Author photoSimona Schreinerová 16.10.2023 16:14

Boj o parkovisko pokračuje. Verejnosť žiada parkovanie zadarmo, odmieta polyfunkčný dom

V mestskej časti Ružinov, medzi ulicami Záhradnícka a Palkovičova, sa už niekoľko rokov ťahá spor ohľadom miestneho parkoviska. V minulosti ho mohli prakticky bez obmedzení využívať lokálni obyvatelia, neskôr ale pozemok prešiel do súkromného vlastníctva. Súčasný vlastník Zelenka by parkovisko rád nahradil polyfunkčným bytovým domom.

Zdroj: Danicon Development

Zdroj: Danicon Development

Problém, týkajúci sa pozemkov medzi Záhradníckou a Palkovičovou, začal v roku 2002, keď ich Hlavné mesto prenajalo súkromníkovi. V roku 2006 prišlo k predaju pozemkov. Už v tom čase bola na tomto mieste plánovaná výstavba, pričom pôvodné parkovacie státia mali byť nahradené inde.

Spoločnosť Zelenka a.s. získala pozemky v roku 2008 a vlastní ich dodnes. Bezplatné parkovisko fungovalo iba do roku 2016, keď ho majiteľ oplotil a na určitý čas spoplatnil. Dnes je doň prístup obmedzený, takže už roky neslúži ako verejné bezplatné parkovisko. To sa samozrejme časti obyvateľov nepozdávalo. Miestne občianske združenie začalo bojovať za zachovanie voľného parkovania. Zároveň vyjadrilo nesúhlas s plánovaniu výstavbou.

S novým developmentom nesúhlasila ani mestská časť Ružinov či Magistrát, ktorý sa vyjadril formou nesúhlasného záväzného stanoviska. Investora ale tento odpor nezastavil a začiatkom roka 2022 podal zámer na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). 

Podľa dokumentácie sa má vybudovať polyfunkčný objekt, členený na horizontálnu podnož a z toho vystupujúce dva vežové objekty, bloky A a B. Horizontálna podnož má mať tri podzemné podlažia pre hromadnú garáž a technické zázemie. Jedno nadzemné podlažie bude slúžiť na občiansku vybavenosť (drobné nájomné prevádzky, obchod, služby) a parkovanie. Od druhého nadzemného podlažia je navrhovaná rezidenčná časť objektu, ktorá je rozdelená na dva bloky. Vyšší blok A má mať jedenásť podlaží a nižší blok B sedem podlaží.

V projekte by malo byť celkovo 109 bytov, v ktorých by malo bývať odhadom 251 obyvateľov. V bloku A je navrhnutých 19 dvojizbových, 30 trojizbových a päť štvorizbových bytov, súčasťou budú aj štyri apartmány. V objekte B sa bude nachádzať 22 jednoizbových, 11 dvojizbových, tri trojizbové a šesť štvorizbových rezidencií. Apartmánov bude v tomto objekte deväť. Autorom architektonického riešenia je kancelária Kyska Architects. 

Projekt sa nezaobišiel bez množstva pripomienok. Napriek tomu bolo koncom augusta vydané rozhodnutie s tým, že sa zámer nebude ďalej posudzovať. Súčasťou rozhodnutia sú podmienky, ktoré musí developer splniť v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

K ďalším povoľovacím procesom sa ale nemusí dostať tak skoro. Voči rozhodnutiu, ktoré ešte nie je právoplatné, prišli odvolania. Doručilo ich Združenie domových samospráv, Združenie občanov Líščie Nivy, Palkovičova a dvaja občania. Kým jedna z obyvateliek so zámerom naďalej nesúhlasí, nakoľko je podľa jej stanoviska v rozpore s Územným plánom a lokalita je už aj tak dosť zahustená, druhá namieta konkrétne podmienky v rozhodnutí Okresného úradu.

 

Zdroj: Danicon Development

 

V rozhodnutí okresného úradu sa uvádza, že ak to bude technologicky možné, má navrhovateľ realizovať zelené strechy. Podľa občianky sa týmto developerovi umožňuje podmienku nesplniť, navyše nie je zadefinované, do akej miery ju má splniť. V dokumentácii EIA sa však uvádza, že objekt sa navrhuje bohato zazeleniť aj na terasách a fóliovaných strechách (extenzívna zeleň).

Okrem toho sa účastníčke konania nepozdával ani odporúčací charakter podmienky, týkajúcej sa výsadby 50 kusov vzrastlých stromov. Žiada presne zadefinovať pojem „vzrastlý strom“, ako aj miesto výsadby, pričom žiada výsadbu realizovať v lokalite, v ktorej by prišlo k úbytku zelene. Zároveň uvádza, že v danej štvrti absentujú plochy vhodné na takúto výsadbu a výrubom by prišlo k zhoršeniu kvality životného prostredia.

Problémom má byť aj fakt, že parčík na Palkovičovej je jedinou verejnou zelenou plochou v lokalite, a vzhľadom na počet obyvateľov už nepostačuje. V odvolaní sa tiež uvádza, že výstavbou projektu na Jégého narástol počet psíčkarov, ktorí nemajú vhodný priestor na venčenie.     

Združenie občanov Líščie Nivy, Palkovičova chce Správny súd požiadať o preskúmanie rozhodnutia, a to aj napriek tomu, že podľa nich nie je možné zo strany developera splniť podmienky z rozhodnutia EIA. Bez splnenia podmienok nie je možné pokračovať smerom k výstavbe. Podľa združenia je vyjadrenie, že v zisťovacom konaní nie je Okresný úrad kompetentný riešiť vlastnícke vzťahy, pričom súd rozhodol, že sa na parkovisku nesmie stavať, spochybnením právneho štátu.

Už dávnejšie sa hovorilo o tom, že predaj pozemkov bol kontroverzný. Za pravdu združeniu občanov v tomto dalo aj Hlavné mesto, ktoré ústami vedúceho Oddelenia parkovania na Magistráte, miestneho politika a aktivistu Petra Hercega ešte pred časom tvrdilo, že má k tomuto aj archívne dokumenty.

Developer ale takéto obvinenie odmietol a k nesúladu s Územným plánom sa v rámci doplňujúcich informácií k EIA bránil tým, že projekt v aktualizovanej podobe je riešený v súlade s funkčným využitím územia podľa ÚPN.

Faktom zostáva, že riešiť kontroverzie okolo predaja naozaj nie je predmetom zisťovacieho konania a súlad s Územným plánom sa podrobne vyhodnocuje až v územnom konaní, resp. v prípade Bratislavy aj v procese vydávania záväzného stanoviska. Napokon preukázanie súladu s Územným plánom z hľadiska regulácie využitia územia v rámci územného konania je jednou z podmienok rozhodnutia.

Združenie domových samospráv, spojené s neslávne známym aktivistom Marcelom Slávikom, namieta, že sa Okresný úrad dôsledne neriadil Aarhuskym dohovorom a Správnym poriadkom. Okresný úrad mal podľa združenia zabezpečiť vykonanie konzultácie dotknutých subjektov, ale komunikoval iba písomne a odbornú diskusiu posunul na územné konanie. 

Pri zisťovacom konaní je ale takýto postup bežný, pri tzv. veľkej EIA sa robí aj verejné prerokovanie. To samozrejme neznamená, že sa takéto prerokovanie nemôže konať a nemôže uskutočniť aj pri zisťovacom konaní. Otázkou je, či by to v tomto prípade malo zmysel a prispelo k upokojeniu situácie.  

   

Situácia. Zdroj: Zelenka a.s. / EIA

 

Nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia sa kvôli odvolaniam nateraz nekoná, avšak možno predpokladať, že sa tak skôr či neskôr stane. Či je zámer v súlade s Územným plánom, dokáže definitívne rozseknúť zrejme až územné konanie. Projekt, ktorý sa rieši už viac ako 20 rokov, si na výstavbu ešte nejakú dobu počká.

Aj naďalej pritom platí, že výhrady občanov sú prakticky bez výnimky irelevantné. Bezplatného parkovania na súkromnom pozemku, ktorý je vhodný na výstavbu, sa už občania s takmer absolútnou istotou nedočkajú. Je vysoko pravdepodobné, že nejaký stavebný zámer tu v nejakej podobe napokon vznikne. 

Nemusí byť pritom radikálne odlišný od toho, čo sa tu dnes navrhuje. Napokon, mestské domy, kombinujúce parkovanie, aktívny parter smerom do hlavnej mestskej triedy a bývanie, doplnené o zelené strechy a triezvu architektúru, možno považovať za vhodný vstup do danej lokality. Predmetný pozemok je odsúdený na rozvoj. Čokoľvek iné je naivnou ilúziou, ktorá sa skôr či neskôr musí rozplynúť. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube