Author photoMartina Gregová 08.02.2024 20:00

Namiesto parkovania krásne námestie. Z nevzhľadnej plochy sa stal kultúrny priestor pre ľudí

Modernistická architektúra a urbanizmus do našich miest priniesli rozsiahle verejné priestory. Dnes sa ukazuje ako mimoriadne náročné skĺbenie ich využívania s aktuálnymi možnosťami a požiadavkami na tvorbu kvalitného mestského prostredia. To ale neznamená, že sa aj monumentálne námestia nedajú pretvoriť na príťažlivé miesta, ktoré prispievajú ku kvalitnejšiemu životu a podpore okolitých funkcií.

Autor: Ansis Starks

Autor: Ansis Starks

Divadlo Daile v Rige je pre Lotyšsko dôležitou kultúrnou inštitúciou, ktorej história siaha až do roku 1920, keď bolo založené režisérom a hercom Eduardsom Smiļģisom. V prvých rokoch fungovania sídlilo divadlo v Dome pomocného združenia remeselníkov, dnes sídli v jednej z najznámejších budov, nachádzajúcich sa na hlavnej ulici Brīvības.

Stavba, ktorú mnohí označujú za pamätník lotyšského modernizmu, je výsledkom jednej z najvýznamnejších architektonických súťaží v celej histórii krajiny. Konala sa v roku 1959 a bola na svoju dobu nezvyčajne transparentná, a to aj napriek tomu, že oficiálne nikdy nebol vyhlásený jej víťaz. Za najlepší však bol napokon označený návrh od architektky Marty Staņy, na ktorom spolupracovala s Tekly Ieviņy. Divadlo je postavené vo funkcionalistickom štýle, čím sa výrazným spôsobom odlišuje od väčšiny obdobných budov v krajine. Otvorené bolo v roku 1977. V roku 1998 bolo zároveň vyhlásené za štátom chránenú kultúrnu pamiatku.

Rovnako ako podobné kultúrne inštitúcie, postavené v 70. rokoch 20. storočia naprieč dnešnými pobaltskými krajinami, aj divadlo Daile okrem monumentálnej budovy disponovalo pomerne rozsiahlym predpolím. V čase vzniku slúžilo prioritne na stretávanie sa obyvateľov mesta. Vzhľadom na rozvoj dopravnej infraštruktúry Rigy tento priestor časom obsadilo parkovisko, ktoré roky slúžilo pracovníkom aj návštevníkom divadla. Zaparkovať sa tak ešte donedávna dalo v jeho bezprostrednej blízkosti.

Galéria

  • Autor: Ansis Starks
  • Autor: Ansis Starks
  • Autor: Ansis Starks
  • Autor: Ansis Starks
  • Autor: Ansis Starks
  • Autor: Ansis Starks
  • Autor: Ansis Starks

V roku 2019 bola vyhlásená medzinárodná architektonická súťaž, ktorá si kládla za cieľ tento vzácny verejný priestor pred jednou z najdôležitejších kultúrnych inštitúcií v krajine znova prinavrátiť obyvateľom mesta. Za víťazným návrhom stojí lokálne architektonické štúdio MADE. Rekonštrukcia predpolia divadla podľa ich konceptu bola dokončená len pomerne nedávno, no vďaka svojej výnimočnosti sa jej už podarilo získať aj jedno prestížne architektonické ocenenie - Grand Prix - Latvian Architecture Award 2023.

Ako architekti tvrdia, ich návrh vychádzal z architektonického jazyka samotnej budovy. Cieľom projektu pritom bolo v prvom rade nájsť vhodné proporcie a vzťahy medzi novými prvkami námestia a samotnou hmotou a tvaroslovím modernistickeho objektu. Zrekonštruovaných napokon bolo až 15-tisíc metrov štvorcových plôch. „Pri vytváraní predpolia Daile a jeho jednotlivých prvkov sme sa riadili mottom divadla „Jasnosť. Jednoduchosť. Vášeň,“ dodávajú autori projektu. 

Dôležitou súčasťou návrhu bola nielen jeho architektonická stránka, ale aj ekologická. Okrem premysleného rozmiestnenia zelene zahŕňa aj manažment dažďovej vody a v neposlednom rade recykláciu materiálov, ktoré boli v rámci rekonštrukcie odstránené zo svojho pôvodného miesta a znova zakomponované do nového dizajnu námestia. 

Vysadená zeleň vytvára v predpolí budovy potrebný chládok a slúži ako optická aj priestorová bariéra, oddeľujúca nový verejný priestor od priľahlej ulice. Okrem toho na námestí pribudli viaceré pobytové plochy a kvalitný mestský mobiliár. Po novom sa tu tiež nachádzajú parkovacie miesta pre bicykle, odpadkové koše, stĺpiky, kohútiky pitnej vody, verejné WC aj miesto na triedenie odpadu. 

Zástupcovia medzinárodnej poroty pri vyhlásovaní víťaza lotyšskej ceny Grand Prix 2023 zhodne potvrdili, že rekonštrukcia námestia pred divadlom Daile je nielen príkladom kvalitnej architektonickej práce, ale zároveň ide aj o premyslený environmentálne zameraný projekt, ktorý myslí na životné prostredie i spoločnosť. 

Zástupcovia poroty zároveň vyzdvihli, že projekt bol vypracovaný s veľkou citlivosťou voči budove divadla, ktorá je živým príkladom sovietskej modernistickej architektúry a jedinečným svedectvom svojej doby. „Nástupný priestor divadla Daile je výborným príkladom toho, ako možno zlepšiť mesto. Nevytvárať nové radikálne zmeny, ale nájsť spôsob, ako sa prispôsobiť moderným potrebám, neustále spolupracovať s existujúcou architektúrou a zlepšovať ju," uzatvárajú experti svoje hodnotenie. 

 

(Archdaily, LAGB, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube