Author photoMartina Gregová 30.11.2022 19:30

Špičkový verejný projekt od malej samosprávy? Dá sa to

Pomerne malé české mesto je príkladom toho, ako sa vysporiadať s financovaním projektov, určených pre verejnosť. Tvorba návrhov s prihliadaním na možnosť etapizácie môže byť jedným z riešení, vďaka ktorému by mohla kvalitná architektúra vznikať aj v našich obciach či mestách.

Zdroj: Rusina Frei

Zdroj: Rusina Frei

Podľa najnovších údajov má mesto Moravská Třebová, ktoré sa nachádza v Pardubickom kraji v Česku, len niečo vyše 10-tisíc obyvateľov. Keď si však pred časom vedenie samosprávy nechalo vypracovať analýzu, vyplynulo z nej, že investícia do moderného zázemia pre kultúru a voľný čas má zmysel. Z toho dôvodu sa mesto rozhodlo v apríli tohto roku vyhlásiť jednokolovú architektonicko-urbanistickú súťaž na nové kultúrne centrum Moravská Třebová, ktoré vznikne revitalizáciou areálu brownfieldu bývalých mliekarní Miltra. 

Na území závodu by mal vďaka víťaznému návrhu od pražského ateliéru Rusina Frei vzniknúť objekt, ktorý poskytne dostatočné priestory pre občiansku vybavenosť s kultúrnou aj komunitnou funkciou. O tom, čo by malo nové kultúrne centrum obsahovať, súťažné podmienky hovorili celkom jasne: sála pre 250-500 osôb, kinosála pre 80 osôb, nová mestská knižnica, bar, kaviareň a ďalšie ľubovoľné komunitné priestory. 

Do súťaže sa zapojilo 21 architektonických tímov, do užšieho výberu sa dostalo šesť z nich. „Vo všetkých prípadoch išlo o vynikajúce návrhy," povedala predsedkyňa odbornej poroty Eva Eichlerová. „Nakoniec sme podľa zvolených kritérií jednomyseľne hlasovali za štúdiu z architektonickej kancelárie Rusina Frei Architekti. Návrh sa prezentuje pokorne, primerane k miestu, povedala by som až úsporne." 

Galéria

  • Zdroj: Rusina Frei
  • Zdroj: Rusina Frei
  • Zdroj: Rusina Frei
  • Zdroj: Rusina Frei
  • Zdroj: Rusina Frei
  • Zdroj: Rusina Frei
  • Zdroj: Rusina Frei

Pri opise svojho hlavného zámeru štúdio vyzdvihuje najmä industriálne dedičstvo mesta, ktoré sa snažia svojím návrhom podporiť. Podľa architektov, budovy bývalej továrne, ktoré sa v budúcnosti stanú priestorom pre nové kultúrne centrum, tvoria jednu z kultúrno-historických vrstiev mesta a predstavujú cenný odkaz z doby priemyselnej revolúcie.  

Vo svojom návrhu sa preto autori rozhodli zachovať budovy bývalej továrne. Konverziou jednotlivých objektov vznikne v Česku unikátne kultúrne centrum s výraznou architektúrou. V rámci urbanizmu dôjde k celkovému otvoreniu areálu a jeho sprístupneniu verejnosti. Odstránia sa nielen ploty, ale aj niektoré steny a ďalšie bariéry, ktoré sa na pozemkoch nachádzajú. To umožní voľné prepojenie areálu s blízkymi mestskými priestormi, predovšetkým s parkom. V mieste styku so zeleňou sa budú nachádzať nové verejné plochy, kde sa budú v budúcnosti konať rôzne exteriérové akcie. V areáli vznikne aj nové záchytné parkovisko.

Odhadované náklady na realizáciu celého projektu sa pohybujú vo výške viac ako 12 miliónov eur. Z finančného hľadiska sa preto mesto rozhodlo realizáciu rozdeliť na viaceré stavebné etapy. Začať by sa malo revitalizáciou nových priestorov knižnice. „Vieme dobre, že na celé kultúrne centrum mesto nemá finančné zdroje. Budeme sa baviť o možnostiach financovania z európskych alebo národných zdrojov. Ide o dotačné tituly na brownfieldy, knižnice, depozitáre, úpravy verejného priestoru a podobne," načrtol možnosti mesta starosta Miroslav Mička.  

Z tohto dôvodu jednotlivé funkcie architekti do existujúcich objektov vkladali tak, aby bola možná etapizácia celého projektu. V budove bývalej továrne vznikne multifunkčná sála a menšia kinosála. V nezastrešenej časti haly zas urbánna záhrada. Priestory knižnice budú lokalizované v budove bývalej strojovne. Knižnica by mala vďaka svojmu umiestneniu vytvoriť funkčné väzby aj na neďaleké múzeum, gymnázium a domov seniorov. V priamej náväznosti na knižnicu sú navrhované priestory kaviarne, ktorá bude v letných mesiacoch disponovať letnou terasou. Súčasťou návrhu sú aj malometrážne byty a administratívne priestory. 

„Areál kultúrneho centra vo svojej konečnej podobe pozostáva z niekoľkých samostatných funkčných celkov, ktoré je možné ako skladačku postupne dopĺňať a zvyšovať ich vzájomnú previazanosť,” opisujú koncepciu architekti zo štúdia Rusina Frei. Vďaka tomuto princípu môžu jednotlivé priestory fungovať samostatne, bez toho, aby to ovplyvnilo možnosť ich následného zapojenia do funkčného celku.  

Najväčším plusom víťazného návrhu je práve fakt, že umožňuje etapizáciu celého projektu a postupný rozvoj areálu. To je vzhľadom na potrebu získania väčšieho finančného balíka, určeného na obnovu budov bývalej továrne, pre pomerne malé mesto rozhodne správny krok. Revitalizácia bývalého brownfieldu na nové kultúrne centrum v meste Moravská Třebová tak môže byť inšpiráciou pre iné, obdobne veľké mestá (alebo aj mestské časti).

Vďaka navrhovanému konceptu môžu jednotlivé funkčné celky nového kultúrneho centra fungovať samostatne. To umožní postupné zapĺňanie areálu životom a pridávanie ďalších možností využitia. Rozpočet mesta to nezaťaží nárazovým spôsobom, čo zvyšuje udržateľnosť celej vízie. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube