Author photoAdrian Gubčo 01.02.2023 12:47

Konečne obnovená ulica? Staré Mesto ohlasuje reštart prác na Konventnej

Jedným z významných projektov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto mala byť veľká revitalizácia tzv. Zóny Panenská , teda Evanjelickej štvrte. Ide o peknú historickú časť centra, no jej úroveň znižuje zlá kvalita verejného priestoru. Postupne sa to malo začať meniť v priebehu minulého roka, no už pri prvej etape obnovy sa práce zastavili.

Zdroj: Nino Belovič / YIM.BA, mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Zdroj: Nino Belovič / YIM.BA, mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Komplexná vízia revitalizácie Zóny Panenská vyplynula ako dôsledok snáh predminulého vedenia mestskej časti obnoviť Panenskú ulicu. Ide o časť mesta so silnou komunitou, tvorenou nielen obyvateľmi, ale aj viacerými inštitúciami. Ulica je navyše spojená s podujatím Dobrý trh, ktoré zapôsobilo ako silný „sceľovač“ domácich a prispel k posilneniu lokálneho pocitu identity. Komunita odmietla jednoduchú opravu a vyžiadala si komplexne pripravený návrh.

Ten sa rozšíril na celú štvrť, vymedzenú Palisádami, Hodžovym námestím, Staromestskou a Zochovou. Staré Mesto nechalo po participácii vypracovať Manuál pre Panenskú a okolie, prvý bratislavský manuál verejných priestorov. Ten mal prispieť k tomu, aby boli jednotlivé zásahy v dobrej kvalite, skoordinované a skutočne prispeli k zlepšeniu podoby i kvality života v území. S autorom manuálu, architektom Ľudovítom Urbanom z Ateliéru Urban, neskôr po verejnom obstarávaní samospráva podpísala aj zmluvu o príprave projektovej dokumentácie.

Rok 2022 mal priniesť štart prác na postupnej obnove územia. Najprv sa zrealizovala nultá etapa – oprava značne poškodených Soferovych schodov. Po obnove sa z nich stal príjemne upravený verejný priestor, ktorý je nielen v súlade s Manuálom pre Panenskú a okolie, ale aj s medzičasom prijatým Manuálom verejného priestoru, ktorý spracoval Metropolitný inštitút Bratislavy. Následne v máji 2022 sa pristúpilo k realizácii prvej etapy – obnove časti Konventnej ulice pred Evanjelickým lýceom.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Budúca podoba priestoru - skica. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Ako upozorňuje mestská časť na sociálnej sieti, k rekonštrukčným prácam Starého Mesta sa pripojila aj Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS). Tá využila prebiehajúcu rekonštrukciu na výmenu a modernizáciu vodárenskej aj kanalizačnej infraštruktúry pod povrchom ulice. Už v lete však začali práce výrazne meškať, pričom dôvodom bola najmä nesediaca dokumentácia vodárenskej a kanalizačnej štruktúry, ktorá zásadne zmenila postupové a materiálne potreby rekonštrukcie. Mestská časť sa verejnosti za tieto problémy ospravedlnila.

Teraz sa však práce obnovujú. Čoskoro tak má na ulici pribudnúť nová žulová dlažba, zelené plochy a mobiliár. Keďže priestorové riešenie ulice vychádza z manuálu, táto časť Konventnej by sa mala premeniť na upokojenú zónu so silnou preferenciou pešieho pohybu. Terén bude celý v jednej úrovni. Okolie významnej pamiatky, Evanjelického lýcea, tak dostane omnoho kultivovanejší charakter. Rekonštrukcia by mala byť ukončená do leta tohto roka.

Mestská časť v krátkom statuse neinformovala, ako plánuje pokračovať v realizácii obnovy štvrte. Podľa doteraz známych plánov sa však ako ďalšia mala upraviť Štetinova ulica. Podľa pôvodne navrhovanej etapizácie sa ako prvá mala revitalizovať Panenská, následne Štetinova, Kozia a až potom Konventná. Po nej by nasledovala Lýcejná, Zochova a napokon Podjavorinskej. S ohľadom na problematické financovanie samospráv sa bude vízia pravdepodobne realizovať ešte dlhé roky.

V každom prípade, pri štvrti s jedinečným charakterom a veľkou koncentráciou hodnotných historických pamiatok je rekonštrukcia podľa manuálu správnym postupom. V Bratislave je viacero lokalít, ktoré by si nad rámec mestského manuálu možno zaslúžili aj svoje vlastné – a následne sa podľa nich aj revitalizovali. Nepochybne k nim patrí Dunajská štvrť, Južné predmestie, Obchodná a okolie, 500 bytov alebo Februárka. Zároveň k nim treba zaradiť úplne nové zóny, predovšetkým bratislavský downtown a jeho pokračovanie na Mlynských Nivách.

Krok po kroku sa takto môže stať z Bratislavy nesmierne atraktívne mesto s vysokou kvalitou verejného priestoru. Pokiaľ však robí problém oprava krátkeho úseku ulice, realizácia väčších ambícií si bude vyžadovať úplne iný prístup, nastavenie a v neposlednom rade aj financie.

 

Fotografie z 23.9.2022. Pozrite si obnovu bratislavských verejných priestorov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube