YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 25.06.2019 10:45

Bratislavský industriál ožíva

Hoci Bratislava v nedávnej minulosti prišla o mnohé vzácne areály industriálnej architektúry a viacero pamiatok bolo nenávratne zničených, v Hlavnom meste predsa len nemalé množstvo objektov aj prežilo. Našťastie, dnes sú si developeri (aj verejnosť) lepšie vedomí hodnoty takejto architektúry, vďaka čomu možno povedať, že bratislavský industriál sa dočká nového života.

Pradiareň 1900

Pradiareň 1900

Najvýraznejšie asanácie prebehli na sklonku tzv. boomu v rokoch 2007-2008, kedy boli zrovnané so zemou niektoré areály v oblasti Nív alebo popri Račianskej ulici, mnoho objektov však zaniklo aj v neskoršej ére – nelegálne búranie hodnotných budov sa napríklad vyskytlo v roku 2012 v areáli Cvernovky. Do dneška prežili buď relikty starších zón, alebo továrne v okrajovejších polohách.

V súčasnosti je však už postoj k tejto časti architektonických dejín výrazne odlišný, čo je dané zmenou konzumných preferencií (t.j. záľubou v industriálnej estetike), kultúrnou globalizáciou (v zahraničí ide o dlhodobý trend) a masívnou popularizáciou tohto typu architektúry. Developeri na dopyt reagujú využitím a transformáciou zachovaných objektov.

V tomto update sa pozriem na tri odlišné prístupy, ako využiť priemyselné dedičstvo.

 

Pradiareň 1900

Pradiareň 1900, súčasť niekdajšej Cvernovky, patrí spoločne s Jurkovičovou teplárňou k azda najvzácnejším zachovaným industriálnym pamiatkam v Bratislav a k takmer posledným, ktoré sa v rámci štvrti Nivy, resp. v novom centre mesta, zachovali. Budova je v režime NKP.

Pradiareň je aktuálne v rekonštrukcii a mení sa na na kancelársku budovu v rámci developmentu Zwirn od developera YIT Slovakia. Investor sa stal majiteľom areálu v roku 2015 so zámerom pretvoriť ho na polyfunkčnú štvrť. Pre tento účel zorganizoval architektonickú súťaž, v ktorej zvíťazil s veľmi presvedčivým konceptom ateliér Compass. Podľa neho sa Pradiareň stane hranou veľkorysého námestia, ktoré bude tvoriť srdce celej zóny.

YIT zadalo rekonštrukciu Pradiarne overenej kancelárii Bouda Masár Architekti, ktorí sú známi ako experti na obnovu pamiatok. Na štyroch podlažiach tu vznikne 11.760 metrov štvorcových kancelárií a vyše 3-tisíc metrov štvorcových retailu. Vďaka mimoriadne vysokej svetlej výške stropov budú do jednotlivých podlaží vložené medzipodlažia. YIT pripomína, že v rámci rekonštrukcie zachová a obnoví mnoho pôvodných prvkov, budova sa tak vráti do stavu z roku 1920.

Okrem Pradiarne sa však má obnoviť aj priľahlá Silocentrála, ktorá už nie je pamiatkou, napriek tomu sa zachováva. Predpokladá sa, že tu bude eventový priestor a kaviareň

Po dokončení rekonštrukcie majú v Pradiarni 1900 vzniknúť kancelárie orientované na „kreatívne“ firmy, čím chce developer nadviazať na dedičstvo pôvodnej Cvernovky, ktorá sa vďaka nízkym nájmom stala centrom bratislavskej umeleckej komunity. Je však viac než zrejmé, že na túto tradíciu sa už v prostredí komerčných nájmov nadviazať nedá. Kreativita v industriálnom prostredí v Pradiarni tak bude skôr imidžová záležitosť, súvisiaca s dnešnými konzumnými trendmi, ale v luxusnejšom obale.

Dokončenie rekonštrukcie sa predpokladá v roku 2020.

 

Pozrite si aktuálny postup výstavby vo fotogalérii.

 

Vnútri Loftov Kominárska

 

Lofty Kominárska

Kým Pradiareň 1900 predstavuje konverziu industriálneho objektu na kancelárie, Lofty Kominárska sú jedným z mála projektov, kde vzniknú skutočné lofty – teda bývanie v bývalej priemyselnej budove. V Bratislave je viac projektov, ktoré o sebe hovoria, že obsahujú lofty, v skutočnosti však ide o marketing.

Lofty Kominárska vzniknú v niekdajšej Tlačiarni Svornosť na nároží Račianskej a Kominárskej ulice. Ide o jednu z posledných priemyselných budov v tejto časti Račianskej, kedysi kľúčovej spojnici Bratislavy so zvyškom Slovenska, okolo ktorej vznikli viaceré z najstarších industriálnych areálov. Narozdiel od ostatných, budova sa dočká nového života vďaka rovnomennému developerovi.

Podľa známych informácií, súčasný objekt získa trojpodlažnú nadstavbu a bude celkovo obsahovať 35 loftov a 15 bytov v nadstavbe. Na prvom podlaží vzniknú retailové prevádzky. Predaj bytov ešte oficiálne spustený nie je, mal by však byť v tejto chvíli na spadnutie. To isté platí aj o spustení výstavby, ktoré sa očakáva ešte v priebehu tohto roka.

Za architektonickým návrhom stojí kancelária GutGut, ktorá s tým istým investorom zrealizovala aj rekonštrukciu a nadstavbu susedného domu na Bytový dom Račianska, na ktorý Lofty Kominárska štýlovo nadviažu. GutGut patrí k našim najuznávanejším kanceláriám, o ktorej kvalite svedčí fakt, že za projekt ďalšej konverzie – Mlynice – bola zaradená do užšieho výberu na ocenenie Mies van der Rohe Award, čo je vo svete architektúry mimoriadne cenené.

Realizáciu predpokladám medzi rokmi 2019-2021. Po jej dokončení, ako aj ukončení výstavby susedných projektov Pri Mýte či Kominarca, získa táto časť Račianskej charakter mestského bulváru.

 

Pozrite si aktuálny stav budovy vo fotogalérii.

 

Matadorka - Smaltovňa. Zdroj: Matador Development

 

Matador – Smaltovňa

Tretím príkladom nového prístupu k industriálnej architektúre je prípad transformácie niekdajšej Smaltovne v areáli závodu Matador v Petržalke. Hoci budove nemožno uprieť zaujímavé technické riešenie a estetiku, nie je chránená ako Národná kultúrna pamiatka, developerovi tak v podstate nič nebráni budovu zrovnať so zemou.

Napriek tomu k tomuto nedôjde a developer Matador Development, a.s., pripravuje development, v rámci ktorého vznike séria polyfunkčných domov, ale zachovaná ostáva aj podstatná časť Smaltovne – teda tzv. dvojhalie, ale aj niekdajšia hala na morenie. Do časti dvojhalia rozdeleného na menšie segmenty budú vsadené deväťpodlažné objekty bytových domov, ktoré zároveň vytvoria na prízemí menšie námestíčka (piazzety). Podstatná časť historického objektu však ostane neprerušená a vzniknú tu obchodné a administratívne priestory.

Celkovo bude v Matadore - Smaltovni 146 bytov, 480 metrov štvorcových retailu, 6,2-tisíc metrov štvorcových administratívy a ďalšie priestory pre „penzión“ (t.j. asi prechodné ubytovanie). Pod objektami má vzniknúť dvojpodlažná podzemná garáž.

Do projektu plánuje developer investovať takmer 23 miliónov eur a realizovať ho plánuje v rokoch 2019 až 2021 – čo sa však môže posunúť, keďže len teraz obdržal záverečné stanovisko v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie. Podľa tohto stanoviska sa zámer nebude posudzovať, developer tak môže pokračovať v ďalších fázach povoľovania.

Aj s týmto developmentom sa spája silná architektonická kancelária, ktorou sú Compass Architekti, ktorí v Bratislave realizujú alebo pripravujú niektoré z najvýznamnejších alebo najväčších projektov. Nová Matadorka sa bude vyznačovať kvalitnou architektúrou a unikátnym spojením staršej zástavby s novou vrstvou. Spojenie kvalitných architektov a investora, ktorý bol ochotný zapracovať pôvodný objekt do návrhu, aj keď nemusel, je dokladom zmeny v rozmýšľaní.

Rozvoj v okolí bude pokračovať a aj pre Matador Development ide v tomto prípade len o prvú fázu rozsiahlejšieho zámeru, v rámci ktorého vznikne aj výšková budova. Ďalšie veže by mali vzniknúť na susedných pozemkoch, jednu už realizuje developer VI Group. V tejto chvíli je však zrejmé, že práve prestavba Smaltovne bude patriť k najzaujímavejším projektom v oblasti.

 

Diskusia o oživení prázdnych miest, organizovaná združením Spiace Miesta. Zľava Ján Mazúr - Hlavné mesto SR, Zora Jaurová - Hlavné mesto SR, Zdenko Miko - Amres, Lukáš Kordík - GutGut, Milota Sidorová - moderátorka, Martin Zaiček - Archimera

 

Popularizácia obnovy pamiatok

Nové mentálne nastavenie developerov a investorov je do veľkej miery dané rastúcou popularitou a popularizáciou tém obnovy industriálneho dedičstva a odkrývania jeho hodnôt. Hoci združenia venujúce sa tejto problematike existovali aj v minulosti, až dnes sa darí prenikať s myšlienkami obnovy medzi širšie publikum a nie len hŕstku nadšencov.

Asi najväčší diel práce v tomto smere v nedávnej dobe vykázala iniciatíva Čierne diery, ktorá vizuálne mimoriadne atraktívnym spôsobom poukazuje na miznúce dedičstvo nielen v Bratislave, ale na celom Slovensku. Čo však zosilňuje efekt takejto formy popularizácie, je veľmi dobré využívanie sociálnych sietí a najmä predaj mimoriadne atraktívnych grafík a predmetov s industriálnou tematikou, ktoré sú poňaté ako limitované a tým pádom exkluzívne, čo zvyšuje ich hodnotu. Vďaka silnému zásahu v komunite aktívnych mestských ľudí sa darí myšlienky revitalizácie industriálnych objektov vo verejnosti významne popularizovať.

Téma nevyužitého mestského prostredia sa tak stáva témou pre čoraz silnejšiu skupinu ľudí, ktorí ďalej rozvíjajú svoje aktivity. Aj vyššie prezentovaná návšteva Loftov Kominárska je výsledkom iniciatívy Spiace miesta, ktorá sa snaží poukázať na také body v Bratislave, ktoré si zasluhujú pozornosť, hoci dnes im chýba jasné určenie. Našťastie, v prípade Loftov Kominárska možno povedať, že ide skutočne len o dočasný stav.

Nakoniec, okrem popularizácie je viac než nutné aj vzdelávanie samotných investorov a odborno-technická pomoc, pokiaľ už majú v držbe pamiatku a majú záujem ju rekonštruovať, čo nemusí byť vôbec jednoduché. Aj v tomto smere sa verejnosť začína aktivizovať, čoho dôkazom je existencia občianskeho združenia Amres, pomáhajúceho majiteľom pri rekonštrukciách. Odhalenie finálnej podoby prvej realizácie, na ktorom sa združenie podieľalo, sa predpokladá už v najbližších týždňoch na budove Uhorskej banky na Štúrovej ulici.

Zdá sa tak, že negatívny trend, kedy boli viaceré pamiatky odstránené, aj keď ich potenciálna hodnota bola vysoká, je minimálne v Bratislave minulosťou. Namiesto toho sa začína nielen verejnosť, ale hlavne developeri čoraz viac zaujímať o možnosti začlenenia starších štruktúr do nových projektov tak, aby prehĺbili ich kvalitu a atraktivitu (a tým aj zvýšili ceny).

Bratislavský industriál ani pamiatky tak nie sú stratené, ako radi hovoria kritici z radov niektorých aktivistických združení. Práve naopak, Hlavné mesto sa aj v tomto smere začína rozumnejšie rozvíjať, vďaka čomu sa stane ešte príjemnejším miestom pre život.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: Lofty Kominárska
  • Zdroj: Matador Development
  • Diskusia v Loftoch Kominárska

Súvisiace články

Unikátnou nie je len tepláreň. Pradiareň 1900 si vyslúžila ocenenie za najlepšiu konverziu

03.12.2022 15:00:25 Martina Gregová

Prvý ročník architektonického ocenenia, ktoré sa zameriava na propagáciu inšpiratívnych príkladov konverzií priemyselného dedičstva na Slovensku, pozná svojho víťaza. Za najlepšiu realizáciu tohto druhu bola vyhlásená konverzia historickej budovy Pradiarne a Silocentrály - Pradiareň 1900. Do užšieho výberu sa dostali aj iné objekty, nachádzajúce sa v Bratislave.

Čítať viac

Takmer všetky lofty v Bratislave zanikli. Výnimkou je jeden projekt

24.10.2022 17:47:39 Adrian Gubčo

Autentické loftové bývanie je v zahraničí jedným z najatraktívnejších artiklov na realitnom trhu. Pôvodne priemyselné priestory v postindustriálnych metropolách premenili umelci na príťažlivé bývanie, ktoré si okamžite našlo milióny fanúšikov. Bratislava mala príležitosť byť mestom s veľkým množstvom takýchto priestorov, v priebehu niekoľkých rokov však o ňu prišla. Dnes tak ostáva len absolútne minimum možností, kde vybudovať skutočné lofty.

Čítať viac

Na mieste Matadorky sa plánuje nové centrum Petržalky, môže byť vzorom pre Bratislavu

23.06.2022 13:32:17 Adrian Gubčo

Kopčany dnes nemajú v Bratislave dobrú povesť. Tradične ide o miesto, spájané so sociálnym vylúčením a priemyselnou výrobou, to všetko by sa však malo už čoskoro zmeniť. Developer OXIO, pripravujúci pozoruhodný projekt Nová Matadorka – Smaltovňa, teraz odhaľuje svoje ďalšie plány v lokalite. Celá Nová Matadorka sa môže zmeniť na nové centrum života na pravom brehu Dunaja.

Čítať viac

Nová Matadorka má stavebné povolenie

26.05.2022 11:57:33 Adrian Gubčo

Už čoskoro by sa mohla spustiť výstavba ďalšieho atraktívneho bratislavského projektu. Po niekoľkoročnej príprave získal stavebné povolenie zámer Nová Matadorka, teda prestavba dostavba areálu niekdajšej petržalskej smaltovne. Príťažlivý industriálny objekt nebol chránený ako pamiatka, napriek tomu sa ho developer Oxio, blízky architektonickej kancelárií Compass, rozhodol z podstatnej časti zachrániť a dotvoriť novou súčasnou vrstvou.

Čítať viac

V Pradiarni 1900 vznikne inovačné centrum globálnej firmy

10.02.2022 13:39:53 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia ohlásil, že sa mu podaril veľký úspech. Časť priestorov v zrekonštruovanej industriálnej pamiatke Pradiareň 1900 si prenajala nadnárodná farmaceutická spoločnosť Takeda. V Bratislave plánuje vybudovať medzinárodné centrum pre inovácie (ICC). Zamestnať plánuje stovky špičkových expertov v oblasti technológií a IT. Ide o významnú správu – pre Bratislavu totiž ide o smer, akým by sa mala v budúcnosti uberať, ak chce byť úspešným a bohatým mestom.

Čítať viac

Premena areálu Matador sa posúva v povoľovaní

22.09.2021 14:38:21 Adrian Gubčo

Areál bývalej továrne Matador v Petržalke patrí k dôležitým rozvojovým lokalitám, ktoré sa začínajú postupne meniť na polyfunkčnú mestskú štvrť. Jeden za druhým tu pribúdajú nové projekty, vrátane výškových budov a bytoviek od významných architektov. Už čoskoro by k nim mohli pribudnúť aj atraktívne zámery, ktoré citlivo narábajú so zostávajúcim industriálnym dedičstvom územia.

Čítať viac

Námestie pri Pradiarni 1900 sa otvára

10.09.2021 14:58:00 Adrian Gubčo

Bratislava získa v týchto dňoch nové námestie. Dobudovaný bol verejný priestor severovýchodne od budovy Pradiarne 1900, ktorý bude hlavným exteriérovým priestranstvom v rámci developmentu Zwirn od spoločnosti YIT Slovakia. Po jeho konečnom dobudovaní pôjde o príťažlivé miesto so zeleňou, umením, obchodmi a reštauráciami a výhľadom na industriálnu kultúrnu pamiatku.

Čítať viac

Projekt Lofty Kominárska opäť štartuje

05.05.2021 12:59:23 Adrian Gubčo

Zámer premeny bývalých Kníhtlačiarní Svornosť na Kominárskej ulici je známy už niekoľko rokov, realizácia sa však doteraz nespustila. Zmeniť by sa to malo v najbližších mesiacoch, keďže pri projekte nastal konečne posun. Developer, spoločnosť Werks, s. r. o., by mohol v dohľadnej dobe obdržať potrebné povolenia a spustiť práce na vzniku bytov loftového typu, v Bratislave zriedkavých.

Čítať viac

Pradiareň 1900 je skolaudovaná

30.11.2020 15:20:32 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia ohlásil, že rekonštrukcia historického objektu pradiarne bývalej Bratislavskej cvernovnej továrne, známej ako Pradiareň 1900, je ukončená a budova skolaudovaná. Zároveň predstavil ďalších nájomníkov, ktorí budú v objekte sídliť. Pradiareň 1900 sa zaraďuje k najkrajším industriálnym pamiatkam v meste aj najdôležitejším rekonštrukciám v poslednom období.

Čítať viac

Rekonštrukcia Pradiarne 1900 je dokončená, pozrite sa dovnútra

28.10.2020 13:38:00 Adrian Gubčo

Po dlhých rokoch príprav a náročnej realizácii je konečne dokončená rekonštrukcia najikonickejšej časti vznikajúceho developmentu Zwirn – Pradiarne 1900 a Silocentrály, posledných zvyškov bývalej Cvernovky. Budova je už skolaudovaná, priestory sa pripravujú pre klientov a upravujú sa okolité priestranstvá. Developerom je YIT Slovakia.

Čítať viac

Zwirn ide do výstavby

22.09.2020 11:13:00 Adrian Gubčo

Po piatich rokoch od akvizície areálu sa konečne spúšťa výstavba projektu Zwirn, dôležitého polyfunkčného developmentu, ktorý prepojí nové centrum mesta so staršou štvrťou Nivy. Developer YIT Slovakia získal stavebné povolenie pre prvú trojicu bytoviek, ktorých realizácia sa rozbehne na začiatku októbra.

Čítať viac

Pradiareň 1900 sa začína kolaudovať

09.09.2020 10:38:00 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia jednej z najkrajších bratislavských industriálnych pamiatok ide do finále. Developer YIT Slovakia aktuálne realizuje posledné hrubé stavebné práce na obnove Pradiarne 1900 a priľahlej Silocentrály, posledných zvyškov niekdajšej Cvernovky. Už v týchto dňoch by sa malo začať kolaudačné konanie, po ktorom bude stavba odovzdaná klientom.

Čítať viac

Silocentrála v Pradiarni 1900 získava finálnu podobu, Zwirn žiada o stavebné povolenie

17.07.2020 18:00:00 Adrian Gubčo

Projekt Zwirn na okraji bratislavského downtownu je opäť o čosi bližšie realite. Kým jeho prvá časť – rekonštrukcia historického objektu pradiarne a susednej silocentrály na kancelársky projekt Pradiareň 1900 – ide do finále, prvá rezidenčná etapa žiada o stavebné povolenie. Developer YIT Slovakia napreduje aj v asanácii administratívnej budovy, ktorá je jedným z posledných zvyškov pôvodnej Cvernovky.  

Čítať viac

Nová Matadorka získala záväzné stanovisko, prestavba historickej smaltovne sa blíži

19.06.2020 16:33:08 Adrian Gubčo

Smaltovňa v areáli bývalého Matadoru v Petržalke patrí k najzaujímavejším industriálnym objektom v Bratislave, napriek tomu nie je pamiatkovo chránená. Vlastník stavby tu plánuje masívny development, namiesto búrania sa však rozhodol pre konverziu a prepojenie smaltovne s novostavbami. Hlavné mesto udelilo teraz tomuto zámeru zelenú.

Čítať viac

Na návšteve v Pradiarni 1900

25.05.2020 17:05:00 Adrian Gubčo

Už tento rok by mal byť dokončený jeden z najpríťažlivejších projektov v Bratislave – rekonštrukcia historickej pradiarne, súčasť areálu Cvernovky na Svätoplukovej ulici v štvrti Nivy. Developer YIT Slovakia mení priemyselný objekt na modernú kancelársku budovu. Pôjde o prvú dobudovanú časť projektu Zwirn, ktorý premení celý blok na aktívnu súčasť nového centra mesta.

Čítať viac

Ceny bytov v Zwirne sú známe, patrí k najdrahším bratislavským projektom

21.04.2020 17:14:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia spustil predpredaj bytov vo svojom vlajkovom projekte Zwirn už pred niekoľkými týždňami, no detaily k jednotlivým bytom, vrátane cien, odhalené neboli. Medzičasom však tieto informácie na verejnosť predsa len prenikli a ukazujú, že Zwirn patrí k najdrahším aktuálnym projektom v Bratislave. Výstavba sa má spustiť čoskoro, vznikať už začalo budúce námestie.

Čítať viac

Výstavba Zwirnu sa blíži, Pradiareň 1900 odhaľuje ďalšie časti obnovenej fasády

21.11.2019 10:40:00 Adrian Gubčo

Komplexná premena celej veľkej zóny na okraji nového centra mesta naberá na obrátkach. Prvý z obytných blokov Zwirnu definitívne získal územné rozhodnutie, pričom bolo prehodnotené riešenie dopravy v oblasti, reagujúc na odpor časti miestnych obyvateľov. Medzičasom, najvýraznejší symbol územia – historický objekt Pradiarne 1900 – postupne odhaľuje svoju novú podobu.

Čítať viac

Nový život industriálnych budov

28.10.2019 10:10:00 Adrian Gubčo

V priebehu dynamického stavebného rozvoja Bratislavy v posledných dvoch desaťročiach sa urobilo mnoho chýb. K najväčším patrí zánik veľkej časti industriálneho dedičstva v podobe viacerých priemyselných objektov a areálov. Našťastie, aspoň časť z tých najvzácnejších budov prežila a dnes sa postupne rekonštruuje a napĺňa novým obsahom, pričom známe sú prvé detaily.

Čítať viac

Rekonštrukcia Pradiarne 1900 je spolovice dokončená, pozrite sa dovnútra

17.10.2019 15:35:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia napreduje v rekonštrukcii vzácnej industriálnej pamiatky Pradiareň 1900 a priľahlej Silocentrály, ktoré sú poslednými zachovanými časťami niekdajšieho areálu Bratislavskej centrálnej továrne. V tomto čase je rekonštrukcia približne vo svojej polovici. Po jej dokončení sa Pradiareň 1900 premení na kancelársku budovu.

Čítať viac

Pradiareň 1900 začína odhaľovať fasádu, postupuje aj príprava Zwirnu

16.09.2019 10:40:00 Adrian Gubčo

Premena veľkého mestského bloku medzi novým downtownom a ružinovskou štvrťou Nivy, kde sa kedysi nachádzala Bratislavská cvernová továreň, naberá čoraz konkrétnejšie obrysy. Asi najvýraznejší prvok v lokalite – budova niekdajšej Pradiarne – už získava novú fasádu, kým pripravované tri etapy s bývaním a kanceláriami postupujú v povoľovaní. Developerom projektu Zwirn je YIT Slovakia.

Čítať viac

Známe sú ďalšie detaily o Loftoch Kominárska

06.09.2019 14:40:00 Adrian Gubčo

Projekt Loftov Kominárska predstavuje jeden z menšieho, hoci rastúceho počtu úspechov pri záchrane industriálneho dedičstva v Bratislave. Objekt Kníhtlačiarne Svornosť z roku 1953 prejde už čoskoro nadstavbou a dostavbou, po ktorej tu vznikne loftové bývanie, v Hlavnom meste Slovenska jedinečné.

Čítať viac

Obnova Pradiarne 1900 napreduje

24.07.2019 15:04:00 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia objektu pradiarne v niekdajšom priemyselnom areáli Cvernovka, ktorá sa mení na kancelársku budovu Pradiareň 1900, rýchlo postupuje. Jedna z najvzácnejších industriálnych pamiatok v Bratislave sa čoskoro dočká podoby, akú mala v časoch najväčšej slávy v 20-tych rokoch 20. storočia.

Čítať viac

Nová Matadorka odhaľuje definitívnu podobu

24.07.2019 10:40:00 Adrian Gubčo

Jedným z najzaujímavejších projektov, pripravovaných v Bratislave, je plánovaná konverzia areálu Smaltovne v Petržalke na polyfunkčný projekt s bývaním, kanceláriami a obchodmi. Development od spoločnosti Nová Matadorka, a.s., teraz odhaľuje svoj finálny názov aj podobu, na základe ktorej možno konštatovať, že pôjde o vzorové splynutie starej a novej architektúry.

Čítať viac

Bytový dom Račianska je dokončený, Lofty Kominárska sa čoskoro spustia

06.05.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Projekt bytového domu Račianska, ktorý premenil starší zanedbaný objekt na atratívnu a súčasnú bytovku, získal finálnu podobu. Po dokončení prvej časti prestavby v prvej polovici minulého roka je dnes dokončená aj druhá časť, pozostávajúca z nadstavby o dve podlažia. V susedstve sa čoskoro naštartuje rekonštrukcia bývalých tlačiarní Svornosť na projekt Lofty Kominárska.

Čítať viac

Construction update: Pradiareň 1900, 11.2.2019

25.02.2019 13:45:00 Adrian Gubčo

V novom centre mesta napreduje okrem výstavby nových budov aj rekonštrukcia starších objektov – novú podobu získava niekdajšia pradiareň, súčasti areálu Cvernovka, spoločne so susednou Silocentrálou. Už čoskoro sa premenia na kancelársky komplex nazvaný Pradiareň 1900.

Čítať viac

Smaltovňa v areáli Matadoru sa dočká novej podoby

07.12.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Areál spoločnosti Matador v Petržalke sa po utlmení výroby začína meniť. Staré priemyselné objekty zanikajú a sú nahrádzané novými funkciami. Súčasťou zóny sú však aj vzácne industriálne objekty, predovšetkým tzv. Smaltovňa, teda továreň na smaltovaný tovar. Teraz sa zdá, že budove svitlo na lepšie časy, keď bol na posudzovanie EIA predložený projekt jej rekonštrukcie a dostavby.

Čítať viac

Rekonštrukcia Pradiarne 1900 sa oficiálne spúšťa

18.10.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Dnešným dňom spoločnosť YIT Slovakia za účasti zástupcov samosprávy oficiálne spustila rekonštrukciu Národnej kultúrnej pamiatky Pradiareň 1900 spoločne s priľahlým objektom Silocentrály. Budova bude transformovaná na administratívne centrum s multifunkčným eventovým priestorom.

Čítať viac

Príprava výstavby Zwirnu a rekonštrukcie Pradiarne 1900 napreduje

05.09.2018 12:00:00 Adrian Gubčo

AKTUALIZOVANÉ Už čoskoro sa spustí rekonštrukcia budovy pradiarne v areáli niekdajšej Cvernovky v lokalite Nivy. Budova bude niesť názov Pradiareň 1900 a premení sa na administratívny komplex, ktorý sa stane súčasťou rozsiahleho projektu Zwirn, ktorý vyplní celý blok kvalitnou mestskou zástavbou. Developerom je spoločnosť YIT Slovakia.

Čítať viac

YIT Slovakia oficiálne potvrdzuje začiatok obnovy Pradiarne

21.08.2018 11:00:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia oficiálne oznámil, že spúšťa rekonštrukciu pradiarne v areáli niekdajšej Cvernovky pod názvom Pradiareň 1900. Na YIMBYm som o tom informoval už v čase vydania stavebného povolenia, teraz toto povolenie nadobudlo právoplatnosť. Pôjde o prvú súčasť projektu Zwirn.

Čítať viac

Stavebné povolenie pre Pradiareň 1900 udelené

13.07.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Projekt transformácie areálu niekdajšej Bratislavskej cvernovej továrne - Cvernovky, resp. projektu Zwirn - sa dostáva do ďalšej fázy. Mestská časť Ružinov udelila developerovi, spoločnosti YIT Slovakia, stavebné povolenie pre rekonštrukciu historickej budovy Pradiarne, Silocentrály a súvisiacich objektov.

Čítať viac

Budúca podoba Loftov Kominárska

16.01.2018 10:00:00 Adrian Gubčo

Architektonické štúdio GutGut patrí k najlepším na Slovensku a dokazuje to svojimi početnými realizáciami aj návrhmi. Veľmi príťažlivá je aj rekonštrukcia staršieho domu na Račianskej na bytový dom, ktorá sa už dokončuje, no ešte zaujímavejšia by mohla byť transformácia vedľa stojacej niekdajšej tlačiarne Svornosť na loftové bývanie.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube