Author photoAndrej Sárközi 20.02.2023 11:44

Bytovka pri diaľnici získala dôležité povolenie. K výstavbe jej chýba už len krôčik

Nachádza sa v blízkosti diaľnice D1 a jeho výstavba je obmedzená kvôli prítomnosti vedeniu vysokého napätia. Projekt polyfunkčného domu Hrachová aj napriek tomu postupuje v povoľovacom procese. Paradoxne obľúbené územie pre výstavbu v ružinovskom Prievoze sa tak priblížilo k získaniu rezidenčného objektu s občianskou vybavenosťou.

Zdroj: P. S. Arch

Zdroj: P. S. Arch

Budúci development ohraničuje zo severovýchodu športový areál Rapid, z juhovýchodu diaľnica D1 a zo západu Telocvičná ulica. Vedenie vysokého napätia sa nachádza pred Telocvičnou ulicou, stavať je tak možné len na menšej časti pozemku. To využil investor Arnad, spol. s.r.o., ktorý tu naplánoval Polyfunkčný dom Hrachová. 

Kladné záväzné stanovisko od mesta projekt získal už v roku 2021. K výstavbe sa opäť o niečo priblížil koncom roka 2022. Stavebný úrad mestskej časti Ružinov v tomto období zverejnil oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby. Polyfunkčný dom Hrachová sa dnes vydania územného rozhodnutia konečne dočkal, v prvý februárový deň ho vydal miestny stavebný úrad v mestskej časti Ružinov.

Galéria

  • Zdroj: P. S. Arch
  • Zdroj: P. S. Arch
  • Zdroj: P. S. Arch
  • Zdroj: P. S. Arch
  • Zdroj: P. S. Arch
  • Zdroj: P. S. Arch

Zámer je v zmysle dokumentácie rozdelený na dve časti, ktoré sú funkčne a prevádzkovo oddelené. Prvou časťou je objekt občianskej vybavenosti, ktorý obsahuje sedem nadzemných podlaží a bude tvorený dvomi prevádzkami. Konkrétne ide o e-shop, umiestnený na prvom až treťom nadzemnom podlaží, a prevádzka laboratórnej diagnostiky, ktorá obsadí zvyšné podlažia. Projekt bude obsahovať aj bytovú časť s 21 bytovými jednotkami na piatich nadzemných podlažiach. Sú tu navrhnuté štyri jednoizbové byty, dvanásť dvojizbových a päť štvorizbových nehnuteľností. Polyfunkčný dom počíta s 99 parkovacími miestami, z toho sa bude nachádzať 77 v podzemí a 22 na teréne v okolí stavby. 

Na celej stavbe je uvažovaná plochá vegetačná strecha, na južnej a severnej fasáde sú navrhnuté prebiehajúce balkóny po celej dĺžke. Východná a západná fasáda objektu má "kompozičné usporiadanie" okien a balkónov. Prístupová komunikácia bude riešená spôsobom, aby sa na ňu mohli napojiť aj prípadné budúce developmenty. 

Ako sme informovali v predchádzajúcom článku, o architektúru sa postarala kancelária P.S. Arch. Tá zatiaľ nemá za sebou ocenené realizácie a nemožno teda očakávať špičkovú architektúru. O tú však investorovi očividne ani nejde. Pôvodne mala byť stavba dokonca hotelom. 

Aj napriek tomu, že development získal územné rozhodnutie, ešte stále čaká na stavebné povolenie. Pôvodne zamýšľaná realizácia v roku 2022 sa teda odkladá - začiatok výstavby možno očakávať najskôr v priebehu druhej polovice roka 2023.

 

Zdroj: P. S. Arch

Polyfunkčný dom Hrachová je súčasťou väčšieho urbanistického celku, spolutvoreného Polyfunkčným súborom Hrachová, ktorý tu vznikol aj napriek prítomnosti diaľnice. Komplex je tvorený štvoricou hmôt s uzavretými vnútroblokmi, ktoré navrhli architekti z kacelárie SPDe. Smerom na rušnú cestu sú orientované pavlače a v parteri sa zase nachádzajú obchodné prevádzky.

Projekt bol v roku 2008 navrhnutý na zisk Ceny Dušana Jurkoviča, ktorá patrí k najprestížnejším slovenským architektonickým cenám. V susedstve sa nachádza menšia druhá etapa.

Ďalšiemu rozvoju v susedstve do budúcna bráni prítomnosť vedenia vysokého napätia. Ak by došlo k jeho odstráneniu, lokalita by sa mohla výraznejšie doplniť o nové bývanie. Potrebné by taktiež bolo, aby architekti navrhli také riešenia, ktoré budú z pohľadu rezidentov minimalizovať hluk z diaľnice a technické opatrenia, ktoré napomôžu k eliminovaniu prítomnej prašnosti.

Charakter Prievozu sa teda čiastočne a v niektorých polohách transformuje. Do budúcna by ale prospelo, keby sa intenzívnejšie vypĺňali niektoré ladom ležiace pozemky - najmä v susedstve dopravných komunikácií. Prichádza čas prehodnotiť význam nezastavaných plôch, ktoré predstavujú ďalšie miesto, ideálne pre rozvoj bytovej výstavby. Bratislava, ktorá prežíva krízu dostupnosti bývania, nesmie nechať takéto miesta nazmar. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube