len populárne bistro na prízemí. Po obnove by sa mala obnoviť administratívna funkcia, v minulosti sa v nej etablovali dizajnové podujatia.

Čítať viac

Chcú obnoviť vežu kostola na Kalvárii

27.10.2020 11:58:00 Adrian Gubčo

V meste sa objavila ďalšia iniciatíva s cieľom obnovy objektu, ktorý zanikol v nedávnej minulosti. Občianske združenie Obnovme vežu na Kalvárii chce opätovne vybudovať kostolnú vežu, zrovnanú so zemou v roku 1959, údajne kvôli tomu, že by svojou hmotou konkurovala vznikajúcemu pamätníku Slavín. Ide o vysoko kontroverzný zámer a jeho realizácia by bola chybou.

Čítať viac

Vyfarbia sa bratislavské pamiatky do biela?

15.10.2020 16:51:17 Adrian Gubčo

V poslednom období prešlo rekonštrukciami viacero vzácnych bratisavských historických pamiatok, pričom obnova priniesla aj zmenu ich vonkajšieho výzoru. Reštaurátori obnovili nielen výzdobu, štuky alebo omietky, ale zmenili aj celkový farebný výzor mnohých známych objektov. Reakcie nebývajú len pozitívne. Prečo k tomuto procesu dochádza?

Čítať viac

Rekonštrukcie staromestských budov, september 2020

07.10.2020 12:09:00 Adrian Gubčo

Hoci pandémia koronavírusu COVID-19 narušila niektoré plány, týkajúce sa obnovy viacerých budov a objektov v centre mesta, ďalšie rekonštrukcie sa rozbehli alebo dokončili. Niektoré zo vzácnych bratislavských pamiatok tak získali úplne novú podobu. Týka sa to aj charakteristických budov, ktoré verejnosť poznala s odlišným vizuálom.

Čítať viac

Divadlo Aréna prejde rekonštrukciou

20.07.2020 10:05:00 Adrian Gubčo

Divadlo Aréna, historický objekt na pravobrežnom nábreží Dunaja, čaká rekonštrukcia. Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je jeho zriaďovateľom, získal stavebné povolenie na obnovu a začal hľadať zhotoviteľa prác. Po ukončení projektu by malo divadlo získať svoju pôvodnú podobu, premeniť sa na jeden z najmodernejších kultúrnych stánkov v metropole a priniesť revitalizáciu okolia.

Čítať viac

Dom Schön na Obchodnej ulici bude obnovený, vzniknú tu exkluzívne byty

15.06.2020 09:10:00 Adrian Gubčo

Polyfunkčný dom Schön v západnej časti Obchodnej ulice patrí k najmestskejšie pôsobiacim objektom na tejto azda jedinej skutočnej nákupnej triede v Bratislave. Vznikol ako kombinácia obchodného a obytného domu, dnes je však prázdny. Po rekonštrukcii tu vznikne nadštandardné bývanie, umiestnené prakticky v absolútnom centre metropoly.

Čítať viac

Ďalšie pamiatky v rekonštrukcii alebo pred rekonštrukciou

03.06.2020 17:40:58 Adrian Gubčo

Minulý týždeň prebehla Bratislavou vynikajúca správa, podľa ktorej Hlavné mesto získa polovičný vlastnícky podiel v Dome u Salvátora, čím sa stane jeho výlučným vlastníkom. To je zásadý predpoklad pre rekonštruckiu budovy. Ešte predtým sa však spustia alebo dokončia iné rekonštrukcie, ktoré zmenia niektoré dlhodobo zanedbané budovy.

Čítať viac

Hlavné mesto získalo podiel v Dome u Salvátora, do Bratislavy sa môže vrátiť legendárna lekáreň

28.05.2020 17:06:58 Adrian Gubčo

Bratislava by mohla čoskoro získať ďalšiu obnovenú pozoruhodnú pamiatku: Poslanci Mestského zastupiteľstva na dnešnom rokovaní rozhodli o získaní polovičného podielu v objekte na Panskej ulici 35, známom ako Salvátor. Kedysi tu sídlila vzácna historická lekáreň, dnes však budova chátra. Hlavné mesto plánuje jeho rekonštrukciu, vrátane interiéru lekárne.

Čítať viac

Staromestské rekonštrukcie, máj 2020

18.05.2020 09:36:00 Adrian Gubčo

Počas jarných mesiacov sa každoročne rozbehne väčší počet rekonštrukcií objektov v centrálnej časti mesta, vďaka čomu sa historická časť Bratislavy stáva čoraz príťažlivejšou. Tento rok situáciu narušila pandémia koronavírusu COVID-19, napriek tomu sa rozbehlo alebo dokončuje viacero opráv, ktoré sa opäť týkajú aj dlhšie zanedbaných či veľmi vzácnych objektov.

Čítať viac

Fasáda Paláca Kooperativy sa odhaľuje, po rekonštrukcii sa môže otvoriť aj nádvorie

12.05.2020 10:51:00 Adrian Gubčo

Keď na konci roku 2018 vyhorela spodná časť Paláca Kooperativy na Hlavnom námestí, pre mnohých obyvateľov to bola tragédia – poškodená totiž bola jedna z najkrajších budov Bratislavy, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou centrálneho námestia. Všetko zlé je však na niečo dobré, čo potvrdzuje aj aktuálna rekonštrukcia budovy, ktorá je komplexná a prinesie výrazné zlepšenie jej podoby.

Čítať viac

Metropolitný inštitút vyhlasuje medzinárodnú architektonickú súťaž na kúpele Grössling

19.03.2020 11:58:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto a jeho Metropolitný inštitút štartujú ďalšiu architektonickú súťaž. Novej podoby a využitia by sa už čoskoro mali dočkať kúpele Grössling, významná súčasť bratislavskej identity a histórie. Súbor budov v historickom centre mesta v dotyku s nábrežím už dlhšie chátra, po novom by sa tu okrem kúpeľníctva mali rozvíjať aj ďalšie kultúrno-komunitné aktivity.

Čítať viac

Aké rekonštrukcie možno čakať v Starom Meste v roku 2020?

09.03.2020 15:57:07 Adrian Gubčo

V poslednom období možno pozorovať čoraz väčší počet rekonštrukcií historických pamiatok a domov v centre mesta, čo výrazným spôsobom prispieva k postupnému zveľaďovaniu Bratislavy. Aj počas roku 2020 by mal pribudnúť väčší počet objektov, ktoré sa dočkajú obnovy. Viaceré z nich sa nachádzajú v exponovaných častiach centra, čo ešte viac zvyšuje ich význam.

Čítať viac

Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach sa blíži, obnovený bude aj kaštieľ v Čunove

17.01.2020 17:06:29 Adrian Gubčo

Projekt rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach, spojený s mimoriadnymi kontroverziami, sa posúva. Úrad vlády SR vypísal tesne pred Vianocami súťaž na zhotoviteľa rekonštrukcie, napriek kritike architektov, že na projekt sa nekonala riadna architektonická súťaž. Medzičasom, Bratislavský samosprávny kraj oznámil, že v dohľadnej dobe zrekonštruuje zanedbaný kaštieľ v Čunove.

Čítať viac

Staromestské rekonštrukcie, november a december 2019: Mimo historického jadra

30.12.2019 16:42:00 Adrian Gubčo

Záver roka 2019 sa v Bratislave nesie nielen v znamení dokončovania viacerých nových developmentov, ale aj rekonštrukcií historických pamiatok a starších domov a objektov. Počet týchto obnov je vysoký, a to až natoľko, že som update rozdelil na dva články – prvý sa venoval realizáciám v historickom jadre, v druhom sa pozrieme na novinky v iných častiach Starého Mesta.

Čítať viac

Staromestské rekonštrukcie, november 2019: Historické jadro

10.12.2019 16:00:00 Adrian Gubčo

S blížiacim sa koncom roka a nadchádzajúcim zimným obdobím dochádza k dokončovaniu rekonštrukcií rozbehnutých počas teplejších mesiacov. Od posledného updatu v septembri bolo takto ukončených viacero obnov, ktorých je toľko, že som sa ich rozhodol rozdeliť. V prvom update sa pozrieme na historické jadro, teda pôvodný prvý bratislavský obvod.

Čítať viac

Obnova fasády Prezidentského paláca je pred dokončením, palác dostal aj novú ilumináciu

02.12.2019 10:55:00 Adrian Gubčo

Pred niekoľkými týždňami sa odhalila nová podoba fasády Grassalkovichovho, resp. Prezidentského paláca, vzácnej historickej pamiatky v centre Bratislavy, zo záhradnej strany. Práce pokročili aj na hlavnej fasáde orientovanej do rušného Hodžovho námestia, vďaka čomu bolo možné spustiť skúšky osvetlenia. Nezaobišlo sa to bez reakcie verejnosti.

Čítať viac

Palác Rakúsko-uhorskej banky sa odhaľuje

29.10.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

V centre mesta na Štúrovej ulici sa odhaľuje finálna podoba jednej z najpríťažlivejších a historicky najvýznamnejších budov na tejto výstavnej ulici – Palác filiálky Rakúsko-uhorskej banky, dielo popredného uhorského architekta Jozefa Huberta.

Čítať viac

Prezidentský palác s novou podobou

01.10.2019 09:35:00 Adrian Gubčo

Jedna z najvýraznejších pamiatok Bratislavy a zároveň kľúčová reprezentačná budova Slovenskej republiky dostáva novú podobu. Grassalkovichov palác, známejší ako Prezidentský palác, získava novú fasádu. Oficiálne sídlo Prezidenta (Prezidentky) republiky tak bude vyzerať lepšie, stále otvorená však ostáva otázka prezidentskej rezidencie.

Čítať viac

Staromestské rekonštrukcie, september 2019

17.09.2019 13:50:00 Adrian Gubčo

Rok 2019 bude z hľadiska obnov historických pamiatok nepochybne vnímaný ako úspešný. Okrem rekonštrukcií viacerých industriálnych objektov získava novú podobu aj niekoľko domov v historickom jadre mesta. Veľmi potešiteľnou správou je, že sa v týchto dňoch spúšťa rekonštrukcia ďalších častí Katedrály sv. Martina, vrátane budovy v jeho susedstve.

Čítať viac

Poisťovňa Kotva na Vajanského nábreží pôjde do rekonštrukcie

04.09.2019 10:00:00 Adrian Gubčo

Na nábreží Dunaja v centre Bratislavy čoskoro dôjde k ďalšej výraznej rekonštrukcii. Obnovou by mal prejsť objekt niekdajšej poisťovne Kotva, dnes bytový dom, na Vajanského nábreží. Zámer rekonštrukcie je momentálne v procese stavebného konania.

Čítať viac

Objekt Propeleru je zrekonštruovaný a opäť slúži verejnosti

26.08.2019 11:25:00 Adrian Gubčo

Propeler je názov, ktorý už neodmysliteľne patrí k identite Bratislavy. Pôvodne išlo o loď, ktorá kyvadlovo premávala medzi jednotlivými brehmi Dunaja a slúžila ako obľúbená kratochvíľa obyvateľov mesta. Dnes, po zrušení prevádzky, sú však pod týmto názvom známe skôr objekty jeho staníc. Budova na staromestskej strane teraz bola zrekonštruovaná a opäť slúži ako kaviareň.

Čítať viac

Staromestské rekonštrukcie, leto 2019

09.08.2019 15:48:00 Adrian Gubčo

Od posledného updatu, mapujúceho rekonštrukcie v historickom centre mesta, prešli takmer tri mesiace. Odvtedy bol značný počet objektov zrekonštruovaný a ďalšie sa začali rekonštruovať, vrátane niekoľkých dlhšie zanedbaných objektov. Centrálna Bratislava tak bude opäť o čosi príťažlivejšia.

Čítať viac

Staromestské rekonštrukcie, máj 2019

27.05.2019 11:15:00 Adrian Gubčo

Okrem masívnej výstavby novostavieb dochádza v Bratislave aj k veľkému počtu rekonštrukcií staršieho domového fondu. V centre mesta tak novú podobu získavajú mnohé pamiatky a vzácne budovy, ktoré takto prispievajú k okrášľovaniu mesta. Ani v máji tohto roku ich nebolo málo.

Čítať viac

Dom na nároží Jesenského a Palackého ulice sa dočká rekonštrukcie a nadstavby

21.03.2019 12:30:00 Adrian Gubčo

Na nároží Jesenského a Palackého ulice v historickom centre mesta už dlhšiu dobu chátra trojpodlažný historický objekt, ktorý podľa všetkého nedisponuje nijakým využitím. Už v blízkej budúcnosti by sa to však mohlo zmeniť, keďže spoločnosť Equis Invest Consulting, s.r.o., získala kladné záväzné stanovisko k jeho rekonštrukcii a nadstavbe.

Čítať viac

Staromestské rekonštrukcie, február 2019

13.02.2019 09:30:00 Adrian Gubčo

Pozitívnym aspektom dobrej ekonomickej situácie je rastúci objem investícii do obnovy stavebného fondu v meste, vrátane historických pamiatok. Rekonštrukcie však nerealizujú len súkromní investori, ale konečne vo zvýšenej miere aj verejný sektor, vďaka čomu môžeme aktuálne pozorovať revitalizáciu budov aj vo verejnom vlastníctve.

Čítať viac

Staromestské rekonštrukcie, december 2018

13.12.2018 14:30:00 Adrian Gubčo

Hoci už prišli chladnejšie mesiace, v centre mesta napredujú viaceré rekonštrukcie historických objektov, kým ďalšie sa pripravujú. Viacero z nich sa nachádza v relatívnej blízkosti, čo prispeje k celkovému pozdvihnutiu vizuálnej úrovne tejto časti mesta.

Čítať viac

Dom na Kozej 16 čaká rekonštrukcia a dostavba

02.11.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Malý a nenápadný historizujúci objekt na Kozej ulici č. 16 čaká rekonštrukcia, dostavba a nadstavba. Projekt aktuálne získal kladné záväzné stanovisko od Hlavného mesta a môže pokračovať v povoľovacom procese.

Čítať viac

Staromestské rekonštrukcie, október 2018

08.10.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

S príchodom konca roka sa ukončujú aj viaceré rekonštrukcie pamiatok, ktoré sa realizovali v priebehu teplejších mesiacov. Ďalšie sa však práve teraz zároveň spúšťajú.

Čítať viac

Z rekonštrukcií v Starom Meste

13.09.2018 17:00:00 Adrian Gubčo

Centrum mesta opeknelo, dokončené alebo tesne pred dokončením sú dve rekonštrukcie historických pamiatok - bytového domu na Štúrovej ulici a bytového domu na Dobrovičovej. Z nich predovšetkým prvý menovaný sa nepochybne stane veľmi fotografovanou okrasou Bratislavy.

Čítať viac

Nové rekonštrukcie v Starom Meste

04.09.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

V mestskej časti Bratislava - Staré Mesto sa nachádza mnoho budov, ktoré sú síce funkčné, ale roky bez údržby sa podpísali na ich vonkajšom stave. Mnohé z nich zároveň patria k vzácnym funkcionalistickým pamiatkam. Zdá sa, že pre dve z nich svitá na lepšie časy, keďže mestská časť udelila stavebné povolenia pre ich rekonštrukcie.

Čítať viac

Staromestské rekonštrukcie, júl 2018

10.07.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Teplejšie mesiace tradične patria v staromestských uliciach (nielen však tých) rekonštrukciám, ktoré prinavracajú zašlú krásu mnohým zanedbaným budovám, nezriedka aj s vysokou historickou hodnotou. Vďaka obnove viacerých z nich sa centrum Bratislavy stáva živším a atraktívnejším miestom.

Čítať viac

Waydanovský dom ide do rekonštrukcie

16.05.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Dom na Rudnayovom námestí č. 3, oficiálne známy ako Waydanovský dom, by sa mal čoskoro rekonštruovať. Táto dlhodobo zanedbaná budova sa konečne dočká obnovy, investorom je Rímskokatolícka cirkev, resp. Bratislavská arcidiecéza.

Čítať viac

Staromestské rekonštrukcie, marec 2018

29.03.2018 09:30:00 Adrian Gubčo

Aj tento rok možno nájsť v centre mesta mnoho lešení, signalizujúcich obnovu starších objektov. Počet (navonok) zanedbaných budov každým rokom klesá, Bratislava tak opeknieva nielen čo sa týka moderného developmentu, ale aj historickej architektúry.

Čítať viac

Rekonštrukcie na Palisádoch

13.03.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

V okolí ulice Palisády pribúdajú aj kvalitné rekonštrukcie. Jedna z najkrajších ulíc v Bratislave je tak ešte krajšia - ešte aby domom sekundoval aj verejný priestor, aby ulica dostala reprezentatívnejší ráz.

Čítať viac

Secesný dom na Štúrovej sa odhaľuje

30.01.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Nádherný secesný dom na Štúrovej ulici sa začína odhaľovať spolu s tým, ako postupuje jeho rekonštrukcia. Prvá obnovená časť fasády sa nachádza na krídle orientovanom do Tallerovej ulice, aktuálne prebieha obnova fasády od Štúrovej.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube