Author photoAdrian Gubčo 14.06.2022 17:18

Jedna z najatraktívnejších bytoviek v Bratislave prejde obnovou. Bude na vysokej úrovni?

Bytový dom na Medenej ulici 21 patrí bez veľkého preháňania k najatraktívnejším moderným realizáciám svojho druhu v Bratislave. Experimentálna terasová bytovka z roku 1974 je vďačným terčom fotografov, ale aj oceňovanou architektúrou. Od svojho vzniku však neprešla obnovou. Rekonštrukcia sa pripravuje len teraz, čo vyvoláva očakávania od jej úrovne.

Dom na Medenej. Zdroj: Google StreetView

Dom na Medenej. Zdroj: Google StreetView

Medená ulica predstavuje západnú časť pôvodnej Grösslingovej ulice – niekdajšej cesty, kopírujúcej dunajské rameno vymedzujúce rovnomenný ostrov. Relatívne nízka historická zástavba sa tu čiastočne zachovala až do druhej polovice 20. storočia. Na konci 60-tych rokov však padlo rozhodnutie staré domy odstrániť a nahradiť novými bytovkami, ktoré by reflektovali mierku okolitej zástavby a priniesli nový architektonický jazyk. Pozitívnym krokom bolo využitie „experimentálnych“, teda netypových projektov.

Jedným z nich sa mal stať aj bytový dom v ohybe ulice naproti kúpeľom Grössling. Išlo o druhú etapu výstavby, ktorej podoba súvisela so snahami vtedajšieho Štátneho projektového a typizačného ústavu o zvýšenie inovatívnych prístupov pri tvorbe rezidenčných objektov. Projekt zadali známemu architektovi Štefanovi Svetkovi, ktorý na ňom spolupracoval s Juliánom Hauskrechtom. Reflektujúc charakter lokality, rozhodli sa monotónnosť zástavby narušiť terasovým ustupovaním hmoty časti domu, hoci pri pohľade od nárožia sa terasy dohora rozširujú.

Ako hovorí J. Hauskrecht pre Staromestské noviny, „...Snahou každého architekta je navrhnúť dom, ktorý splní požiadavky investora, legislatívy, technických prepisov a podobne. Hlavné však je – rešpektovať prostredie, v ktorom sa stavba nachádza a pritom riešenie preukáže, že architektonický výraz stavby bude osobitý a zaujímavý.“ V tomto území autorov oslovila zeleň malého parčíku pred kúpeľmi, ktorá tu je dodnes prítomná. „Uplatnením výrazných kvetináčov na terasách sa podarilo preniesť atmosféru zelene námestíčka až na dom,“ konštatuje skúsený architekt.

Samotný dom je tvorený dvoma samostatnými objektami, ktoré medzi sebou vytvárajú úzku prieluku. Tá otvára vnútroblok, tvorený domami na Medenej, Kúpeľnej a Palackého. Objekty majú deväť podlaží, majú jedno jadro, ktoré je s druhou budovou prepojené presklenými krčkami, a obsahujú 37 bytov (hoci ich pôvodne malo byť 32). Súčasťou domu je aj 21 boxových garáží a parter s obchodnou prevádzkou – dlhodobo išlo u hudobniny, dnes je tu kaviareň. Projekt vznikol v roku 1968, dokončený bol v roku 1974.

Dom na Medenej je dodnes oceňovaný a považuje sa za vydarené dielo neskorej moderny. Od svojho vzniku však neprešiel výraznejšou obnovou. Zmeniť by sa to malo v najbližšej dobe. Miestne periodikum predpokladalo, že práce sa spustia ešte v roku 2021, stavebné konanie sa však rozbehlo len v uplynulých mesiacoch. Podľa oznámenia o jeho začatí bude súčasťou renovácie zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, výmenná okenných otvorov, obnova zvislých rozvodov kanalizácie a vodovodných rozvodov, realizácia bezbariérového vstupu do bytového domu a vybudovanie smetníka domového odpadu. V preklade, dom prejde zvonka kompletnou renováciou.

 

Bytový dom Medená. Zdroj: Slovenská komora architektov

 

Keďže ide o výnimočnú architektúru, ktorá ale kvôli veku nie je chránená ako národná kultúrna pamiatka, vyvoláva pripravovaná rekonštrukcia oprávnene otázky. Prospeje domu nielen po technickej stránke, ale aj po architektonickej a výrazovej? Obnovu financujú majitelia bytov s ohľadom na svoje možnosti. V niektorých prípadoch to vedie k potlačeniu kvalít pôvodných riešení (viď zateplenie pekného domu v štýle socialistického realizmu na nároží Záhradníckej a Miletičovej), preto nemožno vyčítať ani prípadné obavy.

Staromestské noviny však naznačujú, že by sa žiadna katastrofa udiať nemala. Julián Hauskrecht bude mať možnosť na obnovu dohliadať, a to nielen ako pôvodný autor, ale aj ako obyvateľ a príbuzný projektanta. Byty v objektoch boli na svoju dobu mimoriadne kvalitné, preto sa tu usídlil aj samotný architekt domu. Dodnes tu žije a bude (je) vysoko pravdepodobne účastný prípravy rekonštrukcie. Projektantom je totiž jeho syn, architekt Matej Hauskrecht.

Očakávať tak snáď možno citlivú obnovu, ktorá dom prenesie do 21. storočia a potvrdí jeho kvality. Ide o jeden zo skrytých pokladov Bratislavy, ktorý nie je známy ani všetkým obyvateľom mesta, nehovoriac o návštevníkoch. Pekne pritom odráža odvahu experimentovať, typickú pre uvoľnenú éru 60-tych rokov 20. storočia. Dodnes ide o jedno z najlepších období slovenskej kultúry, architektúru nevynímajúc. V 60-tych rokoch vznikli aj najslávnejšie diela neskorej moderny, ako je Obchodný dom Prior, bratislavské krematórium, obrátená pyramída Slovenského rozhlasu, vysielač na Kamzíku alebo Most SNP.

Opravený dom na Medenej zároveň vhodne dotvorí postupne sa revitalizujúce prostredie tejto časti Starého Mesta. Už v najbližších rokoch by mala prebehnúť komplexná rekonštrukcia kúpeľov Grössling, ktoré sa opäť stanú okrasou Bratislavy. Mestská časť aktuálne realizuje architektonickú súťaž na Južné predmestie, ktorej súčasťou má byť aj ideová predstava zlepšenia verejného priestoru pri parčíku na Medenej. Pred opravou by mohol byť aj susedný funkcionalistický dom na Kúpeľnej 1. Napokon, v neveľkej vzdialenosti od domu je rekonštruovaná časť nábrežnej promenády, Slovenská národná galéria alebo Komenského námestie.

Táto časť Starého Mesta je trochu prehliadanou zónou, vnímanou ako štandardná mestská zástavba medzi frekventovanejším historickým jadrom a nábrežím. Aj tu však možno nájsť príklady vysoko kvalitnej architektúry z rozličných historických období. Pripravované zásahy a rekonštrukcie z nej robia atraktívnu a prestížnu štvrť, spoluvytvárajúcu pozitívny obraz centra Bratislavy.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube