Author photoSimona Schreinerová 13.09.2023 11:06

Nová štvrť sa blíži. Slnečný vrch I čaká na nové povolenia, osamotený nebude

Devínska Nová Ves je od centra vzdialená, no rozvoj ju neobchádza. Najviac skloňované sú Bory, výstavba ale zasiahne aj dnes prázdne plochy v časti Kolónia. naplánovaných je tu hneď niekoľko projektov. Jedným z nich je Slnečný Vrch, ktorý musel pri povoľovaní ustáť nepriazeň verejnosti.

Zdroj: Slnečný vrch, s.r.o.

Zdroj: Slnečný vrch, s.r.o.

Development Slnečný vrch I je umiestnený v nezastavanom území južne od Ulice Jána Jonáša. Územie na spojnici medzi železničnou stanicou a jedným z hlavných vstupov do areálu automobilky Volkswagen je určené na obytnú zástavbu a občiansku vybavenosť.

Od roku 2010 mali s lokalitou plány viacerí developeri. Jeden z predošlých projektov získal záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a dokonca aj územné rozhodnutie. Súčasný majiteľ pozemkov, spoločnosť Slnečný vrch s.r.o., prebral zámer aj parcely v roku 2017. Pôvodne navrhovaný koncept mu však nevyhovoval, a tak projekt prešiel značnými úpravami.

Zmenou bolo okrem iného vytvorenie centrálneho parku, zriadenie uzlového priestoru v podobe námestia, vytvorenie systému vodozádržných opatrení alebo úprava výšky zástavby pozdĺž Ulice Jána Jonáša. Tieto zásahy si vyžiadali novú EIA a opätovné posúdenie zámeru, keďže išlo v podstate o nový projekt.

Galéria

  • Zdroj: Slnečný vrch, s.r.o.
  • Zdroj: Slnečný vrch, s.r.o.
  • Zdroj: Slnečný vrch, s.r.o.
  • Zdroj: Slnečný vrch, s.r.o.
  • Zdroj: Slnečný vrch, s.r.o.
  • Zastavovacia situácia. Zdroj: Slnečný vrch, s.r.o.

Nová EIA ale zároveň znamenala, že k zverejnenému zámeru mohli zaslať svoje pripomienky nie len dotknuté orgány, ale aj verejnosť. Z doručených výhrad vyplynulo, že občanom najviac prekáža výstavba vyšších domov pri Ulici Jána Jonáša, napojenie iba cez jednu komunikáciu i nedostatočná infraštruktúra v lokalite. Proti projektu bola spísaná aj petícia.  

Obavy a výhrady obyvateľov boli do určitej miery opodstatnené a petícia sformulovaná kultivovaným a odborným spôsobom. Investor pristúpil k určitým zmenám, aby vyhovel pripomienkam. Išlo o čiastočné zníženie niektorých objektov popri ulici, zrušenie navrhovanej ubytovne, realizáciu materskej školy, námestia či parku.

Väčšie zmeny už nemali byť možné. Developer predsa len chcel využiť potenciál pozemkov a výrazné zmeny by mohli znamenať aj novú EIA, resp. oznámenie o zmene navrhovanej činnosti. To by celý projekt v podstate vrátilo opäť na začiatok. Navrhované úpravy ale verejnosť celkom neuspokojili a jej zástupcovia i naďalej zdôrazňovali nevyhnutnosť riešenia dopravy a zachovania charakteru lokality. Názor verejnosti zohľadnila vo svojom stanovisku aj samotná mestská časť.

Zámer, podaný v marci 2019, získal právoplatné rozhodnutie EIA v septembri 2022, nakoľko bol voči rozhodnutiu podaný rozklad, teda odvolanie. Rozklad Slnečný Vrch spomalil, ale nezastavil. V tom istom roku bol podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia a v auguste tohto roka bola zverejnená informácia o začatí územného konania. Investor tak smeruje k zisku rozhodnutia o umiestnení stavby, po ktorom sa posunie do stavebného konania.

Slnečný Vrch I má vo výsledku priniesť výstavbu komplexu objektov s funkčným využitím malopodlažnej a viacpodlažnej bytovej zástavby a s funkciou občianskej vybavenosti. Bytové domy tak budú obsahovať okrem funkcií bývania aj obchody a služby, kancelárske a administratívne zariadenia a zariadenia verejného stravovania. Rozsiahly komplex sa má budovať po etapách A, B, C, D, E, F a G. Časti C, D a E budú tvoriť rezidenčné objekty, doplnené o občiansku vybavenosť. V časti F bude objekt riešený ako občianska vybavenosť. Časti A a B tvoria objekty pre bývanie.

Bytové domy budú mať päť až deväť nadzemných podlaží plus jedno ustúpené a dve až štyri podzemné podlažia. Občianska vybavenosť bude umiestnená v samostatných viacpodlažných objektoch a v podnoži objektov bytových domov. Podzemné podlažia budú primárne slúžiť ako parkovacia garáž.

Architektonický návrh vypracovali architekti z kancelárie R.A.U. Jednotlivé objekty budú mať jednoduchý racionálny výraz, čo je s ohľadom na lokalitu a pravdepodobnú cieľovú skupinu klientov pochopiteľné. Ťažiskom developmentu budú aj tak verejné priestory, zahŕňajúce dostatok zelených plôch, ale aj čiastočne upokojené ulice či centrálne námestie so službami. 

Dátumy realizácie možno v tomto momente odhadnúť len ťažko. Závisieť budú od úspechu povoľovacích konaní, ktoré v tomto prípade trvajú mimoriadne dlho. 

 

Jadrom územia bude centrálne námestie. Zdroj: Slnečný vrch, s.r.o.

 

Slnečný Vrch I nie je jediný projekt, ktorý môže v tejto lokalite v nasledujúcich rokoch vyrásť. V susedstve je plánovaný development Nová Devínska, ktorý sa pôvodne nazýval Slnečný Vrch II. Obytný súbor od ITB Development navrhli Architekti Šebo Lichý. Zástavba bude tvorená bude najmä rezidenčnými objektmi, doplnkovou funkciou bude retail a administratíva.

Keďže ide o pomerne rozsiahly projekt, je rozdelený na dve časti. Rezidenčná bude tvorená šiestimi blokmi v podobe terasových domov v riadkovej zástavbe s centrálnou promenádou. Objekt G bude slúžiť ako garni hotel. Naplánovaný tu je vznik až 468 bytov a 116 apartmánov s 867 parkovacími miestami. Nová Devínska je však iba na začiatku, v máji bola zverejnená dokumentácia EIA. Projekt navyše bude čakať na zmenu Územného plánu. 

V území má pribudnúť aj relatívne dostupnejšie bývanie v obytnom súbore Rakyta od developera Lucron. Prvá etapa projektu bude pozostávať zo šiestich bytových domov, päť z nich je koncipovaných ako chodbové a jeden ako bodový. Objekty sú navrhované ako päťpodlažné, pričom najvyššie podlažie bude ustúpené.

Rakyta je v povoľovacích procesoch najďalej, podaná je žiadosť o stavebné povolenie a byty sú už v predaji. Autormi urbanistického a architektonického prevedenia sú architekti z kancelárie Sadovsky&Architects.

Napokon, rozširujú sa aj zmieňované Bory, ktoré sa krok po kroku menia na mestskú štvrť. V tomto momente pôsobia do istej miery nekoncepčne, čo je dané prerastaním obytnej a retailovej zástavby. Zatiaľ posledná predstavená šiesta rezidenčná etapa (už v Lamači) však naznačuje, že sa zo sídliska predsa len môže stať mestsky pôsobiaca štvrť.

Časť povrchového parkoviska Bory Mall sa má totiž pretransformovať na námestie a obytné bloky. Niektoré z bytoviek majú mať navyše aj čiastočne aktívny parter (prízemie) s vybavenosťou. Do budúcna sa navyše očakáva vznik centrálnej triedy s električkovou traťou. O niekoľko mesiacov sa predpokladá odhalenie urbanistickej stratégie Borov. Ujasniť by sa tak malo smerovanie rozrastajúcej sa štvrte.

O niekoľko desaťročí budú rozvojové územia v Devínskej Novej Vsi vyzerať celkom inak. Zaplnia ho rezidenčné komplexy, doplnené o retail či administratívu, ale aj upravené verejné priestory. Poľnohospodárska krajina sa tak definitívne zmení na urbanizovanú. Či ale vzniknú kvalitné a komplexné mestské časti, ukáže až čas. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube