Author photoAdrian Gubčo 30.12.2022 16:47

Legenda sa blíži. Na rekonštrukcii kúpeľov Grössling napredujú prípravné práce

Jedným z najvýznamnejších investičných projektov Hlavného mesta je rekonštrukcia kúpeľov Grössling, ikonického miesta starej Bratislavy. Historický areál v dotyku s dunajským nábrežím má obnoviť svoju pôvodnú funkciu mestských kúpeľov, doplnenú o knižnicu či kvalitnejší verejný priestor. Začiatok rekonštrukcie sa krok po kroku blíži.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Kúpele Grössling sa nachádzajú v priestore medzi Medenou a Kúpeľnou ulicou a Vajanského nábrežím. S týmto miestom sa spájajú už od roku 1895, hoci na susednej parcele sa nachádzali kúpele už v 18. storočí. Tieto zanikli len v roku 1902, keď už dramaticky rástla popularita Grösslingu. Tento sa stal dôležitou mestskou inštitúciou – nešlo len o miesto hygieny, ale aj o spoločenský bod, kde sa stretávali viaceré spoločenské vrstvy vtedajšej Bratislavy.

Kúpele mali vtedy predovšetkým rekreačný a liečebný účel. Vrcholné obdobie nastalo okolo roku 1914, kedy bola k existujúcemu 12-metrovému bazénu a trojici sedacích bazénov pristavaná ďalšia trojica sedacích bazénov a 25-metrový bazén. Ďalšia prestavba nastala v rokoch 1929-1930, kedy pod gesciou architektov Fridricha Weinwurma a Ignáca Vécseiho vznikol od Vajanského nábrežia nový hlavný vstup, nasmerovaný do športovej časti kúpeľov. V tom čase sa začal zvyšovať aj športový význam Grösslingu. Od roku 1942 začali pozvoľna upadať, až boli v roku 1994 zatvorené.

Od tohto obdobia ostávali kúpele mimo výraznejšej pozornosti mesta i verejnosti. Zmena sa začala črtať až v druhej polovici minulého desaťročia. Po nástupe nového vedenia mesta v roku 2018 toto otvorene deklarovalo, že oživenie Grösslingu je jednou z jeho priorít. Po úvodných analýzach a konzultáciách pristúpilo mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy v roku 2020 k architektonickej súťaži. Vo vynikajúcej konkurencii 76 pracovísk sa napokon presadila talianska kancelária OPPS Architettura. Víťazný návrh sa prezentoval citlivou, no zároveň súčasnou koncepciou, rešpektujúcou nároky na zvýšenie kvality kúpeľov aj doplnenie nových funkcií.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy

Porota vyzdvihla jemný kontakt pôvodných a nových hmôt, otvorenosť vnútorných priestorov v zmysle pôvodného riešenia z roku 1914 – najmä využitím existujúcich arkád, ktoré budú prepojené aj s exteriérom, dostupnosť a bezbariérovosť interiéru budovy, a optimálny prevádzkový koncept. Ten umožňuje rozdelenie priestorov na jednotlivé prevádzkové zóny, čo je pre fungovanie viacerých funkcií v jednej budove veľmi dôležité.

Súčasťou kúpeľov tak budú tri väčšie bazény, vrátane obnoveného rekreačného bazéna a jedného exteriérového, ktorý bol v minulosti zasypaný, tri sedacie bazény prepojené s parným kúpeľom, a tri bazény s tzv. Kneippovym kúpeľom či horúcou a studenou vodou. Vzniknú tu aj relaxačné priestory v interiéri aj exteriéri, a saunový svet. Koncept odkazuje na rímske či turecké kúpele, budú sa tu teda môcť realizovať viaceré procedúry. Mesto už dávnejšie upozornilo, že chce obnoviť predovšetkým rekreačnú funkciu, ktorú mali kúpele kedysi, na rozdiel od športovej, ktorú si verejnosť spája s týmito Grösslingom najviac.

V prípade knižnice sa podarilo priestory vhodne otvoriť a vytvoriť z nich plnohodnotný verejný priestor. Knižnica a súvisiace funkcie (kaviareň) budú mať optimálny kontakt s exteriérom, teda parčíkom na Medenej ulici. Tu by malo pribudnúť sedenie, zachovať sa zeleň (stromy) a vytvoriť vodný prvok.

Popri vynikajúcom návrhu však vyvstala otázka financovania. Hlavné mesto argumentovalo, že projekt sa bude dať zrealizovať bez mimoriadnej záťaže pre mestský rozpočet – zámer je totiž samofinancovateľný. Odhadované náklady na rekonštrukciu sa pritom pred rokom pohybovali na úrovni 14 miliónov eur.

Magistrát skutočne spoločne so Slovak Investment Holding (SIH) prostredníctvom National Development Fund II. uzatvoril zmluvu, ktorou založil obchodnú spoločnosť pre kúpele a mestskú knižnicu Grössling. Bratislava tým získala menšinového partnera, ktorý čiastočne pomôže s financovaním, aby nebol zaťažený rozpočet mesta. Spoločnosť MKK Grössling, s.r.o., bude mať na starosti rekonštrukciu bývalých kúpeľov Grössling aj ich následnú prevádzku.

Štátny investičný fond Slovak Investment Holding poskytne investíciu vo výške 4,1 miliónov eur do základného imania novozaloženej mestskej obchodnej spoločnosti. Výška vkladu Hlavného mesta do základného imania spoločnosti je 850.000 eur. Hlavné mesto zároveň vloží do spoločnosti nehnuteľnosti kúpeľov a priľahlé pozemky. Vďaka tomu bude možné získať bankový úver na zvyšných 10 miliónov eur, nakoľko sa zvýšia vlastné zdroje projektu.

 

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Mesto zároveň rozbehlo prvé prípravné práce pred samotnou rekonštrukciou. Pracuje sa na povoľovaní aj prvých fyzických prácach. V prvom prípade sa v priebehu roka 2022 dokončila architektonická štúdia, dokumentácia pre územné rozhodnutie a interiérová štúdia. Finálnu podobu tak má predstava budúcej sauny, bazénov a ďalšie časti. V prípade stavebných prác sa stavebník zameriaval na tie aktivity, ktoré sa dali zrealizovať už skôr bez potreby čakať na celú rekonštrukciu.

Ide najmä o búracie práce, ktoré prebieha v dvoch etapách. „V kúpeľoch Grössling sa prešlo do druhej fázy búracích prác, počas ktorej odstránime všetky vnútorné nenosné konštrukcie. Predstihové práce sú súčasťou riadnej rekonštrukcie – tak ako bola už dokončená prvá fáza búracích prác, obnova komína či búranie budov vo dvore zo 70. rokov,“ hovorí Annamária Krchňavá, PR špecialistka Metropolitného inštitútu Bratislavy. Dvor je tak z veľkej časti vyčistený, stále však ale ešte treba odstrániť prístavbu, na čo vydalo Staré Mesto pred niekoľkými dňami povolenie.

Súčasťou aktuálne pripravovaných prác je aj oprava pôvodných parných kotlov z roku 1912. Okrem toho sa pracuje na dokumentácii pre stavebné povolenie. MIB tak smeruje k riadnemu začatiu rekonštrukcie. „Aktuálne máme plán ďalších predstihových prác na rok 2023,“ dopĺňa Krchňavá. „Celková obnova kúpeľov začne po dokončení povoľovacích procesov – predpokladaný termín je prvá polovica roku 2024.“

Ide o značné omeškanie voči pôvodným predpokladom, ktoré počítali s tým, že verejný priestor sa upraví už v roku 2021. Riadna rekonštrukcia zas mala začať na jar 2022. Aktualizovaný harmonogram mení celkový plán jednotlivých prác. „Úpravy verejných priestorov budeme realizovať s dokončením prvej fázy projektu spolu s knižnicou,“ špecifikuje PR špecialistka MIBu. „Pôvodné zamýšľanú predstihovú revitalizáciu verejných priestorov sme sa rozhodli spojiť s rekonštrukciou knižničnej časti, keďže niektoré práce v budove majú väčší vplyv na verejný priestor, ako sme pôvodne plánovali – napríklad práca s dažďovou vodou a podobne.“

Vychádzajúc z pôvodných odhadov, ktoré stanovovali začatie rekonštrukcie areálu v roku 2022 a ukončenie opráv knižnice v roku 2024 a kúpeľov v roku 2025, možno teraz odhadovať celkové dokončenie Grösslingu v roku 2027. Aj to je však len ideálny termín.

 

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / OPPS Architettura 

 

Celkové plánovanie totiž môže ovplyvniť ešte ekonomická situácia. Hoci bol projekt vnímaný ako samofinancovateľný a návratný, to platilo v čase, kedy financovanie neovplyvňovala vojna, inflácia ani ceny energií. Inštitút však podľa svojich vlastných slov tento stav reflektuje. „V každej projektovej fáze sa mesto spolu s MIBom snaží reagovať na situáciu na trhu, ako aj na situáciu s energetikou,“ pripúšťa Krchňavá. „Projekt je v súčasnosti finančne realizovateľný, aj banky zatiaľ vyjadrujú svoju ochotu projekt financovať.“

Ak však padne väčší diel financovania na mesto, bude to problém – najnovšie opatrenia vlády totiž ohrozujú jeho schopnosť rozvíjať nové projekty. Magistrát s MIBom potom budú musieť nájsť iné riešenie. „Zároveň financovanie projektu je nastavené vo väčšej časti mimo rozpočtu mesta a je našou snahou čo najmenej zaťažiť rozpočet mesta, resp. budeme hľadať iné možnosti financovania, napríklad z tretích strán alebo externých zdrojov,“ zhŕňa plány Annamária Krchňavá.

Bratislava tak pomaly smeruje k obnove významnej pamiatky, ktorá má doplniť občiansku vybavenosť centra mesta. Ak sa zachová vysoká úroveň prevedenia, centrum získa pozoruhodnú atrakciu. Príťažlivá nebude len pre domácich, ale aj turistov. Predložené návrhy sú mimoriadne kvalitné. Grösslingu sa prinavráti zašla sláva, dokonca možno povedať, že sa kúpele stanú ešte omnoho lepšími ako v minulosti.

To je však závislé od úspešnosti financovania. Pre mesto, ktoré sa po nedávnych zásahoch stalo, slovami primátora, druhým najchudobnejším hlavným mestom v Európskej únii, to môže byť problém. Ak totiž nebude stačiť úver a nenájdu sa donori, ostávať bude iba mestský rozpočet. Pri jeho stave budú kúpele skutočne mimoriadnou položkou.

 

Fotografie z 23.12.2022. Pozrite si priebeh prípra rekonštrukcie vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube