Author photoAdrian Gubčo 06.11.2023 18:29

Veľká premena rušnej križovatky. Fenix Park žije, mení názov na Stollwerck Residence

Významná Križovatka Jozefa Čabelku v Novom Meste prejde veľkou premenou. Všetko nasvedčuje tomu, že po dlhšom období bez zjavného pohybu napreduje príprava zámeru Stollwerck Residence. Ide o premenovaný Fenix Park, ktorý svojho času vyvolával kontroverzie svojim rozsahom, procesom prípravy aj menom pôvodného developera.

Zdroj: Neovizz

Zdroj: Neovizz

Križovatka Jozefa Čabelku patrí k rušným bratislavským križovatkám a jednej z mála, ktoré sú samostatne pomenované. Jej názov súvisí s prítomnosťou bývalého Výskumného ústavu zváračského, ktorého zakladateľom bol expert na zváranie Jozef Čabelka. Zároveň ale ide aj o dôležité spojenie Račianskej ulice a Jarošovej, ktorá sa ďalej napája na Bajkalskú ulicu. Tá spolutvorí jeden z vnútorných dopravných okruhov mesta.

Vo väzbe na dôležitý bod v dopravnej kostre mesta vznikli v okolí okrem ústavu ďalšie známe stavby. Jednou z dominánt je výškový Vojenský internát Hviezda, známy aj ako Kukurica. Novšou výškovou budovou je bytový dom Manhattan, za ktorým stojí architektonická kancelária Architekti BKPŠ. Spoločne „označujú“ križovatku v rámci mestskej zástavby a sú výraznými orientačnými bodmi.

Onedlho by k nim mohol pribudnúť ďalší. Na v súčasnosti prázdnom (resp. vyprázdnenom) pozemku medzi Račianskou, Jarošovou a dnes neaktívnou železničnou traťou sa už nejakú dobu plánuje výstavba projektu Fenix Park. Prvýkrát bol odhalený už v roku 2009, v roku 2016 sa začalo posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Zámer má kladné záväzné stanovisko Hlavného mesta. Za štandardných podmienok by tak mal pokračovať hladko ďalej do územného a stavebného konania.

Galéria

  • Zdroj: Neovizz
  • Pôvodná verzia projektu. Zdroj: Wigro Trade Center / EIA
  • Pôvodná verzia projektu. Zdroj: Wigro Trade Center / EIA
  • Pôvodná verzia projektu. Zdroj: Salpietra Gajdos Architects
  • Pôvodná verzia projektu. Zdroj: Salpietra Gajdos Architects
  • Pôvodná verzia projektu. Zdroj: Salpietra Gajdos Architects

Mestská časť Nové Mesto však v rámci vlastného posúdenia súladu projektu s Územným plánom dospela k záveru, že Fenix Park nariadenia plánu nedodržuje. V roku 2020 vydala mestská časť stanovisko, že na základe narušenia proporcií územia, jeho charakteru a obrazu, ako aj neúmernej záťaže pozemku a jeho vystavenia hluku a emisiám nie je možné overiť súlad. Pre projekt to malo znamenať stopku.

Investor, ktorým bola v tej dobe spoločnosť WIGRO TRADE CENTER, a.s., blízka podnikateľovi Jurajovi Širokému, sa však odvolal. Okresný úrad v Bratislave vrátil vec na nové prejednanie. V súvislosti s povoľovaním Fenix Parku sa vyskytli aj škandály, keď bol vtedajší starosta Nového Mesta Rudolf Kusý zatknutý, čo súviselo s údajnými obštrukciami voči developerským projektom. Jedným z nich mal byť aj Fenix Park, čo malo okrem hmoty súvisieť s osobou investora.

Odvtedy bolo okolo zámeru ticho, hoci v poslednom období sa už v kuloároch hovorí o opätovnom štarte zámeru. Súvisieť to má so zmenou developera. Tým je podľa všetkého spoločnosť Sibareal, ktorá je v Bratislave spojená s výstavbou polyfunkčného komplexu Jarabinky v lokalite Mlynské nivy. So zmenou majiteľa súvisí aj zmena názvu projektu. Ten sa po novom volá Stollwerck Residence.

O tom, že sa niečo deje, napokon svedčí aj úradná tabuľa mestskej časti. Ako vyplýva z oznámenia z októbra, stavebný úrad začal stavebné konanie, zamerané na preložku trakčných stĺpov a verejného osvetlenia. Predkladateľom je firma 3DUBY PARK, a.s., ktorá je prepojená so Sibarealom.

Napokon, zverejnená bola aj aktualizovaná vizualizácia, prezentujúca Stollwerck Residence. Z nej je zrejmé, že oproti pôvodnému návrhu sa také radikálne zmeny zas neudiali. Ak sa podarí mestskú časť, resp. stavebný úrad presvedčiť o tom, že projekt je v súlade so všetkými nariadeniami, normami a reguláciou, na frekventovanej križovatke môže v dohľadnej budúcnosti vzniknúť výrazný dom.

 

Pôvodná verzia projektu. Zdroj: Salpietra Gajdos Architects

 

Pôvodný Fenix Park mal byť tvorený dvojicou blokov na spoločnej podnoži. Blok A mal mať 14 nadzemných podlaží s prvými dvoma podlažiami určenými pre občiansku vybavenosť a zvyšnými pre bývanie (48 bytov a 2 apartmány), blok B mal mať 19 podlaží, opäť s prvými dvoma podlažiami s retailom a zvyškom slúžiacim pre prechodné bývanie v apartmánoch (celkový počet apartmánov mal byť 97). Počet parkovacích miest mal byť 284, z toho 256 v podzemnej garáži a 28 na teréne.

Za návrhom projektu stála slovensko-americká kancelária Salpietra Gajdos Architects, ktorá vložila vyššiu hmotu priamo do križovatky, čím vznikala výrazná výšková dominanta. Priestor medzi budovami by bol vyvýšený a parkovo upravený, čím by vznikol akýsi vreckový parčík, čiastočne odclonený od ruchu cesty.

Aktualizovaná verzia naznačuje, že Blok A by mal po novom len osem podlaží, blok B osemnásť alebo devätnásť. Prvá budova by bola prevažne obytná s retailom na prízemí, druhá by podľa všetkého obsahovala služby na úrovni prvého a teoreticky druhého nadzemného podlažia a kancelárie na druhom a treťom (resp. treťom a štvrtom). Dôležitou úpravou je umiestnenie nádvoria na úroveň terénu susedného chodníka. Medzi chodník a vozovku je umiestňovaná cyklotrasa.

Takto nastavený projekt sa stavia o čosi zmierlivejšie voči okoliu, hoci je otázne, či to bude stavebnému úradu stačiť. Či a kedy sa bude projekt stavať, nie je známe. Developer na otázky YIM.BA nereagoval.

Napriek tomu sa zdá, že nový investor zámeru verí a bude sa ho snažiť v určitej dobe rozbehnúť. Pre rušnú križovatku by to bola výrazná zmena, hoci treba povedať, že ani zďaleka nejde o jediný projekt, ktorý sa tu pripravuje. Hneď niekoľko zásadných zámerov môže v budúcnosti premeniť do istej miery zanedbaný kút Bratislavy na mestotvorne pôsobiacu zónu.

Najviditeľnejším prejavom stavebných aktivít sú aktuálne práce na pozemku na nároží Račianskej a Pionierskej. Pôvodný showroom automobilov bol odstránený, aby uvoľnil miesto pre Polyfunkčný objekt Račianska – Pionierska. Aj voči tomuto zámeru boli výhrady, napriek tomu sa ale priblížil k výstavbe. Oproti iným projektom však ide o maličkosť.

Azda najväčším privátnym developmentom by mala byť prestavba areálu VÚZ, kde sa pripravuje vznik mohutnej polyfunkčnej štvrte, vypĺňajúcej takmer celé územie medzi Pionierskou a Sliačskou. Urbanistický a architektonický koncept by mala spracovávať architektonická kancelária Compass, viac informácií však známych nie.

Naostatok ešte treba pripomenúť veľké dopravné projekty. V tomto momente asi najrealistickejšia, hoci stále veľmi vzdialená, je modernizácia Račianskej električkovej radiály. Dá sa predpokladať, že bude spojená s revitalizáciou ulice od fasády k fasáde, hoci to bude znamenať masívne predraženia projektu s ohľadom na celkovú dĺžku Račianskej ulice.

Menej realistickým projektom je výstavba Severnej tangenty, cestnej komunikácie, ktorá má uzavrieť vnútromestský okruh. Ak by sa niekedy realizovala, vyžiadala by si pravdepodobne veľkú prestavbu križovatky a rozšírenie Pionierskej a pravdepodobne aj Jarošovej ulice. Hlavné mesto však na jej výstavbu nemá dostatok prostriedkov a štát momentálne nepovažuje tento zámer za dôležitý, čo odsúva jeho realizáciu na neurčito.

Napokon je tu ešte obrovský projekt výstavby novej železničnej trate na Filiálku, ktorá by bola pravdepodobne vedená v podzemí. Hoci sa viacerí aktéri tvária, že tento projekt je v pláne, v praxi ide o enormne náročnú víziu, ktorú sa pravdepodobne nepodarí zrealizovať skôr ako o niekoľko desaťročí.

Je to dlhá doba, z pohľadu mesta to však je v podstate chvíľa. Raz tak príde doba, keď bude Križovatka Jozefa Čabelku omnoho dôležitejšia ako teraz. Odrazí sa to, okrem iného, aj vo forme zástavby v jej bezprostrednom okolí. Stollwerck Residence so svojou výškovou dominantou bude v takomto prípade vhodne umiestnenou budovou, položenou presne tam, kde majú vysoké budovy vznikať – tam, kde je dobrá dopravná obsluha a na križovaniach dôležitých osí, aby sa nestali záťažou pre svoje okolie.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube