Author photoSimona Schreinerová 17.10.2023 15:22

Výstavba na Dlhých Dieloch pokračuje. Nové projekty prinášajú zahustenie aj služby pre verejnosť

Dlhé Diely v mestskej časti Karlova Ves sú vnímané ako štvrť, v ktorej hustota zástavby už dávno presiahla mieru únosnosti. Napriek tomu sa objavujú nové projekty, aj keď nebývajú prijímané s nadšením - a to ani u samosprávy. Nový plánovaný polyfunkčný objekt však sľubuje vznik potrebnej občianskej vybavenosti.

Zdroj: Google Maps

Zdroj: Google Maps

Polyfunkčný objekt Dlhé diely, ako znie oficiálny názov pripravovaného zámeru, sa bude stavať na lichobežníkovom pozemku medzi ulicami Iskerníkova a Hlaváčikova. Čiastočne rovinatá plocha sa tiahne zo severu na juh, na južnom konci je ukončená svahom. Zo západnej strany bude objekt susediť s bytovým domom. Bytovky sa nachádzajú aj na Hlaváčikovej zo severnej strany. 

V súčasnej dobe je pozemok nevyužívaný, nachádza sa na ňom vegetácia a je voľne prístupný. Situácia by sa však mala zmeniť, pretože navrhovateľ SLAPEX s.r.o. napreduje v príprave nového projektu. Súhlasné záväzné stanovisko Hlavného mesta získal v roku 2021.

Podľa oznámenia o začatí územného konania o umiestnení stavby, ktoré zverejnila mestská časť Karlova Ves, má ísť o izolovaný polyfunkčný objekt. V nadzemnej časti bude riešený v dvoch vizuálne oddelených blokoch A a B na spoločnej dvojpodlažnej podnoži, ktorá bude čiastočne vnímateľná nad terénom. Pôjde teda o jeden stavebný objekt, hoci navonok pôjde o dva domy.

Stavba (alebo stavby) bude mať štyri nadzemné podlažia s piatym ustúpeným, ukončená bude plochou strechou. V severnom bloku A sa navrhujú obchodné priestory so zázemím na prvom nadzemnom podlaží (NP). Na druhom a treťom NP sa budú nachádzať ambulancie lekárov a štvrté NP sa využije ako kancelárske priestory. Najvyššie piate NP je určené pre technické priestory.       

Južný blok B je navrhnutý ako hotel so zázemím a obchodný priestor. Na prvom NP budú umiestnené vstupné priestory hotela, reštaurácia, zázemie hotela a obchodný priestor. Od druhého po štvrté NP sa navrhujú hotelové bunky. Posledné ustúpené podlažie je vyčlenené pre kancelárie, technickú miestnosť a kotolňu.

Podnož bude tvoriť dvojicu podzemných podlaží (PP), v ktorých budú parkovacie státia, pivnice a technické miestnosti. Na prvom PP sa bude nachádzať 42 parkovacích miest, skladové priestory a kotolňa. Na druhom PP sa navrhuje 44 stojísk, nachádzať sa tu bude tiež kotolňa, technická miestnosť a pivnica. Na teréne sa umiestni ďalších 12 parkovacích miest. Z celkového počtu 98 parkovacích miest bude pre potreby polyfunkčného objektu slúžiť 93.

Podľa oznámenia je účelom stavby realizácia občianskej vybavenosti – obchodných priestorov so službami, parkovaním pre účel mestskej časti, administratívy, ambulancií a hotela. Dá sa teda predpokladať, že zvyšných päť parkovacích miest využije práve mestská časť, resp. návštevy. 

Z celkovej plochy pozemku 3.059 m2 bude zastavaná plocha tvoriť 1.051,07 m2. Úžitková plocha nadzemnej časti bude 3.633,8 m2. Zeleň bude na ploche 627 m2. Dopravná obsluha objektu bude riešená cez Hlaváčikovu ulicu, sekundárny vjazd bude z Iskerníkovej, aby sa odľahčila doprava na Hlaváčikovej.     

Zámer vybudovať na Dlhých Dieloch polyfunkčný objekt s občianskou vybavenosťou nie je úplnou novinkou. Zo zverejneného oznámenia vyplýva, že SLAPEX podal návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby v júni 2019. Žiadosť však bolo potrebné doplniť, keďže z pohľadu stavebného úradu neposkytovala dostatočný podklad pre jej posúdenie. Aktuálne už nič nebráni tomu, aby mohlo prebehnúť územné konanie.

Architektonické riešenie nie je známe. Spracovateľom dokumentácie je kancelária Hauskrecht Architects. 

 

Lokalita Domova seniorov na Dlhých Dieloch. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Občianska vybavenosť na Dlhých Dieloch by sa mala rozšíriť aj o domov pre seniorov. Na susednom pozemku, teda na východ od polyfunkčnej stavby, ho plánuje postaviť Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB). Nové zariadenie pre seniorov s kapacitou 30 klientov navrhujú architekti z ateliéru Atrium, vzniknúť by malo do roku 2026. Aktuálne má vydané záväzné stanovisko

V zariadení by sa mala poskytovať celková starostlivosť pre seniorov, teda ubytovanie, stravovanie, upratovanie, ošetrovanie, rehabilitácia a sociálne poradenstvo. Navrhovaná je realizácia dvojpodlažnej obdĺžnikovej budovy s vnútorným pobytovým átriom. Objekt má byť bezbariérový a vhodne začlenený do okolitej zástavby. V zadaní bolo odporúčané, aby boli izby jednolôžkové či dvojlôžkové s vlastnými kúpeľňami.

Architekti zadanie konzultovali aj so Sekciou sociálnych vecí z Magistrátu, aby výsledný návrh spĺňal najvyššie štandardy pre komfortné ubytovanie seniorov. Autori spolu s interiérom navrhujú aj záhradu pre voľnočasové aktivity a oddych. Parkovanie na teréne v počte 14 miest bude slúžiť zariadeniu, ďalších 12 bude vybudovaných ako náhradné parkovanie pre verejnosť. 

Mesto sa pri navrhovaní tejto funkcie opiera o strategický plán Bratislava 2030, ktorý definuje zvyšovanie kapacít v domovoch sociálnych služieb a zabezpečenie podmienok pre dôstojný život starších obyvateľov za významný cieľ. Rozšírenie kapacít zariadení pre seniorov je určite vítané v každej mestskej časti, inak by to snáď nemalo byť ani v tomto prípade. Nemožno to ale úplne vylúčiť. 

Dôvodom možných výhrad je vo všeobecnosti negatívne nastavenie miestnej verejnosti aj samosprávy k výstavbe. Podľa mnohých prekročila miera zahusťovania na Dlhých Dieloch únosnú mieru. Na začiatku 21. storočia sa totiž vyplnila podstatná časť plôch, ktorá bola v čase výstavby sídliska mienená ako miesto pre vznik veľkého scénického parku. Dnes z neho ostal len drobný relikt v podobe Parku Kaskády. 

Mestská časť sa k developmentu pozerá mimoriadne skepticky, hoci môže priniesť napriek relatívnej hustote benefity. Polyfunkčný objekt, v ktorom vzniknú priestory pre obchody, služby aj zdravotníctvo môžu byť pre lokalitu prínosom, rovnako ako zariadenie pre seniorov. Dlhé Diely pôsobia miestami nepríjemne skôr v dôsledku divokého parkovania a chýbajúcich kvalitných uličných priestorov. 

Problémy Dlhých Dielov sú výsledkom nedostatkov v plánovaní v minulosti a neregulovaného rozvoja individuálnej automobilovej dopravy. To ale neznamená, že každá ďalšia stavba by mala byť automaticky vnímaná negatívne. O to viac to v platí v prípade, keď majú nové zámery priniesť služby, z ktorých môže komunita profitovať. Všetko nasvedčuje tomu, že to je aj prípad pripravovaných projektov. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube