Author photoSimona Schreinerová 21.02.2024 13:00

Viac veží pre mestskú triedu. Aston získava prvé dôležité rozhodnutie

Bajskalská je rušnou ulicou s charakterom mestskej diaľnice. V jej susedstve sa nachádza viacero výrazných budov. Teraz by k nim mala pribudnúť nová výšková budova. Nahradí pritom starší hotel.

Zdroj: Estate 01 / EIA

Zdroj: Estate 01 / EIA

Projekt Aston 2.022 od developera Estate 01, s.r.o. má vzniknúť na pozemku vymedzenom ulicami Trenčianska, Bajkalská a Mliekarenská. V blízkosti sa nachádza čerpacia stanica Shell a supermarket Lidl. Nový objekt bude zo západu susediť s bytovým domom a z juhu sa nachádza administratívna budova patriaca Coop Produkt Slovensko.

Hotel Aston, ktorý má byť nahradený novostavbou, vznikol v 50-tych rokoch 20. storočia ako ubytovňa. V roku 2006 prešiel architektmi pozitívne hodnotenou rekonštrukciou na biznishotel. Bol pomerne populárny napriek tomu, lokalita bola v minulosti výrobnou a skladovou zónou.

Developer Estate 01 je spájaný s menom Daniela Guspana, ktorý pôsobil ako vedúci Kancelárie Národnej rady SR a dlhodobo úspešne podniká. O prestavbu objektu na Bajkalskej sa snažil ešte v roku 2021, ale stanovisko k investičnému zámeru od Magistrátu bolo záporné. Projekt prešiel úpravami a mesto napokon vydalo súhlasné stanovisko.

Galéria

  • Zdroj: Estate 01 / EIA
  • Zdroj: Estate 01 / EIA
  • Zdroj: Estate 01 / EIA
  • Zdroj: Estate 01 / EIA
  • Zdroj: Estate 01 / EIA

V júni minulého roka začal proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Okresný úrad Bratislava po približne ôsmich mesiacoch vydal rozhodnutie. Projekt sa nebude ďalej posudzovať, teda proces sa ukončí v zisťovacom konaní. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Podľa doručených stanovísk a pripomienok sa aktuálne nezdá, že by sa niekto z účastníkov konania chcel odvolávať.

Zámer počíta so zbúraním existujúceho objektu, na ktorého mieste by mal vzniknúť polyfunkčný komplex. Hlavnou funkčnou náplňou bude bývanie a prechodné ubytovanie. Súčasťou objektu budú aj priestory občianskej vybavenosti. Hlavným cieľom je podľa investora revitalizácia územia a jeho začlenenie do štruktúry mesta vytvorením živého mestského bloku s kvalitným prostredím pre jeho užívateľov a verejnosť.

Bývanie bude sústredené v troch bytových sekciách B1, B2 a B3. Sekcie B1 a B2 budú situované pozdĺž Bajkalskej ulice, B3 rovnobežne s Mliekarenskou ulicou za existujúcou skupinou individuálnych garáží. Medzi bytovými sekciami B1 a B2 je navrhnutý hotel určený na prechodné ubytovanie.

V horných siedmich podlažiach 22-podlažného hotelového bloku sú navrhnuté prenajímateľné byty, prevádzkovo oddelené od hotela. V parteri budú popri vstupných priestoroch do hotela a bytových sekcií priestory pre obchod a služby, pod sekciou B3 je navrhnutá materská škôlka. Parkovanie, technické a skladové priestory majú byť umiestnené v spoločnej podzemnej garáži.

Obytná časť B1 bude mať celkovo deväť nadzemných podlaží. Parter bude z východnej a severnej strany ustúpený, čo umožní vytvoriť krytý prechod chodcov pozdĺž obchodných priestorov. Na druhom až siedmom nadzemnom podlaží (NP) sú navrhnuté štyri byty (tri dvojizbové, jeden trojizbový). Na ôsmom a deviatom NP budú dva štandardné byty a dva mezonetové byty s veľkou terasou na deviatom NP, orientovanou na západ.

Obytná sekcia B2 bude mať tiež deväť NP a parter bude z východnej a južnej strany ustúpený. Priečna pasáž umožní prechod od Bajkalskej ulice do vnútroblokového parčíka a bytovej sekcie B3. Na druhom až siedmom NP je navrhnutých deväť bytov (päť dvojizbových, štyri trojizbové). Na najvyšších dvoch podlažiach bude päť štandardných bytov a štyri mezonetové byty s veľkou terasou na najvyššom NP, orientovanou na západ.

Obytná sekcia B3 bude umiestnená vo vnútrobloku a kolmo na západnú fasádu sa napojí do sekcie B2. Celkovo bude mať sedem NP. V parteri je navrhnutá materská škôlka. Na jednotlivých bytových podlažiach budú na západnej strane dva byty s veľkými na západ orientovanými terasami. Pozdĺž chodby bude premenlivý počet bytov, orientovaných na juh. Priestory, orientované výlučne na sever, sú navrhnuté ako spoločné komunitné priestory využívané obyvateľmi bytov.

 

Zdroj: Estate 01 / EIA

 

Hotel situovaný medzi bytovými sekciami B1 a B2 bude prístupný zo strany Bajkalskej ulice. Je navrhnutý ako garni hotel, poskytujúci ubytovanie a raňajky. Na prízemí bude vstupná hala s recepciou, raňajkovou kaviarňou a príslušenstvom. Na druhom až pätnástom NP vznikne hotelové ubytovanie v jedno a dvojlôžkových izbách a rodinných dvojpriestorových izbách. Najvyšších sedem podlaží bude predstavovať samostatnú prevádzkovú jednotku s prenajímateľnými bytmi. Priestory pre správu hotela, personál a sklady sú navrhované na druhom a treťom NP.

Súčasťou zámeru bude aj podzemné parkovanie so vstupom od Trenčianskej ulice a výjazdom do Mliekarenskej. Garáž sa bude nachádzať pod parčíkom vedľa bloku B3, smerom od Mliekarenskej. Slúžiť má rezidentom, hotelovým hosťom, návštevníkom a zamestnancom hotela. Celkovo je naplánovaných 351 parkovacích miest, z čoho 21 je určených pre imobilných. Podzemná garáž bude riešená systémom De Humy s jednotlivými úrovňami posunutými o pol podlažia.

O architektonické spracovanie projektu sa postarala kancelária Almássy Čečetka Architekti. Veža vytvorí lokálny akcent v susedstve pomerne fádnej križovatky. Vcelku štíhla a teoreticky elegantne pôsobiaca veža môže byť jej výrazným doplnkom. Podľa niektorých urbanistov by Bajkalská mala byť miestom, okolo ktorého koncentrovať vyššie budovy.

Okresný úrad však vyjadril v rámci pripomienok EIA pochybnosť o kladnom hodnotení vytvorenia výškovej dominanty v príslušnej mestskej zóne v zámere. Podľa developera však boli zohľadnené danosti lokality a z pohľadu udržateľnosti vznikne kompaktnejšia zástavba s vyššou hustotou obyvateľstva. Tým sa môžu zmenšovať dopravné vzdialenosti a zabezpečuje sa vyššia udržateľnosť. Zámer argumentuje aj súhlasným stanoviskom Magistrátu.

Vo výsledku by mal vzniknúť súčasne pôsobiaci komplex, i keď k špičkovým súčasným bratislavským vežiam sa nezaradí. Uvádzaný termín začiatku výstavby v septembri 2023 bol nerealistický už v čase podania zámeru. Kedy skutočne príde k výstavbe, závisí na rýchlosti nasledujúcich povoľovacích procesov. Zrejme to však nebude skôr ako na prelome rokov.

Bajkalská ulica môže v blízkej dobe získať ďalšiu vežu, ktorá dotvorí formujúcu sa novú zástavbu v okolí ulice. V okolí už existuje biznis centrum Rosum a pripravuje sa Business Center Bajkal 2. Aston bude ďalšou realizáciou, ktorá jej dodá charakter rušnej mestskej triedy 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube